Tema

fredag 01.10 2021

Olin får ofte beskjed om at ho har utestemme. No skal ho bruke den til å rope ut om rusførebygging som fungerer

– Eg gruar meg skikkeleg, men gler meg også. Spesielt til å møte komiteen som har lese avhandlinga mi grundig og vil diskutere den med meg. Eg gler meg til å nerde heilt ut med nokon som er like store nerdar som meg på dette området, seier Olin Blaalid Oldeide (32) om disputasen fredag.

lørdag 25.09 2021

Fornøgde med vel gjennomført Rosa sløyfe-aksjon: – Vi måtte skaffe fleire påmeldingsskjema

Rosa Sløyfe-aksjonen i Måløy laurdag trekte både store og små.

onsdag 22.09 2021

Her kan du sjå kveldens møte om ambulansetilbodet i ytre Bremanger i opptak

mandag 20.09 2021

Line (27) køyrde kroppen for hardt over tid og utvikla beinskjørheit. No åtvarar ho andre

Line Søraa trente i fleire år på toppnivå i sporten fitness utan å vite kva ein slik ekstremsport kunne gjere med nettopp hennar kropp over tid. Etter år med trening, manglande menstruasjon og store svingingar i vekt, utvikla 27-åringen beinskjørheit. No oppmodar ho andre til å skaffe seg kunnskap om langsiktige konsekvensar av hardtrening og store vektsvingingar.

Ventar influensavaksine-boom på apoteka

Tal frå apotek 1 viser at 4 av 5 som fekk influensavaksine på apoteket i fjor ikkje hadde resept. Lettare tilgjengelighet gjer at fleire vel å vaksinere seg, mener farmasøyt.

torsdag 16.09 2021

Markerer den internasjonale alzheimerdagen ei heil veke

Nasjonalforeningen for folkehelsen markerer den internasjonale alzheimerdagen 21. september. I Kinn og Stad blir dagen markert heile veka.

400 møtte på ambulansemarkering: Det er eit enormt engasjement for denne saka

– Eg er utruleg stolt og rørt over å sjå kor mange som har møtt opp her i dag. Vi er rundt 170, og det var 200 i Bremanger. Det viser at vi nærmar oss 400 menneske som har vist si misnøye med framlegget til Helse Førde, sa Ann Irene Myrheim på folkemøtet i Kalvåg mot nedlegging av ambulansen for ytre Bremanger.

onsdag 08.09 2021

«Som skattebetalarar krev vi at Helse Førde tek ansvar og sørger for at vi har like god beredskap som resten av fylket»

søndag 05.09 2021

Tyske Arnold fann kjærleiken med ein måløyværing i Tsjekkia – no jobbar dei saman som fastlegar i kystbyen

Arnold Hampel vart nyleg tilsett som fastlege ved Måløy legekontor. Han angrar ikkje eitt sekund på valet om å flytte til Norge og Måløy.

søndag 29.08 2021

Då Heidi drog doktorgrada i hamn, følgde slekta med heimefrå – digitalt

Då Heidi Dombestein disputerte for nokre dagar sidan sat slekta i Leirgulen og følgde med digitalt. No er doktorgrada i boks, men arbeidet med korleis skape eit endå betre forhold mellom helsepersonell og pårørande vil fortsette.

To nye positive prøver

Helse Førde meldar laurdag om to nye positive prøver.

fredag 27.08 2021

«Det er framleis store kjønnsskilnader innan helsevesenet, og kvinnesjukdommar har gjennomgåande lågare status»

«Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling på kvinnehelse»

onsdag 25.08 2021

Gler seg over fire nye kollegaer på legekontoret: – No går vi ein fin haust i møte

Legekontoret i Måløy har dei siste åra hatt utfordringar med bemanninga. No gler dei seg over å ha fått inn ein ny fastlege, samt tre nye vikarlegar.

lørdag 14.08 2021

Takkar fysioterapeuten

Dottera og barnebarnet jubla då mormor nådde toppen

For fem år sidan måtte Sylvi Hopland (69) avbryte ein kort fjelltur etter berre ei lita stund. I førre veke feira tre generasjonar at mormor hadde nådd fjelltoppen Troda, 954 meter over havet.

torsdag 22.07 2021

Fem er interessert i stillinga i tverrfagleg oppfølgingsteam

Kinn kommune har internt utlyst stillinga som prosjektmedarbeider i eit strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam. Fem har søkt jobben.

tirsdag 20.07 2021

Sølvi gav ut bok om kriser i livet på dagen åtte år etter at mannen døydde

Då veninna fekk kreftdiagnose sette Sølvi seg ned og skreiv bok om å takle ein slik tsunami i livet. I dag, på dagen åtte år etter at hennar eigen mannen døydde av kreft, gir ho ut boka.

mandag 19.07 2021

«No tek fellesskapet kostnaden med ein broten arm, men ikkje ei knekt tann»

mandag 28.06 2021

Crossfit-senteret inviterer til vennskapeleg konkurranse mellom vener, familiar og bedrifter

I høve sommarfesten i Måløy neste helg har Vågsøy Performance Center sett opp eit eige program med aktivitetar for alle, i tillegg til konkurransar for både bedrifter og privatpersonar.

mandag 21.06 2021

Medan dei jobba med å oppgradere den populære trimløypa, fekk idrettslaget ei ny gladmelding

Trimløypa i Måløy er i ferd med å få seg eit lite kvalitetsløft. No har Måløy Idrettslag også fått eit tilskot for å oppgradere og utvikle trimløypa.

«Gunn Sande har rett når ho seier at tannlegestrukturen i Nordfjord var lagt før kommunestrukturen»

fredag 11.06 2021

Sanitetskvinnene vil byggje helikopterplass i Bremanger torvanger

Bremanger Sanitetsforening har brukt koronaepidemien til planleggingsarbeid av ein helikopterlandingsplass i bygda.

fredag 04.06 2021

Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

Kommunalsjef helse Randi Ytrehus orienterte torsdag formannskapet i Bremanger om legevakttenesta i kommunen, og ein mogleg førespurnad om samarbeid med Kinn sør.

torsdag 03.06 2021

«Å sikre innbyggjarane gode helse- og utdanningstenester er eit politisk ansvar»

mandag 31.05 2021

Store endringar i røykjevanar under pandemien – mange vil slutte

Ein av fire røykjarar har røykt meir enn dei pleier det siste året, medan om lag like mange har røykt mindre.

fredag 28.05 2021

Norge ligg i verdstoppen på beinskjørheitsbrot. Det håpar revmatolog Anja å gjere noko med når ho no tek doktorgrad i faget

Anja Myhre Hjelle frå Måløy har i fleire år jobba med ein studie på beinskjørheitsbrot. I juni skal ho forsvare arbeidet og tek doktorgrad.

onsdag 19.05 2021

Har lagt fram ny sjuårsplan: Her ror Ragnar Thorseth (73) igjen

Eventyraren frå Herøy har framleis store planar, men denne gongen er verken Shetland eller Nordvestpassasjen målet.

tirsdag 18.05 2021

Har samlet inn over 13.000 kroner etter joggestuntet: – Det gikk over all forventning

Hilmar Kråkenes har samlet inn 13.500 kroner til arbeid med psykisk helse.

søndag 16.05 2021

Hilmar om responsen på joggestuntet: – Det har vært god oppslutning

Hør Hilmar Kråkenes fortelle om oppslutningen på joggestuntet lørdag 15. mai og tilbakemeldingene han har fått etter at han valgte å snakke høyt om egen psykisk helse.

lørdag 15.05 2021

Har gjennomført flere runder

Her jogger de for å sette fokus på psykisk helse

Lørdag har Hilmar Kråkenes fått med seg flere ut på joggetur for å bryte tabuer rundt psykisk helse.

tirsdag 11.05 2021

Kristin vil sette ord på den usynlige diagnosen

Før helga fikk Kristin Maurstad fra Bryggja diagnosen fibromyalgi. Diagnosen gjorde det lettere for henne å være åpen om de usynlige plagene, og denne uka valgte hun å dele historien sin i sosiale medier.

fredag 07.05 2021

Hele livet har Hilmar kjent på en uforklarlig angst. Først nå er han «mann nok» til å prate om det

Hilmar Kråkenes (43) fra Måløy har slitt med sosial angst så lenge han kan huske. Nå velger han å snakke om det, og inviterer alle som vil med på jogge- og pratetur for å bryte tabuer rundt psykisk helse og knuse stereotypien om menn som ikke snakker om følelser.

torsdag 29.04 2021

Det er skrikande mangel på jordmødre både på sjukehus og i omsorg

Skrikande jordmormangel er stoda på fødeavdelingar og i svangerskapsomsorga over heile landet. Det er det klåre bodskapet frå jordmororganisasjonane. Og helseføretaka får strykkarakter.

fredag 23.04 2021

Har bestemt seg for kven som får drive dei nye ambulansebåtane

Sjukehusinnkjøp HF divisjon vest meiner Gulenskyss AS har det totalt sett beste tilbodet i konkurransen om å drive ambulansebåtar stasjonert i Solund og Florø for Helse Førde.

«Dei er valt av folket, men er dei der for folket?»

onsdag 21.04 2021

Nye krav om responstid kan påvirke planene om enmannsbetjent ambulansestasjon

Bremanger kommune ber Helse Førde sette på vent arbeidet med etablering av einmannsbetjent ambulanse i ytre del Bremanger.

lørdag 17.04 2021

Maria er glad for at hun har satt endometriose på dagsorden

Tilbakemeldingene har strømmet inn etter at Maria Eide Nøstdal (21) fortalte om sitt liv med endometriose. Hun håper hennes historie bidrar til at flere kvinner får hjelp.

fredag 16.04 2021

Har tilsett ny kommuneoverlege

Kjell Arne Nordgård er tilsett som ny kommuneoverlege i i Kinn kommune.

mandag 12.04 2021

Pandemien har sett spor, men arbeidsløyse og helsetenesta er viktigast for veljarane

Pandemien har sett preg på sakene som opptek befolkninga. Arbeidsløyse og helsetenesta toppar lista, men det sprikjer blant nokre av veljarane til partia.

Ope brev til helsemyndigheitene

«Eg er uroa for tryggleiken ved omsorgsbustaden. Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar til dels er hjelpelause ved ein del hendingar?»

fredag 02.04 2021

Smittevernlegen starta jobben med ein pandemi

Cecilie Oppedal (37) byrja i jobben som smittevernlege i Vanylven 1. mars i fjor. 12 dagar seinare stengde landet ned grunna korona. Ho synes det har vore greitt å byrje jobben med ein pandemi.

onsdag 24.03 2021

Tal tilsette på Helsestasjonen og i skulehelsetenesta har auka frå fem til åtte. No får dei 3 millionar ekstra til ytterlegare forsterking

Stad kommune har fått innvilga eit treårig tilskot frå Helsedirektoratet på til saman 3 millionar kroner for å styrke og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta til born, unge og foreldre i kommunen.

fredag 19.03 2021

«Ei sovande nattevakt betyr mykje for oppleving av tryggleik og god omsorg. Det motsette kan føre til psykisk uhelse og ha dårleg ringverknad på hjelpebehov»

mandag 09.11 2020

Meiner at å legge ned jordmorvakta i Florø kan rasere tilbodet kvinner har i Måløy-området om det betyr at God start forsvinn

Som tillitsvald for Norsk Sykepleierforbund ved Kinn helsestasjon reagerer Elin Lesto Larsen på kommunalsjef Ellen Jåvold sin uttalelse formannskapet torsdag, gjengitt i Firdaposten fredag 6. november.

lørdag 04.04 2020

No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

For å halde fysiske møte mellom menneske på eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

torsdag 02.04 2020

Kommuneoverlegen om å åpne skoler og barnehager

– Jeg tror ikke vi har nok informasjon om dette ennå

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, har ikke en egen vurdering på om barnehager og skoler bør åpnes opp, men ser poenget kommuneoverlegen i Kinn kommer med.

onsdag 01.04 2020

Ingen nye påviste tilfeller i kommunen

Så langt er alle smittede fra sørlige deler av kommunen

De allerede fire påviste tilfellene i kommunen er i Florø-området, bekrefter kommunelege Jan Helge Dale.

tirsdag 31.03 2020

Tre nye smittetilfelle i regionen

Etter to dagar utan positive koronatestar i Helse Førde-regionen er det tysdag kveld meldt om tre nye tilfelle.

onsdag 25.03 2020

Har etablert egen avdeling for smittede pasienter som ikke kan bo hjemme

Pasienter med påvist koronasmitte som har behov for tett oppfølging vil nå få plass på en egen nyetablert avdeling i Deknepollen.

onsdag 18.03 2020

Nærmere 80 personer har meldt seg til tjeneste

Kinn kommune arbeider nå med å kartlegge helsepersonell utenfor kommuneorganisasjonen. Hittil har 80 personer meldt seg.

mandag 16.03 2020

Apoteket ber folk om å vise hensyn

Legekontoret fikk 250 telefoner den første timen mandag

Ber om forståelse for at legekontoret kun har kapasitet til å forholde seg til alvorlig sykdom

– I løpet av første timen i dag fikk vi 250 telefoner inn. Vi klarte å besvare 36 av dem, sier fastlege Rune Nordpoll ved Måløy legekontor.

onsdag 04.03 2020

Klagar på kommunen si avgjerd om kven som får bygge omsorgsbustadar

Andor Hovden AS har sendt inn ei klage til Stad kommune knytt til tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug.