Tema

mandag 18.10 2021

Ein skal jobbe med fiskeri og havbruk, den andre med arbeidsliv

Olve Grotle (H) er nøgd med å få vere Sogn og Fjordane sin representant i næringskomiteen, medan Torbjørn Vereide har fått plass i arbeids- og sosialkomiteen.

mandag 04.10 2021

Valt til næringskomiteen på Stortinget

– Eg er glad og stolt over å bli Venstre sitt medlem i næringskomiteen, på eitt av Venstre sine mest sentrale politikkområde, seier Alfred Bjørlo, valt inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane valkrins.

tirsdag 28.09 2021

– Det skal mykje til for at eg skal takke nei til å vere statssekretær eller politisk rådgjevar

Dersom Siri Sandvik får ein telefon med spørsmål om ei rolle i regjeringsapparatet, hadde ho syntest det hadde vore spennande. Men ho understreker at dette er for tidleg å tenke på og at det er reint hypotetisk.

mandag 27.09 2021

Ingebjørg (21) kan bli valt inn i sentralstyret i ungdomspartiet

Ingebjørg Flyum Bjørlo har vore aktiv i Unge Venstre i 8 år. No er ho innstilt som medlem i sentralstyret.

søndag 26.09 2021

Konstruktiv diskusjon i krevjande sak: Meiner det er gledeleg å stå saman om dette

Administrasjonen fekk skryt for godt saksarbeid i Skram skole-saka og representantane i Kinn kommunestyre ga kvarandre ros for god og konstruktiv diskusjon i ei vanskeleg sak.

lørdag 25.09 2021

Fryktar det kjem fleire helseplagar for elevar og lærarar: Kommunen vil sjå på saka igjen

Stine Øvrelid (Ap) stilte administrasjonen spørsmål rundt helseplagar som kan komme seinare for elevar og tilsette ved Skram skole.

fredag 24.09 2021

Roy rykker opp som vara til kommunestyret

Kristin Oldeide får fritak frå politiske verv i Kinn kommune ut perioden, og Roy Husevåg rykker opp som 3. vara for Raudt til Kinn kommunestyre.

Etterlyste viktig sak: – Kvifor står den ikkje på sakslista?

Daniel Henriksson (Raudt) etterlyste saka om finansielle måltal i kommunestyret torsdag sidan den ikkje stod på sakslista.

torsdag 16.09 2021

– Valresultatet i Kinn kan ikkje sjåast på som eit rop om reversering

– Sjølv om det framleis finst misnøye med Kinn, er denne misnøya sannsynlegvis ikkje så viktig at den har avgjerande påverknad på kva folk stemte i stortingsvalet, meiner valkommentator Yngve Flo.

Var det tilfeldig at så mange frå Nordfjord fekk mandat? Ja, meiner professor

Yngve Flo, professor ved Universitetet i Bergen, trur det er tilfeldig at det har blitt ein så sterk Nordfjord-benk på Stortinget.

onsdag 15.09 2021

Valekspert: Ein eks-ordførar med roller både i kommunestyret og på Stortinget kan vippe begge vegar

Ifølgje professor Yngve Flo ved Universitet i Bergen er det ikkje så vanleg for ein ordførar som blir valt inn på Stortinget å bli sittande både som kommunestyremedlem og på Stortinget. Men det skjer. – Det har potensial for å vippe i begge retningar, seier Flo.

tirsdag 14.09 2021

Gunnar har ikkje tenkt å bli nokon sinke som ordførar

Viss Gunnar Silden (V) blir ordførar i Stad kommune, kjem han til å bli ein energisk ordførar for heile kommunen.

Helle er motivert til å bli ordførar – viss kommunestyregruppa meiner ho er rett kandidat

Helle Frogner (V) er motivert til å bli ordførar i Stad kommune. Samtidig er det ikkje eit mål for henne. – Det viktigaste er at ein vel den kandidaten som er den rette for kommunen, seier ho.

I Vanylven var det Framstegspartiet som fekk flest stemmer

Framstegspartiet låg på 31,4 prosent oppslutnad då 99,8 prosent stemmer frå området var telde opp.

mandag 13.09 2021

Arbeidarpartiet fekk flest stemmer i Kinn

Då 99,8 prosent av stemmene var talde opp, låg Arbeidarpartiet på 26,2 prosent oppslutnad i Kinn kommune.

Oldeide fornøgd med å vere med i innspurten: Var redd for at Raudt skulle vere usynlege mot slutten av valkampen

Geir Oldeide er mest fornøgd med at partiet har oppnådd det dei har ønska og at dei har klart å halde seg synlege heile valkampen.

Olve om ambulansestriden: – Eg håper Helse Førde lyttar nøye til dei som bur der

Olve Grotle (H) har eit håp om at Helse Førde lyttar til reaksjonane som har kome etter at helseføretaket har foreslått å legge ned døgnambulansen i ytre Bremanger og erstatte den med ambulansebåt og transport til båten.

Stad- og Kinn-stemmene på veg til Florø og Nordfjordeid

Stemmene frå vallokala i nordre del av Kinn reiser no ned til Florø, og stemmene frå tidlegare Selje kommune har kome til Nordfjordeid for å bli talde opp saman med resten av stemmene.

Oppheita politisk debatt på ungdomsskulen – stilte med sjølvskrivne appellar

Elevane på ungdomsstrinnet ved Hauge oppvekst stilte med sjølvskrivne appellar i politisk debatt i klasserommet.

fredag 10.09 2021

Meiner politikarane bør vere ærlege og kjempe for miljø, skule og god økonomi til alle

Viktoria og Jenny i 7B og Adrian og Balder i 7A er engasjerte i politikk. Dei har klare meiningar om kva som betyr noko for dei for at samfunnet skal vere best mogeleg.

Høyr kva desse elevane meiner om politikk

Kva er eit godt samfunn for dei? Kjenner dei til dei lokale stortingsrepresentantane? Kva ville dei gjort dersom dei sjølve var politikarar?

Å kjenne politikken på kroppen: – Det beste er når ein har jobba i motbakke og endeleg får resultat

Torbjørn Vereide ønsker å vere ein døropnar og samarbeidspartnar for alle dei gode kreftene i Nordfjord, og stemmer sjølv på folk som hjelper andre.

Anfinn knivar om det tredje mandatet i ny partimåling

I NRK si siste supermåling klatrar FrP i Sogn og Fjordane oppover. Berre 0.3% skiljer partiet frå Høgre.

torsdag 09.09 2021

Partiet har markert seg på kort tid sjølv med mindre spalteplass enn dei store partia

Stein Robert Osdal kjenner på skeivheita i valkampen der dei etablerte partia får fleire mogelegheiter til å spre bodskapa sine, men seier partiet hans har jobba bevisst for å nå folk gjennom sosiale medier.

mandag 06.09 2021

«Det er berre eit tidsspørsmål om kva tid at kravet til innsparingane kjem, og då vert det Hordaland sin modell som gjeld»

Veit du korleis dette med utjamningsmandat eigentleg fungerer? Finn det ut her

Stortinget er samansett av 169 representantar. Fordelinga mellom valdistrikt vert gjort kvart åttande år, basert på innbyggjartal og areal. Sogn og Fjordane har i år, som sist, fire mandat. Tre av dei er direktemandat, det fjerde: Det mystiske utjamningsmandatet.

onsdag 01.09 2021

«Å styre landet i et sunt spor for natur, klima og folk. Vil MDG bidra til ansvarlighet?» 

mandag 30.08 2021

Julie (16) engasjerer seg i valkampen: – Eg har sidan tidleg på ungdomsskulen vore brennande opptatt av rettferdv

Ho kan enno ikkje stemme sjølv, men Julie Sofie Stene (16) frå Deknepollen er medlem i Sosialistisk ungdom, og engasjerer seg sterkt i årets valkamp.

fredag 27.08 2021

«Det er framleis store kjønnsskilnader innan helsevesenet, og kvinnesjukdommar har gjennomgåande lågare status»

«Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling på kvinnehelse»

torsdag 26.08 2021

«I mange lokalsamfunn er den landbaserte industrien blant «motorane». Her er EØS-avtalen viktig»

«Vi trenger ildsjelene OG privat initiativ»

onsdag 25.08 2021

Varaordføraren føler at vedtak stoppar opp: – Då har jo vi politikarar ingen innflytelse lenger

Varaordførar i Kinn, Sidsel Kongsvik (Sp), meiner at politikarane risikerer å ende opp utan innflytelse dersom vedtaka dei fattar ikkje blir følgde opp, men er likevel ikkje heilt sikker på kven som har ansvaret for å passe på at vedtak ikkje stoppar opp.

tirsdag 24.08 2021

Finn ut kven du skal stemme på når politikarane stiller til paneldebatt

Politikarar frå dei største partia tek debatten i Svelgen samfunnshus måndag 30. august. Ein får også anledning til å møte dei på stand i foajeen.

mandag 23.08 2021

Vil kvitte seg med fylkeskommunen og Statsforvaltar

Dersom Anfinn Sjåstad skulle ha deltatt i eit reality show, ville han blitt med i Charterfeber saman med Charter-Svein. – Gratis ferie i varmare strøk kan ikkje vere feil, seier 1. kandidaten til Framstegspartiet som drøymer om å få på plass miljøvennlege løysingar som ikkje raserer næringslivet.

«Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stille opp med husleige»

Hilde blei med på politisk vandring: – Alt må ikkje skje i sentrum

Det var tjue personar som gjekk myldretur med Stad Sp frå Rimstad til Berstad. Hilde Heggen Haugland er mest opptatt av at det må vere mogleg å bygge og bu utanfor sentrum.

lørdag 21.08 2021

«Det siste sikre mandatet, slik meiningsmålingane ser ut no, står mellom Høgre og Senterpartiet»

Understrekar at varaordføraren sit der ho sit grunna korona: – Men vi håper på ein normalsituasjon snart

Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap), bekreftar at plasseringa av varaordføraren i fysiske, politiske møte ikkje er knytt til noko anna problemstilling enn pandemien.

Ønsker å seie unnskyld til varaordføraren

– Vi ønsker å seie unnskyld til varaordførar Sidsel Kongsvik for at vi ikkje har sagt ifrå om det vi meiner er dårleg behandling av henne før no, seier ungdomsordførar Håkon Heggen på vegner av ungdommens kommunestyre.

«Det er rett og slett urettferdig at lommeboka di kan gje deg 14 år lenger på jorda»

fredag 20.08 2021

Håpar politikardagen kan bidra til å auke kunnskapen om miljø og klima

Geir Oldeide i Raudt Kinn håpar fokuset kan ligge på kunnskap og læring for politikarane når dei skal møtest for å diskutere miljø og klima under politikardagen 2. september.

torsdag 19.08 2021

Inviterer til debatt om hav og næring under smaksfestival

"Kva vil dei med havet" er tittelen når politikarane skal debattere hav og næring i Florø.

– Småkapitalistene skaper ting lokalt og gjør det spennende for nye generasjoner å satse og bo på kysten

Konsernsjef Hans Petter Selstad la vekt på bedre kommunikasjoner og betydningen av lokalt eierskap da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kom på besøk til Selstad AS i Måløy denne uken.

onsdag 18.08 2021

Har stått i vinden i fire år og er klar for fire nye

Tore Storehaug er allereie stortingsrepresentant. Men fleire gongar tar folk feil og trur han er ein politisk rådgjevar. For folk trur at den ti år eldre, dresskledde mannen må vere stortingsrepresentanten, og ikkje han unge, spede som står og glisar ved sidan av.

tirsdag 17.08 2021

Klar tale fra ministeren: – Har ingen planer om å nedbemanne Måløy-kontoret

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har tatt opp saken om status for Fiskeridirektoratets kontor i Måløy med fiskeridirektør Per Sandberg. – Det er overhodet ingen planer om nedbemanning, heller tvert imot, sier Ingebrigtsen til Fjordenes Tidende.

Har invitert miljøkjendis og TV-professor til å vere med på politisk pub

Initiativet til Doris Christensen førte til at ho sjølv snart skal diskutere endringar vi kan gjere for miljøet med verdas første klimaminister Torbjørn Berntsen og med professor Dag O. Hessen.

mandag 16.08 2021

Om Erling skulle ha deltatt i Farmen er han usikker på korleis det ville ha gått. Men på stortingsbenken er han sjølvsikker

Han pratar ofte altfor høgt, særleg når han snakkar i telefonen. Men det er berre framfor nokre svært få, i godt lag, at Erling Sande viser kor god han er til å deklamere Jakob Sande-dikt.

fredag 13.08 2021

Får utfordre fiskeriministeren på problemstillingar i næringa i uformelt møte

Måndag kjem fiskeriministeren for å besøke representantar frå fiskerinæringa i Måløy og i Kalvåg.

torsdag 12.08 2021

Møtte laksebønder for å diskutere villaksen si framtid, oppdrett og gruvedeponering

Villaksen si framtid var hovudtema under ein politisk debatt søndag arrangert av Norske Lakseelver og Nausta Elveeigarlag.

mandag 09.08 2021

– Det er vanskeleg å få fram sakene våre

Venstre får 1,7 prosent på denne målinga i fylket. Og nasjonalt kjempar dei mot sperregrensa.

lørdag 07.08 2021

«No handlar det om EØS»

torsdag 05.08 2021

«Vi har ein tydeleg plan for korleis ei ny regjering kan styrke kommuneøkonomien»

onsdag 28.07 2021

Håkon har arva interessa for politikk frå bestefar – men ikkje partiet

Det var då Kinn kommune skulle bli realitet at den politiske interessa til Håkon Skram Heggen (17) frå Måløy vakna. No er han ungdomsordførar i Kinn kommune og takkar bestefaren for det politiske engasjementet.

fredag 16.07 2021

«Sentralisering er ingen naturlov. Det er et politisk valg om det skal gå an å bo, leve og jobbe i hele landet eller ikke.»

lørdag 10.07 2021

«Skal man dømme av Heidi Grenis påstander, får man inntrykk av at sammenslåing av kommuner er en skjult agenda for oss i Høyre»

onsdag 30.06 2021

«Vi må fortsette å løfte lærarane og lærarutdanninga i åra som kjem»

torsdag 24.06 2021

«Vi risikerer å tape verdifulle lærarressursar på grunn av eit stivbeint og uklokt krav»

onsdag 23.06 2021

Avgift på landbasert vindkraft sendt på høyring

Regjeringsforslaget om å innføre produksjonsavgift på vindkraftverk frå 2022 vart tysdag sendt ut på høyring.

mandag 21.06 2021

«Gunn Sande har rett når ho seier at tannlegestrukturen i Nordfjord var lagt før kommunestrukturen»

«Innan få år vil 21.000 lærarar ikkje lengre få lov til å undervise i faga sine»

søndag 20.06 2021

– Folk skal få bu og leve i distrikta utan å måtte seie frå seg karrieremoglegheiter i ein statleg etat

I februar foreslo ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad å innføre ein «flytterett til eigen jobb» i staten. Fire månader etterpå fylgjer Venstre og regjeringa etter med å legge til rette for «staduavhengige arbeidsplassar» på alle nivå i staten.

lørdag 19.06 2021

«Ville du ha røysta på same måten, Vereide?»

fredag 18.06 2021

Vil ha fleire studieplassar til Måløy for å snu flyttestraumen i retning distrikts-Norge

Regjeringa har lagt fram planer om å leggje opp til at fleire utdanningsløp kan gjennomførast utan at ein treng å flytte til storbyen. Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy og Måløy Vekst er allereie i gong med å leggje til rette for at folk kan ta høgare utdanning i kystbyen.

torsdag 17.06 2021

Fekk sjå korleis ungdom i rusbehandling lever: – Eg vil ta med meg kor sårbar denne gruppa faktisk er

Etter mykje debatt rundt den nye rusreforma ønskte dei tilsette ved Måløykollektivet å få dei mogleg framtidige stortingspolitikarane på besøk for å vise fram jobben dei gjer.

mandag 14.06 2021

«No ser det ut til at Okla skal bli ståande som eit tragisk eksempel på feilslått politikk, og eit system som har svikta»

lørdag 15.05 2021

«Ein skal føle seg trygg i heile Sogn og Fjordane, uavhengig av kvar ein bur»

«Bondens status har gått fra å være en ansett borger, til å bli nærmest en huggestabbe»

onsdag 05.05 2021

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

Innstilt til toppjobb i partiet

Sigurd Reksnes (Sp) frå Stad kommune er føreslått til nytt sentralstyremedlem i Senterpartiet.

tirsdag 04.05 2021

«Endrar vi opsjonsordninga kan det vere alt nokon treng for å flytte frå storbyen til Måløy, Florø, Eid eller Sogndal»

«Høyrde eg små forskjellar?»

mandag 03.05 2021

«Det er ikkje rart det kokar i lærarstanden. Yrket må få ei kraftig statusheving»

lørdag 01.05 2021

For Charlotte var 1. mai berre ein ekstra fridag. No ser ho alle kampsakene som står igjen

Charlotte Sæbjørnsen som heldt 1. mai-appell i Svelgen sa at for ho var 1. mai lenge berre ein ekstra fridag.

mandag 26.04 2021

Dette partiet vil kjempe for at du skal få flytterett til eigen jobb

Venstres landsmøte bestemte søndag at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

fredag 23.04 2021

Svar på Venstre sin kritikk av Sp:

tirsdag 20.04 2021

Erling og dei andre Sp-toppane vil oppløyse fylket

Førstekandidatane på stortingslistene til Senterpartiet i Hordaland og Sogn og Fjordane vil løyse opp Vestland.

onsdag 14.04 2021

Fryktar kommunen kan investere seg rett inn på Robek-lista

Statsforvaltaren blinkar med varsellampane når det gjeld Kinn-økonomien. Med investeringane som er planlagt er Robek neste.

mandag 12.04 2021

«Nei, «Smenes» har ikke forsøkt å sverte motstanderne mot vindkraft»

mandag 29.03 2021

Lokalpolitikarane melde trugslar til politiet. No er Jan Vidar glad for at hatefulle ytringar får meir merksemd

– I nær alle saker vi behandlar er nokon for og nokon mot, men det blir veldig øydeleggande for debatten, og for rekrutteringa, om enkelte trekk det så langt at dei kjem med trugslar, seier kommunestyrepolitikar i Stad, Jan Vidar Smenes (Ap).

lørdag 27.03 2021

Får ein halv million til arbeidet med skipstunnelen

Kommunestyret i Stad har vedtatt ei samarbeidsavtale med næringsutviklingsselskapet Stad Vekst, med ei økonomisk ramme på 500.000 kroner i 2021.

No er dei eitt steg nærare realisering av nytt basseng i bygda

Kommunen har sett frist til første halvdel av juni for tilbydarar som ønskjer å bygge nytt basseng i Selje.

fredag 26.03 2021

Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål. No har politiet frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane kome med sine tiltak.

torsdag 25.03 2021

Undersøking syner uvanleg høg tillit i kommunen

– Eit av dei mest positive trekka er tilliten mellom politikarane og dei tilsette

Ei ny undersøking frå Telemarksforsking syner at det er høg grad av tillit mellom tilsette, politikarar, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar i Stad kommune.

søndag 21.03 2021

Forlenger samarbeidet med sommarcampen

Etterlyste aktivitetstilbod i andre delar av kommunen

Stad kommune har vedtatt å forlenge samarbeidsavtalen med Klenkarberget Sommarcamp fram til og med 2023. I formannskapsmøtet vart det etterlyst eit liknande tilbod i andre delar av kommunen.

fredag 19.03 2021

Det er for mange deltidstilsette i kommunen, særleg innan helse og omsorg

Stad kommune har mål om at 75 prosent av dei tilsette skal arbeide i 100 prosent stilling. Men dei har ein lang veg å gå for å nå dette målet i helse- og omsorgssektoren.

tirsdag 16.03 2021

Her kan du følge møtet i formannskapet

I Kinn formannskap tysdag står mellom anna prosjektplan Skram skole på agendaen. Sendinga startar klokka 09.00

søndag 14.02 2021

– Det trengst ein ny politikk for ungdom i distrikta

For at ungdom skal få lyst til å halde fram med å bu i distrikta, trengst det ein ny distriktspolitikk, meiner Hans Christian Knudsen i Ungdommens distriktspanel.

onsdag 20.01 2021

Partiet vil ha Arlene på topp til sentralt fylkesverv

Valkomiteen i Vestland Høgre innstiller Arlene Vågene til første fylkesnestleiar.

tirsdag 15.12 2020

Følg møtet i fylkestinget

Nytt opplæringsfartøy, fiskerihamn og budsjett står på agendaen

Fylkestinget har digitalt møte over to dagar 15. og 16. desember.

lørdag 24.10 2020

Ber om streaming

Har ikkje tru på at innbyggjarane reiser i to timar for å følge møte i politiske utval

Kinn Senterparti ønskjer endå meir openheit for innbyggjarane , og speler inn ei sak til møtet i utvalet for oppvekst og kultur neste veke.

tirsdag 15.09 2020

– Eg har ikkje sett partia seie kva dei skal samarbeide om og prioritere. Eg ser berre godt betalte utvalsleiarar og beskjed om å sjå framover

I tillegg til ein del krass kritikk frå talarstolen var gjengangartonen blant fleire av opposisjonspolitikarane at dei gjerne ville høyre litt meir om kva politikk den nye «posisjonen» står for.

fredag 11.09 2020

Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på.

onsdag 12.08 2020

Jon blir medlem i nytt parti etter budsjettkrangelen i juni

Tidlegare Sp-politikar Jon Valur Olafsson melde seg ut av Kinn Senterparti etter budsjettdramaet i juni. No har politikaren funne sitt nye parti.

mandag 29.06 2020

Sende bekymringsbrev til statsråd:

Krev overvaking av drikkevatnet

Fredag 26. juni sende Ola Teigen, ordføraren i Kinn kommune, eit bekymringsbrev til Olje- og energidepartementet. I brevet ber han statsråd, Tina Bru, å setje i gang eit overvakingsprogram for å undersøkje potensiell ureiningsfare i Sagavatnet – drikkevatnet i Florø.

torsdag 25.06 2020

1. runde av Sp-nominasjonen:

Tidlegare stortingsrepresentant på toppen av lista

Den tidlegare stortingsrepresentanten Erling Sande frå Gloppen fekk flest framlegg i 1. runde av Sp-nominasjonen.

tirsdag 10.03 2020

Meiner Vestland bør lyse ut 50 sommarjobbar til ungdom

– Sett i lys av kor vanskeleg det er å få sommarjobb, vil Vestland fylke ta initiativ til å lyse ut 50 sommarjobbar for ungdom i alderen 18 til 22 år sommaren 2020?

lørdag 07.03 2020

En tredjedel stemte mot å behandle interpellasjonen fra Senterpartiet

Fikk ikke kommunestyret med på ny Montessori-uttale

En tredjedel av Bremanger kommunestyre stemte mot å behandle interpellasjonen fra Senterpartiet. Partiet ønsket en ny og positiv uttale om Montessori-skolen på Kolset.

tirsdag 03.03 2020

Følg møtet i kommunestyret

Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på agendaen

Kommunestyret i Kinn er i dag samla i Måløy. På agendaen stå mellom anna Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på kommunale arrangement.

torsdag 27.02 2020

Har valt ny leiar for partiet

Under Stad KrF sitt årsmøte vart Ruben Dalsbø frå Ervik vald til leiar og Lars Helge Hopland frå Eid er innstilt som nestleiar.

tirsdag 18.02 2020

Kommunane har søkt om store summar til klimatiltak

Så langt i år har Miljødirektoratet motteke heile 587 søknadar frå kommunar som ønskjer å gjere klimabetrande tiltak.

fredag 14.02 2020

Diskuterte meir politisk styring i investeringsprosjekt

Ville redusere rådmannen sine fullmakter til å investere på vegner av kommunen

Då formannskapet i Kinn diskuterte graden av politisk involvering i investeringsprosjekta i kommunen, var det Senterpartiet sitt forslag å ta rådmannen sine fullmakter for investeringsprosjekt med ei brutto investeringsramme på inntil 10 millionar ned til ei ramme på inntil 3 millionar.