Tema

mandag 21.06 2021

«Gunn Sande har rett når ho seier at tannlegestrukturen i Nordfjord var lagt før kommunestrukturen»

onsdag 05.05 2021

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

torsdag 29.04 2021

Deltar på landsmøte i helga

For William er det viktigaste å skape gode distriktssamfunn som folk ønskjer å bu i og flytte til

Til helga arrangerer KrF landsmøte. Der stiller William Dalsbø frå Stadlandet som delegat og representant som Sogn og Fjordanes 3. kandidat til stortingslista. Og 25-åringen har eit par viktige distriktsaker han ønskjer å løfte fram.

onsdag 17.03 2021

Tre milliardar til fylkesvegar i Vestland

– No står Nordfjord for tur

– Regjeringa si varsla storsatsing på opprusting av fylkesvegnettet gjer det mogleg å få opp farten i å ruste opp dei mest trafikkerte fylkesvegane i Nordfjord. Det seier leiar i Nordfjordrådet og 1. kandidat for Venstre til Stortingsvalet, Alfred Bjørlo.

søndag 14.03 2021

«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

fredag 12.03 2021

3,4 milliardar til tunnelen i ny transportplan

– Eg er svært nøgd med at regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan

torsdag 11.03 2021

Flyplassen og flyrutene til Florø må styrkast

Gustav Johan Nydal i Kinn KrF fortel at partiet har vedtatt å foreslå ein resolusjon om flytilbodet for Årsmøtet i Vestland KrF.