Tema

søndag 25.10 2020

«Skjebnetime for USA»

lørdag 24.10 2020

«Kvifor er ikkje Stad kommune, som tilsynsmynde, til stades når eit av kommunen sitt mest tydingsfulle naturområder vert rasert?»

mandag 28.09 2020

«Dei fortener meir enn berre klapping og fine ord»

fredag 25.09 2020

«Vi har heile vegen sagt at nytt rådhus er eit «kjekt å ha»-prosjekt»

torsdag 24.09 2020

«Anleggsarbeidet må stoggast no - før meir skade skjer på sårbar natur»

onsdag 23.09 2020

«Vi vil aldri undervurdere fiskens velferd»

tirsdag 22.09 2020

«Å gjennomføre videregående og få vitnemål er viktig, men for oss er det også veldig viktig hvordan ungdommene våre har det på skolen»

«Er dei 150 meter høge turbinane allereie reist og blåst over ende før stoppordren kjem?

lørdag 12.09 2020

«Å gjev du batt meg»

fredag 11.09 2020

«På tide å sjå framover»

onsdag 09.09 2020

«Han skaper usikkerhet for kommuner som allerede står i en hardt presset situasjon»

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

tirsdag 08.09 2020

«Vi held fram kampen på ein ryddig og sakleg måte»

lørdag 29.08 2020

«No er vi bekymra for kva eit potensielt regjeringsskifte i 2021 vil ha å seie for viktige klimasatsingar»

søndag 23.08 2020

«Her er det no fleire lærarar enn konfirmantar, så her har det nok gått etter planen»

tirsdag 18.08 2020

«Studentane snyltar ikkje på Bergen. Dei er tvert imot eit økonomisk gode og ein stor ressurs.»

tirsdag 14.07 2020

«Ingen skam å snu - særleg når sentrale styremakter berre er ute etter å sentralisere og flytte makta lenger vekk frå folk»

tirsdag 16.06 2020

«Hvor havner ansvaret for tapt liv rundt Stad når man har varslet i over 40 år uten løsning?»

lørdag 13.06 2020

«Turistinformasjon og Måløyraid Senteret»

fredag 12.06 2020

«Store utfordringar med prisregime for vatn og avløp i Kinn»

onsdag 10.06 2020

«Ut av Vestland»

onsdag 03.06 2020

«No krev vi som bur her og næringslivet dei rette svara, vi har venta lenge nok»

onsdag 15.04 2020

«Kva vil Okla medføre?»

tirsdag 10.03 2020

«Det grøne skifte og klimakur»

søndag 08.03 2020

«Kinn Ap og prioritering av Skram skole»