Tema

torsdag 13.01 2022

Sette i gang det lågaste talet på nybygg på 20 år i koronaåret

Ei analyse av Statistisk sentralbyrå sin statistikk på igangsettelser av bustadbygg i Norge viser at Bremanger kommune berre gav to igangsettingstillatelsar i 2020.

tirsdag 04.01 2022

Søkte om bruksendring til fritidsbustad, men kommunen vil ikkje gjere unntak

Eigarane av ein bustad i Bremanger kommune søkte kommunen om dispensasjon til å gjere bustaden om til fritidsbustad permanent. Formannskapet meiner det vil sette ein utfordrande presidens å godkjenne søknaden.

lørdag 18.12 2021

Fikk påvirke kronprinsen til å tenke på ungdommers psykiske helse

Gjennom kronprinsparet sitt fond fikk Ragne Myklebust (16) fra Svelgen og Sofie Strand (16) fra Måløy formildet sine synspunkter om det å være ungdom i en pandemi til kronprins Håkon.

onsdag 15.12 2021

«Det er juletid no. Ver så snill å opne lommeboka, opne hjartet og opne øyra. Høyr, sjå og hjelp oss å få Klokkartunet tilbake der som det var»

lørdag 11.12 2021

Trudde bygget måtte sanerast: – No blir det både omsorgsbustadar og leilegheiter

– Vi er stolte over dette, faktisk, seier ordførar i Bremanger kommune, Anne Kristin Førde (Ap).

torsdag 09.12 2021

Mye smitte i lokalsamfunnet nå:

- Rådene som kom på tirsdag har en all grunn til å følge

– Vi ligger på rundt 25–30 nye smittede i løpet av uken, så de rådene som kom av regjeringen på tirsdag som det å samles i mindre forsamlinger og holde meteren er det god grunn til å følge, sier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale.

onsdag 08.12 2021

Kyrkjerådet er svært uroa for kutt i tilskot: – Dette er alvorleg

I Bremanger kommune sin føreslegne økonomiplan for 2022 til 2025 og i budsjettforslaget for 2022, ligg det føre eit kutt i tilskotet til kyrkjekontoret på 500.000 kroner over to år.

lørdag 04.12 2021

Han er nominert til årets kommuneprofil for den økonomiske snuoperasjonen etter Terra-saka

Kommunedirektør i Bremanger, Tom Joensen, er ein av åtte finalistar i kåringa til Kommunal Rapport.

torsdag 25.11 2021

Vil ha lågare fartsgrense forbi husa sine

Bremanger kommune har lagt kommunedelplan for trafikktrygging for 2022-2025 ut på høyring. I ein merknad ber fastbuande ved Indre Lofnes om at 60-sona blir forlenga.

søndag 21.11 2021

Kommunen slit med å rekruttere legar – no skal dei gjere jobben meir attraktiv

Bremanger kommune har over lang tid hatt vanskar med å rekruttere legar. No skal dei sjå på organiseringa av tenesta for skape eit større fagmiljø.

fredag 19.11 2021

Her har dei vore utan straum i mange timar

 

torsdag 18.11 2021

Høyrde ikkje på innbyggarane: Fleirtalet ville ikkje ta opp igjen saka om nattevakt og kjøkken

Det vart mykje kviskring i salen då innbyggjarforslaget om å ta opp igjen saka om nattevakt og kjøkken ved Klokkartunet omsorgssenter i Davik skulle handsamast av kommunestyret i Bremanger torsdag.

søndag 14.11 2021

Friskmelder kommuneøkonomien etter 14 år med Terra-underskot

Bremanger kommune har dei siste 14 åra hatt ein krevjande økonomisk situasjon grunna nedbetaling på store akkumulerte som følgje av Terra-saka. Ved godkjenning av årsrekneskapen for 2021 vil kommunen imidlertid bli meldt ut av Robek-registeret.

fredag 12.11 2021

Ferja måtte legge til kai

Vegtrafikksentralen Vest opplyser fredag ettermiddag at ferjestrekninga Isane-Stårheim er midlertidig stengt.

fredag 29.10 2021

– Ein enkel budsjetthaust ligg ikkje i korta for nokon

Har laga plan for å førebygge seksuelt krenkande handlingar mot barn og unge

I samarbeid med politiet har Bremanger kommune arbeidd fram ein plan for å få bukt med den negative utviklinga av seksuell trakassering og anna seksuelt skadeleg åtferd som kan påvirke barn og ungdom.

onsdag 27.10 2021

– Om ein vil at folk skal bu i heile landet, må styresmaktene ta rekninga for at folk skal kunne gjere nettopp det

mandag 18.10 2021

Inviterer til markering av 100 år med krafthistorie

SFE og Bremanger kommune ønsker å markere at det er 100 år siden industriutviklinga i Svelgen startet med ulike aktiviteter og arrangement i Svelgen.

«Skjerp dere – la oss få noe mer konkret og positivt framtidsretta»

fredag 08.10 2021

Tek opp igjen saka om nattevakt og kjøkkenteneste ved omsorgssenteret

Med bakgrunn i eit innbyggjarforslag er det bestemt at saka om nattevakt og eige kjøkken ved Klokkartunet i Davik skal opp i neste kommunestyremøte i Bremanger.

torsdag 07.10 2021

Ambulansesaka:

Kan ikkje stille seg bak Helse Førde si tilråding og ber om ny vurdering

Torsdag vart ambulansesaka teke opp i kommunestyret i Bremanger. Konklusjonen vart at kommunen ikkje kan stille seg bak tilrådinga frå helseføretaket.

fredag 01.10 2021

Har auka kystsikkerheit på radaren

– Den nye sjøtrafikksentraltenesta er eit sjøsikkerhetstiltak. Det er vår oppgåve at det er sikkert og effektivt, og at vi bidrar til effektiv trafikk og at vi dermed bidrar til verdiskaping langs heile kysten, seier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

torsdag 30.09 2021

Svanhild tar over styringa av mediehuset etter at Erling hadde sin siste dag torsdag

Avtroppande redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, er glad for at Svanhild Breidalen no er konstituert som redaktør og dagleg leiar av Fjordenes Tidende medan styret i avisa leiter etter ein ny permanent toppleiar.

Startar opp att vegarbeidet her

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, med påfølgjande stillstand på anlegget, er det no klart for å fullføre gang- og sykkelvegen på fv. 614 mellom Breivika og Svelgen.

onsdag 29.09 2021

Mange nye abonnentar på det kommunale vassverket – Ordføraren sjølv gler seg til å sleppe å koke vatnet

I Bremanger kommune har mange av innbyggjarane privat vassforsyning. Strengare regelverk gjer at fleire no vel å kople seg på det kommunale vassverket.

søndag 26.09 2021

Landskapet og raudlista artar set kjeppar i hjula for parkering og tursti ved sanden

Bremanger kommune ønskjer å legge betre til rette for besøkande til Grotlesanden, gamle Grotle gravplass og fjellet Veten. Men sjeldne artar og naturkvalitetar gjer at Statsforvaltaren meiner det er utfordrandre.

fredag 24.09 2021

Skuldar tilsette i omsorgssektoren store summar i lønn etter systemfeil

Bremanger kommune har betalt ut for lite pengar til mange tilsette i fleire år. No jobbar kommunen med å rette opp systemet som har ført til feil i lønnsutbetalingar.

torsdag 23.09 2021

Utsette saka om løyve til oppdrettsanlegget

Under formannskapsmøtet i Bremanger kommune torsdag skulle løyve til akvakulturanlegg ved Storlineneset handsamast. I staden vart saka usett til neste møte.

onsdag 22.09 2021

Her kan du sjå kveldens møte om ambulansetilbodet i ytre Bremanger i opptak

Ordføraren før kveldens folkemøte: – Eg håpar dei lyttar til kva folk er uroa for

I kveld, onsdag, er det klart for Helse Førde sitt folkemøte i Bremanger angåande dei prehospitale tenestene i dei ytre delane av kommunen. Ordførar Anne Kristin Førde håpar at folk nyttar sjansen til å kome med gode spørsmål.

søndag 19.09 2021

«Vi har allerede bedt Fylkeslegen om snarest å gripe inn»

onsdag 15.09 2021

Vil ha både ambulansebåt og -bil: – Vi må ha rett på å ha ei skikkeleg teneste til liks med alle andre

Svein Olav Nøttingnes, som har vore skyss- og ambulansebåtførar, meiner at ein treng både ambulansebåt og ambulansebil i Kinn og Bremanger.

tirsdag 14.09 2021

Legane i ytre: – Å fjerne den eine av dei to ambulansane er absolutt det mest ukloke Helse Førde kan gjere

Legane Lotfollah Solaty Kuranloo og Ravikumar Ehambaranathan meiner at å fjerne ambulansen frå ytre Bremanger er svært alvorleg, både for pasientane og dei sjølve, og dei har allereie bedt Fylkeslegen om å stoppe planane til Helse Førde.

mandag 13.09 2021

Oppheita politisk debatt på ungdomsskulen – stilte med sjølvskrivne appellar

Elevane på ungdomsstrinnet ved Hauge oppvekst stilte med sjølvskrivne appellar i politisk debatt i klasserommet.

Arrangerer protestmøte: Vil ha slutt på omkampar om livsviktige tenester

Onsdag arrangerer Bremanger sanitetsforening to møte for å protestere mot nedlegginga av ambulansetenesta i ytre Bremanger. – Slike saker er opprivande. Vi fryktar også at det i verste fall ikkje blir tilflytting hit, seier Malene Røys Bolset.

onsdag 08.09 2021

Tor Erik gjekk på jakt utan lykkehua, men skaut ein fin kveldsbukk likevel

I over 20 år måtte Tor Erik Liset ha på seg ei heilt spesiell, lykkebringande hue når han gjekk på jakt. No er det ikkje lenger viktig om han skyt eit dyr når han jaktar. Det er andre ting som er mykje viktigare.

Viser fram smakebitar frå prosjektet «SMELT» på Kulturminnedagen

– Kulturminnedagen 2021 i Svelgen vil gje ein smakebit på prosjektet «SMELT» . Prosjektet inneheld eit barnemusikkteater og ei kulturløype, seier Reidun Øvrebotten, rådgjevar kulturminne i Bremanger kommune.

lørdag 04.09 2021

Ambulansekuttet: – Vi jobbar for den beste og tryggaste beredskapen vi kan få

– Vi gjer alt vi kan for at Bremanger skal få ein god og trygg beredskap i framtida. Og får vi ikkje det, så må vi protestere, seier ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap).

mandag 30.08 2021

To kommunar er klare til å vaksinere ungdom denne veka

Bremanger og Kinn kommune gir no tilbod om vaksine til ungdom på 16 og 17 år. I Stad kommune blir dei vaksinerte neste veke.

søndag 29.08 2021

Då Heidi drog doktorgrada i hamn, følgde slekta med heimefrå – digitalt

Då Heidi Dombestein disputerte for nokre dagar sidan sat slekta i Leirgulen og følgde med digitalt. No er doktorgrada i boks, men arbeidet med korleis skape eit endå betre forhold mellom helsepersonell og pårørande vil fortsette.

torsdag 19.08 2021

– Det er så gledeleg å sjå at folkenedgangen ser ut til å ha snudd til vekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kome ut med ny folketalsstatistikk for andre kvartal. Og tala for siste halvår er god lesing for Kinn og Stad kommunar, medan Bremanger og Vanylven må sjå folketalet gå noko ned samla.

mandag 16.08 2021

Filippinske Lyndie greip sjansen og flytta til den vesle kystbygda. Det har ho ikkje angra på

Etter berre 1,5 år i Norge, takka Lyndie ja til fast jobb og flytta til Kalvåg. Det tok mange år før mannen, Robby, fekk kome etter. Men no trivst den vesle familien på tre med nytt liv i kystbygda.

torsdag 05.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Det mektige fjellet fascinerer framleis

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 04.08 2021

Strålende fornøyd med sesongen: – Det er jo ikke rart at folk ønsker å legge ferien sin hit

Tore Lindbæk, daglig leder for Dampen Davik og campingplassen Davik Fjordparadis, som ligger et steinkast unna spisestedet, synes det er veldig gøy at mange har ønsket å ta turen denne sommeren.

fredag 30.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Oppsøk den gamle kystkulturen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Fryktar helsefarleg stoff i desse stolpane skal lekke ut på badeplassen

Bremanger kommune har mottatt ei bekymringsmelding frå Davik i Bremanger kommune angåande lagring av kreosotstolpar like ved badeplassen Haugesanden.

torsdag 29.07 2021

Fine, men kaldere dager i vente

Etter noen dager med høye temperaturer, er det nå meldt temperaturer på under 20 grader så langt en kan se på Yr.no.

mandag 26.07 2021

Arbeidsløysa i kommunane går ned i takt med gjenopninga

– Den positive utviklinga vi har sett utover våren, held fram. Arbeidsløysa har gått jamt nedover gjennom heile juni, seier direktør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Vestland.

onsdag 21.07 2021

Slik blir 22. juli markert lokalt

– Det er viktig å markere denne dagen fordi vi må minne kvarandre på å vere opne, inkluderande og å vise omsorg

I år er det ti år sidan den tragiske hendinga på Utøya og i regjeringskvartalet. Både Bremanger og Kinn skal markere dette.

lørdag 17.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Segl rett inn til hotellet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Sterke vindkast stenger brua i perioder

Rugsundbrua i Bremanger vil lørdag stenge i perioder på grunn av sterke vindkast.

onsdag 14.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Tilbyr både aktivitetar og møte med hjorten

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 12.07 2021

Har fått avslag på søknad om tilskot til ladepunkt for el-fritidsbåtar

Kinn kommune, saman med Vestland fylkeskommune, Bremanger kommune og Askvoll kommune, hadde sendt inn ein søknad til Miljødirekoratet om kr 560 000 til eit prosjekt for å bygge ut ei lade-lei for fritidsbåtar. Etter ei samla vurdering har dei avgjort at dei ikkje vil gi Klimasats-støtte til dette prosjektet.

torsdag 08.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

På denne toppen får du ei fantastisk utsikt mot havet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 05.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Kjenn kritkvit sand under føtene

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 27.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Dei unike helleristningane har vore der i tusenar av år

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 19.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Tar deg med på det meste naturen har å by på

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

28 prosent fullvaksinert i Bremanger

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) opplyste i kommunestyret torsdag at 1021 personar i Bremanger no er fullvaksinert mot koronaviruset.

fredag 18.06 2021

Desse skal lage ny kommuneprofil for Bremanger

Bremanger kommune har leigd inn designbyrået Blåmyra frå Selje til å lage ny profil for kommunen.

No er dei tilbake som fullverdig medlem

– Enten er vi med, eller ikkje. Eg vil ikkje sitte som veggpryd i Nordfjordrådet lenger

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) gav klar beskjed om at ho ikkje vil vere «veggpryd» i Nordfjordrådet lenger. Kommunen meldte seg sjølv ut for nokre år tilbake, men no vil dei inn igjen.

Bad om økonomisk disiplin

Kommunedirektør Tom Joensen utrykte seg positivt om utsiktene for kommuneøkonomien i Bremanger då han gjekk gjennom økonomien i kommunestyret.

torsdag 17.06 2021

Ny ambulansebåt positivt motteken av politikarane

Flytting av ambulanseressurs frå Kalvåg til Florø der ny ambulansebåt vert stasjonert. Det er tilrådinga arbeidsgruppa for Prehospital plan la fram i Bremanger kommunestyre torsdag.

tirsdag 15.06 2021

216 millionar til idrett og fysisk aktivitet i fylket. Sjå kva Kinn, Stad og Bremanger får

Hovudutval for kultur, idrett og integrering har fordelt årets spelemidlar. Vestland er fylket som får nest mest i landet, berre Viken får meir. Kinn er den kommunen i Vestland som får nest mest etter Bergen.

søndag 06.06 2021

Har du fått med deg disse sakene?

Her får du en oversikt over ukens mest leste saker på fjt.no.

Vil utvikle nytt bustadområde i denne bygda

Eit privat initiativ for å utvikle eit nytt bustadområde med både fleirmannsbustader og einebustader er i gang i Kalvåg.

fredag 04.06 2021

Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

Kommunalsjef helse Randi Ytrehus orienterte torsdag formannskapet i Bremanger om legevakttenesta i kommunen, og ein mogleg førespurnad om samarbeid med Kinn sør.

Fekk lov til å bygge hytte i strandsona

Formannskapet i Bremanger gjekk samrøystes inn for å gje Viviann Melheim dispensasjon til hyttebygging i 100-metersbeltet.

torsdag 03.06 2021

Formannskapet gav positiv respons på sentrumsbygg

– Vi ser for oss eit Peak-konsept på gateplan

Nye skisser til eit nybygg på nabotomta til Frøyenhuset midt i Kalvåg sentrum vart presentert for formannskapet i Bremanger torsdag formiddag.

onsdag 02.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk fortet som var sentralt under andre verdskrig

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 31.05 2021

Åpnet stien søndag

Tar vare på historien om de unike gravrøysene med kulturminnesti

Botnane og Årebrot grendalag har ryddet ved de mange lokale gravrøysene i Bremanger og laget en kulturminnesti som skal gjøre røysene mer tilgjengelig for publikum.

fredag 28.05 2021

Hilde vant over 53.000 kroner på radiobingo: – Vi er litt irritert på koronaen for at vi ikke kan reise til Syden

Hilde Larsen fra Kalvåg i Bremanger vant over 53.000 kroner på radiobingoen Fjorden Bingo på Bingokanalen.

onsdag 26.05 2021

Nabokommunen har ingen innvendingar mot utviding av anlegget

Bremanger kommune uttalar seg om saka der Mowi har søkt om dispensasjon for utlegging av tre merder ved Verpeneset ved Verpeide. Dei ser ingen grunn til at selskapet ikkje skal kunne gjere det.

fredag 21.05 2021

Dommen har falt i saken der en kvinne skremte folk og truet med kniv

Sogn og Fjordane tingrett har ferdigbehandlet saken der en kvinne stod tiltalt for å ha skremt og forsøkt å knivstikke folk i Bremanger i fjor høst.

Så mange er vaksinerte i Stad, Kinn, Bremanger og Vanylven

Sjå oversikta over kor mange som er vaksinerte i di kommune her.

torsdag 20.05 2021

Uenige om hvem som skal betale for beite-jobben i helleristningsfeltet

Noen må ta regningen for beite-jobben i Vingen. Vestland fylkeskommune mener det bør være Riksantikvaren.

Blir det klatretur denne sommeren? Dette er status for Via Ferrata Hornelen

Om alt går etter planen vil turistattraksjonen Via Ferrata Hornelen stå klart sommeren 2022.

onsdag 19.05 2021

Nye tal bekreftar folketalsvekst: – Flyttestraumen har snudd

Nye tal frå SSB syner at folketalet i 1. kvartal 2021 veks i Stad, Kinn og Bremanger kommuner.

No kan det snart bli lettare for ungdom å reise i kommunen

Bremanger kommune får nemlig 100.000 kroner til lokale transporttilbod for ungdom.

tirsdag 18.05 2021

Får ikke fange inn hjort til oppdrett

Miljødirektoratet har avslått søknaden fra Norsk hjortesenter om å få fange inn hjorten i Kalvåg til bruk i oppdrett.

4

I Svelgen feiret de dagen med softis og båt-tog

Innbyggerne i Svelgen samlet seg på vannet på nasjonaldagen. Se bildene her.

10

Feiret dagen med båtkonvoi. Se bildene

I Kalvåg i Bremanger kommune ble dagen markert med båtkonvoi.

lørdag 15.05 2021

FNs internasjonale familiedag

«Ikkje gå tilbake til det stresset som det er for mange når ein skal rekke mange fritidsaktivitetar»

fredag 14.05 2021

«Bremangerlandet vindkraftverk og SFE sin klagesang»

No kan lag og organisasjonar også i denne kommunen søke om pengar frå vindkraftselskapet

Lag og organisasjonar som driv kulturarbeid i Bremanger kan no søke om tilskudd frå Guleslettene Vindkraft. Søknadsfrist er 1. juni.

onsdag 12.05 2021

Gjekk for full feiring: – Dei gledde seg som om det skulle vere 17. mai

Skuleungane fekk verkeleg smaken av 17. mai på Hauge i Bremanger. Der gjekk dei for full feiring.

Skal stoppe i 35 hamner

Feirar at lostenesta er 300 år med stopp i desse lokale hamnene

Den norske lostenesta feirar 300 år med ein jubileumsseglas langs norskekysten. Kalvåg og Nordfjordeid er to av dei 35 hamnene som får besøk.

tirsdag 11.05 2021

Slik feirer Bremanger kommune nasjonaldagen

Gjør deg klar for kor, rebusløp, båtparade og bilkortesje

Flere bygder i Bremanger kommune har lagt opp til kreative sprell på nasjonaldagen.

Vil lande med helikopter på Hornelen for å undersøke skredfare

I løpet av sommeren kan du se et helikopter lande på Europas høyeste sjøklippe.

søndag 09.05 2021

Skuffet over at voksenopplæringen legges ned

– Vi trodde vi kunne bygge framtida vår i Bremanger kommune, men nå er vi i tvil

Elever ved voksenopplæringen i Bremanger kommune ber politikerne opprettholde tilbudet.

fredag 07.05 2021

Her kan du sjå kven som skal konfirmere seg denne helga

Konfirmasjonar vil skje både no og til hausten. Desse konfirmantene i vårt dekningsområde skal konfirmerast denne helga eller i neste veke.

Fem positive prøver, i Stad og Bremanger

Helse Førde-laben melder om fem positive prøver fredag morgon, frå kommunane Stad og Bremanger. 290 prøver er analysert.

onsdag 05.05 2021

Har 450.000 å dele ut til lokale 4H-klubbar. No oppmodar dei alle om å søke

4H Sogn og Fjordane har i år fått 450.000 kroner i gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. – Vi oppmodar 4H-klubbane til å søke, og det er fylkesstyret som vurderer søknadane og tildeler midlar, seier dei.

tirsdag 04.05 2021

Vil redde hjorten

Mener ubegrunnet redsel har bidratt til beslutningen om avliving

Dyrevernorganisasjonen NOAH oppfordrer Bremanger kommune til å la de fire hjortebukkene i Kalvåg leve.

Vil fange inn «plagsam» hjort og bruke dei i hjorteoppdrett

Norsk hjortesenter søkjer om løyve til innfanging av vaksne hjortebukkar frå bustadområde i Kalvåg.

mandag 03.05 2021

Nå har over 1.000 personer fått sin første dose

I Bremanger kommune har nå 1.008 personer fått sin første vaksinedose.

lørdag 01.05 2021

For Charlotte var 1. mai berre ein ekstra fridag. No ser ho alle kampsakene som står igjen

Charlotte Sæbjørnsen som heldt 1. mai-appell i Svelgen sa at for ho var 1. mai lenge berre ein ekstra fridag.

Sommarnatt på Hornelen

«Det var midtsommar, opplegg til tropenatt med godt over 20 varmegrader då eg starta i sjutida om kvelden»

Nye reglar for responstid stoppar ikkje Helse Førde

Helse Førde ser ikkje grunnlag for å stoppe prosjektarbeidet med einmannsbetjent ambulanse i ytre Bremanger.

Her kan du låne utstyr til mange aktiviteter helt gratis

Utlånssentralen BUA i Bremanger kommune er nå offisielt åpen.

fredag 30.04 2021

Godkjente planene: Mener steinbruddet vil gi flere fordeler enn ulemper

Etter en årelang prosess er planene for Aksla steinbrudd nå godkjent i Bremanger kommunestyre.

Det blir ingen ny runde på nattevakttjenesten ved omsorgsboligene. Det ser ikke flertallet noe behov for

Nattevakttjenestene ved omsorgsboligene i Bremanger kommune skal ikke opp for diskusjon igjen i kommunestyret.

torsdag 29.04 2021

Tolv prosent av ungdommen opplever regelmessig mobbing

Tolv prosent av ungdomsskoleelevene i Bremanger kommune sier at de opplever å bli mobbet minst hver 14. dag.

onsdag 28.04 2021

Har ikke fått melding om positive prøver i kveld

Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn følger koronasituasjonen tett fremdeles etter utbruddet i Måløy-regionen. Han er lettet over at Helse Førde ikke har ringt inn positive prøver onsdag kveld.

Analyserte 306 prøver det siste døgnet

Fra Helse Førde sin lab kjem det onsdag morgon rapport om 306 analyserte prøver og tre positive.

Har nytta lokale leverandørar

Storsatsinga til 500 millionar står ferdig med fisk i tankane

Det nye landbaserte oppdrettsanlegget til Steinvik Fiskefarm i Svelgen er ferdig og har fått fisk i tankane. Bak veggane i det 4.884 kvadratmeter store nybygget skjuler det seg avansert oppdrettsteknologi.

tirsdag 27.04 2021

«Hjartesukk, ein pårørandeaksjon oppsummert»

mandag 26.04 2021

Krever ny politisk behandling av endringene ved Klokkartunet før sommerferien

Bremanger Senterparti vil ha med seg resten av kommunestyret på en ny politisk behandling av Klokkartunet før sommeren.

lørdag 24.04 2021

I år tek dei kampdagen utandørs

I Svelgen blir det utandørs markering av 1. mai i år.

fredag 23.04 2021

«At kommunane har moglegheit til å overta gravplassforvaltninga er eit positivt initiativ i nye tider»

«Dei er valt av folket, men er dei der for folket?»

onsdag 21.04 2021

Arbeidsliv

Det er flest arbeidsledige i reiselivs- og transportbransjen

Talet på arbeidsledige i Vestland har gått ned med om lag 2.700 personar frå februar til mars. Nesten halvparten av nedgangen har kome innan butikk- og salsarbeid. No er 11.963 personar registrerte som heilt ledige i fylket.

Nye krav om responstid kan påvirke planene om enmannsbetjent ambulansestasjon

Bremanger kommune ber Helse Førde sette på vent arbeidet med etablering av einmannsbetjent ambulanse i ytre del Bremanger.

tirsdag 20.04 2021

Tilsette ved to gjenbruksstasjonar er sett i ventekarantene

Tilsette ved gjenbruksstasjonane i Smørhamn og Svelgen i Bremanger er sett i ventekarantene.

søndag 18.04 2021

Vil gjøre Bremanger til cruise-destinasjon. Men dette må på plass først

For å kunne satse større på cruise, må næringslivet på banen, mener kommunen

fredag 16.04 2021

Vil være sikre på at nasjonalparkstatus ikke går utover annen verdiskapning i området

At Hornelen og Ålfotbreen kan få nasjonalpark-status må ikke påvirke andre interesser i områdene, mener politikerne i Bremanger.

torsdag 15.04 2021

La fram problemstilling for departementet

Nå kan vindkraftsaken kanskje begynne å røre på seg igjen

 Olje- og energidepartementet (OED) skal se om det er mulig å få fortgang i NVE sin behandling av utbyggers klagesak på ilandføringssted.

Så langt har de kommet med vaksineringen i Bremanger

Nå vaksineres innbyggere i aldersgruppa 74-85 i Bremanger kommune.

Kun to stemte imot planene

Nå skal Aksla steinbrudd opp i kommunestyret – igjen

Den nye reguleringsplanen for Aksla steinbrudd går igjen videre til kommunestyret i Bremanger.

Difor slepp hundane til vindkraftselskapet å gå i band medan andre er pålagt å gjere det

No vil selskapet som driv den omstridde vindkraftparken i Bremanger sende hundar ut i området for å leite etter døde fuglar. No slepp desse firbeinte å ha på seg band.

Oppdrettsgiganten trenger mer plass. Nå vil de utvide anlegget sitt med fire merder

MOWI ønsker å utvide oppdrettsanlegget sitt i Gulestø i Bremanger med fire merder.

onsdag 14.04 2021

Her starter dei snart arbeidet med å sikre den rasfarlege fjellsida

Det er planlagt oppstart av prosjektet med skredsikring ved Iseneset i Bremanger i slutten av april 2021.

«Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet»

mandag 12.04 2021

Er framleis kritisk til etablering av friskule

- Ei etablering av Montessoriskule på Kolset vil få økonomiske konsekvensar for kommunen og vil kunne forsterke utfordringane vi allereie ser med omsyn til elevtalsutvikling og skulestruktur, meiner Bremanger kommune.

Ope brev til helsemyndigheitene

«Eg er uroa for tryggleiken ved omsorgsbustaden. Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar til dels er hjelpelause ved ein del hendingar?»

lørdag 10.04 2021

Utførte tilsyn etter fleire kokepåbod

Mattilsynet vurderer pålegg etter inspeksjon på vassverket

Den 18. mars utførte Mattilsynet en inspeksjon hos Bremanger kommune, avdeling tekniske tenester. Tilsynet omfatta Hamrefossen Vassverk.

Flere reagerer på at Kinn kommune ikke har søkt på sommerskolemidlene Stad fikk

Kommunalsjefen: – Vi har ikke kapasitet til å ta tak i det i år

Kinn kommune har ikke søkt på statlige midler til å gjennomføre sommerskole med aktiviteter for barn i sommer fordi de ikke har kapasitet til å håndtere noe slikt i år.

torsdag 08.04 2021

Fornyer seg med oppdatert logo og ny visuell identitet

Elkem lanserte onsdag en oppdatert logo og visuell identitet. Oppdateringen kommer som følge av endringer i konsernets portefølje, med siktemål om å støtte opp under selskapets strategi for vekst innen avanserte materialløsninger som former en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

onsdag 07.04 2021

Dette kan bli en av Norges nye nasjonalparker

Miljødirektoratet har levert en vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Hornelen i Bremanger kommune er en av fire nye områder som foreslås.

lørdag 03.04 2021

Læraren i Vetvika i 1948 trefte igjen sin gamle elev

Arbeidsvegen til Liv var to og ein halv time over fjellet då ho var lærar i den avsidesliggande bukta

Vetvika på vestkysten av Bremanger fekk nytt og forfriska liv i august 1948. Ei fargerik ung kvinne, Liv Eikeset, gjekk over fjellet frå Svarstad i Varpe og ned den bratte fjellsida mot sanden og sjøen i Vetvika. På garden Heimevika var ho venta, og i eine stova var det etablert klasserom med kart og tavle. Liv var nemleg læraren det komande skuleåret. 

onsdag 31.03 2021

Så mange vaksinedoser forventer kommunen i ukene fremover

Bremanger kommune får 240 vaksinedoser i løpet av uke 14 og 15.

mandag 29.03 2021

Politikere vil være mer involverte

Skal se på ulike modeller for politisk organisering

Formannskapet skal sette ned en komité som skal gå igjennom ulike modeller for politisk styring og organisering.

lørdag 27.03 2021

Ingen nye positive prøver lørdag

– Det brutale påskebudskapet er: Hold avstand og møt så få andre som du klarer

Påskebekymringen til kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, retter seg mot den store smittestigningen i resten av landet, og hvordan dette kan påvirke lokalt når folk begynner å bevege på seg. – Nå må vi være strenge med oss selv, sier han.

torsdag 25.03 2021

Rykket ut til trafikkulykke

Nærmer seg 250 personer som er fullvaksinerte i kommunen

Bremanger kommune har per i går vaksinert 245 personer med dose 2. Nå forbereder kommunen seg på å motta flere vaksiner.

I dag møtes kommunestyret for første gang digitalt

Torsdag ble en historisk dag for Bremanger kommune, som arrangerte et digitalt kommunestyremøte for aller første gang.

tirsdag 23.03 2021

Den lokale forbundsleiaren meiner regjeringa også må ta eit internasjonalt ansvar for kvinner

Norges Kvinne – og familieforbund utfordrar regjeringa til å ta internasjonalt ansvar for kvinners situasjon i Tyrkia etter at landet no går ut av Istanbulkonvensjonen.

mandag 22.03 2021

Fellesfjøsen på veg til full drift dette året

Etter fire år ventar dei å nå mjølkekvoten på 360.000 liter: – Det er vi veldig godt fornøgde med

For dei seks i samdriftselskapet Svoda går det fint framover. I år ventar ein å nå mjølkekvoten på 360.000 liter.

torsdag 18.03 2021

Bremangerlandet vindpark

«Dei stadige omkampane frå partiet skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i kommunen»

onsdag 17.03 2021

Klarer han å gjennomføre dei planlagde kutta er kommunen snart ute av Robek-lista

Statsforvaltaren i Vestland har godkjent Bremanger kommune sitt budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

tirsdag 16.03 2021

«Politikk er så mykje meir enn å seie nei» 

Koronasmitta deltok på møte

– Dette er ein smittesituasjon eg tenker det er god kontroll på

Ein person er stadfesta smitta av Covid-19 etter at vedkomande var på eit møte knytta til ei bedrift i Svelgen i Bremanger.

tirsdag 09.03 2021

Nå er 191 personar fullvaksinerte i denne kommunen

I Bremanger kommune er det 191 personer som nå regnes som fullvaksinerte.

Løfter saken nasjonalt i Stortingets spørretime

«Ikke gjør de eldre til en salderingspost i budsjettet: – Vi håper inderlig kommunestyret finner en løsning på utfordringen på Klokkartunet»

torsdag 04.03 2021

Tunnelen var stengd

Fleire store steinar har dundra i vegbanen like sør for tunnelen

I Bremanger vart Bortnetunnelen på fv. 616 stengt etter at det gjekk eit steinras eit stykke sør for tunnelen.

onsdag 03.03 2021

Nattestenger denne vegen nok ei natt før dei startar fjellreinsk i morgon tidleg

Fylkesveg 616 mellom Isane og Dombestein er nattestengt også natt til torsdag.

onsdag 10.02 2021

Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig

Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer.

torsdag 04.02 2021

Ordførar Anne Kristin strikka lue til alle førsteklassingane i kommunen

Ordføraren såg ei venninne strikke luer mot mobbing og tok strikkepinnane fatt. No får alle førsteklassingane i Bremanger kvar si lue.

Bekymret for at prosessen allerede kan være i gang

Fiskerlaget er svært bekymret for havvind...n

Bremanger Fiskarlag orienterte formannskapet om sine bekymringer for havvindkraftverk i viktige fiskeområder.

torsdag 21.01 2021

«I Bremanger heiar vi på Kinn og etablering av batterifabrikk»

onsdag 20.01 2021

Aldri før har jegerne i kommunen jaktet så mange dager som i 2020. Men det felles fremdeles ikke nok «riktige dyr»

Slik statistikken for jaktsesongen i Bremanger kommune i 2020 ser ut, kan forvaltningsmålet til kommunen om økt gjennomsnittsalder i bestanden være litt lenger unna enn man trodde.

tirsdag 19.01 2021

Jobber med å fikse feil på kommunens nettside

Et utløpt sikkerhetssertifikat er i skyld i at en ikke kommer seg inn på Bremanger kommune sin nettside tirsdag.

tirsdag 12.01 2021

I natt blir denne tunnelen stengt i to timar. Men det er ikkje på grunn av all snøen

fredag 11.12 2020

«Vi reagerer kraftig på Høgre og Sp sitt forslag om å legge ned legekontora i ytre»

mandag 07.12 2020

Har 40.000 m2 bygningsmasse å vedlikehalde. Slit med eit stort etterslep

Då prosjektleiar Frank Husevåg orienterte om sluttrapport for forprosjekt Haugetun og aktiv jobb, kom det fram at Bremanger kommune slit med stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg. 

søndag 06.12 2020

Positive til akademiet: – Vi har eit industrimiljø her som er heilt unikt for området

Stemninga i formannskapet i Bremanger torsdag var at kommunen er positiv til å vere med i nettverket Nordfjordakademiet som jobbar for å rekruttere arbeidskraft til distriktet, mellom anna gjennom oppfølging av lærlingar.

lørdag 05.12 2020

Her blir det anleggsstans fram til våren: – Det er ikkje ideelt at byggetida og mellombelse løysingar dreg ut i tid

– De har vore tolmodige, men de må halde fram med å bruke dei alternative gang- og sykkelvegane ei god stund til, er oppmodinga frå prosjektleiar Jon Harald Huseklepp når han fortel at det blir anleggsstans mellom Breivika og Svelgen fram til våren.

fredag 04.12 2020

5.-7.-klassar redda, men fryktar dugnadsbasert skule

Ap og Venstre sikra fleirtal i Bremanger formannskap for å oppretthalde 5.-7.-klassane i Kalvåg og Ålfoten. Premissen er at dei to skulane også sparer ein million kroner til saman årleg.

søndag 29.11 2020

Er uroa for at flytting av elevar vil redusere elevgrunnlaget på sørsida av kommunen

Davik utviklingslag meiner forslaget om å flytte 5. til 7. trinn frå Ålfoten oppvekstsenter kan skade elevgrunnlaget og bulysta på sørsida av Bremanger kommune. Dei ber kommunestyret om ikkje å gjennomføre dette tiltaket.

fredag 27.11 2020

Vil ikkje ha maten levert frå Svelgen

– Det er høgdepunktet på dagen, når dei eldre kjenner god matlukt spreie seg i huset

Davik utviklingslag ønskjer ikkje at maten skal leverast til Klokkartunet frå Svelgen omsorgssenter som eit innsparingstiltak. Maten er viktig for dei eldre, skriv dei.

fredag 20.11 2020

Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø

For Rune Rindal og sambuaren Ingebjørg Myklebust er forslaget om å flytte 5.-7. klasse frå Ålfoten oppvekstssenter kanskje endå meir alvorleg enn for andre familiar. Sonen deira på fem år er fødd blind, og ein liten skule i nærområdet der han kan vere trygg og ta viktige steg er heilt avgjerande for han.

mandag 12.10 2020

Mangler gatelys på grunn av jordfeil - oppfordrer innbyggerne til å bruke hodelykt og refleks

Store deler av gatelysene på Langeneset i Svelgen, Bremanger, er ute på grunn av jordfeil.

lørdag 10.10 2020

Ser at kommunen trenger flere til å jobbe med smittesporing

Bremanger kommune ser at det er behov for å utvide teamet som jobber med smittesporing i kommunen.

Ber Kystmuseet vurdere sitt eierskap til sjøbua som preges av mange år med forfall

Bremanger formannskap ber Kystmuseet i Sogn og Fjordane om å vurdere sitt eierskap til Lisetbua i Kalvåg, ettersom bua blir stående og forfalle.

fredag 09.10 2020

Står sammen om å bekjempe plastforsøpling

Vil bli den beste kommunen i Nordfjord og Sunnfjord på giverglede

Formannskapet i Bremanger sitter alle i komiteen for årets TV-aksjon. Nå har de satt seg et mål om samle inn mest penger av alle kommunene i Nordfjord og Sunnfjord per innbygger.

onsdag 23.09 2020

I morgen skal de bestemme hvor den nye brannstasjonen skal ligge

Torsdag skal kommunestyret i Bremanger vedta plasseringen av den nye brannstasjonen i Svelgen.

Bilar og trailerar susar forbi skuleelevar i 80 km/t på den smale vegen, men lågare fartsgrense er «falsk tryggleik», meiner fylkeskommunen

Ein innbyggjar i ytre Bremanger har sendt brev med spørsmål om det er mogleg å redusere fartsgrensa på delar av fv. 616 i Dalsbotten i Bremanger. Skuleborn går dagleg langs den smale vegen der bilar og tungstransport durer forbi i høg fart.

onsdag 16.09 2020

I februar lander en bit av denne bygda på Mars

Silisiummaterialet Silgrain fra Elkem Bremanger har en viktig rolle i NASAs romfartøy som lander på planeten Mars i februar.

fredag 11.09 2020

Kom ett steg nærmere ny brannstasjon

Formannskapet vedtok å plassere den nye brannstasjonen i Svelgen i lokalene til Bu og Fritid. Nå skal saken opp i kommunestyret.

Har som mål at vegen ikkje skal vere stengt meir einn 20 minutt

Skal vere ferdige med sprengingsarbeidet innan ein månad

Bygginga av ny gang- og sykkelveg i Svelgen er no inne i ein fase med mykje sprenging i fjellskjeringa mellom Risemyra og idrettsplassen, med påfølgjande stengingar.

fredag 28.08 2020

Diskuterte samfunnsplan og budsjett i arbeidsmøte

– Vi treng barn og unge, så det primære for oss er folketalsutvikling. Og gode tiltak for å få det

Kommunestyret i Bremanger var samla til arbeidsmøte torsdag. På planen stod diskusjoner rundt samfunnsplanen og budsjettet.

torsdag 27.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Det er eit stort område som kan utforskast i lang tid

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Ser tilbake på ein eventyrleg sommar

– Eg trur det var mange som fekk seg ei aha-oppleving

Det var ikkje mykje optimisme å spore i forkant av årets turistsesong i Bremanger. Usikkerheit rundt korona, gjorde at Ann Irene Eliassen Myrheim og resten av dei ansvarlege rundt turisme såg mørkt på det heile.

søndag 23.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk Diktarstien og gravrøysene

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Vil tillate lokal korona-liberalisering

Kommunane må få høve til å innføre meir liberale koronarestriksjonar enn dei som er innført på nasjonalt plan, meiner KS-leiar Bjørn Arild Gram.

tirsdag 18.08 2020

Meiner kommunen har vore inhabil og stått i vegen for ei rettferdig fordeling

Førde jaktlag sør har klaga på tildeling av hjorteløyve. Dei påstår at det har vore inhabilitet ved tildeling av hjorteløyve og i vurdering av klagen.

Ber kommunen om å prioritere leilegheitene for pensjonistane

Svelgen pensjonistlag meiner at kommunen må vurdere å gjere leilegheitene på Haugane til pensjonistbustadar.

søndag 16.08 2020

Henta ned person som falt og skadet seg på Hornelen

Redningshelikopteret i Florø bistod søndag helsepersonell med å få fraktet ned en person som hadde falt og slått seg på Hornelen.

lørdag 15.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Opplev krighistoria på fortet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 07.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Tre inn i ein levande kystkultur

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 30.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Kom heilt tett på hjorten

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 24.07 2020

Ber om at politikarane samlar seg for å gje næringa betre vegar

Per Røys ved Palagia i Kalvåg ber om at kommunepolitikarane i Bremanger går saman for å søke om midlar til ubetring av vegnettet.

onsdag 22.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Finn roa på gamle handelsstadar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 14.07 2020

Får halde fram med forsøk og forsking på anlegget i tre år til

Nordfjord Forsøksstasjon får halde fram med forsøk og forsking på sin lokalitet ved Isane i Bremanger fram til 30. mai 2023.

tirsdag 07.07 2020

Ordføraren får ordet:

– Vi vil ha ein politikk som styrkar den kraftkrevjande industrien, ikkje ein politikk som lagar dårlege vilkår 

Støtten går til virksomheter med omsetningsfall på mer enn 30 prosent i sommer

Reiselivsnæringa får 250 millioner til å omstille seg og gjenåpne etter korona

En ny ordning med 250 millioner kroner i potten skal hjelpe reiselivsnæringen med omstilling og gjenåpning.

lørdag 04.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk «heksefjellet» som tronar over Skatestraumen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Har investert stort for å nå ut til nye markeder

Nå får hotellet også et topp moderne treningsstudio

– Vi jobber fortsatt med å tenke nye markeder, sier Jostein Eimhjellen, som eier bygget til Bremanger Fjordhotell. Foruten planene om et utendørs bassengområde og store oppgraderinger innendørs, er arbeidet med å få på plass et nytt treningsstudio i gang.

mandag 29.06 2020

– Eg elskar sol heilt fram til eg blir solbrent

Reisetips i Norges vakraste region

Ta turen til denne strandperla som ein dagstur

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 25.06 2020

Byr på opplevingar i naturen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 18.06 2020

Vil koste rundt 30 millioner å sikre den farlige vegen

– Jeg har blitt mer redd for å kjøre denne strekningen etter å ha sett rapporten

I en forstudie bestilt av kommunen ble det pekt på flere farlige forhold ved strekningen Rugsund – Davik på Fylkesveg 616 i Bremanger kommune.

tirsdag 16.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

I sommar er det fleire spektakulære strender du kan besøke

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 14.06 2020

Snart får kommunen eget ungdomsråd

Vil gi ungdommene 200.000 kroner i budsjett

Bremanger ungdomsråd opprettes fra og med august. Nå skal rammevilkårene for rådet utarbeides.

lørdag 13.06 2020

– Kommunen må ta stilling til om vi skal delta i dette samarbeidet

Rådmannen og formannskapet i Bremanger oppfordrer kommunestyret til å takke ja til å delta i nytt innkjøpssamarbeid.

tirsdag 09.06 2020

Mistet hele bedriftsmarkedet, men hotellrommene begynner å fylles opp av reiseglade nordmenn

Selv om bedriftsmarkedet forsvant over natten, opplever reiselivsbedriften Knutholmen i Kalvåg stor støtte fra både lokalbefolkningen og tilreisende norske sommerturister.

søndag 07.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Sjå dei unike helleristningane

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 03.06 2020

Nå skal de behandle vindparkens dispensasjonssøknad på nytt

Bremanger formannskap skal torsdag behandle Bremangerlandet vindparks dispensasjonssøknad på nytt, etter at Fylkesmannen opphevet formannskapets forrige vedtak om avslag.

tirsdag 19.05 2020

Får ha guida turer på området i år også

Bremanger kommune har fått forlenget dispensasjon til å gjennomføre guida turer til Vingen helleristingsområde i tre nye år.

torsdag 14.05 2020

Se planene for nasjonaldagen i denne kommunen

Feirer årets 17. mai med bilrebusløp og bilbingo

I Bremanger kommune blir nasjonaldagen feiret med besøk av isbilen, bilrebusløp og bilbingo.

Skovlhjulet som vart industrieventyr

Svelgen er ofte omtala som «den globale bygda». At det er regn, snømassane i dei høge fjella og fossande vatn som er grunnlaget for det den vidfemnande verksemda Elkem Bremanger representerer, herskar det ingen tvil om. Denne veka vart turbinen, som gjorde vatn til straum, heidra.