Tema

søndag 21.02 2021

No skal grunneigarar, fiskarar og kommune snakke saman om bruk av denne kaia som fiskerihamn

Stad kommune inviterer fiskarar og grunneigarar til eit dialogmøte 23. februar om mogleg framtidig bruk av Lestovika ved Selje som bruk av framtidig fiskerihamn.

fredag 12.02 2021

Fiskeri- og havbruksnæringa får drygt 6 millionar til grøne omstillingsprosjekt

21 aktørar innanfor fiskeri og havbruk får til saman 6,3 millionar kroner til prosjektarbeid med grøn omstilling i næringa.

tirsdag 02.02 2021

Fiske frå norske fartøy blir no offentleggjorde

Data frå norske fiske- og fangstfartøy på minst 15 meter er gjort tilgjengeleg på Fiskeridirektoratets nettsider.

lørdag 30.01 2021

En økning av denne fisken skaper problem for lokale fiskere

– Bruket blir fullt av pigghå og sender oss over grensa for bifangst

Årsmøtet i Nordfjord Fiskarlag stiller spørsmålet om pigghå fortsatt burde være rødlistet når den forekommer i et så stort antall og over så store områder. I økende grad ser fiskarlaget at pigghåen ødelegger for fiskerne ved å fylle opp bruket og sende dem over bifangstgrensen.

fredag 29.01 2021

Vil verne kysttorsken mot seismikkskyting

I ein fersk rapport frå Havforskingsinstituttet blir det rådd til å forby seismisk aktivitet i viktige gyteområde for kysttorsken.

onsdag 13.01 2021

Snart skal alle fiskebåter spores, rapportere fangst og dokumentere alle landinger med nye veiesystem

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha kontroll på fisken. Snart skal alle fiskebåter spores og rapportere fangst og alle landinger dokumenteres med automatiserte veiesystemer. Slik skal det bli vanskeligere for uærlige aktører å lure seg unna.

søndag 10.01 2021

Kraftig økning i verdi fra 2019 til 2020

Norske fiskere landet pelagisk fisk for over 8 milliarder i fjor

Norske fiskere har landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020. Når en legger til landinger fra utenlandske fartøy er det omsatt pelagisk fisk for 10 milliarder i Norge i 2020.  Dette er en økning på 2 milliarder fra 2019 og den høyeste verdien noensinne.

torsdag 07.01 2021

Hele Norge fulgte med da Luftforsvaret, flere redningshelikoptre, to marinefartøy og flere fiskebåter lette etter de ni fiskerne i en uke

De ni ble borte på et øyeblikk, forsvant i Nordsjøen. Seks fra samme familie på Silda og tre fra den vesle bygda Rundereim i daværende Selje kommune. Men Seilfjell-forliset var ikke bare en stor tragedie for familier og små lokalsamfunn. Det var også landets største lete- og redningsaksjon opp til det tidspunktet, og mediene fulgte dramaet tett.

tirsdag 05.01 2021

Har hatt gode og normale driftsår trass utfordringar med karantene og smittevernreglar

Ifølgje fabrikksjef Per Røys hjå Pelagia Kalvåg reiste ingen av dei utanlandske arbeidarane til heimlanda i jula. Grunnen var fare for koronasmitte.

Fiskerne frykter enorme konsekvenser for næringen om flere vindkraftanlegg blir realisert. Ber om møte med lokale politikere

Lokale fiskere i Sogn og Fjordane ser med stor bekymring og uro på utbygging av vindkraftanlegg i Bremanger og omegn. Fiskerne frykter at en utbygging som skissert vil få enorme konsekvenser for fiskerinæringen.

mandag 28.12 2020

Verdiskapinga frå fiskeri og sjømatnæringa er stor

Ålesund er kommunen i landet som har størst verdiskaping frå fiskeri, med Herøy på andreplass og Austevoll på tredje. Om ein ser på sjømatnæring samla, ligg Kinn kommune på ein 11. plass.

mandag 21.12 2020

Etter to år med drift er gründerverksemda blitt millionbutikk

Etter to heile driftsår leverer Star Seafood millionoverskot. – Det var langt frå sjølvsagt at vi skulle lukkast, seier dagleg leiar Hildegunn Fure Osmundsvåg.

tirsdag 08.12 2020

Ingen om bord i fiskebåten hadde korona

I dag, tysdag, kom svar på prøvene etter at heile mannskapet om bord på Sjøvær testa seg for korona. Ingen om bord er smitta.

Fiskarar vil ikkje avsløre kvar fisken bit

Fiskeridirektoratet vil skjerpe krava til fangst- og posisjonsrapportering for fiske- og fangstbåtar under 15 meter. Rundt seks tusen fartøy langs heile kysten vil bli omfatta av krava, og fiskarane føler dei avslører gode fiskeplassar.

fredag 04.12 2020

«Vi meiner beslaglagde teiner kan vere ein ressurs»

torsdag 03.12 2020

Ein tredel av klippfiskmarknaden er borte

Meir enn ein tredel av klippfiskmarknaden har falle bort i løpet av 2020, skriv NRK.

onsdag 02.12 2020

Lydsignal skal skremme niser vekk frå fiskegarn

Niser kan bli opp mot 24 år gamle, men få av dei blir eldre enn 12 år fordi dei endar livet sitt i eit fiskegarn. I snitt døyr 2.871 niser årleg av kveling i norske fiskegarn. No skal lydsignal skremme nisene bort frå garna.

tirsdag 01.12 2020

Forvaltningskaos gjer at norsk sild mistar miljøsertifisering

Dei siste ti åra har landa som forvaltar Norsk vårgytande sild, ikkje klart å bli samde og sett eigne kvotar. No mistar silda eit viktig miljøsertifikat.

fredag 27.11 2020

«Dette er ikke annet enn rein idioti!»

lørdag 21.11 2020

Les diktet som skal friste oss til å spise mer fisk

søndag 08.11 2020

Sjå video

Kinn er nest største sjømatkommune i Vestland

FLORØ: Kinn kommune ligg tett bak Bergen i rangeringa av sjømatkommunar med størst verdiskaping og sysselsetting i Vestland. 

lørdag 07.11 2020

Korona-brottsjø for «Stormhav»

FLORØ: – Vi har fått ein tung start i desse koronatidene, men nye «Stormhav» har allereie vist seg å vere ein god og velfungerande sjøbåt.

Høyr podkasten med Øystein

Gir æra for fiskerisuksessen i vår region til to lokale fiskarar som såg verdien av eit automatisert linefiske

BREMANGER/MÅLØY: Fiskar, styrmann og reiar Øystein Sandøy (63) har opplevd det meste på sjøen. Frå faren og onklane som frigjorde seg frå det harde fiskarbondelivet på den vesle øya Sandøy, då dei skrapa saman til eigen båt og slo seg opp på kystfiske. Til autolinerevolusjon på 70-talet, ny teknologi og dagens superbåtar.

tirsdag 13.10 2020

Forskarar åtvarar mot farleg krabbe etter å ha funne tungmetall i sju av ti

Vil du ete krabbe, er det grunn til å vere på vakt, meiner forskarar etter å ha funne tungmetall i sju av ti krabbar langs Trøndelagskysten.

lørdag 26.09 2020

At norsk-arktisk torsk står i fare for å miste miljøsertifikatet kan føre til milliontap for fiskarane

Miljøsertifikatet på norsk-arktisk torsk kan ryke til påske. Det kan føre til lågare pris og milliontap for fiskarane. Grunnen er liten bestand av kysttorsk.

tirsdag 22.09 2020

Folk meiner desse næringane er dei mest berekraftige

Fiskeri og oppdrett blir oppfatta som den mest berekraftige næringa i Noreg i ei ny undersøking.

torsdag 17.09 2020

Verftet landet ny storkontrakt – skal bygge ny hybrid fiskebåt for framtidens fiskeri

– Vi vet at de leverer gode produkter. Og de får skryt for båtene sine. Derfor valgte vi Stadyard, sier Svein Roger Karlsen, som er daglig leder i rederiet Arnøytind AS.

Tok miljøutfordringen på strak arm

Erlend Hagen i Naval Consult sier at selskapet ble utfordret av rederiet Arnøytind på å designe en mest mulig miljøvennlig båt.

mandag 10.08 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

I dag starter årets opprenskingstokt

Har så langt fjernet mer enn 1.000 tonn fiskeredskap

– Norge er en stor fiskerinasjon som arbeider på mange fronter for å redusere spøkelsesfiske og miljøpåvirkning som følge av fiskeriene. Fiskeridirektoratets opprensking av tapte- og gjenstående fiskeredskaper er en viktig del av dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

mandag 03.08 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

mandag 27.07 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

fredag 10.07 2020

Innfører strengere regler for turistfiske fra neste år

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

mandag 04.05 2020

Kari og Karoline fører selskapet videre

Måløyselskapets grep ga suksess i Tyskland og Japan

105 år etter at John Skaar etablerte familieselskapet sitt i Måløy lever det i beste velgående i Tyskland og Japan.

tirsdag 07.04 2020

Sjå kva lokale båtar får i støtte frå fylket til å sikre og sette i stand fartøya sine

Vestland fylkeskommune skal bruke vel fire millionar kroner på verna fartøy i 2020. Pengane går dels til sikring og å sette i stand båtane, og dels til forvalting og drift.

søndag 05.04 2020

Har du prøvd svivellina til disse karene?

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med informasjon om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei.

torsdag 02.04 2020

Fridtidsfiskaren vart kontrollert for ulovleg fiske, så viste det seg at dei 100 krepseteinene var stolne

Nyleg gjennomførte Kystvakta på oppdrag frå Fiskeridirektoratet og politiet ein aksjon mot ein fritidsfiskar i region Vest der over 100 krepseteiner vart beslaglagt.

onsdag 25.03 2020

Kontrollerte 2615 og anmeldte nesten 500

I 2019 gjennomførte Fiskeridirektoratet totalt 2.615 kontrollar av fiskeriet. 483 tilfelle vart anmeldt.

mandag 23.03 2020

Utset komitéavgjerd på den nye kvotemeldinga

Næringskomiteen i Stortinget skulle etter planen ta stilling til den nye kvotemeldinga tysdag 24. mars. No blir dette arbeidet utsett.

søndag 22.03 2020

«Sjøtoskar»

tirsdag 17.03 2020

Korona skapar utfordringar for fiskerinæringa

Ligg utanfor Færøyane og veit ikkje korleis dei skal få organisert mannskapsskifte

Linebåten Veststeinen frå Måløy ligg for tida ved Færøyane på fiske, og i byrjinga av april er det etter planen planlagt lossing og mannskapsbyte i Måløy. Men med koronasituasjonen som no herskar anar ikkje reiaren korleis ein skal få løyst dette.

– Vi sliter med at servicemannskaper fra utlandet og andre regioner i Norge ikke kan komme hit

Fiskemottakene i regionen skal i gang med forberedelser til ny sesong, men sliter blant annet med å få tak i servicemannskaper som skal sørge for vedlikehold av anleggene.

lørdag 14.03 2020

Gjennomfører ikke fysiske kontroller på fartøy, kai eller oppdrettsanlegg

– Vi ber fiskeri- og oppdrettsnæringen utøve ekstra skjønn i perioden

Fiskeridirektoratet har innført hjemmekontor for de fleste ansatte for å bidra til å hindre spredning av koronavirus.

No kan ein melde seg på makrellstørjefisket

Fiskeridirektoratet har no opna påmeldinga for båtar som ønskjer å delta i fisket etter makrellstørje.

fredag 13.03 2020

Den nye fiskeriministeren gler seg til å ta fatt på jobben

Høgrepolitikar Odd Emil Ingebrigtsen (55) fra Bodø blir Norges nye fiskeriminister. Det vart kjend fredag.

Flere partier trekker seg fra samtalene om kvotemeldingen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet torsdag formiddag at de ikke ønsker å fortsette samtalene med regjeringspartiene om kvotemeldingen.

torsdag 12.03 2020

Meiner departementet må ha gjort ein glipp i kvotemeldinga

Meiner departementet må ha gjort ein glipp

Rune Nilsen, reiar og skipper på garnbåten Skjongholm, stiller spørsmål ved kva som skjer med maksimalkvotane i Nordsjøen. Denne ordninga er ikkje nemnt i Nærings- og fiskeridepartementet si nye kvotemelding.

torsdag 05.03 2020

Ikkje alle taretrålarar er pålagt å bruke AIS, men dei må likevel rapportere inn posisjon

Fiskeridirektoratet avkreftar at taretrålarar har lov til å slå av AIS-systemet på båtane, slik Fjordenes Tidende har fått tips om. Det er nemleg ikkje alle taletrålarar som er pålagt å bruke AIS i det heile.

Den nye fabrikksjefen jublar over ein fantastisk sesong

– Dette må ha vore eitt av dei betre åra våre. Til no har vi teke i mot heile 21.000 tonn fisk, fortel Svein Tungevåg, som sidan nyttår er ny fabrikksjef ved Pelagia Måløy .

torsdag 27.02 2020

Stenger sildefisket i dette området på dagtid

Fiskeridirektoratet stenger Haltenbanken for fiske etter NVG-sild på dagtid med umiddelbar verknad.

søndag 23.02 2020

I gode, gamle dager kunne en se en skog av master på havna

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

tirsdag 18.02 2020

Er i full gang med det lukrative fisket i nord

Skreiinnsiget og Lofotfisket er for tida i full gang, og fleire lokale båtar er allereie godt i gang med det lukrative fisket i nord.