Tema

tirsdag 19.10 2021

Ti positive prøver den siste vekae

Helse Førde har analysert 296 prøver den siste veka. Av desse var ti positive.

onsdag 13.10 2021

På veg tilbake til normalen for helseføretaket

Helse Førde kjem framover til å ha oppdateringar på tal covid-analyser og tal positive prøver ein gong i veka i staden for kvar dag.

mandag 11.10 2021

Fire nye positive prøver

I helga analyserte Helse Førde 158 koronaprøver. fire av desse gav positivt utslag.

torsdag 07.10 2021

Ein positiv av 156 analyserte prøver

Onsdag analyserte Helse Førde 156 koronaprøver. Ei av desse gav positivt utslag.

tirsdag 05.10 2021

Analyserte 118 prøver – to var positive

Helse Førde melder tysdag om to positive prøver, begge frå Sunnfjord kommune, etter at dei siste dagane har utan positive prøver i det heile.

Framleis besøksreglar på sjukehus: Slik gjer du

Ein normal kvardag på sjukehuset, men med auka beredskap i tilfelle endringar i smittesituasjonen. Kva inneber det i praksis for pasientar og pårørande ved sjukehusa i Helse Førde?​​

fredag 01.10 2021

To nye smitta i denne kommunen

I statistikken frå Helse Førde blir det meldt om to ny koronasmitta fredag. Begge dei positive prøvene er frå Kinn.

mandag 27.09 2021

Vil gi tredje vaksinedose til folk med alvorleg svekka immunforsvar, men det er krevjande å finne alle

Personar med alvorleg svekka immunforsvar får no tilbod om ein tredje dose med koronavaksine. Aktuelle pasientar får brev frå Helse Førde, men det er krevjande å finne alle, så helseføretaket ber folk sjekke lista og ta kontakt om dei ikkje får brev.

onsdag 22.09 2021

Her kan du sjå kveldens møte om ambulansetilbodet i ytre Bremanger i opptak

tirsdag 21.09 2021

Ein ny positiv av 162 analyserte koronaprøver

Helse Førde melder at det blei funne 1 positiv koronaprøve tirsdag. Den positive prøva kjem frå Sunnfjord.

søndag 19.09 2021

«Vi har allerede bedt Fylkeslegen om snarest å gripe inn»

fredag 17.09 2021

Totalt ti elever er smittet på ungdomsskolen: – I en slik situasjon må vi tenke på spesielt sårbare grupper

Det er nå totalt ti smittede på ungdomsskolen i Florø etter at alle de 450 elevene på skolen ble testet i går. To nye har kommet til siden status var åtte smittede i går ettermiddag.

torsdag 16.09 2021

Fire nye positive prøver i Kinn: No er totalt åtte ved ungdomsskulen smitta

Helse Førde melder totalt om fem positive prøver fra laben, frå kommunane Stad og Kinn.

onsdag 15.09 2021

Bli kvitt angst og depresjon på nett

Terskelen for å søke hjelp blir lågare. No kan du bli kvitt angst og depresjon gjennom behandling på nett i eit nytt tilbod frå Helse Førde.

Fem nye positive prøver og Kinn blant kommunane

230 prøver er analysert ved laben til Helse Førde det siste døgnet. Fem var positive, og kommunane er Kinn og Lærdal.

Vil ha både ambulansebåt og -bil: – Vi må ha rett på å ha ei skikkeleg teneste til liks med alle andre

Svein Olav Nøttingnes, som har vore skyss- og ambulansebåtførar, meiner at ein treng både ambulansebåt og ambulansebil i Kinn og Bremanger.

tirsdag 14.09 2021

Ein ny positiv prøve i Kinn

Det er Helse Førde som melder om den positive prøven. Av 180 analyserte var ein positiv, og altså frå Kinn.

Legane i ytre: – Å fjerne den eine av dei to ambulansane er absolutt det mest ukloke Helse Førde kan gjere

Legane Lotfollah Solaty Kuranloo og Ravikumar Ehambaranathan meiner at å fjerne ambulansen frå ytre Bremanger er svært alvorleg, både for pasientane og dei sjølve, og dei har allereie bedt Fylkeslegen om å stoppe planane til Helse Førde.

mandag 13.09 2021

Olve om ambulansestriden: – Eg håper Helse Førde lyttar nøye til dei som bur der

Olve Grotle (H) har eit håp om at Helse Førde lyttar til reaksjonane som har kome etter at helseføretaket har foreslått å legge ned døgnambulansen i ytre Bremanger og erstatte den med ambulansebåt og transport til båten.

Arrangerer protestmøte: Vil ha slutt på omkampar om livsviktige tenester

Onsdag arrangerer Bremanger sanitetsforening to møte for å protestere mot nedlegginga av ambulansetenesta i ytre Bremanger. – Slike saker er opprivande. Vi fryktar også at det i verste fall ikkje blir tilflytting hit, seier Malene Røys Bolset.

Analyserte 118 prøver - Ein var positiv

torsdag 09.09 2021

Helse Førde: positive prøver i Kinn

I Helse Førde sin koronastatistikk er det torsdag morgon meldt om tre positive prøver, og ein av kommunane er Kinn.

onsdag 08.09 2021

«Legg forslaget i ei skuff, og la ambulansetenesta i ytre Bremanger vere som den er i dag»

«Som skattebetalarar krev vi at Helse Førde tek ansvar og sørger for at vi har like god beredskap som resten av fylket»

søndag 05.09 2021

To nye prøver er positive

Ved Helse Førde sitt laboratorium er det det siste døgnet funnet to nye positive prøver etter at 140 prøver er analysert.

lørdag 04.09 2021

– Ambulansar på land har blitt avanserte, rullande sjukehus. Det er klart folk er redde for å miste dette tilbodet

Tre positive prøver det siste døgnet

Helse Førde har analysert 297 prøver det siste døgnet. tre var positive og dei kom frå Aurland og Sunnfjord.

Ambulansekuttet: – Vi jobbar for den beste og tryggaste beredskapen vi kan få

– Vi gjer alt vi kan for at Bremanger skal få ein god og trygg beredskap i framtida. Og får vi ikkje det, så må vi protestere, seier ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap).

fredag 03.09 2021

412 prøver analysert – 4 var positive

Helse Førde har gått gjennom 412 prøver det siste døgnet. De fire positive er frå kommunane Årdal og Sunnfjord.

onsdag 01.09 2021

Fire positive prøver det siste døgnet

Frå Helse Førde er det klart at det er snakk om fire nye positive prøver etter at 429 blei analysert.

tirsdag 31.08 2021

To nye positive prøver

Helse Førde har analysert 253 innsendte koronaprøver det siste døgnet. To var positive - frå Årdal kommune.

søndag 29.08 2021

To nye positive prøver

Helse Førde meldar laurdag om to nye positive prøver.

lørdag 28.08 2021

To tilsette er heime eller sjuke på grunn av korona, men ingen nye positive testar

Dei siste dagane har Helse Førde rapportert om positive koronaprøver nesten kvar dag, men kunne fredag melde om ingen nye positive prøver.

fredag 27.08 2021

Analyserte 314 – fann tre nye positive prøverhelse førde

Helse Førde rapporterer tre nye positive prøver fra kommunane Aurland og Høyanger.

fredag 20.08 2021

Seks nye positive – to pasientar innlagt

Helse Førde har analysert 294 koronaprøver det siste døgnet. Av dei var seks positive.

torsdag 19.08 2021

Fem nye positive prøver det siste døgnet

Laben ved Helse Førde melder om fem nye positive prøver, frå kommunane Fjaler, Stryn og Sunnfjord. 218 prøver blei analysert.

tirsdag 17.08 2021

8 nye positive – ein person får intensivbehandling

Helse Førde melder at det blei funne 8 positive koronaprøver tirsdag. Dei positive prøvene kjem frå Sogndal og Sunnfjord.

mandag 16.08 2021

Tre nye positive prøver

I går, søndag, var det tre nye positive prøver av 115 analyserte. Disse positive prøvene kommer fra kommunene Kinn, Sunnfjord og Årdal.

torsdag 12.08 2021

Ny person smitta og sett i isolasjon i Selje

Onsdag kveld viste resultat frå testing gjort i Selje at ein ny person har testa positivt for covid-19. Personen er nærkontakt til tidlegare smitta.

Melder om 9 positive prøver - Stad ein av kommunane

Av 336 analyserte prøver onsdag melder Helse Førde om 9 positive prøver torsdag morgon.

Kunst som takkar for innsatsen til helsevesenet under pandemien blir utstilt på sjukehuset

Helse Vest ba den kjente kunstnaren Pøbel om å lage eit kunstverk for å uttrykke takksemda for innsatsen til alle sine medarbeidarar under pandemien. No blir kunstverket å sjå på Nordfjord sjukehus ein kort periode.

onsdag 11.08 2021

11 nye positive prøver: Stad er blant kommunene

I dag, tirsdag, melder Helse Førde 11 nye positive prøver av 535 analyserte prøver. Andre kommuner med positive prøver er Gloppen, Høyanger, Sogndal, Stryn, Sunnfjord, Vik.

tirsdag 10.08 2021

7 nye positive av 408 analyserte koronaprøver

Helse Førde melder at det blei funne 7 positive koronaprøver fredag. Dei positive prøvene kjem frå Sogndal, Stryn, Sunnfjord og Årdal.

mandag 09.08 2021

14 nye positive av 319 analyserte prøver

Helse Førde har funne 14 nye koronapositive prøver etter å ha analysert 319 prøver i helga. Smittetilfella er spreidde mellom kommunane Stad, Kinn, Sunnfjord, Aurland, Sogndal og Årdal.

søndag 08.08 2021

Sjukehustilsett har testa positivt på korona

Ein tilsett ved Førde sentralsjukehus har testa positivt på covid-19, opplyser sjukehuset søndag kveld.

fredag 06.08 2021

Ein person er sett i isolasjon, men smittevegen er ukjend

Personen som testa seg i Selje onsdag, fikk positivt prøvesvar og er no sett i isolasjon.

To tenåringar smitta etter bursdagsfest

Det er to nye smitta i Kinn kommune, og ifølge kommuneoverlege Jan Helge Dale er det snakk om to tenåringar som har blitt smitta etter ein bursdagsfest.

21 nye positive prøver: Kinn og Stad er blant kommunane

Helse Førde melder om 21 positive prøver det siste døgnet. Kinn og Stad er blant kommunane med positive testar.

torsdag 05.08 2021

Stor smittespreiing siste døgn: Sjå kva kommunar som har fått smitte

Helse Førde melder torsdag morgon om heile 22 positive prøver frå deira lab.

onsdag 04.08 2021

Helse Førde: Analyserte 349 prøver – fann fem positive

Helse Førde sin lab melder onsdga morgon om fem nye positive prøver etter at dei har analysert 349 det siste døgnet.

tirsdag 03.08 2021

Fem ny positive prøver, blant anna frå Kinn

Helse Førde har oppdaga fem nye positive prøver etter å ha gått gjennom 138 prøver det siste døgnet.

mandag 02.08 2021

Fem nye positive prøver i helga

Helse Førde melder måndag om fem nye positive prøver samla frå helga. Den positive prøven frå sist døgn kjem frå Sunnfjord. Både Sogndal og Gloppen hadde òg positive prøver i helga.

fredag 30.07 2021

Ti nye positive prøver det siste døgnet

Helse Førde har analysert 328 prøver det siste døgnet. Av dei var det ti positive.

torsdag 29.07 2021

Ein ny smitta i kommunen

Helse Førde sin lab opplyser om fem nye positive prøver, ein av dei i Kinn kommune.

onsdag 28.07 2021

Sju nye positive prøver blant dei 458 analyserte

Helse Førde sin lab hadde ein stor mengde koronaprøver dei skulle analysere det siste døgnet. Av 458 analyserte var sju positive.

tirsdag 27.07 2021

Helse Førde: ein ny positiv prøve frå Kinn

Frå Helse Førde sin lab kjem det meldingar om to positive prøver tysdag morgon, ein av desse er frå Kinn kommune.

mandag 26.07 2021

Analyserte 206 prøver, fann tre positive

Laben ved Helse Førde melder om tre nye positive prøver måndag morgon, frå Sogndal og Sunnfjord.

fredag 23.07 2021

14 nye har testa positivt det siste døgnet. Stad er blant kommunane

Rapportar frå Helse Førde sin lab viser at det er 14 nye positive prøver det siste døgnet.

torsdag 22.07 2021

Kommunen har no fem smitta etter ein ny positiv prøve siste døgn

Helse Førde melder torsdag morgon om ein ny positiv prøve frå Sunnfjord kommune. Då er kommunen oppe i fem smitta i det som kan kallast eit lite utbrot.

onsdag 21.07 2021

Nytt utbrot: To nye smitta det siste døgnet

Tysdag meldte Helse Førde om to smitta personar i Sunnfjord kommune. Døgnet etter har to ny blitt stadfesta smitta i same kommune.

tirsdag 20.07 2021

To personar har testa positivt

Helse Førde sin lab har analysert 166 koronaprøver det siste døgnet. To var positive.

torsdag 08.07 2021

Fjellturen til ordføraren enda opp med forstua fot og ein tur med luftambulansen

I dag, torsdag, skulle berre ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, ein liten tur på «Vesle-Skåla» i Loen. Det enda med bandasje på foten og ein tur med luftambulansen for ein legesjekk.

Det er 178 prøver som skiller mellom det høyeste og det laveste Helse Førde har analysert denne uken

Etter noen dager uten positive analyserte prøver har Helse Førde de to siste dagene oppdaget 3 nye positive prøver.

fredag 11.06 2021

Avviklar beredskapsstatus

No går det så bra at sjukehuset ikkje vil kontrollere deg så strengt før dei slepp deg inn

God vaksinasjonsdekning både blant helsearbeidarar og i samfunnet elles, fallande smittetal og færre innleggingar gjer at beredskapsleiinga i Helse Førde har vedteke å lette ytterlegare på korona-tiltaka, samt å avvikle beredskapsstatusen i føretaket.

torsdag 10.06 2021

Analyserte 170 prøver, men ingen var positive

Laben ved Helse Førde melder om en prøvemengde på 170 prøver som er analysert. Til tross for to positive prøver fra Sunnfjord de siste dagene var ingen positive det siste døgnet.

mandag 07.06 2021

Trenden held fram: Ingen positive prøver så langt i juni

Statistikken frå Helse Førde sin lab viser at ein så langt i juni berre har negative koronaprøver å vise til.

søndag 06.06 2021

Analyserte 80 prøver det siste døgnet

Ingen positive prøver blei funnet da Helse Førde gikk gjennom 149 koronatester det siste døgnet.

lørdag 05.06 2021

Fjerde dagen uten positive prøvesvar

Ingen av de 149 analyserte prøvene fra Helse Førde fredag er positive. Dette er den fjerde dagen på rad uten positive prøvesvar.

fredag 04.06 2021

Analyserte 149 prøver det siste døgnet

Ingen positive prøver blei funne då Helse Førde gjekk gjennom 149 koronatestar det siste døgnet.

onsdag 02.06 2021

Analyserte 233 prøver det siste døgnet

Onsdag morgon melder Helse Førde sin lab om at det ikkje blei funne positive prøver det siste døgnet. Dei har gått gjennom 233 prøver.

fredag 28.05 2021

Ingen nye positive prøver

Ingen av de 188 analyserte prøvene fra Helse Førde torsdag er positive.

torsdag 27.05 2021

Ein ny positiv prøve i Kinn: – Ingen smittefare

Helse Førde sin lab melder torsdag morgon om ein ny positiv prøve av 322 analyserte.

tirsdag 25.05 2021

Analyserte berre 84 prøver 1. pinsedag – ingen positive

Måndag 2. pinsedag blei det analysert 84 koronaprøver ved laben i Helse Førde. Ingen var positive.

fredag 21.05 2021

Analyserte 419 prøver. Fann fire positive

Helse Førde har gått gjennom 419 koronaprøver. Dei fire positive er frå to kommunar, Vik og Stryn.

torsdag 20.05 2021

Ein ny positiv prøve av 323 analyserte

Helse Førde melder torsdag morgen om ein ny positiv prøve. Den var fra Vik kommune.

onsdag 19.05 2021

Har skrive ut ein koronapasient frå sjukehuset

Helse Førde har det siste døgnet analysert 159 nye prøver. Ingen var positive. Sjukehuset har også skrive ut ein av dei to pasientane som var innlagt med coivd-19.

tirsdag 18.05 2021

Analyserte 155 prøver på 17. mai. Ingen var positive

Helse Førde opplyser tysdag morgon at laben analyserte 155 prøver det siste døgnet. Ingen var positive.

søndag 16.05 2021

Andre dag uten positive prøvesvar

Ingen av de 201 analyserte prøvene fra Helse Førde laurdag er positive.

lørdag 15.05 2021

Alle prøvene fra det siste døgnet er negative

Ingen av fredagens prøver er positive, melder Helse Førde.

fredag 14.05 2021

Tre positive prøver av 117 analyserte

Frå laben til Helse Førde blir det rapportert om tre nye positive prøver. Dei er frå kommunane Stad, Stryn og Fjaler.

onsdag 12.05 2021

Har no to pasientar innlagt med covid-19

Helse Førde melder onsdag morgon om 383 analyserte prøver, tre nye positive og to pasientar innlagt med koronasjukdom.

søndag 09.05 2021

En ny pasient er innlagt med covid-19

En person er innlagt på Førde sentralsjukehus med covid-19.

lørdag 08.05 2021

Ny smitte oppdaget i Kinn

Laben ved Helse Førde har det siste døgnet analysert 326 koronaprøver. Tre var positive, fra Kinn og Sogndal.

fredag 07.05 2021

Fem positive prøver, i Stad og Bremanger

Helse Førde-laben melder om fem positive prøver fredag morgon, frå kommunane Stad og Bremanger. 290 prøver er analysert.

torsdag 06.05 2021

Tek imot pasientar på sjukehuset som vanleg

Nordfjord sjukehus tek frå i føremiddag imot pasientar som vanleg.

Pasient ved Nordfjord sjukehus har testa positivt for korona

Ein inneliggande pasient ved Nordfjord sjukehus testa onsdag positivt for covid-19. Vedkommande vart innlagt sist måndag.

onsdag 05.05 2021

To nye positive prøver. Ein er frå Stad kommune

Helse Førde sin lab melder om to nye positive prøver, frå Stad og Sunnfjord.

tirsdag 04.05 2021

To positive prøver av dei 230 analyserte

Laben ved Helse Førde har det siste døgnet analysert 230 koronaprøver. To var positive, begge frå Sunnfjord.

mandag 03.05 2021

Ein ny positiv prøve måndag

Begge koronapasientane er utskrivne frå sjukehuset

Frå Helse Førde opplyser dei om ein ny positiv prøve måndag. I tillegg er begge dei to koronasjuke pasientane som var innlagde, no utskrivne.

søndag 02.05 2021

Fann ein positiv prøve blant dei 157 analyserte

Ved Helse Førde sin lab er det oppdaga ein ny positiv prøve etter 157 analyserte det siste døgnet.

lørdag 01.05 2021

– Vil vi ha unge par til å flytte til distrikta er eit trygt og godt fødetilbod det mest grunnleggande

Nye reglar for responstid stoppar ikkje Helse Førde

Helse Førde ser ikkje grunnlag for å stoppe prosjektarbeidet med einmannsbetjent ambulanse i ytre Bremanger.

Tre nye positive prøver og to covid-19-pasientar innlagt

Det siste døgnet analyserte laben ved Helse Førde 159 koronatestar. Dei fann tre positive prøver, frå Kinn, Høyanger og Sogndal.

torsdag 29.04 2021

Har ikke nok jordmorbemanning. Det kan påvirke God Start-tilbudet til gravide og fødende

På grunn av bemanningsutfordringer i helseforetaket må Helse Førde nå i samarbeid med Kinn kommune se på avtalen rundt God Start-tilbudet som forsyner nordre del av kommunen med både jordmortjenester og barselomsorg.

onsdag 28.04 2021

Har ikke fått melding om positive prøver i kveld

Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn følger koronasituasjonen tett fremdeles etter utbruddet i Måløy-regionen. Han er lettet over at Helse Førde ikke har ringt inn positive prøver onsdag kveld.

No kan dei med panikkliding, sosial angst eller depresjon få behandling over internett

eMeistring, terapeutrettleia internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon, startar opp i Helse Førde.

Analyserte 306 prøver det siste døgnet

Fra Helse Førde sin lab kjem det onsdag morgon rapport om 306 analyserte prøver og tre positive.

Ein person under 17 år er innlagt med covid-19

Ein person under 17 år er lagd inn på Førde sentralsjukehus med covid-19.

mandag 26.04 2021

Analyserte 147 prøver siste døgnet, og fann ei positiv

Helse Førde melder om ei positiv prøve det siste døgnet, frå Sunnfjord kommune.

fredag 23.04 2021

Har bestemt seg for kven som får drive dei nye ambulansebåtane

Sjukehusinnkjøp HF divisjon vest meiner Gulenskyss AS har det totalt sett beste tilbodet i konkurransen om å drive ambulansebåtar stasjonert i Solund og Florø for Helse Førde.

Analyserte 331 prøver og fann to positive

Den eine poisitive prøven laben ved Helse Føre rapporterer frdag morgon, er den positive prøven frå eleven ved Raudeberg skule i Kinn kommune. Den blei kjent for smittevernlege Jan Helge Dale i går.

torsdag 22.04 2021

Fire nye positive prøver fra sjukehuslabenaudeberg

Helse Førde melder om fire nye positive prøver torsdag morgen. Fra Kinn og Sunnfjord.

onsdag 21.04 2021

To nye positive prøver – ein frå Kinn

Frå Helse Førde sitt laboratorium melder ein onsdag morgon om to nye positive prøver, ein frå Kinn og ein frå Sunnfjord.

Nye krav om responstid kan påvirke planene om enmannsbetjent ambulansestasjon

Bremanger kommune ber Helse Førde sette på vent arbeidet med etablering av einmannsbetjent ambulanse i ytre del Bremanger.

tirsdag 20.04 2021

To positive prøver av 127 analyserte

Helse Førde opplyser tysdag morgon at dei har analysert 127 prøver. To var positive.

mandag 19.04 2021

Stor nedgang i antall analyserte prøver

Helse Førde har kun analysert 22 prøver det siste døgnet. Ingen var positive.

søndag 18.04 2021

Ingen nye positive prøver

Det er ikke registrert nye positive prøver hos Helse Førde det siste døgnet.

torsdag 15.04 2021

Det er ikkje oppdaga nye personar som er smitta i dag

Fra Helse Førde sitt laboratorium er det ingen positive testar torsdag. 222 prøver er analysert.

onsdag 14.04 2021

To nye positive prøver i Kinn

Helse Førde sin lab har analysert 236 prøver det siste døgnet. To var positive, begge fra Kinn kommune.

tirsdag 13.04 2021

Helse Førde: Ein ny positiv prøve i Kinn

Tysdag morgon opplyser Helse Førde at det er ein ny positiv prøve frå deira lab. Den er frå Kinn kommune.

mandag 12.04 2021

No startar den kvite sjukebilen opp

Skal transportere pasientar som er for sjuke til å ta drosje, men for friske til å bli sende med ambulanse

Frå i dag rullar ein ny type sjukebil på vegane i området til Helse Førde. På den kvite bilen er ordet «SJUKETRANSPORT» malt i store bokstavar på sidene og i fronten.

Av 76 analyserte prøver siste døgn var ein positiv

Frå Helse Førde sin lab melder dei om ein ny positiv prøve, frå Sunnfjord kommune.

søndag 11.04 2021

Smittetallene synker. Ingen positive av 230 analyserte prøver

Søndag morgen foreligger det ingen positive prøver fra Helse Førde sitt laboratorium.

lørdag 10.04 2021

Ingen positive av 223 analyserte prøver

Helse Førde fant ingen positive av 223 covid-prøver fredag.

tirsdag 06.04 2021

Har to pasientar innlagt med covid-19. Ein er framleis på intensivavdeling

Siste døgnet har laben ved Helse Førde analysert 129 prøver. Ein var positiv, frå Stad kommune. Sjukehuset har også to pasientar innlagt, ein på intensivavdeling.

søndag 28.03 2021

Fann tre positive prøver etter 243 analyserte

Helse Førde sitt laboratorium, som har vore overbelasta i det siste, melder søndag morgon om tre positive prøver blant 243 analyserte prøver.

torsdag 25.03 2021

Har berre fått svar på 25 av 140 testar. Ingen av desse var positive

Torsdag kveld er det ikkje varsla nye positive prøvesvar for Stad kommune etter testing onsdag. Utfordringar med analysekapasiteten ved Førde sentralsjukehus og Haukeland sjukehus gjer dessverre at svartider er forlenga.

Laboratoriet klarer ikkje ta unna alle prøvene

Har berre kapasitet til å analysere prøver frå Sunnfjord kommune. Resten blir sendt til Bergen

Etter mange dagar med høgt testtrykk, analyserer Helse Førde berre testar frå Sunnfjord kommune. Resten vert sendt til Bergen.

Analyserte 192 prøver onsdag, og ein er framleis innlagt

Torsdag morgon melder laboratoriet ved Helse Førde om at 192 prøver blei analysert dagen før. Av dei var ingen positive. Ein pasient er framleis innlagt ved sjukehuset.

onsdag 24.03 2021

Analyserte heile 529 prøver det siste døgnet.

Laboratoriet ved Helse Førde har henda fulle for tida. Sist døgn har heile 529 prøver vore gjennom henda.

mandag 22.03 2021

Har analysert 412 prøver søndag og funne ni positive

Helse Førde opplyser om ni positive prøver siste døgn, frå kommunane Stad og Sogndal.

fredag 19.03 2021

Hadde henda fulle i går. Analyserte 583 prøver og fann 24 nye positive

Helse Førde melder om 24 nye positive prøver siste døgn. 24 var positive, frå Stad, Sunnfjord og Sogndal.

torsdag 18.03 2021

Analyserte 288 prøver

Seks prøver er positive, blant anna frå Stad

Helse Førde melder om seks nye positive prøver, frå Stad og Sunnfjord kommunar.

onsdag 17.03 2021

Ti nye positive prøver, blant anna i Kinn og Stad

Helse Førde melder om ti nye positive prøver onsdag morgon, frå kommunane Kinn, Stad og Bremanger.

tirsdag 16.03 2021

Ingen nye positive prøver. Ein covid-pasient er også utskriven frå sjukehuset

Tysdag er det ingen nye positive prøver frå Helse Førde sitt laboratorium. 121 prøver blei analysert.

mandag 15.03 2021

Har plan om ny og desentralisert utdanning

– Kan bli viktig for legerekrutteringa i distriktsområda

Helse Førde støttar planen Universitetet i Bergen har, for ei ny og desentralisert legeutdanning. Studiemodellen, kalla Vestlandslegen, kan gje føretaket 30-40 legestudentar.

fredag 12.03 2021

Analyserte 380 koronaprøver. To var positive

Den eine prøven Helse Førde rapporterer om fredag morgon er kjent, og er den siste positive prøven i Stad-utbrotet, allereie varsla om i går kveld. I tillegg var der ein positive prøve frå Sunnfjord kommune.

torsdag 11.03 2021

Fann seks positive prøver av 438 analyserte prøver helse førde

Torsdag morgon melder Helse Førde om seks positive prøver. Desse inkluderer dei fem prøvene i Stad kommune som blei rapportert om onsdag kveld. I tillegg er det ein positiv prøve i Årdal.

onsdag 10.03 2021

Analyserte heile 523 prøver siste døgn

Helse Førde rapporterer at heile 523 prøver gjekk gjennom hendene på laboratoriepersonalet i går, tysdag. Alle dei fem som er positive er allereie kjende, og blei rapportert inn fra Helse Førde til Stad kommune i går kveld.

mandag 08.03 2021

Fire nye positive prøver

Frå laboratoriet til Helse Førde blir det måndag morgon meldt om fire nye positive prøver frå Stad og Stryn. Prøvene er dei same som blei rapportert om knytt til utbrotet i Stad i går, der ein av prøvene også hadde forgreiningar til Stryn.

onsdag 03.03 2021

Takka vere tilsette som heldt god avstand hindra ein eit større smitteutbrot ved sjukehuset

– At våre tilsette heldt god avstand og elles følgde reglane for smittevern, har etter alt å døme hindra eit større korona-utbrot ved Førde sentralsjukehus, meiner fagdirektør Evy-Helen Helleseth i Helse Førde.

søndag 21.02 2021

Analyserte 121 prøver for korona, men ingen var positive

Helse Førde sitt laboratorium kan igjen melde om at det var null positive prøver frå deira lab det siste døgnet. 121 prøver blei analysert.

lørdag 20.02 2021

To nye positive prøver blant dei 184 analyserte det siste døgnet

Helse Førde sitt laboratorium analyserte 184 innsendte koronatester det siste døgnet. To var positive, frå kommunane Årdal og Askvoll.

fredag 19.02 2021

Fann ein ny positiv prøve det siste døgnet

Helse Førde sitt laboratorium melder om ein ny prøve etter å ha analysert 184 innsendte prøver. Den positive prøven er frå Luster kommune.

onsdag 10.02 2021

Fann fem positive prøver blant dei 401 dei analyserte

Helse Førde melder om fem nye positive prøver frå sitt laboratorium. Alle er frå Sogndal.

mandag 08.02 2021

Ein ny positiv prøve siste døgn

Frå Helse Førde sitt laboratorium melder dei om ein ny positiv koronatest siste døgn. Den er frå Sunnfjord kommune.

torsdag 04.02 2021

Fra Helse Førde sitt laboratorium

To positive prøver i Kinn kommune siste døgnet

Dei to nyaste positive prøvene som er analyserte fra Helse Førde sitt laboratorium er fra Kinn kommune.

mandag 01.02 2021

Ingen nye positive prøver siste døgn

De siste dagene har utbrotet i Sunnfjord dominert testresultata frå Helse Førde sitt laboratorium. Måndag morgon blir det rapportert om null nye positive prøver.

fredag 29.01 2021

Fire nye positive prøver er også relatert til utbrotet

Helse Førde rapporterer om fire nye positive prøver, alle frå Sunnfjord. 389 prøver blei analysert totalt torsdag.

torsdag 28.01 2021

Fem nye smitta

54 ved helseføretaket i karantene etter kontakt med smitte frå klatresenter

Dei fleste av desse 54 på grunn av kontakt rundt Førde klatresenter. Til samanlikning var 46 i karantene i tysdag føremiddag. Torsdag er det registrert fem nye smitta i Sunnfjord kommune.

tirsdag 26.01 2021

Ved pinleg nøyaktige opptrekk frå kvar sprøyte fekk helseføretaket vaksinert 80 fleire helsetilsette enn planlagt

For to veker sidan starta vaksineringa av helsepersonell i sjukehusa i Helse Førde. Føretaket planla for å vaksinere om lag 330 tilsette, men betre utnytting av kvart vaksineglas gjer at heile 408 no har fått vaksinen.

torsdag 21.01 2021

Analyserte 193 prøver og fann ein ny positiv

Helse Førde melder om ein ny positiv koronatest torsdag morgon. Den var frå Sunnfjord kommune. Sjukehuset har framleis ein pasient innlagt med korona.

onsdag 20.01 2021

Fann tre positive prøver blant dei 314 analyserte siste døgnet

Siste døgnet har laboratoriet ved Førde sentralsjukehus hatt 314 koronaprøver mellom hendene. Tre var positive, alle frå Sunnfjord kommune.

onsdag 13.01 2021

Fant tre nye positive blant 438 analyserte

Helse Førde sitt laboratorium melder om tre nye positive prøver onsdag morgen, i Stryn og Sunnfjord. Sykehuset har også en pasient innlagt med koronasmitte.

tirsdag 12.01 2021

I morgen starter vaksinering av personell ved lokalsjukehuset

Onsdag begynner jobben med å vaksinere ansatte ved Nordfjord sjukehus for covid-19. I første omgang er det de Helse Førde-ansatte ved sjukehuset som får vaksine.

En ny positiv prøve er funnet i Kinn

Tysdag melder Helse Førde om to nye positive prøver, en i Kinn og en i Stryn, etter testing av 227 prøver.

lørdag 09.01 2021

Analyserte 420 prøvesvar det siste døgnet

Helse Førde analyserte 420 nye koronatestar i går, men fann ingen positive.

fredag 08.01 2021

Måndag morgon set dei første vaksinedose på eigne tilsette

Helse Førde har i første omgang fått eit avgrensa tal vaksinedosar som skal setjast på ei prioritert liste av medarbeidarar frå alle våre tre sjukehus. Første dosen kronavaksine blir sett måndag morgon.

mandag 21.09 2020

Blei akutt dårleg på gjennomreise

Ein pasient har testa positivt - ni i karantene så langt

Ein pasient som var innom Førde sentralsjukehus søndag, har i dag testa positivt på korona. Arbeidet med smittesporing er i gang. Ni tilsette i Helse Førde er sette i karantene.

tirsdag 14.07 2020

Meiner helseføretaket burde lært av Nordfjord-feil

Pasientombodet meiner Helse Førde bude lært av feilen ved Nordfjord sjukehus. Dette seier dei etter at ein utanlandsk vikarlege jobba ei veke på Førde sentralsjukehus før han blei testa og fekk påvist MRSA.

tirsdag 30.06 2020

Ansatte ved sykehuset brukte ikke munnbind

Jobber med å kartlegge sykepleierens nærkontakter også utenfor arbeidsplassen

Personer den smittede sykepleieren ved Nordfjord sjukehus har hatt nærkontakt med utenfor arbeidsplassen skal også kartlegges.

onsdag 17.06 2020

Får nøkkelstilling

Skal sørge for at samarbeidet fungerer

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. – Ei nøkkelstillling for at samarbeidet mellom Helse Førde og kommunehelsetenesta skal fungere.

mandag 18.05 2020

Overrasket ambulansestasjonen med Playstation og VR-briller

LocalHost og NetPartner i Måløy besøkte mandag morgen Vågsøy ambulansestasjon for å dele ut Playstation og VR-briller, som en takk for den viktige jobben de gjør der.

tirsdag 05.05 2020

Har ikke lenger pasienter til intensivbehandling

Helse Førde har ikke meldt om noen nye tilfeller av koronaviruset i sin region det siste døgnet. Nå er også antallet personer som får behandling for virussykdommen i Helse Førde sitt område null.

mandag 04.05 2020

Ingen nye bekreftede smittetilfeller det siste døgnet

Helse Førde har ikke meldt om noen nye tilfeller av koronaviruset i sin region det siste døgnet.

torsdag 23.04 2020

Set i verk tiltak for å behandle fleire

Sikrar seg for å kunne stille opp for alle pasientane

Onsdag la leiinga ved Nordfjord sjukehus fram dei ulike tiltaka som vert gjort for å kunne drive sjukehuset tilnærma som normalt igjen.

fredag 17.04 2020

Reduserar beredskapen til grønt

Planlegg for meir normal aktivitet

Helse Førde har denne veka starta planlegginga for å trappe opp aktiviteten. – Dei som får innkalling til time, skal vite at det er trygt å komme til sjukehusa våre, seier administrerande direktør Arve Varden.

lørdag 04.04 2020

No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

For å halde fysiske møte mellom menneske på eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

fredag 03.04 2020

Har fått sin første pasient som treng intensivbehandling

Helse Førde melder fredag kveld at sjukehuset no har ein koronasmitta pasient som mottar intensivbehandling.

tirsdag 31.03 2020

Tre nye smittetilfelle i regionen

Etter to dagar utan positive koronatestar i Helse Førde-regionen er det tysdag kveld meldt om tre nye tilfelle.