Tema

torsdag 20.01 2022

Thorstein frå Måløy skal konkurrere som vinkelner i NM

I fjor deltok Thorstein Solheim Taklo (25) frå Måløy i Junior Wine Award. I år er det norgesmeisterskapen som gjeld.

onsdag 19.01 2022

Emilie skal sørge for aktivitet og sosialisering for vaksne i kommunen

Kinn kommune har tilsett Emilie Bakke i ei prosjektstilling som samfunnskoordinator. Ho skal vere eit bindeledd mellom det frivillige og søkjarar som ønskjar meir aktivitet og sosialt samvær i kvardagen sin.

Så mange vil bli rådgjevar for barnehagane i kommunen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar på barnehageområdet. Fem har søkt.

tirsdag 18.01 2022

Populær stilling: Åtte vil bli pianolærar i kulturskulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som pianolærar i Kinn kulturskule. Åtte personar har meldt si interesse.

søndag 09.01 2022

Nye koronatiltak skapte stor uvisse i arbeidsmarknaden i desember

Arbeidsløysa i Vestland fylke er på 2,1 prosent, ein auke på over 150 personar sidan november.

lørdag 08.01 2022

300 skal gå av naturleg dei neste fem åra, men kommunen må likevel seie opp folk

Kinn kommune må nedbemanne dei neste åra. Men sjølv om heile 300 går av med såkalla naturleg avgang, klarer ein ikkje å utnytte dette for alle dei varsla oppseiingane.

Sidsel skal vekependle til Askvoll for draumejobben

Vararordførar i Kinn kommune, Sidsel Kongsvik (Sp), er tilsett som ruskoordinator i Askvoll kommune. Ho gler seg.

fredag 07.01 2022

Med 50 millioner og ny leder på plass har de sikret pilotanlegget på landbasert oppdrett

OFS Norge har gjennomført en vellykket emisjon som gir selskapet 50 millioner kroner til å videreutvikle satsingen på landbasert oppdrett. – Med denne kapitalen får vi også utløst finansieringspakken fra Innovasjon Norge og Sparebanken Vest, sier medgründer Ronny Almenning.

onsdag 05.01 2022

Per Helge skal føre byggevarebutikken inn i framtida: – Tida for å satse har aldri vore betre

Per Helge Helgesen (35) er tilsett som ny dagleg leiar ved Bygger'n i Selje sentrum. Han trur at timinga for å satse er god, og håpar at den varierte erfaringsbakgrunnen han har kan vere med på å skape nytt liv både i butikk og bygd.

tirsdag 04.01 2022

Kommunen har fått inn heile 27 søknadar på fem utlysningar

Stad kommune har lyst ut fleire stillingar innan bu- og miljøtenesta i kommunen. Totalt 27 søknadar har kome inn til dei fem utlysningane.

torsdag 30.12 2021

To personar har søkt på leiarstillinga her

Heimetenesta i Stad kommune søker ny einingsleiar. To søkarar har søkt på stillinga.

lørdag 13.11 2021

Har takka ja til stillinga

Runa Nybakk blir ny kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune.

onsdag 10.11 2021

– Burde ikkje fylkespolitikarane også jobbe for eit variert lokalt arbeidsliv og legge til rette for framtidig heimflytting?

lørdag 06.11 2021

No treng fylket arbeidskraft. Arbeidsløysa går ned i både Kinn, Stad og Bremanger

Arbeidsløysa i Vestland fylke er no nede i 2,1 prosent. Både Kinn, Stad og Bremanger kommunar ligg lågare enn dette.

onsdag 03.11 2021

Ho blir ny kommunalsjef for oppvekst

– Det er kjekt å melde at Runa Nybakk får tilbod om stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

tirsdag 02.11 2021

– Det er viktig å stå på for å få utdanningstilboda ein treng til distrikta

søndag 31.10 2021

Fem vil bli rådgjevar innan arbeid og velferd

Stad kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar innan arbeid og velferd (NAV). Fem har søkt.

lørdag 30.10 2021

Fekk tosifra tal søkarar til populær stilling i NAV

Heile 22 personar har søkt på stillinga som rådgjevar NAV Kinn Måløy og Florø. 19 av desse er kvinner og tre er menn.

fredag 29.10 2021

17 personar har søkt på stilling som gjeldsrådgjevar

Kinn kommune har fått inn 17 søknadar til stillinga som gjeldsrådgjevar ved NAV Kinn Måløy/Florø. Det er søkarar både frå kommunane Kinn, Stad og Vanylven i tillegg til frå Oslo og Dokka.

onsdag 27.10 2021

Fylkesdirektøren har no forklart seg for kontrollutvalet etter varslingssaka ved MVS

Leiaren i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune, Dan Femoen, forventar at fylkesdirektøren ryddar opp og sørger for at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold og lovbrot. Femoen er fornøgd med at varslingssaka blir evaluert grundig.

tirsdag 26.10 2021

Har stort behov for lokale fagfolk som Markus, Arvid og Kevin – vil ha tilbake studietilbod

Personalsjef Hans Ole Svarstad i Båtbygg på Raudeberg ønsker seg fleire som lærlingane Arvid, Markus og Kevin som jobbar ved verftet no, og håpar linja for industriteknologi ved MVS, som blei lagt ned i 2015, blir starta opp igjen.

– Jeg har vært med ham i lastebilen helt siden jeg var tre måneder gammel

Ole Christian Eksund Olsen forteller om hvorfor han ble sjåfør og hva som betyr noe for han i jobben til bransjenettsted.

Sju vil jobbe med lønn og personal i kommunen

Stillinga som løns- og personalmedarbeidar i stabseining for personal og kommunikasjon i Stad kommune har fått sju søkarar.

mandag 25.10 2021

No har dei funne sin nye administrerande direktør

Styret i Nordvestvinduet AS har tilsett Arve Martin Almenning i stillinga som administrerande direktør i selskapet.

Trodde du bedre lønn var viktigst for å bytte jobb? Ikke for vestlendingene

Vestlendinger er mer opptatt av et hyggelig arbeidsmiljø når de leter etter ny jobb enn resten av landet. God lønn og jobbsikkerhet verdsettes også høyere i vest enn i resten av landet før et karrierskifte.

søndag 24.10 2021

Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi

Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare.

12 kvinner har søkt jobben ved skulen

I Kinn kommune har jobben som barne- og ungdomsarbeidar ved Brandsøy skule og barnehage vore utlyst. No er søkarlista klar, og 12 kvinner har søkt jobben.

Sylwia og Trond har jobbet 22 og 30 år i bedriften: – Godt arbeidsmiljø og trivsel er avgjørende

Sylwia Hagen og Trond Lillebø har jobbet i Selstad i henholdsvis 22 og 30 år. De roser et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

torsdag 21.10 2021

Ungdommen var sikre på utdanningsvala sine, men tok gjerne imot gode råd og tips likevel

Elevane frå Måløy vidaregåande skule som deltok på Heim i haust fekk fleire gongar høyre at dei var ønskte tilbake til ein jobb langs kysten.

Har gode råd på vegen til eit yrke: – Ikkje vel det same som kameraten din

Fem av dei som heldt innlegg på Heim i haust-festivalen om deira studie og yrkesval, hadde gode råd til ungdommen som under konferansen fekk eit inntrykk av dei ulike jobbmogelegheitene på kysten.

onsdag 20.10 2021

Trafikkskolen er i full sving i nye lokaler. Nå øker de bemanningen

Trafikkskolen iSving i Måløy har flyttet til nye lokaler i Gate 2. Økt aktivitet gjør at firmaet har gått fra to til tre fulle årsverk i løpet av det siste året.

– Vi skulle gjerne hatt fleire som Madeleine. Det er skrikande behov for elektroarbeidarar

Geir Saltkjel i Ulvesund Elektro skulle gjerne hatt fleire som satsar på elektrofag, og meir enn gjerne fleire kvinner som Madeleine Gjengedal som Fjordenes Tidende nyleg skreiv om.

tirsdag 19.10 2021

Madeleine (20) stortrivst som einaste kvinne på verftet

Madeleine Gjengedal trivst godt i jobben sin som automatikar i Ulvesund Elektro. 20-åringen frå Flatraket bryr seg lite om at alle rundt henne på verftet, der dei jobbar med å bygge ein ny fiskebåt, er menn.

onsdag 13.10 2021

Elisabeth har fått ny jobb – skal koordinere heile Nordfjord

Elisabeth Hatlenes (41) frå Davik i Bremanger er tilsett i ei nyoppretta stilling som koordinator og rådgjevar for Nordfjordrådet.

tirsdag 12.10 2021

Ein av desse sju søkarane skal sørge for at kommunen gjer klimavennlege innkjøp

Kinn kommune har fått sju søkarar til stilling som rådgjevar for klimavenlege innkjøp i innkjøpsavdelinga.

fredag 08.10 2021

Veronica og Mari flytta heim til Nordfjord til jobb som fastlegar på same kontor

Veronica Elde kom nesten heim til Ålfoten og Mari Holm fann lukka på Stårheim då dei byrja ved Eid legekontor som fastlegar.

onsdag 06.10 2021

26 kvinner og ingen menn har søkt denne jobben

Stad kommune har lyst ut stillingen som hjelpepersonell ved Eid legekontor. 26 kvinner har søkt. Ingen menn.

fredag 01.10 2021

Robert tar over styringa og blir reiarlaget sin nye sjef

Robert Ervik overtok fredag stillinga som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg. Det er selskapet sjølv som melder nyheita.

fredag 24.09 2021

Erlend er ein av fire som søker sjefsstilling i statskanalen

Erlend Blaalid Oldeide frå Raudeberg i Kinn kommune er eitt av fire namn på søkarlista til den ledige stillinga som redaksjonssjef i NRK Vestland.

tirsdag 21.09 2021

Skal evaluere forholda rundt varslingssakene og arbeidsmiljøet ved skulen

Vestland fylkeskommune er ikkje einig i alt som varslaren fortel om no. Dei har fokus på å rydde opp i denne omfattande saka.

Håvar varsla: Klarte ikkje å sitte i ro og sjå på at kollegaer blei mobba og trakassert

Håvar Fagerli er mannen som løyste ut den mest omfattande arbeidskonfliktsaka i fylkeskommunen. Han varsla arbeidsgjevaren om at fleire kollegaer opplevde å bli mobba, trakassert og at det herska ein fryktkultur på jobb.

«Er det verkeleg trygt å seie ifrå når nokon blir mobba?»

torsdag 16.09 2021

Er usikker på om heimekontor kan stanse sentralisering: – Vi må få litt meir erfaring og forsking på det

Regjeringa har tatt til orde for at heimekontor kan bli eit distriktspolitisk verkemiddel for å stanse sentraliseringa, men forskarane er framleis usikre på effekten.

søndag 05.09 2021

Tyske Arnold fann kjærleiken med ein måløyværing i Tsjekkia – no jobbar dei saman som fastlegar i kystbyen

Arnold Hampel vart nyleg tilsett som fastlege ved Måløy legekontor. Han angrar ikkje eitt sekund på valet om å flytte til Norge og Måløy.

fredag 03.09 2021

Har tilsett ny leiar for barnevernet

Kinn kommune har tilsett ny tenesteleiar for barnevernstenesta etter Vidar Nytun som sluttar.

onsdag 01.09 2021

Pernille skal jobbe med å bedre fiskehelsen på nystartet avdelingskontor i Måløy

Det er Pernille Lovise Lyng som skal bemanne det nye avdelingskontoret når fiskehelseselskapet STIM nå etablerer seg i Måløy.

lørdag 28.08 2021

Bjørg Elise og Victoria har investert i sin eigen arbeidsplass

Bjørg Elise Kongsvoll og Victoria Brandal har gitt overskotet dei har spart frå elevbedrifta, heile 120.000 kroner, til sin nye arbeidsplass, «Vår sin butikk».

To har søkt stillinga som avdelingsleiar for barnevernet

Det har kome to søkarar til stillinga som avdelingsleiar i Kinn barnevern i Florø.

tirsdag 24.08 2021

No vil ni ha jobben som fagarbeidar på veg

Kinn kommune har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre søkte i juli, og i august er søkarlista oppe i ni – alle menn.

fredag 20.08 2021

– Det å flytte hjem, og samtidig være del av et internasjonalt miljø synes jeg er spennende

Coast Seafood vokser, og selskapet har sett gode resultater også under pandemien. I fjor omsatte selskapet for 5,4 milliarder kroner. Sjømatkonsernet med hovedsete i Måløy fortsetter å rigger seg for fremtiden, og satser på unge og nyutdannede.

mandag 16.08 2021

Filippinske Lyndie greip sjansen og flytta til den vesle kystbygda. Det har ho ikkje angra på

Etter berre 1,5 år i Norge, takka Lyndie ja til fast jobb og flytta til Kalvåg. Det tok mange år før mannen, Robby, fekk kome etter. Men no trivst den vesle familien på tre med nytt liv i kystbygda.

onsdag 11.08 2021

Fant drømmejobben i nordfjordbygda. Nå skal Kristin passe på at torsken i merdene får et godt liv

Kristin Uv Ramsli er nyansatt som røkter på et av torskeoppdrettsanleggene til Gadus Group i Davik i Bremanger. Hun skryter av Davik og måten hun har blitt tatt i mot på.

lørdag 07.08 2021

Berre ein har søkt stillinga som leiar for barnevernet

torsdag 05.08 2021

Viviane angrer ikke på at hun tok spranget og startet eget selskap: – Det har gått over all forventning

Viviane Felix Silva fra Bremanger drømte om å bli tømrer eller politibetjent. Men tilfeldigheter sendte henne i retning kokkeyrket. Nå har 28-åringen startet eget selskap på hjemstedet – en restaurant på hjul – og stortrives.

lørdag 31.07 2021

Få kvinnelege fiskarar kan skuldast ein mannsdominert kultur

Men tidlegare leiar i Norges Fiskarlag meiner at trass i ein mannsdominert kultur, må kvinner sjølve ta initiativ for å bli fiskarar.

onsdag 28.07 2021

Har du prøvd heimekontor på hytta? No vil fleire vil jobbe frå hyttekontoret

Fire av ti hytteeigarar har brukt meir tid på hytta under pandemien. Fleirtalet av desse vil bruke like mykje tid på hytta framover, mellom anna for å jobbe.

torsdag 22.07 2021

Bratt læringskurve for Christian som har sommerjobb på et fullbooket sentrumshotell:

– Jeg ble kastet rett ut i det, men det er gøy og lærerikt

Sommersesongen for Thon Hotel Måløy har så langt vært veldig bra. Både daglig leder Jorunn Melsether og Christian Slettebakk, som har sommerjobb på hotellet i sentrum, forteller om hektiske dager der nordmenn på norgesferie har dominert så langt.

Fem er interessert i stillinga i tverrfagleg oppfølgingsteam

Kinn kommune har internt utlyst stillinga som prosjektmedarbeider i eit strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam. Fem har søkt jobben.

Tre har søkt stillinga som fagarbeidar på veg

Kinn kommune ved Samfunn, kultur og miljø har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre har søkt – alle menn.

onsdag 21.07 2021

Lurer du på kven som har søkt stillinga som ny kommunalsjef? Det kan du sjå her

Det er i alt tolv personar som har søkt på stillinga som ny kommunalsjef for oppvekst i Kinn kommune. Runa Nybakk, som er konstituert som ny kommunalsjef frå august, er blant søkarane.

søndag 04.07 2021

Tolv personar er klare for å starte i jobb etter gått på kurs

Etter eit vaksenopplæringskurs ved industriell møbelproduksjon på Eid vidaregåande skule er tolv personar klare for å starte i jobb

lørdag 19.06 2021

To menn og sju kvinner vil bli pedagogisk leiar i barnehagen

Det er til saman ni personar som har søkt på stillinga som pedagogisk leiar ved Krokane barnehage i Florø.

Ønskjer fleire statlege arbeidsplassar til Måløy: – Viktig å kunne tilby spennande jobbar til to når par vel å flytte hit

Måløy Vekst erfarer at bedrifter slit med rekruttering då jobbsøkarar ikkje alltid klarer å finne arbeid til to når dei vurderer å flytte . No ber dei om desentraliserte offentlege og statlege arbeidsplassar for å balansere arbeidsmarknaden.

torsdag 17.06 2021

Omsorgssenteret treng ny tenesteleiar. Fire har søkt jobben

I utgangspunktet hadde fem personar søkt jobben som tenesteleiar ved Furuhaugane omsorgssenter i Florø. Ein av kandidatane har imidlertid trekt seg.

onsdag 16.06 2021

Har fått fem søkarar til stillinga som miljøarbeidar på ressurssenteret

Ressurssenteret for demensramma i Måløy er på jakt etter ein ny medarbeidar. Etter at to har trekt seg er det no igjen fire søkarar til stillinga som miljøarbeidar.

Fekk fem søkarar på andregongsutlysing. Desse vil bli ny fastlege

Fire kvinner og ein mann har søkt den ledige fastlegestillinga i Kinn kommune etter andre gongs utlysing.

tirsdag 15.06 2021

Desse vil bli ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen

I utgangspunktet hadde to menn og åtte kvinner søkt på stillinga som ergoteraput i Kinn kommune, men seinare har to kandidatar trekt seg. Ni kvinner og to menn har søkt stilling som fysioterapeut.

Desse vil bli konsulent på dokumentsenteret. Sjå søkarlista

Ti kvinner og to menn jaktar på jobben som konsulent på dokumentsenteret i Kinn kommune.

lørdag 05.06 2021

No startar dei jakta på ny kommunalsjef for oppvekst

– Over helga vert stillinga som kommunalsjef for oppvekst lyst ut. Vi har brukt litt tid på vurdere eventuelle endringar i ansvarsområde, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

fredag 04.06 2021

Daglig leder går av. Jakten på ny sjef starter umiddelbart

I en pressemelding opplyser AS Fiskevegn og BFG AS at daglig leder Håkon Holen slutter, og at rekrutteringen av ny leder starter med en gang.

Har tilsett ny assisterande rektor på ungdomsskulen

Lise Rønnestad er tilsett som assisterande rektor ved Eid ungdomsskule

Fem har søkt stillingen som avdelingsleder for maritime fag

Det er fem personer som ønsker å bli avdelingsleder for maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vidaregåande skule.

torsdag 03.06 2021

Arnstein bytta karriere og trivst

– Då eg ikkje vart lei av å bygge mitt eige hus, fann eg ut at eg kunne drive med det på fulltid

Kombinasjonen av ønsket om meir fritid og ein fornya kjærleik til tømrarfaget gjorde at Arnstein Barmen starta enkeltmannsføretaket Barmen bygg og vaktmeister AS i 2017. Og det har gått bra. Eller som han seier sjølv: «Eg har over hovudet med arbeid».

Bare én vil bli leder for Sikkerhetssenteret

Det er kun én person som har søkt på den ledige stillingen som avdelingsleder ved Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) på Tennebø.

Ny rektor er klar: – Det er ein flink og kompetent person vi har fått på plass

Selje skule har fått ny rektor i Ellen Rundereim som tiltrer i stillinga 1. august 2021. Ho går frå jobben som rektor på Flatraket skule. 

fredag 28.05 2021

Liv Olene måtte legge læreroppgaver til side for å masseteste elever for korona

– Forhåpentligvis får vi snart kun vanlige læreroppgaver igjen, sier Liv Olene Lode Hatlegjerde. Siden påske har hun og lærerkollega Iselin Myklebust sørget for at elever på Eid vidaregåande skule har kunnet hurtigteste seg ukentlig.

tirsdag 04.05 2021

Espen skal oppfylle draumen om å gje ut bok: – Folk i Måløy er positive

Espen Larsen har lenge drøymt om å bli forfattar. No er han godt på veg til å gje ut barnebok. Aller helst skriv han i godstolen heime i stova i Gate 2.

torsdag 29.04 2021

To av tre av norske kommunar tenker annleis om jobb og bustad etter korona. Og Kinn og Måløy er i forkant

Mange kommunar meiner desentraliserte arbeidsplassar er framtida.

søndag 25.04 2021

Henriette valde vekk storbyen for eit liv med meir fridom i kvardagen. Og ikkje minst surfing

Eigedomsmeklar Henriette Holter frå Sarpsborg kom til Stadlandet for å surfe første gong for 14 år sidan. Ei oppleving ho aldri gløymte. No har ho tatt med seg sambuaren, leigd hus på Stadlandet og begynt i ny jobb i Sparebanken Sogn og Fjordane.