Tema

tirsdag 14.12 2021

Ein lang og følelsesladd diskusjon om det kommunale kjøkkenet gav nokre svar, men ikkje alle

Diskusjonen og spørsmåla i kommunestyret i samband med orienteringssaka om nedlegging av det kommunale kjøkken i Måløy viste at ikkje alle representantar var godt orienterte eller hadde sett seg nok inn i sak eller sakspapir. Nokre blei bedne om halde seg til fakta.

onsdag 01.12 2021

«Den fremlagte rapporten gir ikke et økonomisk grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy»

onsdag 17.11 2021

Maten frå det kommunale kjøkkenet blir dyrare. Men det gjeld alle

Tipsarar har fortalt Fjordenes Tidende at brukarar og pårørande har fått meldingar om at middagen frå det kommunale kjøkkenet kjem til å auke med 30 kroner. Ifølgje rådgjevar i helse og velferd, Robert Kalsvik, har Kinn kommune ikkje sendt ut slik informasjon med det beløpet til brukarar.

tirsdag 16.11 2021

Prosjektgruppa: Meinte samanslåing av kjøkken var mogleg – med nokre praktiske tiltak

Kinn kommune har i samband med arbeidet med å redusere tal på sentralkjøkkena i kommunen hatt ei prosjektgruppe som har jobba med ulike sider av gjennomføringa. Konklusjonen deira var at det var mogleg å slå saman kjøkkena – med nokre tilpassingar.

mandag 15.11 2021

Eldrerådet set nedlegginga av kjøkkenet på agendaen i møte i dag

– Nedlegginga av kjøkkenet i Måløy har skapt overskrifter og debatt i media, skriv Eldrerådet i Kinn i sakspapira til måndagens møte i Eldrerådet. Dei set derfor saka på agendaen i møtet måndag.

Skal auke opp til 659 måltid kvar dag utan fleire kostnadar: – Vi har gjort det før

Bordgleder KF skal produsere 659 måltid kvar dag utan at dei faste kostandane auker. Ifølgje dagleg leiar i føretaket, Halvor Halvorsen, er det fullt mogleg.

lørdag 13.11 2021

Raudt og Sp håper det går an å trykke på pause i kjøkkensaka

Omorganiseringa av kjøkkentenesta i Kinn kommune har skapt diskusjonar og spørsmål. Raudt og Sp håper at ein kan sette saka på pause, slik at ein får vurdere den skikkeleg.

onsdag 10.11 2021

«Nedlegging av kjøkkenet i Måløy: Det er ingen skam å snu ...»

– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

Saka om nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy har skapt bølger den siste tida. Eit av momenta som har blitt trekt fram er at styreleiaren i det kommunale føretaket som no skal overta all kommunal matproduksjon i Kinn, Bordgleder, også er betalt utvalsleiar og medlem av formannskap og kommunestyre.

Ope brev til Kinn kommune om det kommunale kjøkkenet

«Som innbyggjar er det av interesse å få vurdert heile kostnadsbildet i ei sak som vekkjer så sterke kjensler»

mandag 08.11 2021

Ber Raudt dokumentere manglande innsparing og dårleg matkvalitet

Ordførar Ola Teigen (Ap) er ikkje uvillig til å sjå på kjøkkensaka på nytt – dersom Raudt kan dokumentere at innsparing ikkje er tilstades eller at kvaliteten på maten ikkje held mål.

Det kommunale kjøkkenet: – Eg legg til grunn at det er reelle innsparingar knytt til denne endringa

Leiar for Helse-, sosial og omsorgsutvalet i Kinn, Arlene Vågene (H), har kontakta kommunalsjef for helse og omsorg, Norunn Stavø, for å få dei heilt korrekte tala for mogleg innsparing på å slå saman dei kommunale kjøkkena i kommunen.

Ber utvalgsledere og ordfører sette nedleggelse av kjøkkenet på sakslista

I en e-post sendt til lederen i Kinn eldreråd, lederen i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn og ordfører Ola Teigen (Ap) ber partiet Rødt om at saken om det kommunale kjøkkenet i Måløy blir satt på sakslista til førstkommende møte.

onsdag 03.11 2021

«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

tirsdag 13.04 2021

Mener organisering av matleveransene er underordnet. God kvalitet på maten er det som betyr noe

– For oss i Frp har dette med god kvalitet på maten vært et viktig fokus. Kommunen er bare et verktøy for det som skal leveres, sier Frank Willy Djuvik om saken om det kommunale kjøkkenet i Kinn.