Tema

fredag 27.08 2021

«Å nytte eit omgrep som «vanlege» folk er folkeleg og artig å slenge rundt seg med. Men kven er desse vanlege som har sin tur no?»

onsdag 18.08 2021

Har stått i vinden i fire år og er klar for fire nye

Tore Storehaug er allereie stortingsrepresentant. Men fleire gongar tar folk feil og trur han er ein politisk rådgjevar. For folk trur at den ti år eldre, dresskledde mannen må vere stortingsrepresentanten, og ikkje han unge, spede som står og glisar ved sidan av.

mandag 21.06 2021

«Gunn Sande har rett når ho seier at tannlegestrukturen i Nordfjord var lagt før kommunestrukturen»

onsdag 05.05 2021

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

torsdag 29.04 2021

Deltar på landsmøte i helga

For William er det viktigaste å skape gode distriktssamfunn som folk ønskjer å bu i og flytte til

Til helga arrangerer KrF landsmøte. Der stiller William Dalsbø frå Stadlandet som delegat og representant som Sogn og Fjordanes 3. kandidat til stortingslista. Og 25-åringen har eit par viktige distriktsaker han ønskjer å løfte fram.

onsdag 17.03 2021

Tre milliardar til fylkesvegar i Vestland

– No står Nordfjord for tur

– Regjeringa si varsla storsatsing på opprusting av fylkesvegnettet gjer det mogleg å få opp farten i å ruste opp dei mest trafikkerte fylkesvegane i Nordfjord. Det seier leiar i Nordfjordrådet og 1. kandidat for Venstre til Stortingsvalet, Alfred Bjørlo.

søndag 14.03 2021

«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

fredag 12.03 2021

3,4 milliardar til tunnelen i ny transportplan

– Eg er svært nøgd med at regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan

torsdag 11.03 2021

Flyplassen og flyrutene til Florø må styrkast

Gustav Johan Nydal i Kinn KrF fortel at partiet har vedtatt å foreslå ein resolusjon om flytilbodet for Årsmøtet i Vestland KrF.