Tema

fredag 19.11 2021

«Honnør til Bjørlo for å krevje svar på havvindutbygging i Bremanger, men kvifor ikkje nemne Stadthavet?»

søndag 05.09 2021

Geir var positiv til vindkraft. No meiner han det øydelegg naturen

Geir Oldeide var tidlegare positiv til vindkraft. No ser han på det som unødvendig øydelegging av naturen.

fredag 20.08 2021

Håpar politikardagen kan bidra til å auke kunnskapen om miljø og klima

Geir Oldeide i Raudt Kinn håpar fokuset kan ligge på kunnskap og læring for politikarane når dei skal møtest for å diskutere miljø og klima under politikardagen 2. september.

torsdag 05.08 2021

«Dersom Vedum meiner Vestland bør reverserast bør han seie det klart og tydeleg i media»

tirsdag 15.06 2021

Kan bli historisk

Oldeide smiler og ligg an til plass på Stortinget i fersk meiningsmåling

Venstre slit og Raudt fossar fram, viser ei fersk meiningsmåling som NRK har utført i Sogn og fjordane.

mandag 07.06 2021

Raudt inviterer til møte

Vil tromme saman til nytt lokallag for partiet

– Vi inviterer medlemmer og sympatisører som ønsker å være med å bidra i valgkampen og forhåpentligvis vil vi også på møtet klare av å få starte opp et nytt Raudt lokallag, Raudt Stad, seier Raudt Sogn og Fjordane og toppkandidat til stortingsvalet, Geir Oldeide.

onsdag 26.05 2021

– Jeg tror det var riktige grep vi gjorde, den gangen vi ønsket å bygge en sterk kystkommune

Det er det brennende ønsket om en sterk kystkommune som gjør at ordfører Ola Teigen (Ap) vil slåss for kysten og Kinn, selv om undersøkelsen til Ja til reversering viser at et flertall av innbyggerne ønsker å løse opp kommunen.

tirsdag 04.05 2021

«Høyrde eg små forskjellar?»

tirsdag 27.04 2021

Kommer til å svare på Oldeides utfordring om hvordan han vil ta hensyn til innbyggernes reverseringsønske

Ola Teigen (Ap) er klar til å svare på Geir Oldeide (Rødt) sitt spørsmål om hvordan ordføreren vil ta hensyn til at innbyggerne i Kinn kommune nå ønsker å løse opp kommunen igjen.

fredag 23.04 2021

«Vi vil sikre at norsk fisk skapar arbeidsplassar og busetnad langs kysten»

torsdag 22.04 2021

Meiner politikarane i Kinn må ta eit standpunkt

– Når dei folkevalde er på kollisjonskurs med folket, så er det dei som må justere haldninga si – ikkje folket

Geir Oldeide (Raudt) vil ha svar på korleis Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ta omsyn til at innbyggarane i kommunen no ønsker å løyse opp kommunen igjen.

torsdag 15.04 2021

– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast

–  Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.

mandag 12.04 2021

«Vinden har snudd. Nei til vindkraft, til lands, i fjæra og til havs»

onsdag 07.04 2021

«Ap har alltid vore arbeidstakarane sitt parti og vil ha mindre forskjell på folk. Men det er likevel nokre faktafeil i utspelet frå Raudt»

torsdag 25.03 2021

Vil ha kommunestyret med på å vedta kritikk av handteringa av eigedomsskatten

Partiet Raudt inviterte torsdag kommunestyret til å vedta kritikk av handteringa av eigedomsskatten.