Tema

lørdag 15.01 2022

Høyst usikkert om departementet deler regninga på utredning eller reversering av Kinn

Ingenting er gitt når det handler om midler til å få dekket utgifter til både utredning av deling av Kinn eller en eventuell delingsprosess.

Departementet: Ikke vanlig praksis å sette opposisjonen i blindkopi

Da ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn under ett døgn før informasjonsmøtet med Statsforvalteren om mulig reversering mottok en e-post fra Kommunal- og distriktsdepartementet visste både mediene og Kinn Senterparti innholdet i e-posten før ham.

fredag 14.01 2022

Vi har stilt departementet spørsmål om Kinn-deling, utredning og reversering. Her er svarene vi fikk

Det verserer mange spørsmål, og ikke minst påstander, om hvem som burde initiert, bestilt og utført en utredning om deling av Kinn. Er det Kinn selv, Statsforvalteren, Kommunal- og distriktsdepartementet eller er det noen helt andre?

mandag 10.01 2022

Forklarar søknadssummen på fem millionar:

Trur både det å leige inn konsulentar og bruk av eigne ressursar vil koste

Fleire har meint at summen Kinn kommune søker om i støtte til ei utgreiing om reversering, fem millionar, er vel høg. Kommunedirektør Terje Heggheim seier det handlar om at jobben skal utførast av eksterne og at eigne ressursar også kjem til å måtte bli brukt.

lørdag 08.01 2022

Mener ordføreren tåkelegger, men vil vente med svar til partiet har fått snakket sammen

Fredrik Egeberg i Kinn Sp sin kommunestyregruppe kommer gjerne med en tilbakemelding på vegne av partiet på svarene til ordfører Ola Teigen (Ap) når det gjelder informasjon rundt utredning og mulig reversering av Kinn. Men først vil partiet avvente det formelle svaret fra ordføreren og et møte i partiet.

fredag 07.01 2022

Krev svar frå ordføraren: Kan dårleg informasjonsflyt mellom Kinn og departementet ha påverka kommunestyret om reversering?

Kommunestyregruppa i Kinn Senterparti sendte fredag ettermiddag ut ein e-post til Kinn kommune og ordførar Ola Teigen (Ap) med spørsmål om kommunereverseringsprosessen. Desse ønsker dei skriftlege svar på frå ordføraren.

torsdag 06.01 2022

Søker om 5 millionar kroner i støtte for å greie ut om kommunen skal løysast opp

I Kinn kommunestyre 14. desember i fjor gjorde politikarane vedtak om å foreta ei utgreiing for å sjå på konsekvensane av ei mogleg kommuneoppløysing av Kinn.

torsdag 09.12 2021

Åpner for å behandle Kinn på tilsvarende måte som tvangssammenslåtte kommuner

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og regionaldepartementet kommer med råd til ordførar Ola Teigen og Kinn kommune i et brev der han svarer på ordførerens spørsmål om eventuell deling av Kinn.

onsdag 08.12 2021

«Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste»

mandag 06.12 2021

«Ein søknad om reversering krev grundig handsaming før den eventuelt vert lagd fram for Stortinget»

– Kanskje er det på tide å stå i ubehaget, ta den vanskelege praten og evaluere Kinn kommune?

fredag 03.12 2021

Har kontakta Statsforvaltaren og departementet om den usikre situasjonen Kinn har kome i

Kommunedirektør Terje Heggheim bruker fredagsbrevet sitt til å kommentere den usikre situasjonen Kinn kommune har kome i etter at det blei kjent at Høgre opnar opp for folkeavstemming om reversering. Han fryktar konsekvensane.

torsdag 02.12 2021

«Utspelet frå Djuvik om Kinn og reversering fungerer som skremselspropaganda»

tirsdag 30.11 2021

«Det kan faktisk ikkje vere eit svar på utfordringane i økonomien å bygge opp att to organisasjonar»

tirsdag 09.11 2021

 «Jeg håper det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering»

lørdag 06.11 2021

Har sett kortare frist for kommunar og fylke som vil løysast opp

Kommunar og fylkeskommunar som ønskjer å løyse opp tvangssamanslåingar må søke innan 1. mars neste år, opplyser regjeringa.

onsdag 03.11 2021

«Det er ikke usannsynlig at flere av de som stemte for sammenslåing angrer på dette, etter at resultatet nå har vist seg så tydelig»

mandag 01.11 2021

Gir klarsignal: – Set i gang oppløysinga av kommunar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovar økonomisk tryggleik til tvangssamanslåtte kommunar som løyser seg opp. No ber han kommunestyra sette i gang.

fredag 17.09 2021

«Et svar til dere som blander reverseringsmobilisering med stortingsvalg: Det har ikke vært avstemming for eller mot Kinn nå»

onsdag 02.06 2021

«Ordføraren i Kinn må velja seg eit anna folk»

fredag 21.05 2021

«Ja til reversering av Kinn bør legge frem budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune»

onsdag 28.04 2021

«Joda, folket har talt. Problemet er bare at en del politikere sluttet å lytte til folket straks de ble valgt»

Meningsmålingen i Kinn

«Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

tirsdag 27.04 2021

Kommer til å svare på Oldeides utfordring om hvordan han vil ta hensyn til innbyggernes reverseringsønske

Ola Teigen (Ap) er klar til å svare på Geir Oldeide (Rødt) sitt spørsmål om hvordan ordføreren vil ta hensyn til at innbyggerne i Kinn kommune nå ønsker å løse opp kommunen igjen.

torsdag 22.04 2021

Meiner politikarane i Kinn må ta eit standpunkt

– Når dei folkevalde er på kollisjonskurs med folket, så er det dei som må justere haldninga si – ikkje folket

Geir Oldeide (Raudt) vil ha svar på korleis Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ta omsyn til at innbyggarane i kommunen no ønsker å løyse opp kommunen igjen.

fredag 16.04 2021

– At motstanden mot Kinn ser ut til å auke, er utfordrande for dei som skal bygge den nye kommunen

torsdag 15.04 2021

«Jeg kan gjerne være enig med Hagen, jeg, men da tar vi feil begge to»

– Mitt fokus, uavhengig av dette resultatet, ligg på å bygge den nye kommunen og styrke tenestene til innbyggjarane

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) lar seg ikkje nemneverdig påverke av resultata frå spørjeundersøkinga som viser at fleirtalet er for ei reversering av kommunen. – Det var forventa, seier han.

– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast

–  Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.

Motstanden er desidert størst i Vågsøy

Fleirtalet er framleis negative til Kinn. Over halvparten av dei spurte i undersøkinga vil løyse opp den nye kommunen

53 prosent av innbyggarane som er spurt i meiningsmålinga om Kinn vil reversere den nye kommunen, medan 33 prosent vil halde på Kinn. 14 prosent svarar at dei ikkje veit. Men florøværingane er langt meir positive til ekteskapet enn vågsøyværingane.