Tema

fredag 19.11 2021

«Honnør til Bjørlo for å krevje svar på havvindutbygging i Bremanger, men kvifor ikkje nemne Stadthavet?»

torsdag 11.11 2021

«På med turboen for hydrogen-framtida»

onsdag 20.10 2021

«Når man iler seierherren til unnsetning»

lørdag 16.10 2021

«Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen»

tirsdag 12.10 2021

Fryktar framtida for Vestlands-næringslivet

- Venstres nye næringspolitikar fryktar for innstrammingar for Vestlands-næringslivet, sier Alfred Bjørlo (V) om statsbudsjettet.

mandag 11.10 2021

I Nordfjordbunad på Løvebakken: – Det føles høytidelig

I strålende solskinn på Løvebakken stod Alfred Bjørlo (V), Torbjørn Vereide (Ap) og Erling Sande (Sp) pyntet i Nordfjordbunad. Trioen gjorde seg klare til å feire dagens høytidelige åpning av Stortinget — alle som folkevalgte stortingsrepresentanter.

mandag 04.10 2021

Valt til næringskomiteen på Stortinget

– Eg er glad og stolt over å bli Venstre sitt medlem i næringskomiteen, på eitt av Venstre sine mest sentrale politikkområde, seier Alfred Bjørlo, valt inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane valkrins.

torsdag 30.09 2021

Alfred flytta ut av gutterommet: I Oslo må han klare seg utan kveldseventyr frå mor

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, har landa på Gardermoen. Før han reiste tok han farvel med gutterommet.

tirsdag 14.09 2021

Høyr Alfred sin reaksjon på stortingsplassen

Tysdag føremiddag blei det kjent at Alfred Bjørlo (V) kjem på Stortinget på eit utjamningsmandat. Vi snakka med Bjørlo dagen etter valthrilleren.

torsdag 09.09 2021

«Eg vil be folk om å ikkje halde Alfred tilbake, berre fordi han gjer ein framifrå jobb som ordførar»

onsdag 08.09 2021

«Eg vil lansere tre forslag som gjer at folk kan ta med jobben sin dit dei helst ønskjer å bu»

tirsdag 07.09 2021

«Valet handlar om at vi må få talspersonar på Stortinget som klarer å sette vår region på dagsorden og få gjennomslag for saker som er viktige for oss»

torsdag 02.09 2021

«Vi treng gul midtstripe på riksvegane som bind landet i hop»

fredag 27.08 2021

«Det er framleis store kjønnsskilnader innan helsevesenet, og kvinnesjukdommar har gjennomgåande lågare status»

onsdag 18.08 2021

– Vi reknar med at samarbeidspartia står ved avtalen om at Venstre skal få ordføraren

Jon Frogner, leiar i Stad Venstre, reknar med at samarbeidspartia Høgre og Arbeidarpartiet respekterer avtalen om at dersom Alfred Bjørlo kjem på stortinget skal Venstre behalde ordførarvervet.

onsdag 11.08 2021

«Eg trur det vil tene deg Bjørlo at du sluttar med å bevisst bløffe og heller held deg til sanning»

lørdag 07.08 2021

«No handlar det om EØS»

mandag 26.07 2021

Ervik-kvalen hadde ein kalv: Maria fann vesle Gaia død i fjæresteinane

Laurdag ettermiddag blei ein kvalunge funnen i Ervik. Det var Maria Frogner og venninna Ingeborg Stave Stevik som fann kvalungen.

onsdag 21.07 2021

Fleire Stad-bygder får nye byggefelt

Stad kommune gjer klar nye bustadfelt fleire stader i kommunen. – Det er ei kommunal grunnoppgåve, seier ordførar Alfred Bjørlo (V).

– Å være synlig på Visit Nordfjord betyr lite i den store sammenhengen

Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen, tror ikke det er så viktig å være tilgjengelig på Visit Nordfjord sin plattform: – Det viktigste er hva selskapene jobber med og at de jobber aktivt med promotering.

tirsdag 20.07 2021

Ordføraren trekker ut på gata for tiande året på rad

– Vi flyttar kommunen ned på gateplan og inviterer alle inn

Ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune flyttar denne veka kontoret ut i Eidsgata på Nordfjordeid for tiande sommaren på rad.

torsdag 08.07 2021

Fjellturen til ordføraren enda opp med forstua fot og ein tur med luftambulansen

I dag, torsdag, skulle berre ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, ein liten tur på «Vesle-Skåla» i Loen. Det enda med bandasje på foten og ein tur med luftambulansen for ein legesjekk.

tirsdag 06.07 2021

Ønskjer å utvikle ein 16 mål stor tomt som eit samlepunkt for bedrifter

Normatic Eiendom AS ønskjer å utvikle den 16 mål store tomta «Nordfjord Campus» som eit kraftsenter for innovative bedrifter i samspel med utdanningsinstitusjonar og regionalt næringsliv, står det i ei pressemelding.

mandag 05.07 2021

Skal samarbeide om rekruttering til Nordfjord

Stad kommune har teikna avtale med Nordfjordakademiet om å samarbeide om rekruttering og felles profilering av Nordjord som bu- og arbeidsmarknadsregion. Avtalen vart signert av ordførar Alfred Bjørlo i Stad og dagleg leiar Tonje Bjerkan i Nordfjordakademiet forrige veke.

søndag 20.06 2021

– Folk skal få bu og leve i distrikta utan å måtte seie frå seg karrieremoglegheiter i ein statleg etat

I februar foreslo ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad å innføre ein «flytterett til eigen jobb» i staten. Fire månader etterpå fylgjer Venstre og regjeringa etter med å legge til rette for «staduavhengige arbeidsplassar» på alle nivå i staten.

onsdag 16.06 2021

«Nynorsk-elevar må få lærebøker på nynorsk»

lørdag 12.06 2021

Meiner heile Okla-prosessen framstår som ein skinnprosess

Ordførar: – Det gir eit svært uheldig signal om at kommunar og lokalsamfunn ikkje kan stole på innhaldet i ein statleg konsesjon

NVE og OED si avgjerd om å endre konsesjonen til Okla Vindkraftverk til å tillate meir omfattande inngrep i naturen enn i opprinneleg konsesjon, framstår som ein skinn-prosess, meiner ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, etter at det fredag blei kjent at alle klagene på fundamentendringane blir avvist og utbyggjar får lov å lage stål- og betongfundament.

tirsdag 08.06 2021

«ME – på tide å ta sjukdomen på alvor»

Nordfjordrådet feira ny tunnel med «Strynefjellskake»

– Vi er utruleg glade og letta over at eit samla Storting slår fast at det skal byggast ny lang tunnel på Strynefjellet, og at bygginga skal starte i første del av NTP-perioden (2022-2027), seier leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.

lørdag 05.06 2021

– Det har vært mye trafikk her helt siden vi åpnet dørene

Lørdag åpnet kafeen i den gamle prestegarden i Selje sentrum og det har vært full rulle gjennom hele dagen.

torsdag 27.05 2021

Vil skape gode sommaropplevingar for 500 born

Stad kommune legg no ut nesten 500 gratis sommarskule-plassar for born og unge i Stad, i samarbeid med 18 frivillige lag og organisasjonar og andre lokale samarbeidspartnarar.

onsdag 12.05 2021

Glad for meir pengar: – Dette reflekterer betre dei reelle kostnadane ved drift av hurtigbåtar

I kommuneproposisjonen som blei lagt fram tysdag 11. mai, foreslår regjeringa å gjere om på hurtigbåtnøkkelen som fordeler pengar til fylkeskommunane knytt til drift av hurtigbåtar.

tirsdag 11.05 2021

Jublar etter at Stortinget måndag samla seg om skipstunnelen

- Dette var fantastisk. No er den etterlengta skipstunnelen i boks, seier ein glad ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo. I dag, tysdag, klokka 15.00 vil eit samla Storting gjere det endelege vedtaket.

lørdag 08.05 2021

Det var mange som møtte opp da veteranane frå Forsvaret blei hylla

Veteranar frå Forsvaret sine internasjonale operasjonar var spesielt inviterte til 8.mai-markeringa på Nordfjordeid.

fredag 07.05 2021

Lokale bønder om jordbruksoppgjøret:

– Vi som alle andre er nødt til å ha penger for å overleve

Lokale bønder demonstrerte foran rådhuset på Nordfjordeid for å vise hva de synes om jordbruksoppgjøret.

mandag 03.05 2021

Inviterer til felles markering av 8. mai

Stad, Stryn og Gloppen kommune inviterer saman med Eid Røde Kors til ei felles markering av Frigjeringsdagen, Veterandagen og Den Internasjonale Røde Kors-dagen 2021 på den gamle Eksersisplassen på Nordfjordeid.

lørdag 01.05 2021

Presiserer at det ikkje er snakk om ein klage, men krev likevel eit svar

Formannskapet i Stad har bede ordførar Alfred Bjørlo purre NVE på å få eit svar på om føreslåtte endringar i turbinfundamenta på dei planlagte vindturbinane på Okla er kvalitetssikra av faginstansar.

mandag 26.04 2021

Dette partiet vil kjempe for at du skal få flytterett til eigen jobb

Venstres landsmøte bestemte søndag at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

søndag 25.04 2021

– Dagens firkanta system for støtte til energisparing i private heimar er i praksis sløsing med energi

Førstekandidat for Venstre til Stortinget for Sogn og Fjordane valkrins, Alfred Bjørlo, ønsker at fleire skal få moglegheit til å nytte seg av tilskotsordninga til Enova. Han meiner dagens system er firkanta og at det hindrar fleire til å bidra i miljøkampen.

fredag 23.04 2021

Svar på Venstre sin kritikk av Sp:

onsdag 21.04 2021

Smitten har ikkje nådd nabokommunen trass i at smitta elev gjekk på danseøving

Onsdag kveld har ein fått svar på alle covid-19-prøver tekne i Stad kommune tysdag. Alle dei 36 prøvesvara var negative.

lørdag 17.04 2021

Nytt kurstilbod skal auke sjansane til fast og varig jobb

I ei ny nasjonal satsing får vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning no tilbod om kurs for å kunne ta fagbrev.

Ser at folk søker ut av byene

Dette tror Randi og Alfred skal til for at flere folk etablerer seg her

Nå som flere får øynene opp for livet utenfor storbyene, må en gjøre samfunnet attraktivt, mener Måløy Vekst og 1.-kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane..

onsdag 14.04 2021

Gjennomfører synfaring uten Statsforvaltaren

– Veldig lite tillitvekkende og uheldig av NVE

- Det er uheldig at synfaringen ved Okla vindkraftverk gjennomføres uten Statsforvaltaren, sier Stad-ordfører, Alfred Bjørlo (V).

onsdag 24.03 2021

Endå to nye personar i Selje er smitta av korona

Onsdag kveld opplyser leiinga i Stad kommune at endå to nye personar i Selje har fått påvist smitte. Begge er nærkontaktar og har begge vore i karantene.

fredag 19.03 2021

Utbrotet har ramma eit stort tal kommunalt tilsette

Håpar å kunne få utbrotet under kontroll utan å måtte stenge ned heile samfunnet

Utbrotet i Selje har ramma eit stort tal kommunalt tilsette. Samtidig tyder mykje på at dei som er i dei mest kritiske stillingane, har hatt god effekt av vaksineringsprogrammet.

Fleire hundre personar er i karantene

Både skulen og barnehagen er stengd på grunn av koronasmitte

Det store koronasmitteutbrotet i Selje fører til at både skulen og barnehagen i bygda er stengd i dag. I dag blir det omfattande testing i Selje.

tirsdag 09.03 2021

Fem nye er koronasmitta – totalt er no 17 personar smitta og over 200 i karantene

Tysdag kveld opplyser ordføraren i Stad kommune at fem nye personar er smitta av koronaviruset. Dermed er totalt 17 personar smitta og over 200 i karantene.

Hasteinnkallar politikarane til møte om smittesituasjonen

Formannskapet i Stad er på kort varsel kalla inn til ekstraordinært møte på onsdag der smittesituasjonen i kommunen er einaste sak.

mandag 08.03 2021

Ordføraren rosar innsatsen

Testa 170 barn, unge og vaksne måndag. Og tysdag skal dei teste minst like mange

Ordførar Alfred Bjørlo (V) takkar alle som har stått på no når kommunen har fått eit større utbrot med ukjent smitteveg.

lørdag 20.02 2021

«Skyhøge overdosetal gjer at det hastar med å få på plass ei rusreform som gjev rusavhengige hjelp framfor straff»

lørdag 09.01 2021

Blir likevel ikkje kutt i lokalt rettssystem

– Eg er særs nøgd med at skapet lynraskt er sett på plass her

– Eg er særs godt nøgd med at justisminister Monica Mæland har sett skapet lynraskt på plass, og slått fast at Domstolsadministrasjonen sitt framlegg om å kutte i kjerneverksemda ved Nordjord jordskifterett er i strid med Stortinget sitt vedtak om Domstolsreformen, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo (V), til Fjordenes Tidende.

lørdag 12.09 2020

– Vi har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar

Stad kommune sende fredag eit brev til regjering og storting med oppmoding om at Norge må bidra sterkare for å hjelpe flyktningane frå Moria-leiren, og at Stad kommune har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar.

lørdag 11.07 2020

Slår eit slag for postkortet under årets «retrosommar»

Ordføraren startar med å sende eit postkort til Erna for å invitere henne på sommarbesøk

Sommaren 2020 er spesiell. I staden for å reise på fancy ferie til utlandet, køyrer no mange rundt i bil og opplever Noreg «på gamlemåten». Kva passar då betre enn også å sende eit godt, gammaldags postkort som ferieminne til familie og venner? spør ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune.

fredag 10.07 2020

Ber departementet vurdere om konsesjonen til det omstridde vindkraftverket har fulgt lovens krav

På bakgrunn av nye moment oversendt Olje- og energidepartementet frå Selje kommune hausten 2019 ber no ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, departementet om ein ny gjennomgang av konsesjonen. Han meiner det er naturleg sett i lys av Stortinget sitt vedtak av 19. juni 2020.

fredag 20.03 2020

Fryktar at bodskapen frå lokalt næringsliv ikkje når fram

– Dei fleste av våre bedrifter sit ikkje på slike stabsressursar

– Vi er djupt uroa for at den alvorlege situasjonen for dei mange små og mellomstore bedriftene på Vestlandet enno ikkje har «sige inn» i det nasjonale politiske miljøet – der det er dei store konserna med eigne informasjonsavdelingar og «nærleik til makta» som set dagsorden.

mandag 16.03 2020

June (6) har sendt brev til ordføraren

– Kan du fjerne koronaen?

– Skulle inderleg ønskje eg kunne svare ja på dette spørsmålet frå seks år gamle June, som låg i posthylla mi i dag.

Har framleis ingen smittetilfelle i kommunen

Sjå kommuneoverlegen og ordføraren orientere om koronasituasjonen

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, og Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) orienterte om koronasituasjonen i kommunen søndag ettermiddag.

tirsdag 18.02 2020

Vurderer nytt samarbeid

– Vi må løfte blikket og sjå korleis vi kan bli sterkast mogleg inn mot det nye fylket

Nordfjordrådet vil be om eit møte med Sunnfjord kommune for å sjå på mogleg samarbeid om regionråd.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.