Tema

lørdag 24.07 2021

Skubba politibetjenten som ville hindre han i å kome seg inn på ein russefest. Det enda med fengselsstraff

Ein mann tidleg i 20-åra frå Kinn blei nyleg dømt til 20 dagar i fengsel både for å ha dytta ein politibetjent og for å ha køyrt i 143 km/t i 80-sona.

torsdag 22.07 2021

22. juli-markeringa:

– Vi må vere soldatar for det vi trur på

I år er det ti år sidan den tragiske hendinga på Utøya og i regjeringskvartalet. I Kinn kommune blei dette markert både i Florø og Måløy.

onsdag 21.07 2021

Slik blir 22. juli markert lokalt

– Det er viktig å markere denne dagen fordi vi må minne kvarandre på å vere opne, inkluderande og å vise omsorg

I år er det ti år sidan den tragiske hendinga på Utøya og i regjeringskvartalet. Både Bremanger og Kinn skal markere dette.

tirsdag 20.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Ikkje fortvil om du kjenner det rumle i magen på besøk i denne kystbyen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Desse får tilskot til miljøvennlege hamner

Seks prosjekt har fått lovnad til effektive og miljøvenlege hamner.

mandag 12.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Mange vil ta bilde av og på denne steinen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 03.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du få spennande opplevingar på sjøen og i fjøra

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 30.06 2021

Massevaksinering av unge i Vågsøy

Martin (17) gler seg til å leve livet og vere med venner igjen

I dag starta vaksinering for dei unge i og rundt Måløy. Syttenårige Martin Oldeide var ein av dei yngste som fekk første dose.

lørdag 26.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Ta eit forfriskande bad i det nyrenoverte badelandet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 21.06 2021

I år går pilegrimane ei heilt ny rute for å skåne fotsolane for asfalten

Pilegrimane, som går Sunnivaleia og er på veg til heilagøya Selja, reiser til Stad.

torsdag 10.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk den nyrestaurerte steinkyrkja

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 09.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Kom tett på dyra på den koselege besøksgarden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 04.06 2021

Fem har søkt stillingen som avdelingsleder for maritime fag

Det er fem personer som ønsker å bli avdelingsleder for maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vidaregåande skule.

torsdag 03.06 2021

Bare én vil bli leder for Sikkerhetssenteret

Det er kun én person som har søkt på den ledige stillingen som avdelingsleder ved Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) på Tennebø.

Fleire krev innsyn i den kritiske rapporten om dårleg arbeidsmiljø

Fjordenes Tidende har bede om innsyn innsyn i den kritiske rapporten som er utarbeidd etter den omfattande kartlegginga som har vore gjort av arbeidsmiljøet ved Måløy vidaregåande skule.

Reagerer på manglande openheit: – Alle tilsette burde fått innsyn i rapporten

Tilsette ved Måløy vidaregåande skule reagerer på at dei ikkje får innsyn i rapporten, som er laga etter kartlegginga, om det dårlege arbeidsmiljøet. Hovudverneombodet, ein av dei få som har fått lese rapporten, er heller ikkje einig i HR-avdelinga sin konklusjon om vegen vidare.

onsdag 02.06 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Har oppgradert det populære friområdet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 01.06 2021

Betaler ut millionutbytte

Se hvor mye kundene i Kinn, Stad og Bremanger får

Gjensidige-kundene i Kinn vil dele 10 millioner kroner i kundeutbytte, mens Stad-kundene får 7 millioner og Bremanger 2,6 millioner.

fredag 14.05 2021

Flagga skal sjølvsagt vaie på nasjonaldagen

– Å spare pengar på flagging på rådhusa er ikkje det rette å gjere

– God 17. mai til alle, og ja, det vert flagga på rådhusa! Slik innleier kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, 17. mai-helsinga si i fredagsbrevet han sender ut ved kvar vekeslutt.

lørdag 08.05 2021

Det er to nye smittede. Begge er fra Måløy

Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn kan bekrefte at det er snakk om to nye koronasmittede i kommunen, og at begge er fra Måløy.

Ny smitte oppdaget i Kinn

Laben ved Helse Førde har det siste døgnet analysert 326 koronaprøver. Tre var positive, fra Kinn og Sogndal.

fredag 07.05 2021

Her kan du sjå kven som skal konfirmere seg denne helga

Konfirmasjonar vil skje både no og til hausten. Desse konfirmantene i vårt dekningsområde skal konfirmerast denne helga eller i neste veke.

lørdag 24.04 2021

Kom to nye smittetilfelle då nærkontaktane skulle teste seg ut av karantene

Status for koronautbrotet i Måløy laurdag kveld er at det er påvist to nye smittetilfelle. Dette var som forventa ifølgje kommuneoverlege Jan Helge Dale, som no ser enden på testing, karantene og ein travel kvardag.

torsdag 22.04 2021

– Viktig å ikkje kjenne på skuld, men å gjere dei rette tinga og vere forsiktige

Kommunelegen trur dei har grei kontroll på utbrotet i Vågsøy. Men det er viktig å vere forsiktige og tenke på kva vi må gjere, og ikkje kva vi vil gjere.

tirsdag 30.03 2021

Kommuneoverlegen med gladmelding:

Får over 1.000 vaksinedosar dei komande dagane: – No begynner det å skje noko

Dei største mengdene med vaksiner så langt er på veg til Kinn kommune. Allereie i ettermiddag får Florø-delen 400 dosar der brorparten blir sett på byfolket i sør allereie i kveld. Neste veke får Måløy-delen heile 650 dosar. Ifølgje kommuneoverlege Jan Helge Dale, er det venta at tempoet vil halde fram. – No kjem det til å gå unna, seier han.

lørdag 17.10 2020

No lyser dei ut den svært sentrale stillinga i kommunen

Stillinga som plansjef i Kinn kommune er ei svært viktig stilling, der avdelinga i tidlegare Vågsøy i fleire år har slite med for lite kapasitet, medan Flora, sjølv om dei har hatt noko meir ressursar, også til tider har slite. No blir den svært sentrale stilling i den nye kommunen lyst ut.

Kjem med gladmelding

Skal bruke 1,5 millionar på å betre kvardagen til einsame eldre i kommunen

Kinn kommune får 1,5 millionar kroner til aktivitetstilbod og ulike tiltak som skal betre kvardagen for dei eldre i kommune, fortel kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

fredag 16.10 2020

Tapar pengar på at staten no sjølv vil dele ut midlar til trossamfunna

– Uansett om staten tek frå oss, eller overfører nye oppgåver til kommunane, så endar det med at vi tapar økonomisk. Er det greitt?

Frå 2021 overtek staten oppgåva med å dele ut midlar til trussamfunna, ein jobb kommunane har gjort så langt. Det vil Kinn kommune merke på dei statlege overføringane.

fredag 18.09 2020

Roser den raske innsatsen

– Vi kunne ha kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå

– Det var ein særs spennande situasjon ved Furuhaugane omsorgssenter tidlegare i veka. Ein tilsett testa positivt på covid-19. Vi kunne kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

Krev svar frå Kinn om kva dei vil ha i oppgjer etter at Bryggja meldte overgang til nabokommunen

Fylkesmannen meiner dei har venta lenge nok på å få vite kva Kinn kommune ønskjer å gjere med Bryggja-oppgjeret. No ber dei kommunen svare på kva krav dei har i oppgjeret innan i dag, 18. september.

Avkreftar at arbeidet med ny barneskule har stoppa opp: – Vi følgjer den framdrifta som er lagt

Kommunedirektør Terje Heggheim føler behov for å kommentere saker som har vore i mediene og rykter som har gått på sosiale medium som kan tolkast som om det er stopp i framdrifta for Skram skole. I sitt fredagsbrev avkreftar han dette.

tirsdag 15.09 2020

«Er det ikke snart på tide å slukke lyset og gå hver til sitt?»

– Eg har ikkje sett partia seie kva dei skal samarbeide om og prioritere. Eg ser berre godt betalte utvalsleiarar og beskjed om å sjå framover

I tillegg til ein del krass kritikk frå talarstolen var gjengangartonen blant fleire av opposisjonspolitikarane at dei gjerne ville høyre litt meir om kva politikk den nye «posisjonen» står for.

160.000 i partistøtte er fordelt, men ikkje utan ein kamp om å spare desse pengane

– Vi kan ikkje vere kjipe på noko og så grafse til oss på noko anna. Her må det vere liv og lære

Geir Oldeide (Raudt) prøvde å mane til økonomisk fornuft ved å kutte den samla partistøtta på 160.000 kroner i år, grunna Kinn kommune sin økonomiske situasjon.

Prøvde å få fjerna omstridd punkt om strandsona, men fleirtalet vil at det skal bli enklare å foreta bruksendringar

SV ønskte å fjerne eit punkt i uttalen Kinn kommune skulle sende om revidering av statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona.

Domstein fekk vedtatt privat reguleringsplan

Ber om at ein igjen ser på vegen gjennom industribygda når fiskemottaket no får bygge ut i stor stil

Kommunestyret i Kinn vedtok framlegget til privat detaljreguleringsplan for Domstein AS på Raudeberg tysdag. Edvard Iversen (V) nytta høvet til igjen å peike på at vegen gjennom industribygda sårt treng oppgradering.

Det blei oppheita diskusjon om habilitet og kva som utgjer optimal beredskap for ein ny hovudbrannstasjon. Men politikarane kom til slutt i hamn med ei avgjerd

Kommunestyret sitt oppdrag tysdag var eigentleg å vedta at kommunedirektøren skulle få arbeide vidare med planar og investeringar for ny hovudbrannstasjon i Florø i investeringsbudsjettet for 2021-2024. Det utarta seg til ein større debatt om habilitet, feil i sakspapir, potensielle leigetakarar i eit framtidig bygg og kva slags beredskapsorganisering som er best.

torsdag 10.09 2020

«Den kinnesiske draumen»

fredag 28.08 2020

Kommunedirektøren bekreftar: varaordføraren får tilbake sin gamle jobb

Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) kan gå tilbake til jobben ho hadde før ho blei innsett som varaordførar i Kinn kommune.

torsdag 27.08 2020

– Det handler ikke om å ta noe fra noen, men å endre organiseringen av det politiske arbeidet

Ordfører i Kinn, Ola Teigen (Ap), forstår skuffelsen innad i Senterpartiet, men mener den nye politiske organiseringen i Kinn var nødvendig.

fredag 21.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du lære om lokal krigshistorie

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 13.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Opplev den gamle handelsstaden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 12.08 2020

Jon blir medlem i nytt parti etter budsjettkrangelen i juni

Tidlegare Sp-politikar Jon Valur Olafsson melde seg ut av Kinn Senterparti etter budsjettdramaet i juni. No har politikaren funne sitt nye parti.

onsdag 05.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Tilbyr fartsfylte opplevingar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 28.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du nyte utsikta i storm og stille

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 20.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Inviterer folk til å kome på besøk på garden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 15.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk den populære badestranda

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 11.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta eit fiskemåltid på kaia

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 02.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Prøv frisbeegolf på intim bane

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 23.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk det unike landemerket i fjæra

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 09.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta ein tur til den historiske øya

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.