Vet du hvem sjå­fø­ren på den sti­li­ge tre­hju­lin­gen er?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Tema

Vågs­øy/Flo­rø/Kinn: «På kjø­re­tøy­et skal stor­folk kjen­nes» he­ter det i et gam­melt ord­tak, og her har vi et flott kjø­re­tøy! Vi vet ikke hvem ei­e­ren/sjå­fø­ren på den sti­li­ge tre­hju­lin­gen er, bort­sett fra at det er en flo­rø­væ­ring. Bil­det er tatt en fin som­mer­dag i 1950 i Flo­rø, i for­bin­del­se med et turn­stev­ne.