I mai 1989 etterforsket politiet hær­verk på hel­le­rist­nin­ge­ne i Vin­gen

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Lens­manns­be­tjent John­ny Jansen fra Brem­an­ger lens­manns­kon­tor tok bil­der av ska­de­ver­ket i Vin­gen. – Po­li­ti­et ser svært al­vor­lig på den­ne ty­pen hær­verk, sa Jansen til Fjor­de­nes Tidende.  Foto: fjt

Tema

Bremanger: I slut­ten av mai 1989 skrev Fjor­de­nes Tidende om hær­verk på hel­le­rist­nin­ge­ne i Vin­gen. Van­da­ler had­de vært på fer­de i Vin­gen-fel­tet to gan­ger i lø­pet av tre uker. Lens­manns­be­tjent John­ny Jansen ved Brem­an­ger lens­manns­kon­tor for­tal­te til avi­sa at det var gjort til dels ubo­te­lig ska­de.