Tema

onsdag 20.10 2021

– Vi skulle gjerne hatt fleire som Madeleine. Det er skrikande behov for elektroarbeidarar

Geir Saltkjel i Ulvesund Elektro skulle gjerne hatt fleire som satsar på elektrofag, og meir enn gjerne fleire kvinner som Madeleine Gjengedal som Fjordenes Tidende nyleg skreiv om.

tirsdag 19.10 2021

Madeleine (20) stortrivst som einaste kvinne på verftet

Madeleine Gjengedal trivst godt i jobben sin som automatikar i Ulvesund Elektro. 20-åringen frå Flatraket bryr seg lite om at alle rundt henne på verftet, der dei jobbar med å bygge ein ny fiskebåt, er menn.

onsdag 13.10 2021

Elisabeth har fått ny jobb – skal koordinere heile Nordfjord

Elisabeth Hatlenes (41) frå Davik i Bremanger er tilsett i ei nyoppretta stilling som koordinator og rådgjevar for Nordfjordrådet.

tirsdag 12.10 2021

Ein av desse sju søkarane skal sørge for at kommunen gjer klimavennlege innkjøp

Kinn kommune har fått sju søkarar til stilling som rådgjevar for klimavenlege innkjøp i innkjøpsavdelinga.

mandag 11.10 2021

Arvid var 688 dager på fiske. Var i Sørishavet da verden stengte ned

For kapteinen på linefiske i Antarktis ble denne turen ganske så drøy.

søndag 10.10 2021

Bjørn og Trude har funne balansen mellom livet på bygda og jobb i sentrale strøk

Bjørn Villard og Trude Thorgersen i kommunikasjonsbyrået Minnesota Agency har frå sitt vesle lokalkontor i Selje funne balansen mellom eit kvardagsliv nær naturen og ein spennande jobb der dei bygger merkevaren for bedrifter med store ambisjonar.

fredag 08.10 2021

Veronica og Mari flytta heim til Nordfjord til jobb som fastlegar på same kontor

Veronica Elde kom nesten heim til Ålfoten og Mari Holm fann lukka på Stårheim då dei byrja ved Eid legekontor som fastlegar.

onsdag 06.10 2021

26 kvinner og ingen menn har søkt denne jobben

Stad kommune har lyst ut stillingen som hjelpepersonell ved Eid legekontor. 26 kvinner har søkt. Ingen menn.

fredag 01.10 2021

Robert tar over styringa og blir reiarlaget sin nye sjef

Robert Ervik overtok fredag stillinga som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg. Det er selskapet sjølv som melder nyheita.

torsdag 30.09 2021

– Det er rart å slutte. Men eg er sikker på at det er rett å sleppe andre til no

fredag 24.09 2021

Erlend er ein av fire som søker sjefsstilling i statskanalen

Erlend Blaalid Oldeide frå Raudeberg i Kinn kommune er eitt av fire namn på søkarlista til den ledige stillinga som redaksjonssjef i NRK Vestland.

tirsdag 21.09 2021

Skal evaluere forholda rundt varslingssakene og arbeidsmiljøet ved skulen

Vestland fylkeskommune er ikkje einig i alt som varslaren fortel om no. Dei har fokus på å rydde opp i denne omfattande saka.

Håvar varsla: Klarte ikkje å sitte i ro og sjå på at kollegaer blei mobba og trakassert

Håvar Fagerli er mannen som løyste ut den mest omfattande arbeidskonfliktsaka i fylkeskommunen. Han varsla arbeidsgjevaren om at fleire kollegaer opplevde å bli mobba, trakassert og at det herska ein fryktkultur på jobb.

«Er det verkeleg trygt å seie ifrå når nokon blir mobba?»

lørdag 18.09 2021

– Vi har eit mål om å bli ein nasjonal aktør innan automasjon

Då koronapandemien kom til landet i fjor vår kjende Sætren AS på bekymringane. Men det tok seg opp igjen og 2020 blei eit godt år. No satsar bedrifta hardt på å bli endå større innan automasjon.

torsdag 16.09 2021

Er usikker på om heimekontor kan stanse sentralisering: – Vi må få litt meir erfaring og forsking på det

Regjeringa har tatt til orde for at heimekontor kan bli eit distriktspolitisk verkemiddel for å stanse sentraliseringa, men forskarane er framleis usikre på effekten.

søndag 05.09 2021

Tyske Arnold fann kjærleiken med ein måløyværing i Tsjekkia – no jobbar dei saman som fastlegar i kystbyen

Arnold Hampel vart nyleg tilsett som fastlege ved Måløy legekontor. Han angrar ikkje eitt sekund på valet om å flytte til Norge og Måløy.

Finn din kommune

Arbeidsløysa går ned, men 1.900 vestlendingar vil snart miste stønaden sin

Arbeidsløysa går no raskt nedover i Vestland. Samstundes nærmar 1900 vestlendingar seg slutten på perioden med dagpengar eller arbeidsavklaringspengar.

fredag 03.09 2021

Har tilsett ny leiar for barnevernet

Kinn kommune har tilsett ny tenesteleiar for barnevernstenesta etter Vidar Nytun som sluttar.

onsdag 01.09 2021

Pernille skal jobbe med å bedre fiskehelsen på nystartet avdelingskontor i Måløy

Det er Pernille Lovise Lyng som skal bemanne det nye avdelingskontoret når fiskehelseselskapet STIM nå etablerer seg i Måløy.

lørdag 28.08 2021

Bjørg Elise og Victoria har investert i sin eigen arbeidsplass

Bjørg Elise Kongsvoll og Victoria Brandal har gitt overskotet dei har spart frå elevbedrifta, heile 120.000 kroner, til sin nye arbeidsplass, «Vår sin butikk».

To har søkt stillinga som avdelingsleiar for barnevernet

Det har kome to søkarar til stillinga som avdelingsleiar i Kinn barnevern i Florø.

tirsdag 24.08 2021

Sju vil bli prosjektingeniør i denne kommunen

Kinn kommune ved Samfunn, kultur og miljø har lyst ut stillinga som prosjektingeniør. Sju har søkt og alle er menn.

No vil ni ha jobben som fagarbeidar på veg

Kinn kommune har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre søkte i juli, og i august er søkarlista oppe i ni – alle menn.

søndag 22.08 2021

Tøff kamp om lærlingane: – Inntaket over heile Nordvestlandet har svikta fullstendig

Fjord1 og resten av den maritime næringa opplever ein dramatisk svikt i inntaket på lærlingar. Problemer er spesielt synleg i Møre og Romsdal, men gjeld generelt heile Nordvestlandet.

fredag 20.08 2021

– Det å flytte hjem, og samtidig være del av et internasjonalt miljø synes jeg er spennende

Coast Seafood vokser, og selskapet har sett gode resultater også under pandemien. I fjor omsatte selskapet for 5,4 milliarder kroner. Sjømatkonsernet med hovedsete i Måløy fortsetter å rigger seg for fremtiden, og satser på unge og nyutdannede.

mandag 16.08 2021

Filippinske Lyndie greip sjansen og flytta til den vesle kystbygda. Det har ho ikkje angra på

Etter berre 1,5 år i Norge, takka Lyndie ja til fast jobb og flytta til Kalvåg. Det tok mange år før mannen, Robby, fekk kome etter. Men no trivst den vesle familien på tre med nytt liv i kystbygda.

onsdag 11.08 2021

Fant drømmejobben i nordfjordbygda. Nå skal Kristin passe på at torsken i merdene får et godt liv

Kristin Uv Ramsli er nyansatt som røkter på et av torskeoppdrettsanleggene til Gadus Group i Davik i Bremanger. Hun skryter av Davik og måten hun har blitt tatt i mot på.

lørdag 07.08 2021

Berre ein har søkt stillinga som leiar for barnevernet

Samfunn tek betre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Eldre menn er mindre kronisk sjuke, betre sikra økonomisk og blir betre varetekne av samfunnet enn kvinner, viser ein studie. Også i Noreg blir favorisert menn.

torsdag 05.08 2021

Viviane angrer ikke på at hun tok spranget og startet eget selskap: – Det har gått over all forventning

Viviane Felix Silva fra Bremanger drømte om å bli tømrer eller politibetjent. Men tilfeldigheter sendte henne i retning kokkeyrket. Nå har 28-åringen startet eget selskap på hjemstedet – en restaurant på hjul – og stortrives.

lørdag 31.07 2021

Arbeidsløysa aukar i fylket, men kysten held seg under snittet

Ved utgangen av juli var 9.894 personar i Vestland heilt arbeidsledige, ein auke på over 650 personar sidan juni. Men kommunane Kinn, Stad og Bremanger viser ikkje same utvikling. Dei ligg under fylkesgjennomsnittet på arbeidsløyse.

Få kvinnelege fiskarar kan skuldast ein mannsdominert kultur

Men tidlegare leiar i Norges Fiskarlag meiner at trass i ein mannsdominert kultur, må kvinner sjølve ta initiativ for å bli fiskarar.

onsdag 28.07 2021

Har du prøvd heimekontor på hytta? No vil fleire vil jobbe frå hyttekontoret

Fire av ti hytteeigarar har brukt meir tid på hytta under pandemien. Fleirtalet av desse vil bruke like mykje tid på hytta framover, mellom anna for å jobbe.

lørdag 24.07 2021

Skal merke turløyper

Tørres og Ingebrigt fekk sommarjobben dei ønskte seg: – Dette er perfekt. Her kan du trene litt, merke litt, og i tillegg få betalt

Tørres (16) og Ingebrigt (17) er med i teamet av unge som merkar turløyper i Stad kommune.

torsdag 22.07 2021

Bratt læringskurve for Christian som har sommerjobb på et fullbooket sentrumshotell:

– Jeg ble kastet rett ut i det, men det er gøy og lærerikt

Sommersesongen for Thon Hotel Måløy har så langt vært veldig bra. Både daglig leder Jorunn Melsether og Christian Slettebakk, som har sommerjobb på hotellet i sentrum, forteller om hektiske dager der nordmenn på norgesferie har dominert så langt.

Fem er interessert i stillinga i tverrfagleg oppfølgingsteam

Kinn kommune har internt utlyst stillinga som prosjektmedarbeider i eit strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam. Fem har søkt jobben.

Tre har søkt stillinga som fagarbeidar på veg

Kinn kommune ved Samfunn, kultur og miljø har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre har søkt – alle menn.

onsdag 21.07 2021

Lurer du på kven som har søkt stillinga som ny kommunalsjef? Det kan du sjå her

Det er i alt tolv personar som har søkt på stillinga som ny kommunalsjef for oppvekst i Kinn kommune. Runa Nybakk, som er konstituert som ny kommunalsjef frå august, er blant søkarane.

tirsdag 20.07 2021

Desse vil gjerne bli ny helsesjukepleiar i kommunen

Kinn helsestasjon, avdeling Florø, søker ny helsesjukepleiar og fire har søkt stillinga.

Snubla tilfeldigvis over nokre syklar – no leiger ho ut

Rutt-Lovise Strand nemnde mangel på sykkelutleige i ei sak frå Fjordenes Tidende. Plutseleg stod ho med seks syklar i henda.

tirsdag 06.07 2021

Ønskjer å utvikle ein 16 mål stor tomt som eit samlepunkt for bedrifter

Normatic Eiendom AS ønskjer å utvikle den 16 mål store tomta «Nordfjord Campus» som eit kraftsenter for innovative bedrifter i samspel med utdanningsinstitusjonar og regionalt næringsliv, står det i ei pressemelding.

tirsdag 29.06 2021

Tek opp att tradisjonen med moteshow

– Folk let seg inspirere og oppsøkjer butikkane i etterkant av framsyninga, fortel Susanne Santiago frå B-young.

mandag 28.06 2021

Opnar i nytt lokale: - Vi vaks ut av det gamle

Ni år etter at dei fyrst opna butikk skal Sentronik flytte i eit nytt, større lokale berre eit steinkast unna.

Lokkar med norske kvalitetsprodukt frå heile landet

Helge Hafsås frå Deknepollen i Vågsøy skal opne butikk i gate 1. Han satsar på å ha opne dører den 15.juli. Butikken skal vere i lokalet ovanfor radioforretninga sør i Måløygata.

lørdag 19.06 2021

To menn og sju kvinner vil bli pedagogisk leiar i barnehagen

Det er til saman ni personar som har søkt på stillinga som pedagogisk leiar ved Krokane barnehage i Florø.

Ønskjer fleire statlege arbeidsplassar til Måløy: – Viktig å kunne tilby spennande jobbar til to når par vel å flytte hit

Måløy Vekst erfarer at bedrifter slit med rekruttering då jobbsøkarar ikkje alltid klarer å finne arbeid til to når dei vurderer å flytte . No ber dei om desentraliserte offentlege og statlege arbeidsplassar for å balansere arbeidsmarknaden.

fredag 18.06 2021

Vil ha fleire studieplassar til Måløy for å snu flyttestraumen i retning distrikts-Norge

Regjeringa har lagt fram planer om å leggje opp til at fleire utdanningsløp kan gjennomførast utan at ein treng å flytte til storbyen. Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy og Måløy Vekst er allereie i gong med å leggje til rette for at folk kan ta høgare utdanning i kystbyen.

torsdag 17.06 2021

Omsorgssenteret treng ny tenesteleiar. Fire har søkt jobben

I utgangspunktet hadde fem personar søkt jobben som tenesteleiar ved Furuhaugane omsorgssenter i Florø. Ein av kandidatane har imidlertid trekt seg.

onsdag 16.06 2021

«Dagens praksis er ikkje god nok. Streikeretten må styrkast»

Har fått fem søkarar til stillinga som miljøarbeidar på ressurssenteret

Ressurssenteret for demensramma i Måløy er på jakt etter ein ny medarbeidar. Etter at to har trekt seg er det no igjen fire søkarar til stillinga som miljøarbeidar.

Fekk fem søkarar på andregongsutlysing. Desse vil bli ny fastlege

Fire kvinner og ein mann har søkt den ledige fastlegestillinga i Kinn kommune etter andre gongs utlysing.

tirsdag 15.06 2021

Samarbeider om gratis aktivitetar for ungdom i sommarferien

Kinn kommune og Vågsøy Frivilligsentral samarbeidar om eit spennande aktivitetsprogram for ungdommar i sommar.

Unge forskarar

Veit du om du gjer det rette når katastrofealarmen går? Det fekk elevane teste ut i eit nervepirrande scenario

Eit alarmsystem kan vere så avansert det berre vil, om folk ikkje gjer det dei får får beskjed om når uhellet er ute. Akkurat det skulle niandeklassingane ved Selje skule bidra til å finne ut då dei testa ut Selje-verksemda Paneda sitt befolkningsvarslingssystem saman med Vestlandsforsking.

Desse vil bli ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen

I utgangspunktet hadde to menn og åtte kvinner søkt på stillinga som ergoteraput i Kinn kommune, men seinare har to kandidatar trekt seg. Ni kvinner og to menn har søkt stilling som fysioterapeut.

Ei av kollene på hjortefarmen fekk tvillingar: – Dette er uhyre sjeldan

Aldri før har hjortetvillingar blitt fødde på hjortefarmen på Nave ved Bryggja.

Desse vil bli konsulent på dokumentsenteret. Sjå søkarlista

Ti kvinner og to menn jaktar på jobben som konsulent på dokumentsenteret i Kinn kommune.

mandag 14.06 2021

Vil ha kontrollar for å få slutt på kriminalitet i arbeidslivet

Politiet i Sogn og Fjordane vil jobbe for å bli betre på å avdekke arbeidslivskriminalitet. Slikt arbeid handlar om å førebyggje og avdekke trygdesvindel, skatteunndraging, stoppe sosial dumping og menneskehandel, og jobbe mot ulovleg arbeidsinnvandring og svart arbeid.

lørdag 12.06 2021

Rekordsøking innen fiskeri og havbruk

– Vi har aldri sett maken til etterspørsel etter lærlingplasser

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag (OKFH) i Måløy har aldri før opplevd lignende søkertall. – Interessen for å bli fisker eller å jobbe i oppdrettsnæringen har aldri vært større, sier Monica Lexau i OKFH.

fredag 11.06 2021

Fiskarlaget meiner nytt utval som skal gi råd om rekruttering manglar folka som kjenner bransjen best – fiskarane

Verken fiskarar eller salslag er nemleg representert i det nye utvalet som skal gi råd om korleis det kan bli fleire heilårlege arbeidsplassar i fiskerinæringa. Leiaren i Fiskarlaget meiner fiskeri- og sjømatministeren må ta grep.

søndag 06.06 2021

Margareth og Jarle tok valet om å følge draumen. No supplerer dei restaurantsatsinga med ferieleilegheiter

I 2017 overtok Margareth Leivdal og Jarle Leikanger området nedanfor bustaden sin på Leikanger på Stadlandet, og ein femårsplan for etablering av restauranten Fru Inga og ferieleilegheiter i den gamle sjøbuda blei lagt.

lørdag 05.06 2021

No startar dei jakta på ny kommunalsjef for oppvekst

– Over helga vert stillinga som kommunalsjef for oppvekst lyst ut. Vi har brukt litt tid på vurdere eventuelle endringar i ansvarsområde, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

fredag 04.06 2021

– Klarer den same leiinga som blir kritisert for ikkje å ha rydda opp i eit dårleg arbeidsmiljø å gjere det no?

Daglig leder går av. Jakten på ny sjef starter umiddelbart

I en pressemelding opplyser AS Fiskevegn og BFG AS at daglig leder Håkon Holen slutter, og at rekrutteringen av ny leder starter med en gang.

Har tilsett ny assisterande rektor på ungdomsskulen

Lise Rønnestad er tilsett som assisterande rektor ved Eid ungdomsskule

Fem har søkt stillingen som avdelingsleder for maritime fag

Det er fem personer som ønsker å bli avdelingsleder for maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vidaregåande skule.

torsdag 03.06 2021

Mange ved skulen er sjukmelde og fleire kan det bli om det ikkje blir rydda opp

– Det er trist og vondt å sjå at kollegaer blir sjuke av å vere på jobb. Slik skal det ikkje vere, seier mangeårig lektor ved Måløy vidaregåande skule, Sigbjørn Hals.

Arnstein bytta karriere og trivst

– Då eg ikkje vart lei av å bygge mitt eige hus, fann eg ut at eg kunne drive med det på fulltid

Kombinasjonen av ønsket om meir fritid og ein fornya kjærleik til tømrarfaget gjorde at Arnstein Barmen starta enkeltmannsføretaket Barmen bygg og vaktmeister AS i 2017. Og det har gått bra. Eller som han seier sjølv: «Eg har over hovudet med arbeid».

Bare én vil bli leder for Sikkerhetssenteret

Det er kun én person som har søkt på den ledige stillingen som avdelingsleder ved Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) på Tennebø.

Ny rektor er klar: – Det er ein flink og kompetent person vi har fått på plass

Selje skule har fått ny rektor i Ellen Rundereim som tiltrer i stillinga 1. august 2021. Ho går frå jobben som rektor på Flatraket skule. 

Fleire krev innsyn i den kritiske rapporten om dårleg arbeidsmiljø

Fjordenes Tidende har bede om innsyn innsyn i den kritiske rapporten som er utarbeidd etter den omfattande kartlegginga som har vore gjort av arbeidsmiljøet ved Måløy vidaregåande skule.

Skal gjenreise tiltru til leiinga

Fylkeshovudverneombodet: Er redd tiltaka som fylkeskommunen føreslår ikkje er nok

Fylkeshovudverneombodet er redd for at tiltaka som fylkeskommunen føreslår om å gjenreise tiltru til leiinga ved Måløy vidaregåande skule ikkje er gode nok.

Reagerer på manglande openheit: – Alle tilsette burde fått innsyn i rapporten

Tilsette ved Måløy vidaregåande skule reagerer på at dei ikkje får innsyn i rapporten, som er laga etter kartlegginga, om det dårlege arbeidsmiljøet. Hovudverneombodet, ein av dei få som har fått lese rapporten, er heller ikkje einig i HR-avdelinga sin konklusjon om vegen vidare.

lørdag 29.05 2021

Arbeidsløysa går ned i Kinn, Stad og Bremanger. Men der er likevel nokre bekymringar

Talet på heilt ledige i Vestland har gått ned med om lag 1.600 personar frå april til mai. Denne månaden er 9.925 personar heilt ledige i fylket. Det svarar til 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

fredag 28.05 2021

Norge ligg i verdstoppen på beinskjørheitsbrot. Det håpar revmatolog Anja å gjere noko med når ho no tek doktorgrad i faget

Anja Myhre Hjelle frå Måløy har i fleire år jobba med ein studie på beinskjørheitsbrot. I juni skal ho forsvare arbeidet og tek doktorgrad.

Liv Olene måtte legge læreroppgaver til side for å masseteste elever for korona

– Forhåpentligvis får vi snart kun vanlige læreroppgaver igjen, sier Liv Olene Lode Hatlegjerde. Siden påske har hun og lærerkollega Iselin Myklebust sørget for at elever på Eid vidaregåande skule har kunnet hurtigteste seg ukentlig.

onsdag 26.05 2021

Makrellstunt på sykkel gav meirsmak: – Fantastisk respons

Lofotprodukter gjorde rettsak om til sykkelstunt. På trass av uforutsette motbakkar gav turen meirsmak etter stor respons.

Fem gonger så mange dagpengemottakarar i 2020 som året før

Tre millionar nordmenn fekk utbetalt til saman 500 milliardar kroner i ytingar og pensjon i 2020. Talet på dagpengemottakarar er fem gonger så mange som i 2019.

torsdag 20.05 2021

Rasha og barna likte seg på hagekurset: – Dette er fint for både barn og vaksne

Målet er at målgruppa skal oppleve meistring og motivasjon med å dyrke sin eigen mat. I tillegg er det positivt for språklæringa.

onsdag 05.05 2021

Fire har søkt på jobben som IKT-koordinator ved ungdomsskulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som IKT-koordinator ved Florø ungdomsskule. Fire har søkt.

tirsdag 04.05 2021

Espen skal oppfylle draumen om å gje ut bok: – Folk i Måløy er positive

Espen Larsen har lenge drøymt om å bli forfattar. No er han godt på veg til å gje ut barnebok. Aller helst skriv han i godstolen heime i stova i Gate 2.

Feirer fem år i drift

Arne og Nitaya satser på en god sommersesong på Torget

Arne og Nitaya Egeberg håper på en like god sommer som i fjor for spisestedet Torget Mat AS. Nå kommer det snart sushi på menyen og kanskje flere norske retter.

mandag 03.05 2021

«Det er ikkje rart det kokar i lærarstanden. Yrket må få ei kraftig statusheving»

søndag 02.05 2021

20-årige Frithjof har ein uvanleg lidenskap: Han får gamle sko til å skine og bli gode som nye

Det meste av fritida til Frithjof Silden frå Holvik går nemleg med til å halde ved like sko og andre lærprodukt. I januar tok han til og med steget og etablerte si eiga bedrift, Silden Skopleie.

De mest leste sakene sist uke

Mange ville lese om hjemflytteren Margrethe som grep sjansen da den rette jobben dukket opp

At Margrethe Mykland tok valget om å flytte hjem til Måløy da den rette jobben dukket opp, var den nest mest leste sakene denne uka. Bare en sak om ny koronasmitte hadde flere lesere.

På veg ut av koronaen: Her kan du sjå korleis arbeidsløysetala er lokalt

Talet på arbeidsledige i Vestland er no på same nivå som i oktober, det lågaste sidan landet stengde ned i fjor vår. I april er 11.530 personar, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken, registrerte som heilt ledige.

lørdag 01.05 2021

For Charlotte var 1. mai berre ein ekstra fridag. No ser ho alle kampsakene som står igjen

Charlotte Sæbjørnsen som heldt 1. mai-appell i Svelgen sa at for ho var 1. mai lenge berre ein ekstra fridag.

torsdag 29.04 2021

Da Randi fikk jobb som avdelingsleder nær hjemstedet, pakket familien flyttelasset i full fart

1. mars begynte Randi Nore (37) som avdelingsleder i Azets Måløy og flyttet hjem igjen til Bryggja etter flere år i Tønsberg. Med på flyttelasset til barndomsbygda var mann og to barn.

«I 2021 er det på tide å halde fana med «Leave no one behind» aller høgast»

To av tre av norske kommunar tenker annleis om jobb og bustad etter korona. Og Kinn og Måløy er i forkant

Mange kommunar meiner desentraliserte arbeidsplassar er framtida.

onsdag 28.04 2021

Tom-Even, Kjell Arne og Randi har levert «elitemjølk» i 15 år. No får dei gjev pris for innsatsen

Tre lokale melkebønder har nyleg blitt heidra av Tine for å ha levert kvalitetsmjølk 15 år i strekk. 5.550 dagar har desse bøndene levert mjølk av ypparste kvalitet.

tirsdag 27.04 2021

Tolv søkarar til jobben som pedagogisk leiar i barnehagen

Det er tolv som har søkt jobben som ny pedagogisk leiar i Storevatn barnehage i Kinn kommune. Elleve av desse er kvinner.

mandag 26.04 2021

Margrethe er ny leder i regnskaps- og rådgivningsselskapet

– Jeg har alltid vært glad i Måløy og Nordfjord, så da denne stillingen dukket opp, kunne jeg ikke si nei

Margrethe Mykland er ny daglig leder i regnskaps- og rådgivningsselskapet Fjord Services AS i Måløy etter å ha flyttet tilbake til hjemtraktene etter elleve år i Bergen.

søndag 25.04 2021

Henriette valde vekk storbyen for eit liv med meir fridom i kvardagen. Og ikkje minst surfing

Eigedomsmeklar Henriette Holter frå Sarpsborg kom til Stadlandet for å surfe første gong for 14 år sidan. Ei oppleving ho aldri gløymte. No har ho tatt med seg sambuaren, leigd hus på Stadlandet og begynt i ny jobb i Sparebanken Sogn og Fjordane.

lørdag 24.04 2021

Rekordmange har søkt høgare utdanning. Sjå kva utdanning som er aller mest populær

fredag 23.04 2021

Har tilsett fire nye leiarar. Her kan du sjå kven

På tampen av veka opplyser kommunedirektør Terje Heggheim om fleire nye tilsettingar som er gjort i kommunen den siste tida.

Dette yrket har fått ein enorm oppsving. Kommunen fekk inn 43 søknadar på sommarvikariata mot 6 i fjor

At koronapandemien ettertrykkeleg har bevist verdien av reinhaldaryrket er det ingen tvil om. Og yrket har fått ei seriøs statusoppgradering dei seinare åra, både med bakgrunn i pandemien, men også med eit større fagfokus og mange teknologiske nyvinignar.

onsdag 21.04 2021

Han er ny styreleiar for matvarekjeda med 141 butikkar i 48 kommunar i tre fylke

Coop Nordvest SA la nyleg fram laget si største omsetning og beste resultat noko gong. På årsmøtet blei det også valt ny styreleiar, Geir Årvik frå Stadlandet.

Han må spare inn 100 millioner på tre år: – Det er heftig, men vi skal gjennomføre med minst mulig negative følger

Kinn kommune skal innen 2024 bruke 100 millioner mindre på den årlige driften enn de gjorde i 2020. Det innrømmer kommunedirektør Terje Heggheim at er meget utfordrende.

Arbeidsliv

Det er flest arbeidsledige i reiselivs- og transportbransjen

Talet på arbeidsledige i Vestland har gått ned med om lag 2.700 personar frå februar til mars. Nesten halvparten av nedgangen har kome innan butikk- og salsarbeid. No er 11.963 personar registrerte som heilt ledige i fylket.

tirsdag 20.04 2021

Har økt omsetningen med 25 prosent

– Vi er en sammensveiset gjeng som jobber her, ellers hadde vi ikke fått det til så bra som vi har gjort

Kjøpmann Gurgen Margaryan takker de ansatte for at Rema 1000 Deknepollen nå kan legge bak seg en omsetningsvekst på 25 prosent i koronaåret.

Astrid skal leie kommunen sitt arbeid på kultur og lokal samfunnsutvikling

Astrid Paulsen er tilsett som kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune, og begynner i jobben 1. august.

Berre to har søkt stillinga som SFO-leiar ved skulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som SFO-leiar ved Skram skole.

lørdag 17.04 2021

Ser at folk søker ut av byene

Dette tror Randi og Alfred skal til for at flere folk etablerer seg her

Nå som flere får øynene opp for livet utenfor storbyene, må en gjøre samfunnet attraktivt, mener Måløy Vekst og 1.-kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane..

fredag 16.04 2021

Har tilsett ny kommuneoverlege

Kjell Arne Nordgård er tilsett som ny kommuneoverlege i i Kinn kommune.

tirsdag 13.04 2021

Fleire jobbar heiltid i kommunesektoren enn før

I tiårsperioden 2009 til 2019 auka delen heiltidstilsette i kommunesektoren frå 48 til 55 prosent, ifølgje ein ny rapport.

mandag 12.04 2021

Mannen hevda han ikkje hadde inntekt og svindla til seg 189.000 kroner frå NAV. Det enda med 45 dagar i fengsel

Mannen i 50-åra blei nyleg dømt for grovt trygdebedrageri i Sogn og Fjordane tingrett for å ha svindla NAV Florø for nær 190.000 kroner.