Tema

mandag 17.01 2022

Kommune- og regionreforma kosta over 3,2 milliardar kroner

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) vart spurd av ein partikollega kor mykje kommune- og regionreforma har kosta. Svaret: over 3,2 milliardar kroner.

lørdag 15.01 2022

Høyst usikkert om departementet deler regninga på utredning eller reversering av Kinn

Ingenting er gitt når det handler om midler til å få dekket utgifter til både utredning av deling av Kinn eller en eventuell delingsprosess.

fredag 14.01 2022

Vi har stilt departementet spørsmål om Kinn-deling, utredning og reversering. Her er svarene vi fikk

Det verserer mange spørsmål, og ikke minst påstander, om hvem som burde initiert, bestilt og utført en utredning om deling av Kinn. Er det Kinn selv, Statsforvalteren, Kommunal- og distriktsdepartementet eller er det noen helt andre?

mandag 10.01 2022

Forklarar søknadssummen på fem millionar:

Trur både det å leige inn konsulentar og bruk av eigne ressursar vil koste

Fleire har meint at summen Kinn kommune søker om i støtte til ei utgreiing om reversering, fem millionar, er vel høg. Kommunedirektør Terje Heggheim seier det handlar om at jobben skal utførast av eksterne og at eigne ressursar også kjem til å måtte bli brukt.

lørdag 08.01 2022

Mener ordføreren tåkelegger, men vil vente med svar til partiet har fått snakket sammen

Fredrik Egeberg i Kinn Sp sin kommunestyregruppe kommer gjerne med en tilbakemelding på vegne av partiet på svarene til ordfører Ola Teigen (Ap) når det gjelder informasjon rundt utredning og mulig reversering av Kinn. Men først vil partiet avvente det formelle svaret fra ordføreren og et møte i partiet.

fredag 07.01 2022

Krev svar frå ordføraren: Kan dårleg informasjonsflyt mellom Kinn og departementet ha påverka kommunestyret om reversering?

Kommunestyregruppa i Kinn Senterparti sendte fredag ettermiddag ut ein e-post til Kinn kommune og ordførar Ola Teigen (Ap) med spørsmål om kommunereverseringsprosessen. Desse ønsker dei skriftlege svar på frå ordføraren.

torsdag 06.01 2022

Søker om 5 millionar kroner i støtte for å greie ut om kommunen skal løysast opp

I Kinn kommunestyre 14. desember i fjor gjorde politikarane vedtak om å foreta ei utgreiing for å sjå på konsekvensane av ei mogleg kommuneoppløysing av Kinn.

torsdag 09.12 2021

Åpner for å behandle Kinn på tilsvarende måte som tvangssammenslåtte kommuner

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og regionaldepartementet kommer med råd til ordførar Ola Teigen og Kinn kommune i et brev der han svarer på ordførerens spørsmål om eventuell deling av Kinn.

ESA har godkjent det norske regionalstøttekartet – dermed blir trolig arbeidsgiveravgiften fortsatt differensiert

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente i dag det norske regionalstøttekartet. Bedrifter i elleve nye kommuner får dermed mulighet til å motta distriktsrettet støtte.

onsdag 08.12 2021

«Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste»

mandag 06.12 2021

«Ein søknad om reversering krev grundig handsaming før den eventuelt vert lagd fram for Stortinget»

– Kanskje er det på tide å stå i ubehaget, ta den vanskelege praten og evaluere Kinn kommune?

fredag 03.12 2021

Har kontakta Statsforvaltaren og departementet om den usikre situasjonen Kinn har kome i

Kommunedirektør Terje Heggheim bruker fredagsbrevet sitt til å kommentere den usikre situasjonen Kinn kommune har kome i etter at det blei kjent at Høgre opnar opp for folkeavstemming om reversering. Han fryktar konsekvensane.

torsdag 02.12 2021

«Utspelet frå Djuvik om Kinn og reversering fungerer som skremselspropaganda»

onsdag 10.11 2021

Spelte inn det delte kommunesenteret som ein moglegheit til å effektivisere drifta

Jan Arve Midtbø (Sp) spelte inn det delte kommunesenteret i diskusjonen av dei store grepa Kinn kommune må gjennomføre for å få eit budsjett i balanse og ein berekraftig økonomi på sikt.

tirsdag 09.11 2021

 «Jeg håper det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering»

lørdag 06.11 2021

Har sett kortare frist for kommunar og fylke som vil løysast opp

Kommunar og fylkeskommunar som ønskjer å løyse opp tvangssamanslåingar må søke innan 1. mars neste år, opplyser regjeringa.

onsdag 03.11 2021

«Det er ikke usannsynlig at flere av de som stemte for sammenslåing angrer på dette, etter at resultatet nå har vist seg så tydelig»

mandag 01.11 2021

«Kanskje er prosessen rundt nedleggelse av kommunekjøkkenet utført etter de beste intensjoner, men det må være måte på behandling av samfunnets slitere»

Gir klarsignal: – Set i gang oppløysinga av kommunar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovar økonomisk tryggleik til tvangssamanslåtte kommunar som løyser seg opp. No ber han kommunestyra sette i gang.

fredag 17.09 2021

«Et svar til dere som blander reverseringsmobilisering med stortingsvalg: Det har ikke vært avstemming for eller mot Kinn nå»

mandag 26.07 2021

«Kommunene skal bestemme mer selv»

onsdag 02.06 2021

«Ordføraren i Kinn må velja seg eit anna folk»

fredag 21.05 2021

«Ja til reversering av Kinn bør legge frem budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune»

onsdag 28.04 2021

«Joda, folket har talt. Problemet er bare at en del politikere sluttet å lytte til folket straks de ble valgt»

Meningsmålingen i Kinn

«Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

torsdag 22.04 2021

Meiner politikarane i Kinn må ta eit standpunkt

– Når dei folkevalde er på kollisjonskurs med folket, så er det dei som må justere haldninga si – ikkje folket

Geir Oldeide (Raudt) vil ha svar på korleis Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ta omsyn til at innbyggarane i kommunen no ønsker å løyse opp kommunen igjen.

fredag 16.04 2021

– At motstanden mot Kinn ser ut til å auke, er utfordrande for dei som skal bygge den nye kommunen

torsdag 15.04 2021

– Jeg ble sint og forbannet. Det var det som utløste engasjementet mitt for å si nei til Kinn

For Fredrik Egeberg fra Måløy ble kampen mot sammenslåing med tidligere Flora kommune så viktig at han plutselig fant seg selv om arrangør for et fakkeltog for folkeavstemming, medlem av et politisk parti, representant i kommunestyret og styreleder i en organisasjon som kjemper for å få reversert hele kommunen.

«Jeg kan gjerne være enig med Hagen, jeg, men da tar vi feil begge to»

– Mitt fokus, uavhengig av dette resultatet, ligg på å bygge den nye kommunen og styrke tenestene til innbyggjarane

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) lar seg ikkje nemneverdig påverke av resultata frå spørjeundersøkinga som viser at fleirtalet er for ei reversering av kommunen. – Det var forventa, seier han.

– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast

–  Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.

Motstanden er desidert størst i Vågsøy

Fleirtalet er framleis negative til Kinn. Over halvparten av dei spurte i undersøkinga vil løyse opp den nye kommunen

53 prosent av innbyggarane som er spurt i meiningsmålinga om Kinn vil reversere den nye kommunen, medan 33 prosent vil halde på Kinn. 14 prosent svarar at dei ikkje veit. Men florøværingane er langt meir positive til ekteskapet enn vågsøyværingane.

fredag 09.04 2021

«Trass politiske stormar, pandemi og geografi – Kinn leverer!»

torsdag 08.04 2021

«Slik ser dagens middag i Måløy ut, når den har kommet seg ut av isopor og over på et fat. Debatten handler heller ikke om kvaliteten på maten»

tirsdag 06.04 2021

Svar til kommunedirektør Terje Heggheim  

«Vi ber deg om å legge bort alt som heiter prestisje i kjøkkensaka, start den på nytt og legg den fram for politisk handsaming»

– Vågsøy er og blir i Nordfjord og Flora i Sunnfjord

«Jeg antar at de fleste nå har fått med seg noe av prisen for å lage Kinn. En voldsom økning i eiendomsskatt, som er full av feil og ikke kan tas seriøst»

lørdag 27.03 2021

«Ein gjer klokt i å lytte til folk»

torsdag 18.03 2021

Vil reversere Kinn om han kjem i posisjon til det

– Denne kommunesamanslåinga burde ikkje ha skjedd. Eg håpar vi får eit regjeringsskifte som gjer om denne tabben av høgreregjeringa

Senterpartiet sitt forslag til stortingsvalprogram for komande periode  er no klart i form av eit utkast som skal leggast fram for landsmøtet. Erling Sande og partiet er der tydelege på kva dei meiner om kommunesamanslåingar som dei meiner har kome til mot folket si vilje.

mandag 15.03 2021

– Samanslåtte fylke og kommunar har partiet med på laget om innbyggjarane krev oppløysing

Raudt sitt landsmøte har gjort det enda tydlegare at det er folket som skal bestemme om ein vil ha oppløysing av samanslåtte kommunar eller fylke.

torsdag 28.01 2021

Ny rapport om erfaringer fra kommunesammenslåingen

Halvparten av kommunene som slo seg sammen kom ikke i mål med harmonisering før ny kommune var et faktum

Kommune- og regionreformen førte til at antall kommuner i Norge ble redusert fra 428 til 356. En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.