Tema

torsdag 13.01 2022

Ventar at tiltaka blir letta i kveld

– No er det ikkje nokon nedtur å bli smitta lenger, men vi kan ikkje bli smitta alle samtidig

Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, er spent på korleis styresmaktene vil legge opp strategien for koronatestting framover. - Strategien er at mange blir smitta, men alle kan ikkje bli smitta samstundes, seier han.

Sette i gang det lågaste talet på nybygg på 20 år i koronaåret

Ei analyse av Statistisk sentralbyrå sin statistikk på igangsettelser av bustadbygg i Norge viser at Bremanger kommune berre gav to igangsettingstillatelsar i 2020.

torsdag 06.01 2022

Vogntog velta og hamna på sida - så køyrde ein bil av vegen på same plass

Naudetatane melder om eit vogntog som har hamna i grøfta på fv. 614 ved Kvieneset i Bremanger. Ein halvtime seinare hamna ein bil i grøfta i det same området.

tirsdag 04.01 2022

Søkte om bruksendring til fritidsbustad, men kommunen vil ikkje gjere unntak

Eigarane av ein bustad i Bremanger kommune søkte kommunen om dispensasjon til å gjere bustaden om til fritidsbustad permanent. Formannskapet meiner det vil sette ein utfordrande presidens å godkjenne søknaden.

mandag 03.01 2022

Malene ble flydd til New York for å sminke kjente skuespillere

Til vanlig driver Malene Moe Synes fra Bremanger sin egen salong i Oslo, men i november fikk hun et jobboppdrag utenom det vanlige.

torsdag 23.12 2021

Småbarnsmødre i ytre forstår ikkje ambulansekuttet: – Vi føler oss mindre verdt

– Det er heilt håplaust rett og slett, seier Therese Hauge.

onsdag 22.12 2021

Banebrytende: Nytt Elkem-prosjekt skal eliminere CO2-utslipp fra produksjon av silisium

Norges forskningsråd har bevilget 16 millioner kroner i støtte til Elkem som arbeider med et nytt konsept for produksjon av silisium helt uten direkte CO2-utslipp.

mandag 20.12 2021

12 vindkraftanlegg har utbetra farevarsling for iskast frå vindturbinar

NVE stilte i mars krav om at 12 vindkraftanlegg måtte forbetre varslinga av iskast frå vindturbinane. No har NVE motteke svar frå vindkraftanlegga med kva tiltak som er gjort.

søndag 19.12 2021

Oliva, Branda, Signe og Alfred svarer på julespørsmål:

– Sleden til julenissen er laga av gull og metall

Kva treng ein for å feire jul? Kven er rampenissen? Og korleis klarer nissen å levere gåver til alle borna i verda? Det er dei store spørsmåla.

fredag 17.12 2021

Foreslo å innføre heimeskule dei siste dagane før jul

I kommunestyret i Bremanger torsdag foreslo Vibeke Kjerpeset (Sp) å innføre heimeskule for elevane i kommunen dei siste dagane før jul.

torsdag 16.12 2021

Vann ikkje i kåringa av årets kommuneprofil: – Men for oss er du nummer éin uansett

Kommunedirektør i Bremanger, Tom Joensen, nådde ikkje opp i avstemminga om årets kommuneprofil, men fekk likevel diplom av ordføraren.

Elleve smitta og mange nærkontaktar i karantene: – Det er stort trykk på helsetenestene

I Bremanger er det torsdag elleve personar med påvist koronasmitte i kommunen. I tillegg sit fleire nærkontaktar i karantene.

Talte til kommunestyret med dikt:

«Eldrerådet skal ikkje berre formelt vere til, men møte gehør for det vi meiner og vil»

Kjapt og greit: Alle stilte seg bak budsjettet

Under kommynestyremøte i Bremanger torsdag skulle budsjettet handsamast. Ingen av partia kom med eigne budsjett og ingen endringar vart gjort.

Ferjelemmen er ikkje godkjent for bilar: – Vi er nøydde å ha alternativ til å køyre rundt desse vegane

Ferjelemmen i Smørhamn er i dag ikkje godkjent til å bruke for bilar. Under kommunestyremøtet i Bremanger torsdag uttrykte fleire bekymring over dette.

tirsdag 14.12 2021

Fekk med seg stortingsbenken på å kjempe mot kutt i ambulansetenesta

Måndag hadde representantar frå Bremanger kommune og Askvoll kommune møte med stortingsbenken frå Sogn og Fjordane om kutt i ambulansetenesta. No har dei lagt ein plan for vegen vidare.

onsdag 08.12 2021

Søker råd frå stortingsbenken i ambulansesaka

25. november vedtok styret i Helse Førde å erstatte ambulansebil med båt i ytre Bremanger frå og med neste år. Innbyggjarane er uroa for konsekvensane dette vil få og skal rådføre seg med stortingsrepresentantane frå det gamle fylket.

Kyrkjerådet er svært uroa for kutt i tilskot: – Dette er alvorleg

I Bremanger kommune sin føreslegne økonomiplan for 2022 til 2025 og i budsjettforslaget for 2022, ligg det føre eit kutt i tilskotet til kyrkjekontoret på 500.000 kroner over to år.

mandag 06.12 2021

Mangla ein stad for å samlast til barseltreff – sanitetskvinnene ordna ut og tek rekninga

Det har blitt så mange småbarnsforeldre i permisjon i ytre Bremanger at det blei vanskeleg å arrangere barseltreff for alle samstundes. Då Bremanger sanitetsforeining høyrde om saka oppretta dei eit gratis tilbod i eit eigna lokale.

søndag 05.12 2021

Leverte strålande fin julemusikk sjølv om pandemien la ein dempar på besøkstala

Pandemien må nok ta sin del av skylda for at det var nesten like mange musikantar som publikum på førjulskonserten i Bremanger kyrkje laurdag kveld. Men musikarane og solistane leverte ein flott konsert trass i berre 69 selde billettar.

torsdag 02.12 2021

Tunnel open igjen etter å ha hatt problem med det elektriske

Det er Vegtrafikksentralen Vest som like etter klokka 7 torsdag morgon meldte at Magnhildskartunnelen i Bremanger var stengt.

søndag 28.11 2021

Blei bekymra då brannslokkingsapparatet i tunnelen var borte

110 Vest opplyste laurdag kveld at brannmannskap i Bremanger hadde vore ute på oppdrag etter at dei hadde fått inn bekymringsmelding frå ein tunnel.

torsdag 25.11 2021

«Vi kan ikkje godta dette skambodet frå styret i Helse Førde»

Konkurrerer i industrihistorie i den nye kulturløypa – slik brukar du den

Den nye kulturminneløypa i Svelgen i Bremanger har 28 informasjonspunkt med historie om bygda. No kan ein også konkurrere i ein rebus ved bruk av ein app.

onsdag 24.11 2021

– Det er tvilsomt om dialog og evaluering er godt nok for folket i ytre Bremanger

tirsdag 23.11 2021

CF-sjuke Ellen har fått fire avslag på kostbar, livsforlengande medisin. Det klarer ikkje søskenbarnet Ragnhild å sitte stille og sjå på

Ellen Winther (45) frå Svelgen har cystisk fibrose og berre 22 prosent lungekapasitet igjen. Ho har no fått sitt fjerde avslag frå Helse Førde på søknad om å få prøve eit amerikansk legemiddel som heiter Kaftrio i seks månadar.

søndag 21.11 2021

Kommunen slit med å rekruttere legar – no skal dei gjere jobben meir attraktiv

Bremanger kommune har over lang tid hatt vanskar med å rekruttere legar. No skal dei sjå på organiseringa av tenesta for skape eit større fagmiljø.

lørdag 20.11 2021

No kan frivillige ta med bebuarar på tur med sykkeltaxi – og ordføraren sjølv var testpilot

Kommunen har kjøpt inn fem rickshaw-syklar som er plassert ut ved Svelgen omsorgssenter, Bremanger sjukeheim, Haugetun, Klokkartunet på Davik og Bremanger frivilligsentral. Førre veke fekk ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap) testa sykkelen.

fredag 19.11 2021

«Honnør til Bjørlo for å krevje svar på havvindutbygging i Bremanger, men kvifor ikkje nemne Stadthavet?»

Held fast på tilrådinga – vil kutte ambulansebil i Ytre Bremanger og erstatte med båt

Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, held på løysingane han tidlegare har fronta i saka om preshospital plan, som skal behandlast av styret kommande veke.

Vil ha avklaring på om regjeringa vil opne for vindkraft her

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) ber i eit skriftleg spørsmål Olje- og energiministeren avklare om det er aktuelt for regjeringa å opne for utbygging av vindkraft på dei viktige fiskeriområda Frøyagrunnane/Olderveggen i Bremanger kommune i Vestland.

søndag 14.11 2021

Friskmelder kommuneøkonomien etter 14 år med Terra-underskot

Bremanger kommune har dei siste 14 åra hatt ein krevjande økonomisk situasjon grunna nedbetaling på store akkumulerte som følgje av Terra-saka. Ved godkjenning av årsrekneskapen for 2021 vil kommunen imidlertid bli meldt ut av Robek-registeret.

lørdag 06.11 2021

– Damene i sanitetsforeininga fortener all ros for innsatsen med å få bygd landingsplass

onsdag 03.11 2021

– Eit godt tillegg, men den nye landingsplassen erstattar aldri ambulanseordninga

Befolkninga i ytre Bremanger gler seg over den nye landingsplassen for luftambulanse. Men dei understrekar at den ikkje kan erstatte eit kutt i ambulanseordninga.

tirsdag 02.11 2021

Sanitetskvinnene ville gje tilbake til bygda – no står landingsplass for luftambulanse klar

Tysdag vart snora klipt og landingsplassen ved Hauge legesenter vart erklært for opna. Bremanger sanitetsforeining blir skrytt opp i skyene for arbeidet dei har gjort.

mandag 01.11 2021

Vellykka handballturnering: – Mest av alt er det berre kjekt å invitere andre lag til turnering

Bremanger Idrettslag arrangerte søndag handballturnering i Bremangerhallen på Hauge. For laga var det kjekt å kunne møtest på banen igjen etter ei lang koronapause.

søndag 31.10 2021

Helsesenter innfører stengde dører og krav om munnbind

På Bremanger kommune sine heimesider opplyser kommunen at helsesenteret i Svelgen no har sett seg nøydde til å innføre strengare restriksjonar ved besøk på legesenteret.

onsdag 27.10 2021

Korpset inviterer til storkonsert i hallen når dei feirar sine første 60 år

Bremanger skulemusikk har med både musikklag og songarar når 60 år skal feirast med konsert i Bremangerhallen.

søndag 24.10 2021

Fargerik overnatting i historiske miljø

Den profilerte interiørdesignaren Gunvor Catherin Røkholt har utvikla interiøret i fleire av dei mest eksklusive historiske overnattingsstadene her i landet. Mellom anna har ho designa rom for Knutholmen og representasjonsbustaden Villa Elkem i Svelgen.

Tok familien med inn i fjellet for å oppleve industrihistoria

Tor Erik Nigardsøy kom saman med Berit Haveland og to barn til markeringa av 100 år med industrihistorie i Svelgen laurdag. Dei var mellom dei som ønskte å bli med inn i fjellet for kjenne på historia.

lørdag 23.10 2021

Signe (12) utfordra seg sjølv og klatra til topps på Norges tredje høgaste fjell

I august gjekk Signe Askeland (12) frå Bremanger opp på Store Skagastølstind, Norges tredje høgaste fjell, på 2.405 meter. Ho fekk ideen då ho var på leirskule i Jotunheimen, og la seg i hardtrening for å klare utfordringa.

fredag 22.10 2021

Har mottatt 40 høyringsuttalar. Men treng meir tid på å ta ambulanseavgjerda

Helse Førde har motteke om lag 40 høyringsuttalar til framlegga i prehospital plan. Kring halvparten er frå ulike aktørar og privatpersonar i Bremanger. No varslar administrerande direktør Arve Varden at Helse Førde treng litt lenger tid enn planlagt før styret kan gjere endeleg vedtak i saka. 

mandag 18.10 2021

Såpeglatte veier hindrer Tore i å få levert varene nok en gang: – Jeg kan ikke utsette mine ansatte for dette

Daglig leder i Olsen Transport, Tore Olsen, er nok en gang fortvilet over å måtte parkere vogntoget sitt på Oldeidebakkane i Bremanger på grunn av såpeglatte veier og manglende strøing.

tirsdag 12.10 2021

– Kostnadane med ambulansetenester skal ikkje veltast over på private eller kommunar

Kvinne- og familieforbundet i Sogn og Fjordane er uroa over endringar i ambulansetenesta i Helse Førde, altså det som kallast ny prehospital plan.

Vil ha ny veg og sykkelsti for å sikre tryggleiken for barn og tilrettelegge for turistar

Iglandsvik Utvikling ønsker ei utfylling av eit sjøområde på Iglandsvik for å gje plass til ein sikker veg og legge til rette for turistnæringa.

søndag 10.10 2021

Opna pods med bygdefest på sjøbua

Madelen Varden er klar for å leige ut det heilt nye konseptet pods ved Reidarbua. På opningsfesten vekte det nye tilbodet stor interesse.

lørdag 09.10 2021

Vokalkoret urframførte og imponerte komponisten

Komponisten som hadde laga ambisiøs og vanskeleg musikk til Silisium Vokal er imponert etter urframføringa.

Ber om lysregulering over denne brua for å unngå trafikk-kaos i turistsesongen

– Eg er ikkje tilhengar av lysregulering personleg, men så mykje tull har eg aldri opplevd på ein sommar, seier kommunestyrerepresentant for Bremanger Høgre, Per Røys (H).

fredag 08.10 2021

Stiller krav om minst 50 prosent kutt i utslepp for nye, lokale båtruter

Skyss har fredag tildelt kontrakt for lokale båtruter i Sogn og Fjordane til Norled AS. Kontrakten stiller klimakrav om minst 52 prosent CO2-kutt.

torsdag 07.10 2021

Ambulansesaka:

Kan ikkje stille seg bak Helse Førde si tilråding og ber om ny vurdering

Torsdag vart ambulansesaka teke opp i kommunestyret i Bremanger. Konklusjonen vart at kommunen ikkje kan stille seg bak tilrådinga frå helseføretaket.

«Barnefamiliar og ambulansekutt: Minutta var ikkje mange, men dei var likevel svært lange»

onsdag 06.10 2021

18 elevar står på scena i bygda sitt første barnemusikkteater

I Svelgen satsar ein på å skape tradisjon for ein ny type kulturliv med barnemusikkteateret Smelt.

tirsdag 05.10 2021

«Ulukker er ikkje planlagde, men nokre ulukker kan varslast»

søndag 03.10 2021

Er du over 65 og bor i denne kommunen, kan du bli med i torsdagsklubben

Torsdagsklubben er ein måltidsfellesskap for dei over 65 som no skal starte i Bremanger.

lørdag 02.10 2021

Fleire i dette området har mista mobildekninga: – Vi jobbar no med å rette feilen

På spørsmål frå Fjordenes Tidende kan Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge, bekrefte at det stemmer at folk i og rundt Leirgulen i Bremanger, har vore utan mobildekning den siste tida.

onsdag 29.09 2021

Mange nye abonnentar på det kommunale vassverket – Ordføraren sjølv gler seg til å sleppe å koke vatnet

I Bremanger kommune har mange av innbyggjarane privat vassforsyning. Strengare regelverk gjer at fleire no vel å kople seg på det kommunale vassverket.

tirsdag 28.09 2021

Fant igjen denne rutebussen som hytte i skogen – nå får den nytt liv, nye bremser og nye lys

Kulturminnefondet har bevilget 50.000 kroner til Rutebuss S-1967 fra 1954 på Bremangerlandet. Tilskuddet skal brukes til å overhale bremser og lys, samt mindre tiltak. 

søndag 26.09 2021

Fekk hjelp av helikopter til dugnadsarbeid på Hornelen

Laurdag vart både folk og utstyr flydd til Olavsbu-Hornelen på den høgaste sjøklippa i Europa for gjere dugnadsarbeid.

Landskapet og raudlista artar set kjeppar i hjula for parkering og tursti ved sanden

Bremanger kommune ønskjer å legge betre til rette for besøkande til Grotlesanden, gamle Grotle gravplass og fjellet Veten. Men sjeldne artar og naturkvalitetar gjer at Statsforvaltaren meiner det er utfordrandre.

fredag 24.09 2021

No kjem dette koret med nyskriven musikk og to konsertar

Første helga i oktober vil Silisium Vokal, koret frå Bremanger, Silisium Vokal framføre heilt nyskriven musikk på konsertar i Svelgen og Florø.

onsdag 22.09 2021

Her kan du sjå kveldens møte om ambulansetilbodet i ytre Bremanger i opptak

Fann båt utan førar på rek i bukta – kan det vere din?

Litt før klokka 14 i dag fekk politiet melding om ein båt som dreiv i bukta ved Davik i Bremanger kommune.

tirsdag 21.09 2021

Bent André, Anna og Emilie imponerte under årets NM-femkamp i vektløfting

Bremangarane Bent Andre Midtbø, Anna Wiik og Emilie Kolseth Jensen sine prestasjoner under årets NM-femkamp i vektløfting var avgjørende for at Breimsbygda tok gull i lag-NM for menn og sølv i lag-NM for kvinner, mener Ola Bergheim, leder for vektløftergruppen i Breimsbygda og i Nord-Vestlandet Vektløfterregion.

lørdag 18.09 2021

Meiner ein må påverke eigen kommune i ambulansesaka

– Stå på folkens. Prøv å påverke folka våre i kommunen slik at dei skjønar kor viktig denne saka er.

fredag 17.09 2021

Ambulansestriden

– Kvifor skal ein kutte noko i Bremanger som er obligatorisk i Måløy og Florø

– Ein kan snakke om likestilling og likeverd, og lure på kva det er dei styrer med. Det verkar som dei driv meir med nedbryting enn oppbygging, sa Jan Andrè Bolset frå Kalvåg, som heldt appell på markeringa for ambulansen i ytre Bremanger.

– Vi vert redde når dei vil ta vekk ambulansen

– Ambulansen er nødvendig. Du ser kor viktig ambulansen er for oss alle saman, seier Ane Jørgine Frøyen, etter å ha høyrt appellane ved den eine ambulansemarkeringa som var i Kalvåg.

torsdag 16.09 2021

Småbarnsforeldre om ambulansekuttet: – Drygt å sette ein prislapp på sikkerheita til innbyggarane

– Det mest opprørande er at Helse Førde går med stort overskot og at kostnaden med ambulansebilen er to millionar kroner, seier Marius Valaker Frøyen.

400 møtte på ambulansemarkering: Det er eit enormt engasjement for denne saka

– Eg er utruleg stolt og rørt over å sjå kor mange som har møtt opp her i dag. Vi er rundt 170, og det var 200 i Bremanger. Det viser at vi nærmar oss 400 menneske som har vist si misnøye med framlegget til Helse Førde, sa Ann Irene Myrheim på folkemøtet i Kalvåg mot nedlegging av ambulansen for ytre Bremanger.

onsdag 15.09 2021

Samlast for å protestere mot endringar i akuttberedskapen

Onsdag blir det arrangert folkemøte både på Hauge og i Kalvåg i ytre Bremanger for å protestere mot endringane i beredskapen.

onsdag 08.09 2021

«Legg forslaget i ei skuff, og la ambulansetenesta i ytre Bremanger vere som den er i dag»

«Som skattebetalarar krev vi at Helse Førde tek ansvar og sørger for at vi har like god beredskap som resten av fylket»

tirsdag 07.09 2021

Regjeringa opnar for ti nye nasjonalparkar: To ligg svært nær oss

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med å starte opp verneplanprosessar for heilt nye nasjonalparkar i Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpane. Regjeringa ønskjer òg å gjere seks landskapsvernområde om til nasjonalpark, deriblant Ålfotbreen.

søndag 05.09 2021

«Noverande generasjon er so opptekne av å samle pengar, at dei må sende både born og foreldre ut av heimen»

«Nokre få parti tek fakta om klima og miljø på fullt alvor. Difor stemmer eg på dei»

Finn din kommune

Arbeidsløysa går ned, men 1.900 vestlendingar vil snart miste stønaden sin

Arbeidsløysa går no raskt nedover i Vestland. Samstundes nærmar 1900 vestlendingar seg slutten på perioden med dagpengar eller arbeidsavklaringspengar.

fredag 03.09 2021

Hjortejakta er i gang: – Hugs å ta omsyn til kvarandre i fjellet i denne perioden

1. september gjekk startskotet for årets hjortejakt. Og sjølv om det stort sett er ansvarlege og kvalifiserte jegerar som legg ut på tur i skog og mark med rifle, kan det vere greitt for andre turgåarar å vere klar over perioden ein er inne i.

onsdag 01.09 2021

Oppfordrar folk til å seie ifrå om ambulansetilbodet: – Vi kan ikkje akseptere å gå 20-30 år tilbake i tid

Bremanger-politikar Svein Olav Senneset (V) oppfordrar folk, lag, organisasjonar, legestand og kommunepolitikarar til å vere klare når styret i Helse Førde si avgjerd om framtidig ambulansetilbod i Bremanger kjem ut på høyring etter styremøtet i dag.

Vil fjerne ambulansen frå ytre og erstatte den med ambulansebåt

Onsdag 1. september vil styret i Helse Førde vedta fase 3 i prehospital plan, der mellom anna framtida for ambulansetilbodet i Bremanger blir endeleg avgjort. 

onsdag 25.08 2021

Ser på ny plassering for radar etter mogleg konflikt med krigsminne

Kongsberg Norcontrol er på jakt etter ein plass å plassere ein radar i Bremanger. No går dei førebels bort frå Rugsundøy etter at dei såg at plasseringa kunne kome i konflikt med kulturminne.

lørdag 21.08 2021

«No er det på tide at dei andre partia innrømmer at fråværsgrensa er ein suksess»

Rekordsommar for denne sandstranda: Sjå kor mange bilar som betalte for å stå parkert

Aldri før har fleire besøkt Grotlesanden i Bremanger kommune enn i sommar.

fredag 20.08 2021

Herrelaga til Måløy FK og Eid IL har heimekampar i helga, medan Bremanger speler borte

Tre kampar i Kretsligaen og to kampar i 5. divisjon ventar oss i helga.

torsdag 19.08 2021

Forsvarte seg godt på bortebane, men måtte sjå 5-1 på resultattavla då kampen var over

I kretsligkampen mellom Bremanger og Stryn onsdag kveld var det etter kvart ingen tvil om kven som ville innkassere tre poeng.

onsdag 18.08 2021

Møtte fiskarane: – Eg vil påstå at det var eit nyttig møte for oss

Geir Magne Røys, i Linebas og styremedlem i Sogn og Fjordane fiskarlag sit igjen med god følelse etter møtet med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Kalvåg måndag.

mandag 16.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Gå tur i eit historisk område

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild fra i dag

– Siden det er kommet mye nedbør i helga oppheves totalforbudet som ble iverksatt 05.08.21. Det oppheves fra 16.08.21. I Kinn og Bremanger kommune, sier brannsjef Kim Hjelle.

søndag 15.08 2021

Ingeborg ser det vakre i all natur, men ingenting begeistrer mer enn naturen hjemme

Da Ingeborg Sol Fure (41) fra Måløy ble koronapermittert fra jobben sin i 2020, tok hun konsekvensen av det fullt ut, og valgte å satse på en utradisjonell karriere.

lørdag 14.08 2021

Takkar fysioterapeuten

Dottera og barnebarnet jubla då mormor nådde toppen

For fem år sidan måtte Sylvi Hopland (69) avbryte ein kort fjelltur etter berre ei lita stund. I førre veke feira tre generasjonar at mormor hadde nådd fjelltoppen Troda, 954 meter over havet.

onsdag 11.08 2021

Fant drømmejobben i nordfjordbygda. Nå skal Kristin passe på at torsken i merdene får et godt liv

Kristin Uv Ramsli er nyansatt som røkter på et av torskeoppdrettsanleggene til Gadus Group i Davik i Bremanger. Hun skryter av Davik og måten hun har blitt tatt i mot på.

mandag 09.08 2021

Bygda arrangerte marknad i strålande vêr

Det vart fisk i pose, sekk og kasse for veldig mange på Retro fiskekonkurranse som slo til for fullt.

søndag 08.08 2021

Var på marknad

Marie (7) smilte glad då ho kunne legge ei flott aure på vekta

Makrellen beit godt, men det var også andre fiskar som gjekk på kroken i den store fiskekonkurransen på Ålfotmarknaden.

torsdag 05.08 2021

Viviane angrer ikke på at hun tok spranget og startet eget selskap: – Det har gått over all forventning

Viviane Felix Silva fra Bremanger drømte om å bli tømrer eller politibetjent. Men tilfeldigheter sendte henne i retning kokkeyrket. Nå har 28-åringen startet eget selskap på hjemstedet – en restaurant på hjul – og stortrives.

Brannsjefen legg ned totalforbod mot bruk av ild

Brannsjef for Kinn og Bremanger, Kim Hjelle, har lagt ned totalforbod mot bruk av eld i begge kommunane.

tirsdag 03.08 2021

Hopp på badebussen og bli med på stranda

Ungdomsrådet vil gjere noko positivt for ungdom i Bremanger og inviterer til stranddag på Grotlesanden fredag.

mandag 02.08 2021

Sparkar i gang marknaden med bingo som startskot

Det blir tradisjonell marknad med alle aktivitetar på Ålfotmarknaden fredag og laurdag 6. og 7. august.

søndag 01.08 2021

Det blir ikkje festival i år, men kystlaget arrangerer kysthelg

Neste helg arrangerer Kalvåg kystlag kysthelg i Kalvåg. – Sidan det ikkje blir Kystfestival, heiv vi oss rundt og skal lage ei helg fylt med god stemning, seier Jannike Brenden Frøyen i Kalvåg Kystlag.

lørdag 31.07 2021

Gjestane tok sigeren med eitt mål

Treningskampen mellom Bremanger IL og Måløy fotballklubb enda 2–1 til Måløy.

fredag 30.07 2021

Leiter du etter noko å finne på?

I helga skjer det mykje i denne bygda

Kanskje er det saknet etter Bremanger Rockweekend og Vetenløpet som ikkje kunne gå av stabelen i år heller, for i Iglandsvik på Bremangerlandet har dei tromma saman til litt liv og røre i helga.

Då familien såg bilde av den spektakulære sandstranda på Instagram la dei raskt ferieturen dit

Det var Instagrambilde som gjorde at familien Amundsen på Norgesferie kom til Iglandsvik.

torsdag 29.07 2021

Tre oppdrettsselskap søker om ny lokalitet

Langøylaks AS søkjer om ny akvakulturlokalitet for flytande anlegg for kommersiell produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure ved Berle i Bremanger. Søknaden er på offentleg ettersyn med frist 5. august.

tirsdag 27.07 2021

Ber om tillatelse til å lande på breen med helikopter

Forskere skal ta prøver av breen for å forstå hvordan mennesker påvirker biologien i ekstreme miljø

Forskere fra NTNU ber om tillatelse til å lande på Ålfotbreen med helikopter. I verneområdet vil de ta prøver og gjøre observasjoner for å forstå menneskers innvirkning på biologisk mangfold i ekstreme miljø. Målet på lang sikt er å lage et tidlig varslingssystem.

lørdag 24.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

ertorehovden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 23.07 2021

– Dette er eit ikonisk turområde. Det er ingen nedsider ved at dette blir nasjonalpark

Turleiar for statsråden sitt besøk på Hornelen var leiar i Keipen Turlag, Jannike Brenden Frøyen.

1

Minister på Hornelen: Ville gjere seg kjent med området som er foreslått som ein av fire nye nasjonalparkar

Fredag gjekk klima- og miljøministeren på Hornelen, Nord-Eurpas høgaste sjøklippe 860 meter over havet, etter invitasjon frå Den Norske Turistforening (DNT). Sveinung Rotevatn ville gjere seg kjend med området som er foreslått som ein av fire nye nasjonalparkar i landet.

torsdag 22.07 2021

Mintest dei omkomne med appellar, eit minutts stille og musikk

– Det kom litt over 90 frammøtte, så det vart kjempeflott, seier ordførar Anne Kristin Førde (Ap) som var blant dei som heldt tale under arrangementet.

Ferietips i Norges vakraste region

Bygda omfamnar industrihistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Trudde du det var nok med eit blad Sand i Kalvåg? Neida, no kjem kunstnarbroren også for å stille ut, halde kurs og oppleve kysten

Aune Sand har falle hardt for Kalvåg og Bremanger. No kjem også tvillingbroren, Vebjørn Sand, for å sjå på pop up-utstillinga han, faren Øivind og Marianne Aulie har på staden.

onsdag 21.07 2021

Slik blir 22. juli markert lokalt

– Det er viktig å markere denne dagen fordi vi må minne kvarandre på å vere opne, inkluderande og å vise omsorg

I år er det ti år sidan den tragiske hendinga på Utøya og i regjeringskvartalet. Både Bremanger og Kinn skal markere dette.

mandag 19.07 2021

Berre 15 kommunar er på Robek-lista. Men to av dei er frå Nordfjord

Økonomien i mange kommunar går betre enn før, Berre 15 kommunar er no stempla som økonomisk ubalanserte. Samtidig varslar ekspertane tøffare tider, skriv NRK.no.

søndag 18.07 2021

Nå kan du starte turen til dette populære fjellet tørrskodd

Turstien fra Berleneset til Hornelen i Bremanger kommune har startet med et vått myrparti til frustrasjon for mange. Nå har det blitt orden på det.

torsdag 15.07 2021

Slik blir den lokale markeringa av 22. juli

I år er det ti år sidan den tragiske hendinga på Utøya og i regjeringskvartalet. Både Kinn og Bremanger skal markere dette.

onsdag 14.07 2021

Ferjekaia på Oldeide får toalett _-

Neste veke skal toalettanlegget på Oldeide ferjekai opne. – Eg synest det er veldig bra at toalettanlegget er på plass. Dette er noko vi har venta lenge på, seier Randi Ytrehus.

tirsdag 13.07 2021

Vakna til stolen tandemsykkel og bulka campingvogn

Måndags morgon fekk Mari Melstvedt og Arnt Igland ei overrasking. Den fine tandemsykkelen var vekk og dei hadde fått bulk på campingvogna.

mandag 12.07 2021

Sarah tok bronse i sitt første NM for fjordhest

For fyrste gong var Sarah Grotle (18) med på norgesmesterskapet for fjordhest. Etter ei veke i Drammen med konkurransar tok ho bronse i juniorklasse.

Siren er veldig stolt over bygda etter TV-innspelinga

– Det er fantastisk å få oppleve popup-utstillinga. Det er heilt utruleg at dette skjer i Kalvåg, seier Siren Langeland.

Kunstfamilien gir tilbake:

– Med så mange nydelege, fantastiske menneske, og alt vi fekk ete og oppleve, og naturen, så vart vi forelska

Då Aune Sand var i Kalvåg og laga TV 2-serie forelska han seg. Derfor tar han med heile familien og ei popup-utstilling tilbake.

mandag 21.06 2021

I år går pilegrimane ei heilt ny rute for å skåne fotsolane for asfalten

Pilegrimane, som går Sunnivaleia og er på veg til heilagøya Selja, reiser til Stad.

lørdag 19.06 2021

Det vart god sommarstemning i bygda då Musikkverkstaden poppa opp med konsert

Det vart pop up-konsert og fin sommarstemning i Leirgulen då Musikkverkstaden dukka opp.

Bremanger spør Kinn sør om legevaktsamarbeid

Kommunestyret i Bremanger vedtok torsdag at kommunen skal spørre Kinn kommune sør ved legegruppa SMS om legevaktsamarbeid.

mandag 14.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Vil du utfordre høgdeskrekken? Turen over Smalerabben gir ei luftig oppleving

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 13.06 2021

Emmanuela (12) blei døpt i eit fjellvatn 300 meter over havet

Emmanuela Sepo Hakasenke frå Zambia er snart 12 år. I 2019 flytta ho til Davik saman med familien, og førre søndag vart ho døypt i Endalsvatnet ved Davik 300 meter over havet.

Prisca fann kjærleiken med Roger, og flytta til Davik med døtrene Martha og Emmanuela

Prisca Songolo kom til Norge for seks år sidan som utvekslingstudent frå Zambia. Ho møtte Roger Sunde frå Davik under eit opphold ved Høgskulen i Sogndal der ho ville fullføre mastergrada si i økonomi. Resten er historie som dei seier.

fredag 11.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk hyttene høgt over havet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Sanitetskvinnene vil byggje helikopterplass i Bremanger torvanger

Bremanger Sanitetsforening har brukt koronaepidemien til planleggingsarbeid av ein helikopterlandingsplass i bygda.

onsdag 09.06 2021

Ser lyst på sesongen med nyrestaurert bygg

Har investert 25 millionar i Sjøholt-bygget og satsar på nytt reiselivskonsept på Dampen

Knutholmen har investert 25 millionar i restaurering av bygget Sjøholt som er opna til årets turistsesong. Dagleg leiar Jan Fredrik Fosse er optimist, trass avgrensingar i utanlandsmarknaden.

søndag 06.06 2021

Prøvar å halde Bua open i sommar

Bremanger kommune prøver å halde Bua open i heile sommar, opplyste ordførar Anne Kristin Førde til formannskapet.

lørdag 05.06 2021

No lyser dei ut gang- og sykkelvegen med anleggsstart i september

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, har gang- og sykkelvegen mellom Breivika og Svelgen stått halvferdig sidan november i fjor. No vert oppgåva med å fullføre arbeidet lyst ut.

torsdag 03.06 2021

Forsvaret har fjerna eksplosiva frå andre verdskrig: – Dette er eit stort krigshistorisk funn

For få dagar sidan var folk frå Forsvaret si spesialavdeling i Bremanger og fjerna våpena frå krigen som nyleg vart funne i Setrevika ved Svelgen.

tirsdag 01.06 2021

Planlegg for å få til den tradisjonelle marknaden i august

Årets Ålfotmarknad i Ålfoten i Bremanger er planlagt til 7. august.

tirsdag 25.05 2021

Grete jublar for nytt human-etisk konfirmasjonstilbod i Bremanger

Human-Etisk Forbund tek sikte på å starte opp med konfirmasjonskurs i Bremanger i 2022.

fredag 21.05 2021

Odd Eirik kallar seg sjølv for Noregs mest svoltne vestlending

Etter ei livsstilsendring oppdaga Odd Eirik Nygård at han har eit talent for å ete store mengder mat. No har han gjort det til ein hobby og underhaldning på videoplatforma Youtube.