Tema

fredag 21.01 2022

Må gjere nytt vedtak om skulen skal byggast på alternativ tomt

Kinn kommunestyre vedtok i september i fjor å rive all bygningsmasse og bygge opp igjen Skram skole på same tomt. I same møte stemte dei ned prosjektutvalet sitt framlegg om å leite etter alternativ tomt. Men kan ein då starte jobben med å sjå etter ny tomt?

Legekontora blir nedringt: Anbefaler folk å sjekke ut karantenekompasset

I følgje Kjell-Arne Nordgård, kommuneoverlege i Kinn kommune er det no mange som har mange spørsmål knytt til gjeldande reglar når du er i karantene. Han anbefaler alle å sjekke ut karantenekompasset på Kinn kommune si heimeside.

onsdag 19.01 2022

Emilie skal sørge for aktivitet og sosialisering for vaksne i kommunen

Kinn kommune har tilsett Emilie Bakke i ei prosjektstilling som samfunnskoordinator. Ho skal vere eit bindeledd mellom det frivillige og søkjarar som ønskjar meir aktivitet og sosialt samvær i kvardagen sin.

Arbeidet med underskriftslistene kan ta tid: Må tellast opp og vaskast

Listene der folk i Kinn kunne skrive seg på med ønske om folkerøysting skal samlast inn torsdag, men sjølve arbeidet med å telle opp og ta vekk namn som ikkje kan stå der vil drøye.

Svarer Kinn-ordføraren:

«Ingen e-post kom frå departementet til ordførar eller Kinn kommune denne fredagen slik det vart skapt inntrykk av»

Så mange vil bli rådgjevar for barnehagane i kommunen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar på barnehageområdet. Fem har søkt.

tirsdag 18.01 2022

Er det hol i vegen eller manglar skilt der du bur? No kan du enkelt melde dette inn til kommunen

Kinn kommune lanserer no eit nytt feilmeldingssystem der ein ganske enkelt kan melde inn feil til kommunen.

lørdag 15.01 2022

Denne kommunen satsar sterkt innan helse og velferd

Kinn kommune satsar sterkt på kompetanseheving av eigne tilsette innan helse og velferd, seier kommunedirektør Terje Heggheim. Mange er i ferd med å skaffe seg endå meir utdanning.

Høyst usikkert om departementet deler regninga på utredning eller reversering av Kinn

Ingenting er gitt når det handler om midler til å få dekket utgifter til både utredning av deling av Kinn eller en eventuell delingsprosess.

Departementet: Ikke vanlig praksis å sette opposisjonen i blindkopi

Da ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn under ett døgn før informasjonsmøtet med Statsforvalteren om mulig reversering mottok en e-post fra Kommunal- og distriktsdepartementet visste både mediene og Kinn Senterparti innholdet i e-posten før ham.

fredag 14.01 2022

– Ein må bygge ein skule for framtida, men sjølvsagt utan å kaste vekk pengar ein ikkje har

Vi har stilt departementet spørsmål om Kinn-deling, utredning og reversering. Her er svarene vi fikk

Det verserer mange spørsmål, og ikke minst påstander, om hvem som burde initiert, bestilt og utført en utredning om deling av Kinn. Er det Kinn selv, Statsforvalteren, Kommunal- og distriktsdepartementet eller er det noen helt andre?

Har søkt på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord

Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, er ein av søkarane på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord kommune.

torsdag 13.01 2022

Alle skuleelevane i Kinn skal testast igjen – får med test heim til helga

Alle elevane i Kinn kommune får med seg hurtigtestar heim før helga og må teste seg før dei går på skulen måndag.

onsdag 12.01 2022

Kommuneleiinga: Før 2022 er over veit innbyggarane kvar ny barneskule skal byggast og kva den kostar

Ordførar Ola Teigen og kommunedirektør Terje Heggheim vil trygge elevar, foreldre og tilsette om at Skram skole er prioritert. Intensjonen er at kommunestyret i løpet av 2022 landar ny skule med realistisk kostnadsramme på rett tomt i Måløy.

mandag 10.01 2022

Forklarar søknadssummen på fem millionar:

Trur både det å leige inn konsulentar og bruk av eigne ressursar vil koste

Fleire har meint at summen Kinn kommune søker om i støtte til ei utgreiing om reversering, fem millionar, er vel høg. Kommunedirektør Terje Heggheim seier det handlar om at jobben skal utførast av eksterne og at eigne ressursar også kjem til å måtte bli brukt.

lørdag 08.01 2022

Mener ordføreren tåkelegger, men vil vente med svar til partiet har fått snakket sammen

Fredrik Egeberg i Kinn Sp sin kommunestyregruppe kommer gjerne med en tilbakemelding på vegne av partiet på svarene til ordfører Ola Teigen (Ap) når det gjelder informasjon rundt utredning og mulig reversering av Kinn. Men først vil partiet avvente det formelle svaret fra ordføreren og et møte i partiet.

Med frivillige på laget skal kommunen bli betre på barnefattigdom og dei unge si psykiske helse

Når vi no går inn i frivilligheitas år 2022 er kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, glad for at arbeidet med å bli betre på å støtte og betre livet til menneske i kommunen skal halde fram.

300 skal gå av naturleg dei neste fem åra, men kommunen må likevel seie opp folk

Kinn kommune må nedbemanne dei neste åra. Men sjølv om heile 300 går av med såkalla naturleg avgang, klarer ein ikkje å utnytte dette for alle dei varsla oppseiingane.

Kommunen er på 5.-plass i landet på lite flatterande liste

Av 251 kommuner som krevde inn eigdeomsskatt i 2021, er Kinn kommune på 5.-plass av dei kommunane som krevde inn mest.

Håkon (17) frå Måløy er ny fylkesleiar i ungdomspartiet

Håkon Heggen frå Måløy i Kinn kommune blei ny fylkesleiar for Sogn og Fjordane Unge Høgre under generalforsamlinga til partiet i desember.

fredag 07.01 2022

– Burde Kinn kommune sjå på trygg skuleveg for barna våre som eit samla prosjekt og noko ein satsar på?

Reagerer sterkt på Sp-påstandar: – Dei fekk brevet i eksakt same minutt som Kinn kommune – som einaste parti

Ordførar Ola Teigen (Ap) er raskt tilbake med eit svar på Kinn Sp sine spørsmål, og er samtidig rimeleg forundra over at partiet meiner dei ikkje kjende til brevet.

Krev svar frå ordføraren: Kan dårleg informasjonsflyt mellom Kinn og departementet ha påverka kommunestyret om reversering?

Kommunestyregruppa i Kinn Senterparti sendte fredag ettermiddag ut ein e-post til Kinn kommune og ordførar Ola Teigen (Ap) med spørsmål om kommunereverseringsprosessen. Desse ønsker dei skriftlege svar på frå ordføraren.

torsdag 06.01 2022

Søker om 5 millionar kroner i støtte for å greie ut om kommunen skal løysast opp

I Kinn kommunestyre 14. desember i fjor gjorde politikarane vedtak om å foreta ei utgreiing for å sjå på konsekvensane av ei mogleg kommuneoppløysing av Kinn.

onsdag 05.01 2022

Det ble født 12 flere barn i 2021 enn året før. Det gir helsestasjonen stor framtidstro

– 2020 var et spesielt dårlig år med tanke på antall nyfødte i tidligere Vågsøy kommune, men i år er vi tilbake på et samlet tall over 50, og det er en veldig gledelig nyhet, sier Turid Blålid, avdelingsleder ved Kinn helsestasjon, avdeling Måløy.

– Vi må snakke opp plassen vår så folk får lyst til å flytte hit og bo her

Framsnakking er noe folk i nordre del av Kinn kommune må gjøre enda mer av, mener helsesykepleierne Helga Iversen Skartveit og Turid Blålid, som jobber ved Kinn helsestasjon, avdeling Måløy.

mandag 03.01 2022

Må flytte på førestillingar på grunn av restriksjonane

– Igjen må vi flytte på førestillingar på grunn av dei nye koronarestriksjonane, seier Ronny Totland som er kulturhusleiar i Nordfjordhallen.

søndag 02.01 2022

Skal vaksinere 2200 i veka

Alle over 18 år vil få tilbod om ein tredje dose i løpet av januar

I Kinn kommune vil det bli høgt tempo i vaksineringa frå første veka i januar. Kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård seier at 2200 personar vil bli vaksinerte i veka i kommunen framover.

No har dei fått endeleg avslag – det blir ikkje utviding av dette anlegget

Statsforvaltaren i Vestland klaga på tidlegare Vågsøy og seinare Kinn kommune sitt vedtak om dispensasjon frå arealføremål til endring av plassering og omfang av Mowi sitt akvakulturanlegg ved Krabbestig ved Husevågøy.

Statsforvaltaren har meir pengar til sanddynene

Statsforvaltaren sit igjen med ein pott pengar i grøn tiltakspakke for trua natur etter 2021. Desse pengane, 264.000 kroner, er no overført til Kinn kommune, og skal brukast på ytterlegare innsats for å redde sanddynefronten på Refviksanden.

fredag 24.12 2021

Vaksineteamet fikk julestjerne

– Vi har alle lagt ned mange timer, så det er hyggelig at folk setter pris på det

Flere av Fjordenes Tidende sine lesere har ønsket at vaksineteamet og de frivillige i Måløy-området skal få en julestjerne som takk for god jobb. Det setter de som har stått i førstelinja, og stått på for å få flest mulig vaksinert, pris på.

mandag 20.12 2021

Kommunedirektøren: – Vi må sjå på alternativ plassering for barneskulen

To dagar etter at det blei vedtatt at Skram skole ikkje var inkludert i budsjettet, kom kommunedirektøren og ordføraren på besøk. Der tok dei opp alternativ plassering av skulen med rektoren.

lørdag 18.12 2021

No kan du betale avgiftene når det passar deg

Kinn kommune har no tatt i bruk ei ny ordning for fakturering. No kan du velje kor tid du vil betale dei kommunale avgiftene.

fredag 17.12 2021

17 nye smittetilfelle i Kinn: - Vi har god oversikt

Kommuneoverlege i Kinn, Kjell Arne Nordgård, fortel om 17 nye koronatilfelle i Kinn torsdag.

torsdag 16.12 2021

Omikron: – Det er lovende at tallene tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom

– Meldingene vi nå leser tyder på at den nye virusvarianten, Omikron, vil dominere i Norge etter hvert. Da er det lovende at det ser ut som denne varianten i liten grad gir alvorlig sykdom for fullvaksinerte, sier Kjell Arne Nordgård til Fjordenes Tidende.|

«Fordelene med Kinn har vist seg å være urealistiske og tåkelagte»

onsdag 15.12 2021

«At KrF seier dei er i mot å vite kva folket meiner kom uventa. Eg hadde håpt på at dette partiet ville stå for openheit»

tirsdag 14.12 2021

Ein lang og følelsesladd diskusjon om det kommunale kjøkkenet gav nokre svar, men ikkje alle

Diskusjonen og spørsmåla i kommunestyret i samband med orienteringssaka om nedlegging av det kommunale kjøkken i Måløy viste at ikkje alle representantar var godt orienterte eller hadde sett seg nok inn i sak eller sakspapir. Nokre blei bedne om halde seg til fakta.

21 prosjekt får støtte til grøn utvikling

Hovudutval for næring vedtok i dag medfinansiering av 21 utviklingsprosjekt for å realisere mål i Handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling 2021.

mandag 13.12 2021

Vil gjenopprette kjøkkendriften i Måløy

Sent mandag kveld sendte Rødt Kinn en e-post til alle gruppeledere i kommunestyret. Partiet vil gjenopprette kommunal kjøkkendrift i Måløy, men er klar over at de trolig ikke vil få flertall på sitt budsjett.

Klare med sitt budsjettforslag: Vil ha 250.000 i botnfrådrag og bygge barneskule

I Raudt sitt budsjettforslag er det dei lovpålagde oppgåvene og trygging av velferdstenestene som blir prioritert. Når det gjeld store investeringar så er det berre Skram skole som er funne plass til utover det som kommunedirektøren hadde foreslått.

«Here we go again»

lørdag 11.12 2021

Vil satse på ungdommen – har øyremerkt pengar til MOT i budsjettforslaget

Høgre, Venstre og Arbeidarpartiet i Kinn har gått saman om eit budsjettforslag der det blant anna er sett av pengar som skal gå til å drive MOT-tilbodet i kommunen.

torsdag 09.12 2021

Åpner for å behandle Kinn på tilsvarende måte som tvangssammenslåtte kommuner

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og regionaldepartementet kommer med råd til ordførar Ola Teigen og Kinn kommune i et brev der han svarer på ordførerens spørsmål om eventuell deling av Kinn.

– Ein viktig siger for næringslivet og fullt gjennomslag for Kinn sitt syn

Kinn-ordførar Ola Teigen er glad for å sjå at ESA i dag godkjente det norske regionalstøttekartet. – Det var venta, men det er greitt å få det stadfesta, seier Ola Teigen.

ESA har godkjent det norske regionalstøttekartet – dermed blir trolig arbeidsgiveravgiften fortsatt differensiert

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente i dag det norske regionalstøttekartet. Bedrifter i elleve nye kommuner får dermed mulighet til å motta distriktsrettet støtte.

Mye smitte i lokalsamfunnet nå:

- Rådene som kom på tirsdag har en all grunn til å følge

– Vi ligger på rundt 25–30 nye smittede i løpet av uken, så de rådene som kom av regjeringen på tirsdag som det å samles i mindre forsamlinger og holde meteren er det god grunn til å følge, sier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale.

onsdag 08.12 2021

«Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste»

tirsdag 07.12 2021

Sju nye positive i Kinn – fem av dei i Måløy

I Kinn kommune var det måndag sju nye positive testar. Fem av desse er i Måløy-området og to i Florø, i følgje kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård.

«Vi krever at Skram skole blir tatt tilbake på budsjettet, prioritert og realisert etter planen»

Bygge hus? I denne kommunen må du betale det dyraste saksgebyret i Sogn og Fjordane

Med eit byggesaksgebyr på 23.120 kroner toppar Kinn kommune lista i Sogn og Fjordane.

mandag 06.12 2021

Slår tilbake mot stortingspolitikaren: – Eg må be Sande om å lese kommunelova

Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, meiner han har sitt på det tørre etter at Erling Sande (Sp) kom med krass kritikk av måten Heggheim omtala situasjonen Kinn kommune har kome. Heggheim meiner stortingspolitikaren må lese seg opp på kommunelova.

Meiner kommunedirektøren har gått for langt om folkeavstemming om Kinn: – Det heng jo ikkje på greip

Stortingspolitikar Erling Sande (Sp) meiner kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, gjekk for langt i fredagsbrevet der han kommenterte kva han ville gjere med ein situasjon der det no kan vere reell fare for at kommunestyret blir nøydde til å be om reversering.

«Ein søknad om reversering krev grundig handsaming før den eventuelt vert lagd fram for Stortinget»

– Kanskje er det på tide å stå i ubehaget, ta den vanskelege praten og evaluere Kinn kommune?

søndag 05.12 2021

Årets klimakokker er kåret. En lokal klasse har utviklet bærekraftige oppskrifter

– Det er kjempeimponerende å se hva klassene har laget! De har vært skikkelig kreative og mange har brukt ingredienser fra sitt nærmiljø. Noen har fått mat fra nærbutikken, som egentlig skulle kastes. Andre har plukket grønnsaker fra nabohager og fått viltkjøtt fra lokale jaktlag, forteller Andreas Hammer Holmefjord, prosjektleder i Miljøagentene.

fredag 03.12 2021

«Meiner du verkeleg at folket i Vågsøy ikkje er i stand til å sjå kva som er til deira eige beste?»

torsdag 02.12 2021

Følg møtet i kontrollutvalet her: Skal diskutere lekkasjesaka

onsdag 01.12 2021

Lekkasje-saka skal opp i kontrollutvalet

Ordføraren fekk vite om jobbsøknaden av ein felles bekjent, men vil ikkje seie kven

Lekkasjen rundt det faktum at Arlene Vågene (H) hadde søkt på ei kommunalsjefstilling i Kinn kommune kom truleg ikkje frå administrasjonen. Undersøkinga til kontrollutvalet viser at det allereie var fleire som visste om søknaden då ordføraren konfronterte Vågene med det. Ordføraren ønsker ikkje å seie kven han fekk opplysningen med.

«Den fremlagte rapporten gir ikke et økonomisk grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy»

tirsdag 30.11 2021

«Det kan faktisk ikkje vere eit svar på utfordringane i økonomien å bygge opp att to organisasjonar»

I dag skal dei mellom anna diskutere den økonomiske framtida til kommunen: Sjå sendinga direkte her

onsdag 24.11 2021

Øystein har gledd dei eldre med musikk i eitt år: – Eg prøver å gi kvardagen deira eit løft

I vår vart Øystein Salhus tilsett som musikkterapeut i Kinn kommune gjennom eit europeisk forskingsprosjekt. Men også andre enn deltakarane i prosjektet har fått glede av Salhus sine mange talent.

Store smil hos ordførarane då banken kom med 400.000 til skipstunnelen

Pengane skulle gå til eit ringverknadsprosjekt rundt skipstunnelen, og det var ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), som hadde sendt søknad til Sparebanken Møre for tre kommunar rundt Stad skipstunnel.

lørdag 20.11 2021

– Nybygget skal vere ein triveleg heim for bebuarar og ein god arbeidsplass for tilsette

torsdag 18.11 2021

Takkar godt samarbeid på alle plan for at det no står eit moderne signalbygg klart til innflytting

Nyleg kunne HS Bygg AS overlevere nøklane til den nye fløya ved Kulatoppen omsorgssenter til Kinn kommune. Både byggherre og entreprenør rosar kvarandre for eit godt samarbeid og eit godt resultat.

Sju nye koronasmitta i Kinn

Onsdag blei det stadfesta fire nye positive prøver i Kinn, og så langt i dag er det bekrefta tre nye koronasmitta i kommunen.

Her kan du følge kommunestyremøtet i Kinn

onsdag 17.11 2021

Maten frå det kommunale kjøkkenet blir dyrare. Men det gjeld alle

Tipsarar har fortalt Fjordenes Tidende at brukarar og pårørande har fått meldingar om at middagen frå det kommunale kjøkkenet kjem til å auke med 30 kroner. Ifølgje rådgjevar i helse og velferd, Robert Kalsvik, har Kinn kommune ikkje sendt ut slik informasjon med det beløpet til brukarar.

Bli med inn i den nye, høgteknologiske fløya ved omsorgssenteret

Snart er det offisiell opning av den nye fløya ved Kulatoppen omsorgssenter.

tirsdag 16.11 2021

Prosjektgruppa: Meinte samanslåing av kjøkken var mogleg – med nokre praktiske tiltak

Kinn kommune har i samband med arbeidet med å redusere tal på sentralkjøkkena i kommunen hatt ei prosjektgruppe som har jobba med ulike sider av gjennomføringa. Konklusjonen deira var at det var mogleg å slå saman kjøkkena – med nokre tilpassingar.

mandag 15.11 2021

Eldrerådet set nedlegginga av kjøkkenet på agendaen i møte i dag

– Nedlegginga av kjøkkenet i Måløy har skapt overskrifter og debatt i media, skriv Eldrerådet i Kinn i sakspapira til måndagens møte i Eldrerådet. Dei set derfor saka på agendaen i møtet måndag.

Skal auke opp til 659 måltid kvar dag utan fleire kostnadar: – Vi har gjort det før

Bordgleder KF skal produsere 659 måltid kvar dag utan at dei faste kostandane auker. Ifølgje dagleg leiar i føretaket, Halvor Halvorsen, er det fullt mogleg.

søndag 14.11 2021

Skal sjå på forslaget om 100 nye døgnplassar, der 51 skal erstatte eksisterande plassar

Tysdag skal Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn behandle saka om auke i døgnplassar og institusjonsplassar i Florø.

lørdag 13.11 2021

Har takka ja til stillinga

Runa Nybakk blir ny kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune.

fredag 12.11 2021

Har registrert fem positive prøver

Det er lite koronasmitte i Kinn kommune. Så langt denne veka har det vore registrert rundt fem positive prøvar, ifølge kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård.

Skal nedbemanne med 47 dei neste åra

– Det er ikkje kjekt å starte ei nedbemanning av organisasjonen

– Tysdag la eg fram utkastet for økonomiplan fram til 2025. Dette er det mest krevjande budsjettarbeidet eg har vore med på, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

Den planlagte meklinga mellom kommunane er utsett

Kinn kommune og Stad kommune skulle etter planen i dag møtest i eiga skjønnsnemd for å kome fram til korleis Kinn kommune skal kompenserast etter at Bryggja blei grensejustert inn i Stad kommune.

onsdag 10.11 2021

«Nedlegging av kjøkkenet i Måløy: Det er ingen skam å snu ...»

Spelte inn det delte kommunesenteret som ein moglegheit til å effektivisere drifta

Jan Arve Midtbø (Sp) spelte inn det delte kommunesenteret i diskusjonen av dei store grepa Kinn kommune må gjennomføre for å få eit budsjett i balanse og ein berekraftig økonomi på sikt.

– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

Saka om nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy har skapt bølger den siste tida. Eit av momenta som har blitt trekt fram er at styreleiaren i det kommunale føretaket som no skal overta all kommunal matproduksjon i Kinn, Bordgleder, også er betalt utvalsleiar og medlem av formannskap og kommunestyre.

Ope brev til Kinn kommune om det kommunale kjøkkenet

«Som innbyggjar er det av interesse å få vurdert heile kostnadsbildet i ei sak som vekkjer så sterke kjensler»

tirsdag 09.11 2021

 «Jeg håper det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering»

Stilte spørsmål ved om ein har kontroll på grunnlaget for den kraftig auka eigedomsskatten

I framlegget til økonomi- og handlingsplan for Kinn kommune for dei neste fire åra vil samla eigedomsskatt auke mot slutten av planperioden. Kommunen aukar skattesatsen dei første tre åra, deretter er det volumauke og nye objekt som skapar meir inntekter.

Bekymra for korleis det skal gå med elevane på Skram skole

– No må alle sjå at Kinn var feilslått

Raudt sitt fokus i Kinn-politikken har vore lovpålagte oppgåver, og derfor har ny Skram skole vore eit av dei investeringsprosjekta dei har vore mest bekymra for. Tysdag, i formannskapet, fekk dei all uro bekrefta.

Kinn-budsjettet: Må redusere med 35 årsverk, og ny barneskule, rådhus, badeanlegg, fotballhall og gymsal må vente

Kommunedirektør Terje Heggheim hadde ein dyster bodskap til formannskapet i Kinn tysdag: – Kommuneøkonomien går ikkje i hop. Vi må redusere årsverk og sette store investeringsprosjekt på vent.

Kommunedirektøren: – Det går ikkje i hop. Vi må sette prosjekt på vent og gjere store kutt

MVS-elevar reiste til spennande seminar for å få idear til eigen konferanse

Elevane i marknadsføring i 3STA ved Måløy vidaregåande skule reiste fredag til Florø for å lære litt om korleis arrangere konferansar. Det har nesten blitt ein tradisjon.

mandag 08.11 2021

Ber utvalgsledere og ordfører sette nedleggelse av kjøkkenet på sakslista

I en e-post sendt til lederen i Kinn eldreråd, lederen i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn og ordfører Ola Teigen (Ap) ber partiet Rødt om at saken om det kommunale kjøkkenet i Måløy blir satt på sakslista til førstkommende møte.

lørdag 06.11 2021

Elevane såg ingen annan utveg enn å låse læraren ned i kjellaren

Lærarane Inger Helen Skibenes og Monica Hennøen på Raudeberg skule kasta seg ut i ukjent farvatn då dei starta med å bruke data- og byggespelet Minecraft i undervisninga. Det enda med at Skibenes hamna innestengd i ein kjellar – av elevane.

fredag 05.11 2021

Jobba med Minecraft på skulen: – Vi har gleda oss til denne dagen i over ei veke!

Elevane i 5. til 7. klasse ved Raudeberg skule jobba med Minecraft heile skuledagen fredag. – Vi lærer mykje av Minecraft, både matte, engelsk og å samarbeide, seier Oliver i 7. klasse.

Er framleis ikkje lønsharmonisert, men målet er 2023

Lokale forhandlingar i Kinn kommune er no gjennomført etter den sentralt fastsette potten på kroner 6.583.450 kroner i år, som har verknad frå 1. oktober 2021.

No er biokolanlegget på plass

– Med støtte frå klimasats har kommunen gått til innkjøp av eit biokolanlegg. Dette er no på plass ved planteskulen i Brandsøy kor det skal stå i innkøyringsperioden, seier kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim.

Lønsam bubilparkering redda resultatet til parkeringsselskapet

– Inntektene på bubilparkeringa auka med 81,1 prosent frå 2019 til 2020. Vi gjekk opp frå 93.000 kroner til om lag 169.000 kroner på bubilar, seier dagleg leiar John-Inge Henden i Vågsøy parkering. Men for selskapet som heilheit var det nedgang på inntektssida i fjor grunna pandemien.

torsdag 04.11 2021

1,5 millioner har blitt tildelt lokale idrettslag. Her kan du se hvem som var de heldige

Kinn Idrettsråd har hatt tildeling av lokale aktivitetsmidler for idrettslag i Kinn kommune som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

onsdag 03.11 2021

Nå kan de over 75 og 65 bestille time til tredje dose

– Til 17. november har vi nå lagt ut timer til gruppa over 75 år. Og til den andre datoen, 8. desember, er det lagt ut timer til de over 65 år, sier Jeanette Jensen som er leder i vaksineteamet i Måløy-delen av Kinn.

Ho blir ny kommunalsjef for oppvekst

– Det er kjekt å melde at Runa Nybakk får tilbod om stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

«Det er ikke usannsynlig at flere av de som stemte for sammenslåing angrer på dette, etter at resultatet nå har vist seg så tydelig»

Både kommune og Redningsselskapet positive til samlokalisering av brannkorps og redningsskøyter

Etter samtaler mellom Kinn kommune og Redningsselskapet er begge parter positive til en samlokalisering mellom branntjenesten og Redningsselskapet både i Måløy og Florø. Ingen avtaler er ennå skrevet.

tirsdag 02.11 2021

Idrettslaget jublar for midlar til både turn og naturpark

Skavøypoll idrettslag fekk 100.000 kroner til naturparken, medan turngruppa fekk 50.000 kroner. For Jørgen Blålid og Kenneth Silden i SIL kjem pengane veldig godt med og dei gir i sin tur glede til svært mange personar i området.

I romjula er det 80 år sidan Måløyraidet: Senteret markerer dagen

3. juledag er det 80 år sidan Måløyraidet, og det markerer Måløyraidsenteret med aktivitetar gjennom dagen.

Arrangerer festivaldagar for å vise fram historia og kulturskattane på øya

Etter å ha gravd fram øya frå sitkagranskogen igjen, har arrangementkomitéen i Silda grendahus starta med å grave fram historia til Silda for å markere denne under Sildadagane i juni.

Nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy – en feil beslutning?

Planlegg stort, nytt aktivitetsområde i bygda

Birgitte Tennebø Buvik og Elsa Gotteberg Worthington i Kvalheim grendalag er klare til å ta neste steg i prosjektet med å lage eit flott aktivitetsområde på ein plass der ungane kan leike med nydeleg utsikt rundt seg.

mandag 01.11 2021

Sju svært takknemlege mottakarar fekk 295.000 kroner til lunsj

Sparebanken Sogn og Fjordane inviterte sju representantar, frå dei seks prosjekta som har blitt valde ut til å få pengegåve frå sparebankstiftinga, til ein heilt spesiell lunsj.

Gir klarsignal: – Set i gang oppløysinga av kommunar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovar økonomisk tryggleik til tvangssamanslåtte kommunar som løyser seg opp. No ber han kommunestyra sette i gang.

lørdag 30.10 2021

Fekk tosifra tal søkarar til populær stilling i NAV

Heile 22 personar har søkt på stillinga som rådgjevar NAV Kinn Måløy og Florø. 19 av desse er kvinner og tre er menn.

fredag 29.10 2021

– Ein enkel budsjetthaust ligg ikkje i korta for nokon

Må gjere store kutt: – Det er ikkje snakk om at ein kan bruke ein ostehøvel lenger

– Dette er ikkje noko kjekt. Kvar gong vi skal revidere noko er det berre å konstatere at økonomien er dårleg. Og det blir dessverre berre verre og verre for kvar revidering, sa Daniel Henriksson (Raudt) i Kinn kommunestyre torsdag.

torsdag 28.10 2021

Meiner ein ikkje kan ha store forhåpningar i Bryggja-oppgjeret

På spørsmål om konkrete forhold rundt oppgjeret for Bryggja som følgje av grensejusteringa, meiner kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, at det ikkje er vits å ha store forhåpningar.

Ville innføre avgrensa taletid for å bli ferdige med møtet i tide

Frank Willy Djuvik (Frp) starta kommunestyremøtet i Kinn med eit ønske om å innføre taletid for i det heile å bli ferdige med møtet til fastsett tid.

Frustrert: Ber om at politikarane slepp å fungere som kontrollutval for administrasjonen

Då saka om oppgradering av Brandsøy skule og grendehus blei diskutert i formannskapet onsdag fekk administrasjonen mykje kritikk for måten dei har jobba med saka på. Og spesielt for måten dei har opptrådd på overfor grendelaget.

onsdag 27.10 2021

Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon

KF Bordgleder, som skal overta all produksjon av mat til institusjonene i Kinn fra 1. desember, har lenge vært misfornøyd med de umoderne og tungdrevne lokalene de har i Florø. Men selv om de er på jakt etter nye og bedre lokaler, er det uproblematisk å overta all drift fra kjøkkenet i Måløy.

I dag er det kommuneøkonomien som står på agendaen

tirsdag 26.10 2021

«Myklebust snublar i tal – igjen»

mandag 25.10 2021

Varslar om ein lite berekraftig kommuneøkonomi: Sprekk med 24 millionar etter andre tertial

– Ut frå kjent økonomisk informasjon på tidspunkt for rapportering, må Kinn kommune balansere driftsrekneskapen med betydeleg bruk av bufferfond i 2021, seier kommunalsjef økonomi Linda Nipen i rapporten etter andre tertial.

No har dei funne sin nye administrerande direktør

Styret i Nordvestvinduet AS har tilsett Arve Martin Almenning i stillinga som administrerande direktør i selskapet.

søndag 24.10 2021

12 kvinner har søkt jobben ved skulen

I Kinn kommune har jobben som barne- og ungdomsarbeidar ved Brandsøy skule og barnehage vore utlyst. No er søkarlista klar, og 12 kvinner har søkt jobben.

fredag 22.10 2021

Både internasjonal lunsj og refleksvestar lyste opp dagen

For elevene ved KURS KF i Måløy var det godt endelig å kunne samles til internasjonal lunsj igjen.

torsdag 21.10 2021

Har gode råd på vegen til eit yrke: – Ikkje vel det same som kameraten din

Fem av dei som heldt innlegg på Heim i haust-festivalen om deira studie og yrkesval, hadde gode råd til ungdommen som under konferansen fekk eit inntrykk av dei ulike jobbmogelegheitene på kysten.

tirsdag 19.10 2021

– Ei god og innhaldsrik ungdomstid på heimstaden legg grunnlaget for eit godt og innhaldsrikt vaksenliv på same stad

I fjor nytta 70 elevar seg av leksehjelp ved skulen. Dette skuleåret er det berre ni

Grunnen til dette er ifølgje konstituert kommunalsjef oppvekst og undervisning, Runa Nybakk, at skysstidene skaper krøll for elevar ved Skram skole som treng leksehjelp. Dei ser at det er barn som treng denne leksehjelpa og jobbar med å finne ei løysing raskt.

mandag 18.10 2021

Rår kommunestyret til å velje ei MOT-satsing som liknar på den Vågsøy har hatt

Som kjent har MOT-arbeidet i dei tidlegare kommunane Vågsøy og Flora vore organisert ulikt, og i eit framlegg i oppvekst- og kulturutvalet måndag meinte Høgre og Ap at det kanskje var lurast å sjå til tidlegare Vågsøy sin modell.

Ny kommunalsjef på plass i løpet av oktober

Stillinga for kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune er lyst ut og fram til den nye kommunalsjefen er på plass, er Runa Nybakk konstituert kommunalsjef oppvekst og undervisning. No ligg det an til at det blir tilsetting i stillinga innan månaden er over.

45 ungdommer samlet seg for gratis pizza og bowling i høstferien

I høstferien ble det arrangert bowling og pizza på Splitt Bowling av Kinn kommune og Vågsøy Frivilligsentral som del av en aktivitetsuke i høstferien. Det var svært populært, ifølge kulturmedarbeider Anne Grethe Strand.

fredag 15.10 2021

– Må bli flinkare å involvere eldrerådet

Kommunedirektør Terje Heggheim i Kinn kommune hadde onsdag møte med eldrerådet. Her fekk han tilbakemelding om at eldrerådet meiner at kommunen må bli flinkare til å involvere dei i sakene på eit tidlegare tidspunkt. 

torsdag 14.10 2021

Espen håper å ha si første bok i butikkene til jul

Espen Larsen fra Måløy er ferdig med barneboka «Den triste byen» som han har laget sammen med broren. Han håper at den er i salg i starten av desember

tirsdag 12.10 2021

Ein av desse sju søkarane skal sørge for at kommunen gjer klimavennlege innkjøp

Kinn kommune har fått sju søkarar til stilling som rådgjevar for klimavenlege innkjøp i innkjøpsavdelinga.

søndag 10.10 2021

Å knytte seg til straumnettet for ny brannstasjon her kostar rundt 300.000 – om effektbehovet ikkje er høgare enn Linja trur

Linja AS har levert ein grovkalkyle for nettilknyting for ny brannstasjon på Moldøen i Måløy. Gravearbeid og materiell, prosjektering og arbeid vil beløpe seg til om lag 300.000 kroner. Om effektbehovet er høgare kan det koste minst det dobbelte.

Denne gjengen «svømmer» i arbeid

Dei fleste har sett dei blå båtane til Frøy Vest farte rundt omkring i området. Men kva gjer dei eigentleg? Eit godt eksempel på noko av det spesialiserte arbeidet bedrifta driv med skjedde onsdag då dei heva fiskebåten «Christina G» i Måløy.

fredag 08.10 2021

Tror du haustferien blir kjedeleg? Her tilbyr dei leik og moro for barn og unge

Kinn kommune tenker på barn og unge i haustferien neste veke. Kommunen tilbyr fleire gratis aktivitetar i ferien for aldersgruppa.

Dette er den dyraste kommunen å bu i i Sogn og Fjordane

Det blir mykje dyrare å bu i åra framover. På landsbasis vil bukostnadane truleg auke med 35 prosent frå 2020 til 2024. I Sogn og Fjordane er Kinn kommune den dyraste kommunen.

torsdag 07.10 2021

Startar opp igjen kurs for pårørande som lever tett på menneske med demenssjukdom

Pårørandeskulane skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.  No arrangerer hukommelsesteamet i Kinn kommune pårørandeskule med oppstart 19. oktober i Florø og 20. oktober i Måløy.

tirsdag 05.10 2021

Skipstunnelkommunane får 750.000 for å skape ringverknader av tunnelen

– Stad skipstunnel vil opne ei heilt ny akse mellom Bergen og Ålesund, som kan utløyse ny grøn næringsutvikling. Difor har Agenda Vestlandet støtta prosjektet med 750.000 kronar, seier Siren Sundland, styreleiar i Agenda Vestlandet og konserndirektør for strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest.

Solgte hasj og fikk betaling per Vipps. Det endte med fengsel

En mann i 20-årene fra Kinn kommune er dømt for å ha solgt og oppbevart hasj. I retten tilstod han uten forbehold.

mandag 04.10 2021

Ti kommunar har blitt einige om å danne eit nytt regionalpolitisk råd

No ser det ut til at ti kommunar vil gå saman om å danne eit nytt regionråd, Fjordane interkommunalt politisk råd (FIPR).

søndag 03.10 2021

Har nyleg opna igjen

Over 100 ungdommar samla seg på den nyoppussa ungdomsklubben

Det var ein konstant straum av ungdommar som kom til ungdomsklubben i Måløy på fredag.

Arrangerer verdikafé for å snakke om dynamikken mellom profesjonelle hjelpere og pårørende

Mandag 4. oktober arrangerer Kinn kommune verdikafé for første gang i Måløy-delen av kommunen. Arrangementet blir i biblioteket i Måløy, og alle er velkomne, spesielt frivillige, pårørende og ansatte i kommunen.

lørdag 02.10 2021

1,5 år, 14.000 analyserte koronatestar, 208 positive prøver og 26.000 vaksinedosar

– Vi er framleis i ein pandemi, men samfunnet har opna. I Kinn kommune kan vi sjå tilbake på halvtanna år med tiltak, tilpassa drift, vaksinering med meir, seier kommunedirektør Terje Heggheim i ei koronaoppsummering i fredagsbrevet sitt.

Vil flytte «Sildaguten» til et helt annet sted i Måløy

I dag står Sildaguten, den lokale kunstneren Turid Brunsvik Kvalheim sin kjente statue, i Sentrumsparken i Måløy. Helge Hjelle mener den bør flyttes til Torget, og har sendt brev til både Nordfjord Havn og Kinn kommune om det.

fredag 01.10 2021

Var på Bond-premiere: Mitt namn er Bergh. Ingolf Bergh

Det er ikkje berre James Bond som er ein tøffing. Ingolf Bergh frå Holvik er ikkje langt unna. Han var ikkje vanskeleg å be då Måløy kino inviterte til ei premiere med stil.

Har auka kystsikkerheit på radaren

– Den nye sjøtrafikksentraltenesta er eit sjøsikkerhetstiltak. Det er vår oppgåve at det er sikkert og effektivt, og at vi bidrar til effektiv trafikk og at vi dermed bidrar til verdiskaping langs heile kysten, seier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Tilrår nynorsk som målform ved skulen sjølv om folket ønskte bokmål

Det har vore gjennomført ei rådgjevande folkerøysting om kva målform vi skal ha ved Skram skole. 55,5 prosent stemte for bokmål, 41,7 prosent for nynorsk. Kommunedirektør Terje Heggheim tilrår likevel å byte målfom til nynorsk.

torsdag 30.09 2021

Svanhild tar over styringa av mediehuset etter at Erling hadde sin siste dag torsdag

Avtroppande redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, er glad for at Svanhild Breidalen no er konstituert som redaktør og dagleg leiar av Fjordenes Tidende medan styret i avisa leiter etter ein ny permanent toppleiar.

Har du fått brev?

Inviterer alle 70-åringer til temadag om hvordan sikre en god alderdom i eget hjem

Etter å ha måttet avlyse arrangementet i fjor er Kinn kommune endelig klare for å arrangere ny temadag om hvordan sikre en god alderdom i eget hus.

onsdag 29.09 2021

Lag og organisasjoner får spesiell mulighet neste år

2022 er frivillighetens år og lag og organisasjoner får en spesiell mulighet til å vise fram hvem de er, hva de står for og hva de gjør. Kampanjen Vår dag blir en sentral del av året.

tirsdag 28.09 2021

Ingen veit kor lekkasjen om stillinga kjem frå, men kontrollutvalet har ein teori

Arlene Vågene i Kinn Høgre veit framleis ikkje korleis informasjonen om at ho sto på ei søkjarliste som var unntatt offentlegheita kom ordførar Ola Teigen (Ap) for øyret. No skal kontrollutvalet i Kinn nøste opp i saka.

søndag 26.09 2021

Konstruktiv diskusjon i krevjande sak: Meiner det er gledeleg å stå saman om dette

Administrasjonen fekk skryt for godt saksarbeid i Skram skole-saka og representantane i Kinn kommunestyre ga kvarandre ros for god og konstruktiv diskusjon i ei vanskeleg sak.

lørdag 25.09 2021

No er klokka fire: – Så godt å kunne klemme skikkeleg igjen

Aurora Dalelv Kråkenes frå Måløy fekk besøk av to venninner fredag, og laurdag kunne dei klemme for første gong på lenge. Sjølv om det var godt å kunne gje kvarandre ein klem, kjem dei til å fortsette å vere forsiktige.

– Dersom det ikkje kjem fram noko nytt i saka, står eg fast på mi tilråding

Kommunestyret valde å utsette behandling av den langvarige saka om ny brannstasjon i Florø. Kommunedirektør Terje Heggheim er klar på at om dei ikkje fram noko nytt i diskusjonen av ambulansetenesta, så står han på avgjerda om lokalisering ved kulturhuset.

Fryktar det kjem fleire helseplagar for elevar og lærarar: Kommunen vil sjå på saka igjen

Stine Øvrelid (Ap) stilte administrasjonen spørsmål rundt helseplagar som kan komme seinare for elevar og tilsette ved Skram skole.

fredag 24.09 2021

Daniel (20) fanget «havets anakonda» på stang på uvanlig tidspunkt

Fiskegleden var stor da Daniel Stensrud (20) klarte å dra i land en havål i Blålid i Kinn kommune fredag. Havålen er kjempen blant ålene, og det er ikke uvanlig med havål i området. Det som var uvanlig her var tiden på døgnet ålen ble fanget.

Roy rykker opp som vara til kommunestyret

Kristin Oldeide får fritak frå politiske verv i Kinn kommune ut perioden, og Roy Husevåg rykker opp som 3. vara for Raudt til Kinn kommunestyre.

Etterlyste viktig sak: – Kvifor står den ikkje på sakslista?

Daniel Henriksson (Raudt) etterlyste saka om finansielle måltal i kommunestyret torsdag sidan den ikkje stod på sakslista.

Opplevinga på denne plassen skal vere like viktig som maten

Frode Kupen og familien frå Halsør er godt i gang med å realisere eit stort prosjekt i det han kallar hamnekvartalet. Han håper det kommande vertshuset både kjem til å glede folk og gje dei ei oppleving.

torsdag 23.09 2021

Den nye utestaden som kjem her får skjenkeløyve

Havna vertshus i Måløy får løyve til å servere alkohol i restauranten og baren som kjem i Gate 1 etter at det blei einstemmig vedtatt i Kinn kommunestyre torsdag.

Her kan du sjå dagens kommunestyremøte der dei mellom anna skal diskutere Skram skole

Vil ikkje ha ny lokaliseringsdebatt: – Vi har «tort å ta debatten» uttalige gongar. No er det nok runddans

– Vi blei veldig frustrerte og fortvila då vi såg at prosjektutvalet vil ha ein ny runde på lokalisering og samlokalisering, seier leiar i FAU ved Skram skole, Marit Otneim.

onsdag 22.09 2021

No blir det Jubeldagar i heile nordre Kinn: Vil vise fram alt som skjer

Jubeldagane er under planlegging, og gruppa som arbeider med å fylle veka med arrangement og aktivitetar oppmodar privatpersonar og organsisasjonar til å ta kontakt. – Her er det om å gjere å vise alt det kjekke som skjer, seier Siv Anett Kupen i Kinn kommune.

Vil sjå på alternativ plassering og mogleg samlokalisering av ny barneskule i Måløy for å få ned kostnadane

I budsjett- og økonomiplan i Kinn kommune er det sett av 175 millionar kroner til ny barneskule i Måløy. Førebels kalkyle for det billigaste alternativet er 330 millionar. Det bekymra Jacob Nødseth (V) nok til at han foreslo ein ny runde på lokalisering og eit blikk på skulestrukturen i Nord-Kinn gjennom ei mogleg samlokalisering av Skavøypoll og Skram.

tirsdag 21.09 2021

Nabokommunane får 400.000 kvar til å gjere sentrum til ein hyggeleg plass å vere

16 kommunar i Vestland har fått til saman nær 4,5 millionar til stadutvikling i år. Kinn og Stad har kvar fått 400.000 kroner.

Følg med på formannskapsmøtet i Kinn

Tysdag 21. september er det formannskapsmøte i Kinn kommune.

mandag 20.09 2021

Har begynt grunnarbeidet med nytt høydebasseng: – Vi skal sprenge ut 800 lastebillass med stein

Kinn kommune har startet grunnarbeidet med å bygge et nytt og større høydebasseng ved Skramsvatnet i Måløy.

søndag 19.09 2021

Tommy (9) håper Canada får vite at han har funne flaskeposten hennar

– Det hadde vore kjekt å finne ut kven Canada er, og at ho kunne få vite at eg fann flaskeposten hennar, seier Tommy Myre Lofnes frå Raudeberg.

Rydda 500 kilo plast: Elevane på ryddetokt oppdaga at plasten kjem frå eige forbruk

Torsdag og fredag deltok skuleklasser frå Raudeberg og Stadlandet på strandrydding saman med Fjordane Friluftsråd. På seglas i den gamle skuta «Loyal» fekk dei bidra i kampen mot forsøpling av havet.

Mangel på personell gjør at elevene i 8. klasse ikke får MOT-undervisning i år: – Svært beklagelig, sier rektor

Timeplanen til de nye 8.-klassingene ved Vågsøy ungdomsskole inneholder ikke MOT-undervisning dette skoleåret. Rektor ved ungdomsskolen, Kåre Bakke, synes dette er svært beklagelig.

fredag 17.09 2021

Ny rapport åpner for enda større skoleareal og presenterer løsninger på problemområder

Rapporten rundt de to alternativene for Skram skole i Måløy er omfattende. En del av rapporten er en analyse av tomta, og her kommer det fram at noen naboer er åpne for å delta i diskusjoner om salg av eiendommene sine.

Kommunedirektøren meiner riving og nybygg er beste løysing

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak i saka om Skram skole er at all bygningsmasse blir rive og at skulen blir realisert med nye bygg. Onsdag skal prosjektutvalet ta stilling til saka før endeleg vedtak blir gjort i kommunestyret torsdag.

torsdag 16.09 2021

– Valresultatet i Kinn kan ikkje sjåast på som eit rop om reversering

– Sjølv om det framleis finst misnøye med Kinn, er denne misnøya sannsynlegvis ikkje så viktig at den har avgjerande påverknad på kva folk stemte i stortingsvalet, meiner valkommentator Yngve Flo.

Naturmøteplassen blei presentert på konferanse som eit godt eksempel

– Det var veldig kjekt å bli invitert av Vestland fylkeskommune for å snakke om Deknepollen og naturmøteplassen, seier Jørgen Blålid i Skavøypoll idrettslag.

Ballongfest då dei tilsette ønskte kundane velkommen tilbake

Rema 1000 i Måløy opna torsdag dørene igjen for kundane, og hovudinngangane var pynta til nyopninga.

tirsdag 14.09 2021

– At Ap har gjort det så bra i Kinn er nesten oppsiktsvekkande

Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen, gler seg over det gode valresultatet for Arbeidarpartiet. Han gir Torbjørn Vereide skryt for måten han når ut til folk på.

mandag 13.09 2021

Arbeidarpartiet fekk flest stemmer i Kinn

Då 99,8 prosent av stemmene var talde opp, låg Arbeidarpartiet på 26,2 prosent oppslutnad i Kinn kommune.

fredag 10.09 2021

Småskulekoret og Julie med ekstrakonsert: – Det er superstas at det blir to konsertar!

Laurdag har Julie Tungevåg Falkevik saman med bandet sitt, Du og jeg og vi 2-3-4 konsertar i Nordfjordhallen. Skavøypoll småskulekor skal synge saman med dei. Den første konserten blei utseld og ekstrakonsert er no sett opp. 

torsdag 09.09 2021

Her kan du følge det ekstraordinære møtet:

Skal diskutere kva vegar som skal prioriterast

onsdag 08.09 2021

Trur at nye Gate 1 kan skape eit sterkt sentrum

Under kafédialogen om utforminga av Gate 1 i Måløy la dei frammøtte vekt på møteplassar, universell utforming og einvegskøyring som viktige punkt for å skape eit aktiv sentrumsgate.

lørdag 04.09 2021

Hjort gjekk til angrep på dissestativet

I Eikefjord i Kinn kommune opplever nokre av innbyggjarane at hjorten er vel nærgåande for tida.

Bil med ein person i har kollidert

Naudetatane rykker ut til ei bilulykke på rv. 5 ved Eikefjord i Kinn kommune.

Bodil er ny avdelingsleiar på informasjon og service i kommunen

Bodil Gjerde frå Måløy er ny avdelingsleiar for informasjon og service i Kinn kommune.

Klagenemda tok ikkje oppdrettsklagen til følge. No går saka tilbake til Statsforvaltaren

fredag 03.09 2021

Har tilsett ny leiar for barnevernet

Kinn kommune har tilsett ny tenesteleiar for barnevernstenesta etter Vidar Nytun som sluttar.

Køyrer du her, må du rekne med å vente litt

Kinn kommune har starta prosjektet i Blålidvegen der dei skal bytte ut ein gamal eternittleidning med ein ny og større PE-ledining.

torsdag 02.09 2021

Den siste store vaksineringsdagen er i havn: – Vi vaksinerte med Moderna for første gang

Onsdag var siste store vaksineringsdag for Måløy-området, og selv om det var mange folk, ble arrangert drop-in vaksinering for første gang og en vaksinerte med Moderna-vaksine for første gang forteller vaksinasjonsteamet at alt gikk rolig og fint for seg.

Inviterer til kafédialog og folkemøte

– Vi vil veldig gjerne høre hvilke ønsker folket har for Gate 1

Neste tirsdag, 7. september, rigger Kinn kommune Kulturhuset Turnhallen i Måløy til kafédialog og folkemøte om den kommunale delen av Gate 1.

Fabrikksjefen: – Makrellen har skaffa arbeid til alle kvar dag

– Den gode aktiviteten som vi har hatt i august og no inn i september, er unormal, men positiv. Folk får inntekt og arbeid i ein periode der dei normalt ikkje har hatt det, seier fabrikksjef ved Pelagia Måløy, Svein Tungevåg.

Makrellbåtar i kø for å levere: – Vi har hatt fullt køyr sidan starten av august

Båtane låg i kø for å levere makrell ved Maaløy Seafood onsdag. Dagleg leiar Roger Skavøypoll seier det er vanskeleg å vite kor lenge aktiviteten held seg oppe, og at det er nokre skjær i sjøen, som tilgang på emballasje.

onsdag 01.09 2021

Etter mer enn 40 år som speiderledere gir Guttorm og Petter seg. Men de håper inderlig at noen vil ta over

Siden Guttorm Lillestøl flyttet tilbake til Raudeberg på 80-tallet, har han og broren, Petter Lillestøl, ledet speidergruppen KFUK-KFUM på Raudeberg.

tirsdag 31.08 2021

– Vi satsar knallhardt på rekruttering

Jan Ove Kolseth, som sjølv har jobba 18 år for MOWI ASA, meiner det å kunne bygge karriere nært der ein bur og MOWI si satsing på rekruttering er kjempeviktig.

– Viss ein ikkje finn lykka på ein sjømatkonferanse på Raudeberg, då veit eg ikkje kor ein finn den

Sjølv om Sveinung Rotevatn meinte det var god stemning på sjømatkonferansen, måtte han ta opp eit tema som ikkje er kjekt. Dei ulike krisene vi står i som menneske.

Nesten 2000 menneske i Kinn kommune jobbar i sjømatnæringa

– Det seier noko om dimensjonen på næringa, seier ordførar Ola Teigen i Kinn kommune. Han ser på Kinn som ei svært spennande sjømatkommune i vekst.

Har fordelt nye millionar til to lokale kommunar som har fått utilsikta reduksjon i inntekt

Kinn kommune får to millionar av Statsforsvaltaren, medan Stad kommune får 500.000 kroner.

mandag 30.08 2021

Tre nye positive prøver: – Alle er i forbindelse med reise og medfører svært liten risiko

– Alle er i forbindelse med reise og medfører svært liten risiko, fortel smittevernoverlege Kjell-Arne Nordgård.

– Kjekt at turistar blei lenger enn planlagt og brukte fleire av tilboda i området

Rutt-Lovise Strand, som har drive turistinformasjonen gjennom sommaren, har no avslutta drifta. Ho er spesielt fornøgd med tilbakemeldingane frå dei som seier at dei enda opp med å bli mykje lenger enn planlagt.

Når biblioteket har premiere på det nye mobilspelet sitt, kan du bli ein av karakterane

Vågsøy folkebibliotek er i førarsetet på eit nytt interaktivt utandørsspel når biblioteka i Nordfjord tar i bruk ny teknologi for å gje publikum tilgang på litteratur på ein spennande måte.

Målform ved denne skulen er ei av berre åtte lokale folkeavstemmingar i år

Åtte kommunar held lokale folkeavstemmingar i år. Fleire stader handlar det om målform i skulen, som ved Skram skole i Kinn. Og på Nordmøre vil to kommunar vurdere å byte fylke.

lørdag 28.08 2021

To har søkt stillinga som avdelingsleiar for barnevernet

Det har kome to søkarar til stillinga som avdelingsleiar i Kinn barnevern i Florø.

– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

Vegen mellom Måløy og Oppedal i Kinn kommune er registrert som ei vegstrekning med behov for utbetring, men er på noverande tidspunkt ikkje planlagt utbetra.

fredag 27.08 2021

Som lita leika ho i vegen. No må ho jogge med barnevogna for å komme i sikkerheit for bilane

Jannicke Kvalheim Myrestrand forventar ikkje at fylkesveg 5715 mellom Måløy og Oppedal skal vere som i gamle dagar, men meiner det ikkje er forsvarleg slik den er no. – Møtest to bilar her i 80 km/t, må det gå gale.