Tema

lørdag 15.05 2021

FNs internasjonale familiedag

«Ikkje gå tilbake til det stresset som det er for mange når ein skal rekke mange fritidsaktivitetar»

torsdag 13.05 2021

Med 150.000 kroner til å lage møteplassar skal 1.750 personar få tilbod om gratis fellesaktivitetar

Kinn kommune har fått 150.000 kroner i midlar til å lage til opne møteplasser for alle.

mandag 10.05 2021

Får nær ein halv million til å skape ferieopplevingar

– Det vil gi 200 barn tilbod i feriane, og 20 familiar vil få tilbod om ei feriehelg

Kinn kommune fekk førre veke ei hyggeleg melding frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

onsdag 05.05 2021

Sjømatrådet legg om strategien. No vil dei fokusere på ny brukargruppe i den viktige heimemarknaden

Nordmenn et mindre sjømat i dag enn i 2013, trass i ulike kampanjar. Noregs sjømatråd vil prøve å snu utviklinga og rettar merksemda mot barnefamiliar.

torsdag 29.04 2021

Da Randi fikk jobb som avdelingsleder nær hjemstedet, pakket familien flyttelasset i full fart

1. mars begynte Randi Nore (37) som avdelingsleder i Azets Måløy og flyttet hjem igjen til Bryggja etter flere år i Tønsberg. Med på flyttelasset til barndomsbygda var mann og to barn.

lørdag 24.04 2021

Kinn kommune jobbar mot barnefattigdom

27 barnefamiliar med totalt 49 barn har fått lån eller finansiering på 64,5 millionar for å kjøpe bustad

Under ein konferanse som Husbanken arrangerte nyleg om kommunane sitt arbeid mot fattigdom generelt og barnefattigdom spesielt, var Kinn var invitert til å seie noko om korleis dei arbeider med tematikken.

torsdag 22.04 2021

No kjem den populære familieframsyninga snart til to lokale teaterscener

Etter eit lite turneopphald legg Teater Vestland endeleg ut på vegen att med «Raudhette og ulven», og snart skal dei besøke både Bremanger og Måløy.