Tema

tirsdag 15.09 2020

Fylkesrådmannen vil utsette prosjektet

Han krev byggestart neste år

Fylkesrådmannen ønskjer å utsette bygginga av Svelgen-Indrehus til 2024, og løyver fem millionar kroner då. Dette betyr i praksis at det er neste fylkestingsperiode som må ta stilling til saka.

torsdag 25.06 2020

Trur samarbeidet om ordføraroppgåver skal gå greitt

Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap), trur han og varaordførar i Sidsel Kongsvik (Sp) skal kunne samarbeide greitt sjølv om dei to partia har brote samarbeidet.

fredag 29.05 2020

Ber ordførar og kommunedirektør svare på kva som skjer med avvik på omsorgssenter, brannstasjonar og skular

Kontrollutvalet i Kinn kommune har stilt fleire spørsmål til ordførar og kommunedirektør som dei ønskjer svar på i sitt møte 17. juni. Spørsmåla er knytt til rapportar frå Arbeidstilsynet om avvik, manglande oppfølging på spørsmål frå publikum og sletting av postlister.  

fredag 27.03 2020

Har tru på at videomøte kan fungere med litt tilpassing

Videomøtet med 39 kommunestyrepolitikarar gjekk knirkefritt. Heilt til dei skulle «vise med stemmeteikn»

Torsdag kveld debuterte kommunestyret i Kinn med møte via videokonferanse. Diskusjonen mellom 39 politikarar skulle organiserast med taleliste, innlegg, replikkar, gruppemøte og votering. Og det begynte veldig bra.

fredag 28.02 2020

Vil vite om Kinn var representert på viktig vegmøte

Morten Hagen (H) vil vite om Kinn var representert då Nordfjordrådet samla seg om ein uttale til Nasjonal transportplan.

onsdag 19.02 2020

Taper millioner på lavt utdanningsnivå

– Helt komplett uforståelig

Kinn-ordfører Ola Teigen (Ap) mener det er uforståelig at kommuner med lavt utdanningsnivå får mindre penger til barnehage enn andre.

fredag 14.02 2020

Krev gransking av pengebruken

terje heggheim

Kinn kommune må spare fleire titals millionar på få år, men i prosessen fram mot den nye kommunen la kommunetoppane att to millionar i Kalvåg.