Tema

onsdag 19.01 2022

«Havvind gir økt strømpris – fiskeriene ofres»

onsdag 24.11 2021

Ny fiskerilagsleiar: Fryktar at havvind skal bli ei plage for fiskeria

Kåre Heggebø, nyvald leiar i Norges Fiskarlag, trur havvindmøller kan bli eit langt større problem for fiskeria enn olje- og gassinstallasjonane i Nordsjøen.

fredag 19.11 2021

«Honnør til Bjørlo for å krevje svar på havvindutbygging i Bremanger, men kvifor ikkje nemne Stadthavet?»

tirsdag 09.11 2021

Styrker satsinga på havvind

Regjeringa vil styrkje satsinga på havvind og foreslår å auke løyvingane til dette arbeidet med til saman 10 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022.

lørdag 02.10 2021

Havvindnæringa lovar å lytte til fiskarane for å unngå nye konfliktar

Representantar frå havvind- og fiskerinæringa møttest torsdag digitalt for å diskutere vegen vidare for havvindutbygging i Noreg. Havvindnæringa meiner Norge må handle raskt for å bli leiande innan havvind. Fiskarane meiner grundige utgreiingar må vere på plass.

mandag 14.06 2021

Skal undersøke korleis fisk trivst ved flytande vindturbinar

Akvaplan-niva og Equinor brukar ein ubemanna seglbåt for å finne ut korleis fisken trivst ved flytande vindturbinar.

– Ein minister på oppseiing bør forankre ny havbruksstrategi i Stortinget

Regjeringa skal leggje fram ein havbruksstrategi før sommaren fordi det hastar. Ein minister på oppseiing bør forankre politikken i Stortinget, meiner Ap.

lørdag 12.06 2021

Naturvernorganisasjonar åtvarar mot å gløyme naturen i havvindpolitikken

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening meiner at utbygging av havvind potensielt kan få alvorlege miljøkonsekvensar for mellom anna sjøfugl og sårbare marine økosystem.

mandag 07.06 2021

Vil ha fortgang i havvindutbygginga

Ap ønskjer fortgang i havvindutbygginga i Vestland og meiner fylket har konkurransefortrinn grunna kompetanse knytt til olje og gass.

torsdag 29.04 2021

«Vi må ta dei naudsynte, radikale grepa så også ungdomen har ei framtid å glede seg til»

mandag 29.03 2021

Partiet sine havvindmål vekker reaksjonar: – Det er eit veldig stort naturinngrep

MDG vil byggje 2.000 havvindmøller innan 2030. Det får parti på tvers av blokkene til å riste på hovudet.

tirsdag 09.03 2021

Fiskerne ber om møte med ministeren for å sikre at vindkraft til havs ikke ødelegger driftsgrunnlaget deres

I et brev til fiskeri- og næringsminister Odd Emil Ingebrigtsen og olje- og energiminister Tina Bru ber Norges Fiskarlag om et møte snarest. Fiskarlaget mener myndighetene må legge langt bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.

tirsdag 16.02 2021

«NVE, konspirasjonsteori og sjølvkritikk»

torsdag 04.02 2021

Lokale fiskere er bekymret for vindturbiner til havs. Nå krever de en plan for å sikre forsvarlig forvaltning av havområdene

Nordfjord fiskarlag ser med uro på det presset som har oppstått for å vindturbiner i både kystnære områder og til havs. I et vedtak under årsmøtet uttrykker de denne bekymringen.