Tema

søndag 30.05 2021

– I dag samlar delar av lastebilnæringa seg for ny veg over Strynefjellet

lørdag 24.04 2021

– Heller ikkje denne gangen er rv. 15 Strynefjellet funnen verdig for oppstart. Det er knapt så vi kan tru det!

Asgeir Gil, som er fylkesleiar i Norges Lastebileierforbund, er saman med resten av forbundet i harnisk etter at oppgradering av Strynefjellet heller ikkje denne gangen blei prioritert i NTP.

onsdag 24.03 2021

«Medieomtalen av NTP har ein tendens til berre å handle om veg, men den gjeld òg andre viktige samferdslesektorar. Ikkje minst kysten» 

tirsdag 23.03 2021

«Ja til rassikring og nei til Hordfast og store motorvegprosjekt»  

lørdag 20.03 2021

– Vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, som Stad skipstunnel

I Nasjonal transportplan settes det til sammen av rundt 33 milliader kroner for å legge til rette for konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport, effektive havner og transportkorridorer. Dette er en lett økning fra nasjonal transportplan i perioden 2018-2029.

fredag 19.03 2021

Her kan du se hva Nasjonal transportplan betyr for Vestland

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1.200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Vestland fylke.

fredag 12.03 2021

3,4 milliardar til tunnelen i ny transportplan

– Eg er svært nøgd med at regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan

lørdag 06.03 2021

Fleire lekkasjar frå NTP, men departementet vil ikkje seie når heile planen er klar

Nasjonal Transportplan (NTP) skal leggjast fram i vår. Det har allereie komme fleire planlagde lekkasjar, men Samferdsledepartementet har ingen konkret dato for når planen blir lagt fram i sin heilskap.