Tema

lørdag 19.09 2020

Foreslår å dele 300.000 kulturkroner slik

«Er kommunen eigentleg planstyremakt? Vi kjenner oss mistrudd av Fylkesmannen og brukar store ressursar på å argumentere, skrive oss ut av og ekstrautgreie saker»

tirsdag 15.09 2020

Fylkesrådmannen vil utsette prosjektet

Han krev byggestart neste år

Fylkesrådmannen ønskjer å utsette bygginga av Svelgen-Indrehus til 2024, og løyver fem millionar kroner då. Dette betyr i praksis at det er neste fylkestingsperiode som må ta stilling til saka.

Her kan du følge kommunestyremøtet direkte

I dag møtes Kinn kommunestyre i Florø.

fredag 11.09 2020

Deltakar i familieselskap:

– Alle prøveresultat eg kjenner til har vore negative

Etter eit familieselskap førre helg vart rundt 60 personar i Måløy sett i karantene etter at ein av deltakarane testa positivt på koronasmitte. No har fleire av familiemedlemmane fått svar på testane sine.

onsdag 09.09 2020

Ikkje imponert over offentlegheitsrutinene i kommunen

Frank Wllly Djuvik (Frp) etterlyste tysdag kveld, berre to timar før videomøtet skulle gå av stabelen, kunngjering og saksliste til eit møte mellom gruppeleiarar og valnemnda.

mandag 31.08 2020

Vil ikkje forlenge driftsperioden før dei veit verknadane vindkraftverket vil ha på fugletrekket

Kinn kommune er negative til å behandle søknaden frå Zephyr AS om forlenging av driftsperiode på Guleslettene vindkraftverk før resultata av etterundersøkingane av verknadane på fugletrekk ligg føre.

Avviser lovlegkontroll av møteboka, meiner Kinn-budsjettet blei forstått og vedteke på rett måte

Kommunestyrepresentantane Morten Hagen (H), Geir Oldeide (R) og Frank Willy Djuvik (Frp) sette 23. mars fram krav om lovlegkontroll om vedtak av godkjenning av møtebok i ei sak om etterspelet av godkjenning av Kinn-budsjettet. No avviser Fylkesmannen dette kravet.

fredag 28.08 2020

Forlangar lågare prisar og større container

I eit brev til NoMil og kopi til Kinn kommune meiner ein innbyggjar i Kinn at hytterenovasjonsordninga er for dårleg. Han krev lågare pris og større container med skikkeleg innkastluke.

tirsdag 25.08 2020

Reagerer sterkt på behandlinga av varaordføraren

– Om det er lovleg, det skal vi sjekke opp. Men at det er simpelt, det er heilt sikkert

Leiar i Kinn Senterparti, Nils Myklebust, reagerer sterkt på nyheitene dei nye samarbeidspartia kjem med tysdag kveld. Spesielt reagerer han på behandlinga av varaordførar Sidsel Kongsvik. Han kallar degraderinga simpel og nedrig.

mandag 24.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Set deg inn i byhistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 20.08 2020

Skal dele ut 300.000 kroner til dei som lagar kulturaktivitetar for andre

Kinn kommune lyser no ut kulturmidlar.

Skal på synfaring

Ikkje bli uroa om du ser folk på eigedomen din

Den kommande veka skal Stad kommune på synfaring for å sette takst på eigedomane på Bryggja.

mandag 17.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta ein tur innom Vesle Kinn

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 09.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du lære om kysthistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 01.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du sjå kystbyen frå høgda

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 24.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Prøv øyhopping i Florabassenget

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 09.07 2020

No kan du trygt gå stien til fyret for første gang på lenge

– Det er ein kort tur som ender med ei heilt spesiell utsikt ute i havgapet

Torsdag 9. juli vart fyrstivegen til Hendanes fyr gjenopna etter at den har vore stengt sidan påske. No er vegen rehabilitert, rekkverket skifta ut og området sikra for rasfare. Det gler både kommunetilsette, politikarar og besøkande seg over.

mandag 06.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Møt hjorten på øyperla

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 29.06 2020

Sende bekymringsbrev til statsråd:

Krev overvaking av drikkevatnet

Fredag 26. juni sende Ola Teigen, ordføraren i Kinn kommune, eit bekymringsbrev til Olje- og energidepartementet. I brevet ber han statsråd, Tina Bru, å setje i gang eit overvakingsprogram for å undersøkje potensiell ureiningsfare i Sagavatnet – drikkevatnet i Florø.

lørdag 27.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Opplev sjøfartshistoria på nært hald

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 25.06 2020

Trur samarbeidet om ordføraroppgåver skal gå greitt

Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap), trur han og varaordførar i Sidsel Kongsvik (Sp) skal kunne samarbeide greitt sjølv om dei to partia har brote samarbeidet.

onsdag 24.06 2020

– Viktig for oss å få en god diskusjon på hvordan en styrer et slikt samarbeid og hva man skal styre mot

Jacob Nødseth i Kinn Venstre mener det i forhandlinger med Kinn Arbeiderparti og Kinn Høyre må diskuteres hvordan et slikt samarbeid skal styres og hva en skal styre mot.

torsdag 18.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du sjå 350 helleristingar av menneske, dyr, geometriske teikn og spiralar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 14.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ei av Norges finaste strender

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 13.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Kort veg til nydeleg utsikt

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 05.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Fang ein vakker solnedgang

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 01.06 2020

Vil forsøke å halde møte om hamnesamarbeid før sommaren

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ha eit møte om hamnesamarbeid i Nordfjord med dei andre ordførarane i regionen før sommaren.

fredag 29.05 2020

Ber ordførar og kommunedirektør svare på kva som skjer med avvik på omsorgssenter, brannstasjonar og skular

Kontrollutvalet i Kinn kommune har stilt fleire spørsmål til ordførar og kommunedirektør som dei ønskjer svar på i sitt møte 17. juni. Spørsmåla er knytt til rapportar frå Arbeidstilsynet om avvik, manglande oppfølging på spørsmål frå publikum og sletting av postlister.  

Kan få krav om fjerning og opprydding av ulovleg fylling

Vågsøy kommune søkte i fjor om å fylle ut tusenvis av kubikkmeter stein i sjøen ved Nygårdstangen ved fagskulen i Deknepollen. Kommunen dumpa stein og sand før dei hadde fått svar på søknaden. Kommunen har meldt seg sjølv til politiet og ser tre mogleg utgongar på saka.

tirsdag 21.04 2020

Det er per nå seks bekreftede smittetilfeller i kommunen

Fredag 17. april ble påvist ett nytt smittetilfelle av Covid-19 i Kinn kommune. Det betyr at det totalt er seks bekreftede smittetilfeller så langt i kommunen.

mandag 20.04 2020

Mener det er på høy tid at kommunen får åpne opp igjen

Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, mener det ikke finnes sirkulerende smitte i kommunen og synes derfor tiltakene bør lettes opp lokalt.

fredag 17.04 2020

Takkar dei tilsette som sto på i påskehelga

I Kinn-rådmann Terje Heggheim sitt fredagsbrev, går han ut og takkar dei tilsette på dokumentsenteret for jobben dei har gjort under koronakrisa.

onsdag 08.04 2020

Framleis mogleg å låne bøker til påske, men ein må vere raske

– No driv vi takeaway-bibliotek

Lokale bibliotekarar har funne smarte løysingar på å få bøkene ut til folket på.

mandag 06.04 2020

Meiner det er politikarane sin jobb å ta ei eventuell lokal avgjerd om opning av skular og barnehagar – ikkje legane

Dersom Kinn kommune ønskjer å bruke eit eventuelt større lokalt handlingsrom til å lette på innskrenkingane i høve nasjonale retningsliner, til dømes opne skular og barnehagar, meiner Jacob Nødseth i Kinn Venstre at dette må vere ei politisk avgjerd.

søndag 05.04 2020

Kommunen skryter av bidrag fra lokalt næringsliv

Håper på å få satt i gang produksjon av fullstendig smittevernutstyr etter påske

Bente Nilsen i Frivilligsentralen i Kinn, skryter av LocalHost sitt arbeid med å 3D-printe deler til verneutstyr.

lørdag 04.04 2020

No kan dette arbeidet prioriterast

Kystverket og Kinn kommune sendte planane for rassikring og oppgradering av sti ut til Hendanes fyr i Færestrand til Fylkesmannen for ein uttale. Dei har no fått signal tilbake om at prosjektet kan prioriterast.

Bruker helgen på å 3D-printe verneutstyr til lokalt helsevesen

LocalHost i Måløy 3D-printer verneutstyr til helsevesenet i Kinn kommune.

Ett nytt bekreftet smittetilfelle i kommunen

En av de to nye smittetilfellene Helse Førde meldte om fredag, er fra Kinn kommune.

torsdag 02.04 2020

– Forholdene er inhumane og det er en humanitær krise

Ber kommunen støtte budskapet om evakuering av barna

Odd Bovim i MDG tar til orde for å få et vedtak om at Kinn kommune, i likhet med andre kommuner i Norge, bør fatte vedtak om at Norge skal bidra til å avvikle flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas.

onsdag 01.04 2020

Ingen nye påviste tilfeller i kommunen

Så langt er alle smittede fra sørlige deler av kommunen

De allerede fire påviste tilfellene i kommunen er i Florø-området, bekrefter kommunelege Jan Helge Dale.

tirsdag 31.03 2020

– Sykepleierressursene er ytterlige redusert og nærmer seg et kritisk lavt nivå

Innføring av nye systemer og mangel på sykepleiere har ført til at sykepleierressursene på Kulatoppen omsorgssenter i Kinn nærmer seg et kritisk lavt nivå.

søndag 29.03 2020

Rådmannen: – Det burde vore prioritert høgare

Meiner folk utset seg for koronasmitte på grunn av dårleg breiband, krev hastetiltak

I eit brev til rådmann, ordførar og formannskap peikar Kinn Sp på at koronasituasjon akutt beviser at folk i kommunen ikkje har godt nok breiband eller nettilgang. Torgunn Eikevik meiner det er så dårleg at det skapar farlege situasjonar der folk utset seg sjølve for mogleg smitte.

fredag 27.03 2020

Har tru på at videomøte kan fungere med litt tilpassing

Videomøtet med 39 kommunestyrepolitikarar gjekk knirkefritt. Heilt til dei skulle «vise med stemmeteikn»

Torsdag kveld debuterte kommunestyret i Kinn med møte via videokonferanse. Diskusjonen mellom 39 politikarar skulle organiserast med taleliste, innlegg, replikkar, gruppemøte og votering. Og det begynte veldig bra.

Ny fase: skal pleie sjuke og hindre smitte samtidig

– Eg veit det er mange som kjenner på noko no. Angst, redsel og frykt kan vere dekkande omgrep for dei kjenslene

– Å planlegge no er som å sjå ut av eit doggvått vindauge, men vi gjer likevel vårt beste, skriv rådmann Terje Heggheim i Kinn i sitt fredagsbrev. Kommunen går inn i en ny fase no som ein har påvist smitte i kommunen.

torsdag 26.03 2020

Kommunen har fått inn masse smittevernutstyr

– En stor honnør til de lokale bedriftene som har donert utstyr

Etter å ha etterspurt smittevernutstyr, har Kinn kommune opplevd en enormt positiv respons fra lokale bedrifter.

Planlegg no for å stå best mogleg rusta når fleire blir sjuke

Har no fått den tredje som er smitta av korona i kommunen

Kommunelege Jan Helge Dale orienterte kommunestyret i Kinn om status i koronakampen, og fortalte då at kommunen torsdag fekk sitt tredje tilfelle av bekrefta koronasmitte.

torsdag 19.03 2020

Legger seg midt i mellom med ny festeavgift

I dagens formannskapsmøte i Kinn kommune ble det fremmet forslag fra Geir Oldeide fra Rødt om at festeavgiften for gravsteder på kirkegårdene i kommunen settes til 250,- kr per år.

– Vi drøfter jo hvordan vi skal være kirke nå fremover

Kirkene i Stad, Kinn og Bremanger gjør sitt beste for å fremdeles være til stede for folk, selv om viktige samlingsstunder nå er avlyst inntil videre.

onsdag 18.03 2020

Nærmere 80 personer har meldt seg til tjeneste

Kinn kommune arbeider nå med å kartlegge helsepersonell utenfor kommuneorganisasjonen. Hittil har 80 personer meldt seg.

Nå er det mellom 0 og 30 elever til stede på hver av skolene i kommunen

Det nye skoletallet ble lagt fram under et gruppeledermøte tirsdag kveld for formannskapet og gruppeledere i Kinn.

mandag 16.03 2020

Ber om at folk registrerer seg

Vil kartlegge tidligere helsearbeidere som kan bistå i kampen mot viruset

Kinn kommune ønsker at alle som har erfaring og/eller utdanning innen helsefag, men som ikke jobber innen faget lenger, tar kontakt med kommunen for å registrere seg.

søndag 15.03 2020

Skal ha tilpassa tilbod klart til tysdag

Ber om at alle som kan det etablerer heimekontor – også dei fleste lærarar og barnehagetilsette

Kinn kommune skjerpar no inn på tidlegare vedtak og set i verk nye, for å hindre smittespreiing av koronaviruset i kommunen.

Vil jobbe for at alle som no må ha barna heime skal sleppe å betale for SFO og barnehage

Geir Oldeide (Raudt) meiner det burde vere sjølvsagt at ein ikkje lenger treng å betale for ei teneste ein ikkje får.

Kommunane har vedtatt nye felles karantenekrav

Innfører karantene for alle som har vore i store delar av Sør-Norge

Kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane innfører alle eit likelydande karantenekrav etter opphald i delar av Norge.

Skal gjøre sitt beste for å ivareta isolerte beboere

Ettersom Kinn kommune stenger sykehjem for alle besøkende, er flere pårørende bekymret for at stengningen vil føre til at beboerne blir isolert for kontakt med omverdenen.

Vil komme med nye og skjerpa tiltak i arbeidet med å hindre smitte av koronaviruset

Det forteller rådmannen i Kinn kommune, Terje Heggheim.

fredag 13.03 2020

Alle skular og barnehagar er stengde

Slik legg dei til rette for at foreldre med samfunnskritiske funksjonar skal stå i jobb

– Elevar i barnehage og grunnskule med foreldre i samfunnskritiske funksjonar skal ha tilbod om opplæring på skulen. For alle andre skal vi legge til rette for fjernundervisning, seier rådmann i Kinn, Terje Heggheim.

mandag 09.03 2020

– Vekk med tittelen rådmann

Gruppeleder for Kinn Venstre, Jacob Nødseth, ønsker at man går bort fra tittelen «rådmann» som betegnelse for kommunens øverste leder også i Kinn kommune.

Har fått 24 søkarar til to planleggarstillingar

Kinn kommune har hatt utlysing på to planleggarstillingar. 24 søkarar har meldt si interesse.

søndag 08.03 2020

Satte pris på felles mønstring i den nye kommunen

– Det er veldig spennende nå som det har blitt større og vi får se talent fra andre plasser

Det ble en historisk dag da ungdom fra de to tidligere kommunene Flora og Vågsøy samla seg til tidenes første UKM i Kinn kommune. Ungdommer fra nord og sør satte pris på samværet.

torsdag 05.03 2020

Den nye fabrikksjefen jublar over ein fantastisk sesong

– Dette må ha vore eitt av dei betre åra våre. Til no har vi teke i mot heile 21.000 tonn fisk, fortel Svein Tungevåg, som sidan nyttår er ny fabrikksjef ved Pelagia Måløy .

onsdag 04.03 2020

Lovar eit forrykande show under årets dansegalla

Laurdag 14. mars arrangerer Måløy Musikklag sitt årlege og storslegne tradisjonsarrangement – dansegallaen Dinnershow – i Samfunnshallen i Deknepollen.

No skal ungdom frå heile den nye kommunen møtast for å lage kulturfest

Lørdag 7. mars går Ung kultur møtast (UKM) i Kinn av stabelen i Nordfjordhallen. Dette blir første gong ungdom i heile Kinn får møtast til kulturutveksling, og det er også lagt opp til eit bli kjent-arrangement fredag.

tirsdag 03.03 2020

Følg møtet i kommunestyret

Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på agendaen

Kommunestyret i Kinn er i dag samla i Måløy. På agendaen stå mellom anna Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på kommunale arrangement.

fredag 28.02 2020

– Vi hadde neppe funne oss i dette om det var ein privat aktør, så her må kommunen rydde opp

Rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune er klar på at kommunen må rydde opp i saka der dei har starta arbeidet med ei stor fylling før fylkesmannen hadde godkjent tiltaket.

Arrangørene står klare til å ta imot skuddårsgjester

– Skuddårsfesten er i rute, sier Sissel Eriksen i årskomiteen som er ansvarlig for arrangementet i Parken kulturhus lørdag.

Seier nei til å sette opp gatelys her

Vestland fylkeskommune vil ikkje prioritere å sette opp gatelys på fv. 5715 mellom Måløy og Halnes i Kinn kommune.

torsdag 27.02 2020

«Nå er det vår tur»

onsdag 26.02 2020

– Skulerapporten forandrar ikkje vårt syn på saken

Kommunalsjef for oppvekst og undervisning Ellen Jåvold i Kinn kommune seier det er beklageleg og vanskeleg å forstå kvifor informasjonen om at folkehelseavdelinga har godkjent Skram skole ikkje har kome fram.

Meiner rapporten om skulen gjer at elevane kan bli der dei er fram til byggestart

Ingunn Frøyen (SV) meiner kontrabeskjeden om at Skram skole likevel er godkjent betyr at ungane kan gå på skulen fram til det ligg ein klar plan om rehabilitering eller nybygg på bordet.

torsdag 20.02 2020

Husker du dette sommerminnet?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

onsdag 19.02 2020

Har problem med telefonsystemet

– Vi gjer så godt vi kan for å vere imøtekomande og løyse problemet

Legekontoret i Måløy har gjennom fleire år hatt problem med telefontenestene, men dei siste månadane har problema forverra seg.

Føreslår å dele ut fire prisar

Ønskjer å dele på prisutdeling

Rådmannen føreslår at Kinn kommune skal dele ut kulturpris, mangfaldpris, idretts- og kulturpris i 2020.

Vil ha sommaropen SFO, men berre om det blir nok påmeldingar

25. februar får oppvekst- og kulturutvalet saka om sommaropen SFO på bordet.

Taper millioner på lavt utdanningsnivå

– Helt komplett uforståelig

Kinn-ordfører Ola Teigen (Ap) mener det er uforståelig at kommuner med lavt utdanningsnivå får mindre penger til barnehage enn andre.

tirsdag 18.02 2020

Kommunane har søkt om store summar til klimatiltak

Så langt i år har Miljødirektoratet motteke heile 587 søknadar frå kommunar som ønskjer å gjere klimabetrande tiltak.

Pakkar ned trafikklysa på grunn av vêret

Dei som arbeider med rehabilitering på Måløybrua har den siste tida slite mykje med vêret. Vind påverkar tryggleiken til arbeidarane i stillasa under brua.

mandag 17.02 2020

«Vi må ikke la dagens planleggere ødelegge det våre framsynte forfedre har bygget opp»

søndag 16.02 2020

Utfordrar storbølgjene vinter som sommar

Arvid Sundberg er ein av fleire surfarar i området som surfar heile året. Han likar godt tungsjøen som haust- og vintervinden fører med seg, og Oppedal i Kinn kommune er ein av plassane han trivst ein vinterdag.

fredag 14.02 2020

– Kommunen treng gode framsnakkarar dersom det skal bli fred

Vil lage klare reglar for korleis kommunevåpenet skal brukast

Då Rotary Florø søkte om å få bruke Kinn sitt kommunevåpen på 17. mai-sløyfene dei sel, utløste det ein prinsipiell debatt om korleis kommunevåpenet i Kinn skal brukast.

Krev gransking av pengebruken

terje heggheim

Kinn kommune må spare fleire titals millionar på få år, men i prosessen fram mot den nye kommunen la kommunetoppane att to millionar i Kalvåg.

Diskuterte meir politisk styring i investeringsprosjekt

Ville redusere rådmannen sine fullmakter til å investere på vegner av kommunen

Då formannskapet i Kinn diskuterte graden av politisk involvering i investeringsprosjekta i kommunen, var det Senterpartiet sitt forslag å ta rådmannen sine fullmakter for investeringsprosjekt med ei brutto investeringsramme på inntil 10 millionar ned til ei ramme på inntil 3 millionar.