Tema

mandag 19.10 2020

Ope brev til Stad kommune:

«Vi krev at ordførar stoggar arbeidet med augeblikkeleg verknad»

onsdag 30.09 2020

Varslingssystem og grøfter skal sørge for at dette ikkje skjer igjen

Tidleg i september førte mykje nedbør til at vatn byrja å erodere i anleggsområdet ved tilkomstvegen til Okla vindkraftverk og naturlege massar vart vaska ut gjennom terrenget og ned i Vågselva. No skal grøftesystem og automatiske loggarar skal hindre at dette skjer igjen.

mandag 28.09 2020

Var med og danna Stad Landskap då dei først ville ha turbinar i Hoddevik

Dagfred Berstad (72) er pensjonert lærar busett i Ervik. Han minnast at han og fleire organiserte seg i det som vart organisasjonen Stad Landskap etter eit høyringsmøte om vindkraftplanane på Stadlandet tilbake i 1998.

Aksjonsleiaren vart engasjert under eit folkemøte på grendehuset

Hans Christian Hansen (53) budde eigentleg i Sogndal, men var tidleg på 2000-talet heime på Stadlandet, dei siste tre åra mora levde. Det var på eit møte på Stadlandet grendahus i 2006 gneisten vart tent til motstand mot Okla vindkraftverk.

Marita var den einaste som stemte imot vindkraftverket på Okla i 2008

Marita Aarvik seier ho har jobba mot vindkraft på Stadlandet sidan ho høyrde om den første planen som inneheldt anlegg på Hoddevikfjellet i tillegg til Okla.

For Ragnhild kom reaksjonen med eit pang då maskinene byrja å grave

Ragnhild Sjåstad-Hansen (45) fortel at ho ikkje har stokke hovudet mykje fram i vindkraftsaka tidlegare, men at det kom ein reaksjon då maskinene byrja grave.

Sylvi har ikkje noko imot å bli omtala som eit «helsikes kvinnfolk»

Ho har vore rektor på Stadlandet i ei årrekke. Sylvi Olsson (70) stiller seg også bak parolen «Helsikes kvinnfolk» og protesterer mot vindkraft.

Kven er eigentleg menneska bak vindkraftmotstanden? Vi møtte fem av dei som byter på å halde vakt på Stadlandet

Det bles ein vind langs kysten. Ein vind som ikkje gjev fart til turbinar, men som har som mål om å stoppe dei.

lørdag 12.09 2020

Samla ja- og nei-folk

– Møtet var positivt for bygda

Marita Aarvik håper at møtet for samhald på Stad kan vere ei byrjing til noko meir i vindkraftsaka.

torsdag 10.09 2020

Garanterer at dei har pengar til opprydding

Stad kommune har kravd at utbyggjar på Okla allereie no dokumeterer bankgaranti for opprydning og tilbakføring etter at konsesjonen går ut. No er dokumentasjonen på plass.

onsdag 09.09 2020

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

tirsdag 08.09 2020

«Vi held fram kampen på ein ryddig og sakleg måte»

lørdag 05.09 2020
16

Fryktar det kan gå utover livet i elva

Har dokumentert store mengder grus og gjørme frå anleggsområdet

Jon Frogner følgjer arbeidet med tilkomstvegen til vindkraftparken på Stadlandet tett. Som Venstre-politikar og uttalt motstandar av prosjektet, likar han ikkje det han ser berre ei veke etter oppstart av arbeidet.

– Alt bør vere formelt avklara før omstridde vindkraftanlegg blir sett i gang

fredag 04.09 2020

Kom med krass kritikk av ordføraren. – Han må pakke snippeska

I forbindelse med det spontane møtet på restauranten på Vestkapp, kom leiar i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, med krass kritikk av Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V).

fredag 10.07 2020

Ber departementet vurdere om konsesjonen til det omstridde vindkraftverket har fulgt lovens krav

På bakgrunn av nye moment oversendt Olje- og energidepartementet frå Selje kommune hausten 2019 ber no ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, departementet om ein ny gjennomgang av konsesjonen. Han meiner det er naturleg sett i lys av Stortinget sitt vedtak av 19. juni 2020.

onsdag 01.07 2020

Mange møtte opp på vindkraftdemonstrasjonen

Wenche med klar beskjed: – Vi flyttar ikkje heim dersom vindkraftverket kjem

For Wenche Hovlid Sortvik er det uaktuelt å flytte heim dersom Okla vindkraftverk på Stadlandet kjem. Tysdag deltok ho på demonstrasjon mot vindkraft på Stadlandet då turneen «Ja til livskvalitet - nei til vindterror» med Hans Petter Thue i spissen stoppa på Stadlandet.

søndag 03.05 2020

Les Thea (9) sitt brev til kongeparet

– Det er noko eg har lyst til å fortelja fordi eg er bekymra for framtida

Saman med bestemor May Hege Hammersvik og oldefar Halvor Hammersvik har Thea (9) formulert eit brev til kong Harald og dronning Sonja der ho luftar sine tankar om vindkraftutbygginga på Stadlandet.

torsdag 16.04 2020

Har fått underskriftene dei treng

No må saka behandlast i kommunestyret

Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad har samla inn nok underskrifer til at forslaget må behandlast i Stad kommunestyre.

onsdag 15.04 2020

«Kva vil Okla medføre?»

mandag 06.04 2020

Mobiliserer på ny for å stoppe vindkraftplanane

Bård Inge Fløde og resten av gjengen i Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad, mobiliserar nok ein gong for å hindre at vindkraftplanane på Okla i Stad kommune vert sett i verk.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.

lørdag 15.02 2020

«Når NVE «ikke vil se»…»