Tema

fredag 18.09 2020

Roser den raske innsatsen

– Vi kunne ha kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå

– Det var ein særs spennande situasjon ved Furuhaugane omsorgssenter tidlegare i veka. Ein tilsett testa positivt på covid-19. Vi kunne kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

Krev svar frå Kinn om kva dei vil ha i oppgjer etter at Bryggja meldte overgang til nabokommunen

Fylkesmannen meiner dei har venta lenge nok på å få vite kva Kinn kommune ønskjer å gjere med Bryggja-oppgjeret. No ber dei kommunen svare på kva krav dei har i oppgjeret innan i dag, 18. september.

Avkreftar at arbeidet med ny barneskule har stoppa opp: – Vi følgjer den framdrifta som er lagt

Kommunedirektør Terje Heggheim føler behov for å kommentere saker som har vore i mediene og rykter som har gått på sosiale medium som kan tolkast som om det er stopp i framdrifta for Skram skole. I sitt fredagsbrev avkreftar han dette.

tirsdag 15.09 2020

«Er det ikke snart på tide å slukke lyset og gå hver til sitt?»

– Eg har ikkje sett partia seie kva dei skal samarbeide om og prioritere. Eg ser berre godt betalte utvalsleiarar og beskjed om å sjå framover

I tillegg til ein del krass kritikk frå talarstolen var gjengangartonen blant fleire av opposisjonspolitikarane at dei gjerne ville høyre litt meir om kva politikk den nye «posisjonen» står for.

160.000 i partistøtte er fordelt, men ikkje utan ein kamp om å spare desse pengane

– Vi kan ikkje vere kjipe på noko og så grafse til oss på noko anna. Her må det vere liv og lære

Geir Oldeide (Raudt) prøvde å mane til økonomisk fornuft ved å kutte den samla partistøtta på 160.000 kroner i år, grunna Kinn kommune sin økonomiske situasjon.

Prøvde å få fjerna omstridd punkt om strandsona, men fleirtalet vil at det skal bli enklare å foreta bruksendringar

SV ønskte å fjerne eit punkt i uttalen Kinn kommune skulle sende om revidering av statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona.

Domstein fekk vedtatt privat reguleringsplan

Ber om at ein igjen ser på vegen gjennom industribygda når fiskemottaket no får bygge ut i stor stil

Kommunestyret i Kinn vedtok framlegget til privat detaljreguleringsplan for Domstein AS på Raudeberg tysdag. Edvard Iversen (V) nytta høvet til igjen å peike på at vegen gjennom industribygda sårt treng oppgradering.

Det blei oppheita diskusjon om habilitet og kva som utgjer optimal beredskap for ein ny hovudbrannstasjon. Men politikarane kom til slutt i hamn med ei avgjerd

Kommunestyret sitt oppdrag tysdag var eigentleg å vedta at kommunedirektøren skulle få arbeide vidare med planar og investeringar for ny hovudbrannstasjon i Florø i investeringsbudsjettet for 2021-2024. Det utarta seg til ein større debatt om habilitet, feil i sakspapir, potensielle leigetakarar i eit framtidig bygg og kva slags beredskapsorganisering som er best.

torsdag 10.09 2020

«Den kinnesiske draumen»

fredag 28.08 2020

Kommunedirektøren bekreftar: varaordføraren får tilbake sin gamle jobb

Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) kan gå tilbake til jobben ho hadde før ho blei innsett som varaordførar i Kinn kommune.

torsdag 27.08 2020

– Det handler ikke om å ta noe fra noen, men å endre organiseringen av det politiske arbeidet

Ordfører i Kinn, Ola Teigen (Ap), forstår skuffelsen innad i Senterpartiet, men mener den nye politiske organiseringen i Kinn var nødvendig.

fredag 21.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du lære om lokal krigshistorie

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 13.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Opplev den gamle handelsstaden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 12.08 2020

Jon blir medlem i nytt parti etter budsjettkrangelen i juni

Tidlegare Sp-politikar Jon Valur Olafsson melde seg ut av Kinn Senterparti etter budsjettdramaet i juni. No har politikaren funne sitt nye parti.

onsdag 05.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Tilbyr fartsfylte opplevingar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 28.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du nyte utsikta i storm og stille

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 20.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Inviterer folk til å kome på besøk på garden

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 15.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk den populære badestranda

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 11.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta eit fiskemåltid på kaia

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 02.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Prøv frisbeegolf på intim bane

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 23.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk det unike landemerket i fjæra

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 09.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta ein tur til den historiske øya

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.