Tema

lørdag 22.01 2022

To køyrde utan dekk som tilfredsstilte krava til vinterføre

Statens vegvesen kontrollerte rett før helga mange tyngre køyretøy i Nordfjord. 86 køyretøy var over kontrollplassen, og 15 blei kontrollert.

Regjeringen vil rydde opp i drosjenæringen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at regjeringen skal sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av.

fredag 21.01 2022

Vogntoget hadde sommardekk på tilhengaren – måtte sette frå seg bilen og kjøpe kjetting

Då Statens vegvesen kontrollerte tunge køyretøy på Nordfjordeid torsdag, blei dei overraska over å sjå sommardekk på eit av vogntoga.

onsdag 19.01 2022

Ferja må gi seg på grunn av vinden

Onsdag kveld, like før klokka 23, melder Vegtrafikksentralen Vest at ferjesambandet Lote-Anda blir innstilt inntil vidare.

tirsdag 18.01 2022

Er det hol i vegen eller manglar skilt der du bur? No kan du enkelt melde dette inn til kommunen

Kinn kommune lanserer no eit nytt feilmeldingssystem der ein ganske enkelt kan melde inn feil til kommunen.

søndag 09.01 2022

Stenger vegen på natta for tyngre køyretøy

Statens vegvesen kan opplyse at fylkesveg 614 ved Breivika i Svelgen vil bli stengt på nattestid neste veke.

lørdag 08.01 2022

Trur ruteendringane på Kystvegekspressen kan bli eit gode for skipstunnelen

Då samferdselsutvalet i Kinn diskuterte ruteplanen til Kystvegekspressen, der Norled skal ta over ruta frå 2024, var politikarane opptatt av å legge til rette for alle som skal jobbe med Stad skipstunnel.

onsdag 05.01 2022

Små marginar frå katastrofe:

Reidunn og Thore køyrde til jobb med ti minutts mellomrom. I mellomtida dundra steinskredet ned fjellsida

Reidunn Otterdal reiste på jobb litt før klokka åtte tysdag morgon, og merka ikkje noko unormalt. Ti minutt seinare starta ektemannen Thore og to av sønene. Dei kom ikkje langt. For i mellomtida hadde det store steinskredet dundra ned på fylkesvegen mot Grodås.

søndag 02.01 2022

Kystvegekspressen skal gå til Selje: – Vi hadde gjerne sett at endå fleire ruter gjorde det

Norled har fått den nye kontrakta på Kystvegekspressen frå 2024. Då blir den pilot på miljøvenleg ferdsel på strekninga, og den skal begynne med ruter til Selje. No ønsker fylkeskommunen innspel på ruteplan og fart.

tirsdag 28.12 2021

Vegvesenet droppa inspeksjon av tunnelar

Statens vegvesen har latt vere å gjennomføre hovudinspeksjon av berg og bergsikring i tunnelane på Vestlandet. No får dei kritikk av Vegtilsynet.

mandag 27.12 2021

Frå nyttår blir ferjebillettane billigare. Her kan du sjå dei nye prisane per ferjesamband

Prisane på fylkesvegferjene i Vestland vert reduserte med 11,7 prosent frå 1. januar.

fredag 24.12 2021

Køyrer på såpeglatte vegar: – Det er gale at det ikkje kan bli strødd på julaftan eingong

Snøfallet natt til julaftan kom på brått på mange, truleg også Statens vegvesen. For i Bremanger vakna folk til ustrødde, såpeglatte vegar og vanskelege køyreforhold.

onsdag 15.12 2021

Køyrde med fire utslitne dekk – må punge ut

Då Statens vegvesen tysdag hadde kontroll av tungtrafikken i Nordfjord, var det spesielt ein semitrailersjåfør som sikkert blei litt irritert.

mandag 13.12 2021

Regjeringa vil forlenge ordninga med smittefri billettering på ferjene

– Smittesituasjonen er uføreseieleg og det er nødvendig å forlenge enkelte tiltak for å redusere spreiinga av covid-19-viruset, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

mandag 06.12 2021

Nattestenger denne vegen i tre netter – berre utrykkingskøyretøy får passere

Vegen mellom Måløy og Holvik blir stengt tre netter grunna vedlikehaldsarbeid, og ei lita anna gladnyheit.

Her kan vegen bli stengt i korte periodar – ny bilberging

På fv. 614 ved Kjelkenes i Bremanger kan vegen bli stengt i periodar ettersom bilberging pågår.

søndag 05.12 2021

Vogntog med problem på glatta sperrer eitt køyrefelt

Det er Vegtrafikksentralen Vest som seint søndag kveld melder at eit vogntog delvis sperrer fv. 620 litt før Leikanger på Stadlandet.

fredag 12.11 2021

No har den nye brua til 31 millionar opna for trafikk

Etter ein byggeperiode sidan i fjor haust, er nye Skipenes bru på E39 på Nordfjordeid no opna for trafikk.

mandag 08.11 2021

Ferjetakstane blir redusert med 30 prosent i budsjettforslaget

Takstane for ferje blir frå 1. januar redusert med 30 prosent. Regjeringa løyver 489,8 millionar kroner meir til dette.

fredag 22.10 2021

– Pass på deg sjølv i haustmørket også, ikkje berre barna dine. Bruk refleks

tirsdag 12.10 2021

Vil ha ny veg og sykkelsti for å sikre tryggleiken for barn og tilrettelegge for turistar

Iglandsvik Utvikling ønsker ei utfylling av eit sjøområde på Iglandsvik for å gje plass til ein sikker veg og legge til rette for turistnæringa.

lørdag 09.10 2021

Skal du på høstferie og over en fjellovergang? Da må du legge om til vinterdekk

Mens store deler av Øst- og Sørlandet avslutter høstferien i helgen, starter den for mange andre. Det er ventet stor trafikk lørdag og i helga, og skal du til fjells bør du skifte til vinterdekk.

fredag 08.10 2021

Stiller krav om minst 50 prosent kutt i utslepp for nye, lokale båtruter

Skyss har fredag tildelt kontrakt for lokale båtruter i Sogn og Fjordane til Norled AS. Kontrakten stiller klimakrav om minst 52 prosent CO2-kutt.

tirsdag 14.09 2021

Bil ble truffet av stein da raset gikk ved tunnelen

Det er meldt om et steinras på riksveg 15 ved Midthjell vest for Vindfylletunnelen i Stad kommune. Politiet er på stedet.

mandag 13.09 2021

Rekkverk-kontraktar til 50 millionar. Sjå om eit rekkverk nær deg er med på lista

Statens vegvesen skal setje opp om lag 60 kilometer nytt rekkverk på riks- og europavegar fleire stader i Vestland fylke. Kostnaden er 50 millionar kroner.

mandag 06.09 2021

Ønsker å sette opp skilt på fylkesvegen for å trygge barn på veg til skulebussen

Nokre av innbyggjarane på Dombestein i Bremanger ber kommunen om lov til å få sette opp skilt på ein utrygg skuleveg, alternativt at kommunen fortel dei kva skilt dei kan sette opp.

I fjor asfalterte de denne spektakulære veien. I år blir det nye veier i samme kommune

NCC Industry signerte nylig en rammeavtale for asfaltering for Stad kommune. Kontrakten gjelder for to år med opsjon for ytterligere to år.

torsdag 02.09 2021

No skal denne vegen og fleire andre driftast grønt

I tett samarbeid med entreprenør skal utsleppa ned når Statens vegvesen 1. september startar sin nye driftskontrakt for riks- og europavegane i mellom anna Kinn kommune.

torsdag 26.08 2021

Trekte fram Kystvegen som det viktigste tiltaket

Under Vestland fylkeskommune sitt høyringsmøte om Regional Transportplan på Skei onsdag, trekte Måløy Vekst fram Kystvegen mellom Måløy og Florø som det viktigaste tiltaket.

søndag 22.08 2021

Tøff kamp om lærlingane: – Inntaket over heile Nordvestlandet har svikta fullstendig

Fjord1 og resten av den maritime næringa opplever ein dramatisk svikt i inntaket på lærlingar. Problemer er spesielt synleg i Møre og Romsdal, men gjeld generelt heile Nordvestlandet.

fredag 30.07 2021

Ber kommunen følge opp saka om busslomma som var for smal

Staten vegvesen er i dialog med Structor Vestfold AS om busslomma som er lagd til på rv. 15 ved Måløy vidaregåande skule på Tennebø.

mandag 28.06 2021

Kjøring i amfetaminrus kan få samme straffeutmåling som for alkohol

– Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker i Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

onsdag 23.06 2021

«Tenk ein sommar utan overskrifter i lokalaviser og regionale medium om trafikkulukker i fylket vårt»

mandag 21.06 2021

Nattestenger vegen tre netter denne veka

Det blir førebuingar til dekkelegging og utskifting av stikkrenner på fv. 620 Kjøde-Sandvik neste veke, og vegen blir nattestengt.

lørdag 19.06 2021

Gleder seg over nytt fortau: – Det hever infrastrukturen i området

Fortauet fra Maritim Park-bygget og nordover til nedkjøringen til moloen på Raudeberg er nå helt ferdig og allerede tatt i bruk av myke trafikanter.

fredag 18.06 2021

Nå er både natt- og dagbussen tilbake

Fra 18. juni kan du igjen reise med VY 146 mellom Måløy og Oslo med dag- og nattavganger.

torsdag 17.06 2021

Truar med å sende brev til Samferdsleministeren om sommarstengd trafikkstasjon: – Heilt uakseptabelt

Som ordførar fekk Alfred Bjørlo mail om om at trafikkstasjonen skal halde stengt i sommar. No tek han saka med seg i kommunestyret og truar med brev til Samferdsleministeren om det ikkje vert opprydding.

tirsdag 15.06 2021

Vegarbeid vil gi nokre ekstra minutt køyretid på denne vegen

Fylkesveg 61 skal forsterkast ved Juvatnet i Vanylven, og arbeidet vil ta to-tre veker frå 17. juni.

Widerøe og Danish Air skal sikre flyruter i vest og nord i sommar

Samferdselsdepartementet har tildelt minimumstilbodet på fleire flyruter i vest og nord til Widerøe og Danish Air. Slik blir drifta sikra gjennom sommaren.

mandag 07.06 2021

Det samlede etterslepet er på 100 millarder kroner

NAF: – Etterslepet på veivedlikehold må fjernes innen 2030

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort, mener NAF.

lørdag 05.06 2021

No lyser dei ut gang- og sykkelvegen med anleggsstart i september

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, har gang- og sykkelvegen mellom Breivika og Svelgen stått halvferdig sidan november i fjor. No vert oppgåva med å fullføre arbeidet lyst ut.

fredag 04.06 2021

– Då kan vi slå fast at det blir fleirtal for nye tunnelar på Strynefjellet

– Det er svært gledeleg at regjeringspartia endeleg har sett det gode prosjektet som Frp fremma i sin alternative NTP, og no som regjeringa er for, seier Anfinn Sjåstad i Stad Frp.

torsdag 03.06 2021

Ministeren kjem for å opne det nye landstraumsanlegget

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) har invitert samferdselsminister Knut Arild Hareide til Florø 8. juni, til å gjere den formelle opninga av dei nye landstraumsanlegga som vert bygd på dei offentlege kaiene Fugleskjærkaia og Botnastranda.

søndag 30.05 2021

– I dag samlar delar av lastebilnæringa seg for ny veg over Strynefjellet

fredag 28.05 2021

Dette partiet vil sette av planleggingsmidlar for Strynefjellet

Regjeringa har ikkje nemnt Strynefjellsvegen i forslaget sitt til Nasjonal Transportplan (NTP). Arbeidarpartiet har no sett av planleggingsmidlar for vegen i sitt alternativ til NTP.

mandag 24.05 2021

Vegvesenet skal halvere utslepp innan 2030

Bruken av vegsalt skal ned og mellom plassane dei startar er Kinn

Statens vegvesen har lyst ut éin ny, stor driftskontrakt for riksvegane i Sunnfjord, og store delar av Sogn og Nordfjord.

lørdag 22.05 2021

«Stad skipstunnel må ikke bare bli et hull gjennom Mannseidet»

No startar dei opp prosjektet med utbetring av Gate 1 i Måløy

No er planane snart klare for utbetringa av sentrumsgata i Måløy.

fredag 21.05 2021

– Flytt brumilliardane over på lokale vegar som skrik etter utbetring. For distrikta er dei livsnerven

lørdag 15.05 2021

For hver fjerde meter de kjører bryter unge sjåfører fartsgrensa

Det er ikke rom for tvil. De yngste bryter fartsgrensene mest.

torsdag 13.05 2021

48 privatpersonar og tre bedrifter har signert opprop: - Den nærmar seg faretruande førsteplassen i kåringa over Norges verste veg

48 privatpersonar og 3 bedrifter har signert oppropet om ein betre fylkesveg 618 frå Almenningsfjellet til Eide i Moldefjorden, fortel Stein Robert Osdal, innbyggjar i Håvik som ligg langs fylkesvegen.

onsdag 12.05 2021

Glad for meir pengar: – Dette reflekterer betre dei reelle kostnadane ved drift av hurtigbåtar

I kommuneproposisjonen som blei lagt fram tysdag 11. mai, foreslår regjeringa å gjere om på hurtigbåtnøkkelen som fordeler pengar til fylkeskommunane knytt til drift av hurtigbåtar.

tirsdag 04.05 2021

«Politikarane og administrasjonen må gjere grep for å medverke til at ytre del av kommunen kan kome over i positiv utvikling»

søndag 02.05 2021

Må stenge en av tunnelene av sikkerhetshensyn

fredag 30.04 2021

Blinkande hjorteskilt skal få kollisjonsfaren ned

Kvart år blir nesten 1.000 hjort påkøyrt av bilar. Nye, digitaliserte skilt skal få talet på hjortekollisjonar ned.

torsdag 29.04 2021

Har stengt tunnelen for å fjerne kjetting fra taket

Vegtrafikksentralen Vest melder at Brunsviktunnelen i Kinn kommune er midlertidig stengt.

lørdag 24.04 2021

– Heller ikkje denne gangen er rv. 15 Strynefjellet funnen verdig for oppstart. Det er knapt så vi kan tru det!

Asgeir Gil, som er fylkesleiar i Norges Lastebileierforbund, er saman med resten av forbundet i harnisk etter at oppgradering av Strynefjellet heller ikkje denne gangen blei prioritert i NTP.

fredag 23.04 2021

Hentar inn arkitekthjelp for å sjekke om busslomma er godkjent

Etter at ein privatperson melde frå om at den nye busslomma ved Måløy vidaregåande skule kanskje ikkje er bygd i samsvar med krav i reguleringsplanen, ba Statens vegvesen kommunen kontrollere at den var lovleg.

fredag 16.04 2021

Kom susande inn i fartskontrollen i 100 km/t

Da UP hadde laserkontroll på rv. 15 ved Rognes torsdag enda det med åtte forenkla førelegg.

tirsdag 13.04 2021

Snakka opp tunnelutbetring for Stortingets transportkomité

– Det er ikkje tilfeldig at skrekkfilmen «Tunnelen» blei spelt inn i desse tunnelane. Dei er 40 år gamle, smale og usikre

Tysdag heldt leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo, eit innlegg for Stortingets transportkomite der han fokuserte på kor nødvendig det er at rv. 15 og strynefjellstunnelane blir utbetra.

søndag 11.04 2021

Forhandler på overtid. Har satt opp flere møter på formiddagen

Buss-streiken er ingen realitet ennå. Partene forhandler på overtid.

lørdag 10.04 2021

400 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegane er fordelt

- Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

fredag 09.04 2021

Om det blir streik søndag morgon, kan det slå ut heile busstilbodet i fylket

– Det aller meste av busstrafikken i Vestland vil stoppe dersom det blir streik, inkludert skoleskyss som vert køyrd med buss. Bybanen vil også stå, og fleire båt- og ferjesamband vil stå eller bli redusert, seier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss.

onsdag 07.04 2021

Vogntog står fast på fjellet. Politi er på stedet og bistår

Onsdag formiddag har et vogntog kjørt seg fast ved Almenningsfjellet i Kinn kommune.

onsdag 24.03 2021

«Medieomtalen av NTP har ein tendens til berre å handle om veg, men den gjeld òg andre viktige samferdslesektorar. Ikkje minst kysten» 

tirsdag 23.03 2021

Vil ha billigare billettar og fleire avgangar i regionen

Måndag fremja Senterpartiet på Stortinget eit forslag for å sikre fleire avgangar og lågare billettprisar på FOT-rutene i komande anbodsrundar. Senterpartiet sitt forslag vil gje billegare flybillettar og fleire avgangar i Sogn og Fjordane. Forslaget vert behandla i Stortinget i løpet av våren.

torsdag 18.03 2021

Gir 11 millionar kroner til trafikktrygging

Denne skulevegen får 1 million. Sjå kva andre lokale tiltak som får pengar

Trafikktryggingsutvalet i Vestland har vedtatt å dele ut 10,6 millionar kroner til fysiske trafikktryggingstiltak og 1,4 millionar kroner til ulike trafikktryggingsaktivitetar i fylket.

onsdag 17.03 2021

Tre milliardar til fylkesvegar i Vestland

– No står Nordfjord for tur

– Regjeringa si varsla storsatsing på opprusting av fylkesvegnettet gjer det mogleg å få opp farten i å ruste opp dei mest trafikkerte fylkesvegane i Nordfjord. Det seier leiar i Nordfjordrådet og 1. kandidat for Venstre til Stortingsvalet, Alfred Bjørlo.

mandag 15.03 2021

På denne vegen kjører det 1.350 biler i døgnet. Bygdelaget vil ha større trafikksikkerhet, gatelys og helst gang- og sykkelveg

Holvik bygdelag mener det er på høy tid å gjøre noe med fv. 5715 fra Måløy til Holvik. Vegstrekningen har gjentatt ganger blitt problematisert de siste årene, men ingenting skjer.

lørdag 13.03 2021

Har lyst ut ny storkontrakt

Med bruk av ny teknologi skal bruken av vegsalt ned

Statens vegvesen har lyst ut éin ny, stor driftskontrakt for riksvegane i Sunnfjord, og delar av Sogn og Nordfjord.

Koronaviruset har påvirket hvor mye og hvordan vi kjører

Trafikktall fra Statens vegvesen viser at det var 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019. Nedgangen i trafikk var størst i de første månedene etter at Norge stengte ned. I mars og april var trafikken nærmere 25 prosent lavere enn normalt for lette kjøretøy

torsdag 11.03 2021

Forskarar trur halverte ferjeprisar kan gi dårlegare tilbod

Dersom ferjeprisane blir halverte eller fjerna heilt, vil tilbodet tidvis bli dårlegare, meiner to transportforskarar ved Handelshøgskolen i Bodø.

mandag 08.03 2021

Ferja har fått tekniske problem og er innstilt

fredag 05.03 2021

Prøver å rydde opp i parkeringsproblemene i sentrum

Kinn kommune søker Statens vegvesen om endring av parkering i Gate 1. Årsaken er at kortidsparkerende har vansker med å finne parkeringsplass ettersom mange av parkeringsplassene allerede er opptatt i lengre tid av kjøretøy med årskort.

onsdag 03.03 2021

Nattestenger denne vegen nok ei natt før dei startar fjellreinsk i morgon tidleg

Fylkesveg 616 mellom Isane og Dombestein er nattestengt også natt til torsdag.

mandag 01.03 2021

Nattestenger fylkesvegen grunna auka rasfare

søndag 21.02 2021

«Det må bli slutt på å lese om isolerte bygder og nødetater som ikke kommer fram. Vi krever trygge veier før unødvendige gigantprosjekt»

torsdag 18.02 2021

Fordelte 21 millionar kroner til tryggare fylkesvegar

Hovudutval for samferdsel og mobilitet fordelte 17. februar vel 21 millionar kroner til mindre utbetringar på fylkesvegnettet i Vestland.

søndag 14.02 2021

Har du lagt merke til at lysa i denne tunnelen er kopla ut? Her er grunnen

Fram til midten av neste veke vil lysa i tunnelen på Bryggja vere kopla ut, melder teknisk avdeling i Stad kommune.

fredag 12.02 2021

Ragnar har stått på for tryggleiken i denne tunnelen i ti år. No har han fått eit nedslåande svar frå fylkeskommunen

Sivilingeniør Ragnar Hagen har sidan 2011 prøvd å få utbetra Skåratunnelen på fv. 617 mellom Måløy og Raudeberg der delar av tunnelen, som stod ferdig i 2007, er etablert med feil tverrfall.

torsdag 11.02 2021

Kjem med Nordfjord sine innspel til regional transportplan

Ønskjer betre skredsikring, grøn transport, opprusting av næringsvegar, realisering av ferjeløysingsprosjekt og ei elektrisk flyframtid

Nordfjordrådet har sendt inn sine innspel til Regional Transportplan Vestland. Innspela handla om alt frå behovet for fleire gang- og sykkelvegar til flytilbod og ferjeavløysing.

onsdag 03.02 2021

Seier dei kan komme med ein plan først i 2022

Har forståing for gatelysproblemet til kommunen, men ser inga rask løysing

Vestland fylkeskommune forstår frustrasjon Kinn kommune har over å måtte både vedlikehalde og betale for straumen på gatelysnettet langs fylkesvegane.

tirsdag 02.02 2021

Tunnelen stenges etter at en trailer rev ned kabler og lysarmatur i tunneltaket

Fylkesveg 614 ved Magnhildskartunnelen er stengt på grunn av opprydningsarbeid etter at en trailer rev ned kabler og lysarmatur i taket inne i tunnelen.

mandag 01.02 2021

Vårt fylke er blant dei med verst vegar: – Det er heilt nødvendig å utbetre fylkesvegnettet

Det er 55.000 kilometer med fylkesvegar her i landet, og mange av vegane er i dårleg stand. Det er nødvendig at staten tek eit større ansvar, meiner Opplysningsrådet for vegtrafikk i ein ny rapport.

mandag 25.01 2021

Vil ikkje lenger vedlikehalde og finansiere gatelysa som er fylket sitt ansvar

Kinn kommune har sett seg lei på at dei i fleire år har både vedlikehalde og betalt straumkostnadane for gatelysanlegg langs fylkeskommunale vegar.

fredag 22.01 2021

Håpar politikarane kan ta tak og forbetre vegen ungane i området brukar som skuleveg

Fleire har sendt inn innspel til det nye samferdselutvalet om vegar som treng utbetring. Ein innbyggar i Kinn meiner Blålidvegen i Deknepollen er ein veg som treng litt tilsyn.

onsdag 20.01 2021

Stiller seg positive til redusert fartsgrense på to utsatte ve

Vest politidistrikt ved politioverbetjent Nils Bakke kommer med tilbakemelding på høringen om redusert fartsgrense på to kommunale veier i Kinn kommune. Han stiller seg positiv, og siste formalitet er dermed unnagjort for å sette opp nye skilt.

tirsdag 19.01 2021

La også inn eit punkt om forlenging av ruta til Ålesund

No ber fylkespolitikarane om raskare båt på ruta likevel

Fylkesutvalet valde tysdag å be om ei løysing med hurtigare fartøy på Kystvegekspressen. I førre veke, då Hovedutval for samferdsle og mobilitet handsama saka, var det berre Frp som stemte for raskare båt.

torsdag 14.01 2021

Bygda må fortsatt belage seg på mer mørketid

Har lokalisert en mulig årsak til manglende veglys, men vinterværet hemmer feilrettingen

– Det er svært beklagelig, men vi jobber fortsatt med å få lyset tilbake langs veiene i Holvik, sier Odd-Henning Svoren, fagleder for veg Måløy i Kinn kommune. En god nyhet er imidlertid at de har lokalisert en vesentlig feil som kan være grunnen til problemet.

tirsdag 12.01 2021

Vogntog med problem på glatta sperrer vegen. Berre mindre køyretøy kan passereogntog

I natt blir denne tunnelen stengt i to timar. Men det er ikkje på grunn av all snøen

fredag 08.01 2021

No kan dei få meir pengar til å gjere vegane betre

– Stortinget auka i fjor tilskotsordninga for vedlikehald av fylkesvegar med 400 millionar kroner. No kan fylkeskommunane søke om desse pengane i 2021. Dermed sørger vi for at òg fylkesvegnettet får eit ekstra løft, som gir betre og tryggare vegar.

onsdag 06.01 2021

Speler inn eit par farlege skulevegar til kommunen med håp om forbetring

Det nye samferdsleutvalet i kinn held fram med å få bekymringsmeldingar, og det nye innmeldingssystemet ser ut til å fungere. Dei siste innspela handlar om ein skuleveg på raudberg og den høgt trafikkerte strekninga mellom Måløy og Holvik, som også er skuleveg for mange barn.

torsdag 31.12 2020

– Vi i Fjordenes Tidende vil takke alle som har stått på i år og ynskje eit godt nyttår

torsdag 24.12 2020

– Den viktigaste julegåva til alle i år er å følgje strenge smittereglar. God jul til alle.

fredag 18.12 2020

– Det er leit at fylkespolitikarane utset å starte opp arbeidet med første del av Kystvegen

fredag 11.12 2020

– 8 millionar er ikkje mykje når vi ser på standarden på denne sterkt trafikkerte vegstrekninga. Men alt hjelper

tirsdag 08.12 2020

Klart for etterlengta fylkesvegutbetringar

Denne flaskehalsen av ein veg får 8 millionar til utbetring

Vestland fylke får alt 54 millionar i statleg støtte til punktubetring på fylkesvegar der det er mykje næringstrafikk knytt til havbruk og fiskeri. Mellom prosjekta som får millionar er vegen mellom Kalvåg og Oldeide i Bremanger.

søndag 01.11 2020

La inn midlane for å kunne jobbe vidare med utvikling av bruprosjektet

fredag 16.10 2020

Vil ha kollegaene i kommunestyret med på å bli ein trafikksikker kommune

– Godt trafikktryggleiksarbeid bidreg til å gi kommunen godt omdømme, færre skadar og nøgde innbyggjarar, seier leiaren i det nye samferdselsutvalet Vidar Grønnevik (H).

onsdag 14.10 2020

Slik foreslår trafikktryggingsutvalet at midlar til fysiske tryggleikstiltak blir fordelt

Vi lage snuplass ved barnehage og etablere fartsdemparar og 30-sone på skuleveg

I dag behandlar hovudutval for samferdsel og mobilitet i fylkeskommunen ei sak om tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak i 2020.

tirsdag 13.10 2020

Sjå alle dei lokale vegane folk ønskjer utbetra

Denne vegen er blant gjengangarane når folket kjem med innspel til det nye samferdselsutvalet

Leiar i det nye samferdselsutvalet i Kinn, Vidar Grønnevik (H), har bedt folk kome med innspel til kva utvalet skal ta seg til. Det har folk tatt på alvor.

onsdag 30.09 2020

– Dette vedtaket gjer at Vestland kan starte å kutte utslepp frå hurtigbåtane allereie i 2024

– Eit stort fleirtal i fylkesutvalet har sikra at Vestland fylkeskommune går føre i det grøne skiftet for den maritime næringa.

fredag 25.09 2020

Fare for busstreik frå laurdag

– Vil få omfattande konsekvensar for busstilbodet

Det er varsla at busstreiken vil bli utvida til Vestland frå laurdag 26. september. – Dersom dette skjer, vil det få omfattande konsekvensar for busstilbodet i heile Vestland frå og med laurdag morgon.

mandag 21.09 2020

Varslar store endringar i NTP-strukturen

Knut Arild Hareide varslar store endringar i kommande Nasjonal transportplan. – Den største endringa blir måten vi planlegg på, seier ministeren.

fredag 18.09 2020

«Mer igjen for samferdselskronene»

tirsdag 04.08 2020

Reagerer på høg fart ved campingplassen

– Flere av disse kvalifiserer til langt mer enn inndragelse av førerkort og bøteleggelse

En hytteeier i Hjelmelandsdalen i Stad ser stadig uønskede trafikksituasjoner, og har nå sendt e-post til ordfører i Stad, politiet og Trygg trafikk om utfordringene ved skianlegget.

fredag 24.07 2020

Ber om at politikarane samlar seg for å gje næringa betre vegar

Per Røys ved Palagia i Kalvåg ber om at kommunepolitikarane i Bremanger går saman for å søke om midlar til ubetring av vegnettet.

mandag 20.07 2020

Nesten all etterspurnad forsvann på eit blunk

No legg dei 100 millionar kroner på bordet for å redde hardt ramma bransje

Samferdselsdepartementet kunne måndag 20. juli opplyse om at regjeringa oppretta tilskotsordning for buss- og passasjerbåtsselskaper. – No er tilskotsordninga til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtar klar, fortel samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

onsdag 03.06 2020

Heiter det Skåra eller Skora?

Her er det «ja takk, begge deler»

Kari Midtgård Råsberg har tatt bilete av desse skilta i området mellom Måløy og Raudeberg, og stiller spørsmål ved om det er rett med Skåra eller Skora. Kva meiner du?

«No krev vi som bur her og næringslivet dei rette svara, vi har venta lenge nok»

tirsdag 14.04 2020

Vil ta vegkrysset med i betraktninga

Vestland fylkeskommune vil ta det såkalla «Polljakrysset» med i vurderinga når dei i desse dagar arbeider med å forkøyrsregulere aktuelle strekningar i fylket.

lørdag 28.03 2020

No skal ferjebillettørane samle på bilnummer

Regjeringa føreslår no ei midlertidig ordning der billettørane skanner eller noterer bilskilt for å sikre at alle løyser billett.

fredag 13.03 2020

Stenger flyplassen for all kommersiell flyvning

Avinor har besluttet å midlertidig stenge Sandane lufthamn fra og med onsdag 18. mars, melder NRK.

torsdag 05.03 2020

Vi har de nest mest punktlige bussjåførene i landet

I en undersøkelse utført av Yrkestrafikkforbundet oppgir 42,2 prosent av bussjåførene at de ofte er forsinket på ruten de kjører. Fylkesvis varierer tallene fra 25 til 60 prosent, og Sogn og Fjordane skiller seg ut ved å ha de nest mest punktlige bussjåførene.

onsdag 04.03 2020

Har sendt klage til kommunen

– I det siste har denne vegstrekninga tapt seg veldig

Ein privatperson frå Selje har sendt ei klage på fv. 618 til Stad kommune.

fredag 28.02 2020

Vil vite om Kinn var representert på viktig vegmøte

Morten Hagen (H) vil vite om Kinn var representert då Nordfjordrådet samla seg om ein uttale til Nasjonal transportplan.

Seier nei til å sette opp gatelys her

Vestland fylkeskommune vil ikkje prioritere å sette opp gatelys på fv. 5715 mellom Måløy og Halnes i Kinn kommune.

Peikar på fleire vegutfordringar

Krev at skipstunnelen får startløyving i 2021

Nordfjordrådet har gjennom ein uttale til Nasjonal transportplan krevd at det kjem startløyving til Stad skipstunnel i 2021.

onsdag 19.02 2020

Har problem med telefonsystemet

– Vi gjer så godt vi kan for å vere imøtekomande og løyse problemet

Legekontoret i Måløy har gjennom fleire år hatt problem med telefontenestene, men dei siste månadane har problema forverra seg.

mandag 17.02 2020

Naudetatane rykte ut til trafikkulukke

Klokka 13:30 vart det meldt om ei trafikkulukke på Fv 614 ved Breivika i Svelgen.