Tema

mandag 21.06 2021

«Hei ordfører og næringssjef! Samarbeider dere godt nok med næringslivet om lokale utdanningstilbud?»

«Innan få år vil 21.000 lærarar ikkje lengre få lov til å undervise i faga sine»

torsdag 03.06 2021

«Lat oss gje dei som steller på gravplassane ei rose i staden for kaktus»

fredag 21.05 2021

«Ja til reversering av Kinn bør legge frem budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune»

onsdag 05.05 2021

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

5. mai er den internasjonale jordmordagen

«Dessverre er jordmordekningen altfor dårlig, men jeg vil benytte anledningen til å takke og hylle alle dyktige jordmødre der ute»

mandag 03.05 2021

«Vi har lenge ropt at studentene må tas på alvor. Nå viser undersøkelser at mange studenter sliter med psykiske plager»

fredag 30.04 2021

«Sp og Ap sviktar pensjonistane igjen!»

onsdag 28.04 2021

Meningsmålingen i Kinn

«Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

lørdag 24.04 2021

«Då Borten var statsminister prøvde han å rette på skamma overfor krigsseglarane, men det vart nedstemt. Og seinare gløymt»

fredag 23.04 2021

Svar på Venstre sin kritikk av Sp:

«Vi vil sikre at norsk fisk skapar arbeidsplassar og busetnad langs kysten»

onsdag 14.04 2021

«Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet»

tirsdag 23.03 2021

Eiendomsskatten i Kinn

«Det er viktig at verdiene fastsettes på en måte som skaper tillit mellom partene og at det er nødvendig åpenhet i prosessen»

mandag 22.03 2021

«Når elektrifisering står i vegen»

fredag 19.03 2021

«Avstanden i Kinn mellom kommunesentra Florø og Måløy blir vel vitterleg den same, med eller utan Bremanger?»

onsdag 17.03 2021

«Eldrebølgen må møtes med digital opplæring»

«Ikkje ein gong det uregjerlege Stadhavet vernar seg sjølv lenger»

«Alle skal få ei reell moglegheit til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring»

tirsdag 16.03 2021

«Mi og mange si bekymring med dette framlegget er at narkotika vert meir sosialt akseptert, som igjen vil føra til meir bruk»

mandag 15.03 2021

«Vi i Rødt synes samlet opptelling er et klart dårligere alternativ enn slik det ble løst ved forrige valg»

søndag 14.03 2021

«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

fredag 12.03 2021

«Byrdene har rammet oss alle, men likevel blitt svært ulikt»

onsdag 10.03 2021

«For å sikre den norske befolkningen vaksiner, har vi sagt ja til utvidelser av alle avtaler med industrien»

onsdag 09.12 2020

«No er det slutt på pensjonsranet»

søndag 25.10 2020

«Skjebnetime for USA»

lørdag 24.10 2020

«Kvifor er ikkje Stad kommune, som tilsynsmynde, til stades når eit av kommunen sitt mest tydingsfulle naturområder vert rasert?»

mandag 28.09 2020

«Dei fortener meir enn berre klapping og fine ord»

fredag 25.09 2020

«Vi har heile vegen sagt at nytt rådhus er eit «kjekt å ha»-prosjekt»

torsdag 24.09 2020

«Anleggsarbeidet må stoggast no - før meir skade skjer på sårbar natur»

onsdag 23.09 2020

«Vi vil aldri undervurdere fiskens velferd»

tirsdag 22.09 2020

«Å gjennomføre videregående og få vitnemål er viktig, men for oss er det også veldig viktig hvordan ungdommene våre har det på skolen»

«Er dei 150 meter høge turbinane allereie reist og blåst over ende før stoppordren kjem?

lørdag 12.09 2020

«Å gjev du batt meg»

fredag 11.09 2020

«På tide å sjå framover»

onsdag 09.09 2020

«Han skaper usikkerhet for kommuner som allerede står i en hardt presset situasjon»

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

tirsdag 08.09 2020

«Vi held fram kampen på ein ryddig og sakleg måte»

lørdag 29.08 2020

«No er vi bekymra for kva eit potensielt regjeringsskifte i 2021 vil ha å seie for viktige klimasatsingar»

søndag 23.08 2020

«Her er det no fleire lærarar enn konfirmantar, så her har det nok gått etter planen»

tirsdag 18.08 2020

«Studentane snyltar ikkje på Bergen. Dei er tvert imot eit økonomisk gode og ein stor ressurs.»

tirsdag 14.07 2020

«Ingen skam å snu - særleg når sentrale styremakter berre er ute etter å sentralisere og flytte makta lenger vekk frå folk»

tirsdag 16.06 2020

«Hvor havner ansvaret for tapt liv rundt Stad når man har varslet i over 40 år uten løsning?»

lørdag 13.06 2020

«Turistinformasjon og Måløyraid Senteret»

fredag 12.06 2020

«Store utfordringar med prisregime for vatn og avløp i Kinn»

onsdag 10.06 2020

«Ut av Vestland»

onsdag 03.06 2020

«No krev vi som bur her og næringslivet dei rette svara, vi har venta lenge nok»

onsdag 15.04 2020

«Kva vil Okla medføre?»

tirsdag 10.03 2020

«Det grøne skifte og klimakur»

søndag 08.03 2020

«Kinn Ap og prioritering av Skram skole»