Tema

onsdag 16.06 2021

Då var det endeleg i orden. No skal kommunen bli meir open

Tysdag vedtok også kommunestyret i Kinn at kommunen skal jobbe for å vere mest mogleg opne med innbyggjarane.

mandag 14.06 2021

«Er dette å forsvare streikeretten, Torbjørn Vereide?»

Kritiske til rutinane:

Kommunestyrevedtaket på lovlegkontrollen blei ikkje sendt vidare til Statsforvaltaren før fem månader seinare

Daniel Henriksson i Raudt Kinn ber om at det blir sett eit spørsmål til ordførar på sakslista til neste kommunestyremøte 15. juni. Partiet meiner Kinn kommune somlar, både med å få sett saker på sakslista, men i alle fall med å få vedtak vidaresendt til instansane som skal ha dei.

lørdag 12.06 2021

Måtte vente eit og eit halvt år, men no skal kommunen bli meir open

Det tok si tid, men endeleg blei det vedtak etter at Sunniva Oldeide (Raudt) etterlyste handling når det gjeld openheit og offentlegheit i Kinn kommune.

tirsdag 25.05 2021

«Går det an å be om litt seriøsitet?»

mandag 24.05 2021

Stiller spørsmål ved kvifor eit kunstprosjekt ved den nye storhallen er utlyst

Daniel Henriksson i Kinn Raudt lurer på kvifor det blei utlyst eit større kunstprosjekt ved Storhallen som skal byggast i Florø. Han synst også det er påfallande at denne saka blei behandla i prosjektutvalet nyleg når ein allereie har bestemt at kunst i offentlege rom skal behandlast av Oppvekst- og kulturutvalet.

lørdag 08.05 2021

«Ja, vi vil kutte i stortingsløna!»

tirsdag 04.05 2021

«Høyrde eg små forskjellar?»

tirsdag 27.04 2021

Kommer til å svare på Oldeides utfordring om hvordan han vil ta hensyn til innbyggernes reverseringsønske

Ola Teigen (Ap) er klar til å svare på Geir Oldeide (Rødt) sitt spørsmål om hvordan ordføreren vil ta hensyn til at innbyggerne i Kinn kommune nå ønsker å løse opp kommunen igjen.

fredag 23.04 2021

«Vi vil sikre at norsk fisk skapar arbeidsplassar og busetnad langs kysten»

torsdag 15.04 2021

– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast

–  Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.

mandag 12.04 2021

«Vinden har snudd. Nei til vindkraft, til lands, i fjæra og til havs»

onsdag 07.04 2021

«Ap har alltid vore arbeidstakarane sitt parti og vil ha mindre forskjell på folk. Men det er likevel nokre faktafeil i utspelet frå Raudt»

torsdag 25.03 2021

Vil ha kommunestyret med på å vedta kritikk av handteringa av eigedomsskatten

Partiet Raudt inviterte torsdag kommunestyret til å vedta kritikk av handteringa av eigedomsskatten.

tirsdag 23.03 2021

Ønsker å oppheve vedtaket om eiendomsskatt og sende ut regning på fjorårets skattenivå

Kinn Rødt ønsker å oppheve hele vedtaket om eiendomsskatten og sende ut regning til innbyggerne basert på fjorårets takstgrunnlag.

tirsdag 26.01 2021

Svar til Doris Christensen, Ap

«Lokaldemokrati? Vi i Raudt står fast på at dette er overkøyring av folket og som sådan regelrett tvang»