Tema

torsdag 21.10 2021

Har gode råd på vegen til eit yrke: – Ikkje vel det same som kameraten din

Fem av dei som heldt innlegg på Heim i haust-festivalen om deira studie og yrkesval, hadde gode råd til ungdommen som under konferansen fekk eit inntrykk av dei ulike jobbmogelegheitene på kysten.

mandag 30.08 2021

– Kjekt at turistar blei lenger enn planlagt og brukte fleire av tilboda i området

Rutt-Lovise Strand, som har drive turistinformasjonen gjennom sommaren, har no avslutta drifta. Ho er spesielt fornøgd med tilbakemeldingane frå dei som seier at dei enda opp med å bli mykje lenger enn planlagt.

onsdag 25.08 2021

De neste dagene er det meldt både regn, skyer, sol, bris og stiv kuling

De neste dagene vil en her på kysten kunne oppleve både regn, skyer, sol, bris og stiv kuling.

tirsdag 22.06 2021

Regjeringa vil skape nye, grøne jobbar langs kysten

Regjeringas kyststrategi skal skape fleire framtidsretta og grøne arbeidsplassar langs kysten ved å foreine havpolitikk med kystpolitikk.

torsdag 27.05 2021

Får 2,4 millionar til å skape kultur- og reiselivsopplevingar på kysten

Stiftinga Kystkultur No! er ein av dei som får tilskot av Vestland fylkeskommune sitt hovudutval til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar.

søndag 02.05 2021

«Skram skole, Måløybyen og fremtiden: Jeg ønsker alle et miljømessig rett valg med skolen og hele skoletunet»

onsdag 24.03 2021

«Medieomtalen av NTP har ein tendens til berre å handle om veg, men den gjeld òg andre viktige samferdslesektorar. Ikkje minst kysten»