Tema

onsdag 01.12 2021

Reiselivsekspertar Sara og Rasmus skal bidra i arbeidet med det nye hotellet: – Potensialet her er enormt

Onsdag kunne styret i Selje Hotell Invest AS presentere dei nyaste tilskota i gruppa som skal realisere det nye hotellet i bygda. Sara Forselius og Rasmus Sandnes har begge lang erfaring innan hotellbransjen og vil ha sentrale roller når det kjem til å realisere styret sine visjonar.

onsdag 10.11 2021

Vil rigge seg for framtida med ny hurtigbåtkai, gang- og sykkelveg, næringsområde og trivselstiltak

Selskapet Seljevågen AS lanserte tysdag store planer for korleis dei meiner ein best kan skape ringverknadar i kjølvatnet av Stad skipstunnel. I samarbeid med det offentlege ønsker dei mellom anna å etablere ei ny hurtigbåtkai ved innseglinga til Moldefjorden.

torsdag 21.10 2021

Anita og Marilyn vil ha med seg folk på å sjå det positive i alt som skjer

Anita Hoddevik og Marilyn Osmundsvåg ønsker å fortelle folk at ein no må prøve å sjå det positive i alt som skjer i Selje – både med kommande storprosjekt og ringverknader i kjølvatnet av dei.

mandag 18.10 2021

Vil inngå intensjonsavtale for å sikre seg areal til å kunne bygge basseng ved hotellet

Formannskapet i Stad kommune skal ta stilling til om dei vil inngå intensjonsavtale med Selje Hotell Invest for å sikre seg delar av hotelltomta til nytt basseng i Selje.

lørdag 25.09 2021

Fosse om hotellplanane: – Dei må takke Vår Herre for at nokon kjem og vil satse

Svein Inge Fosse ved Knutholmen i Kalvåg, Bremanger har ei bøn til bygdefolket i Selje om at dei no må gripe sjansen og opne armane for dei som ønsker å utvikle staden. – Dei har ingenting å frykte, seier den mangeårige kroverten.

torsdag 23.09 2021

Her kan du sjå folkemøtet der ein vil dyrke optimismen i bygda

I regi av Stad Vekst er det invitert til folkemøte i Selje for å diskutere og synleggjere kva moglegheiter som er på staden. Det vil òg bli presentasjon av ulike prosjekt som allereie er under utvikling. Sendinga kan du sjå direkte på fjt.no frå klokka 17.50.

torsdag 16.09 2021

Har datert funna på hotelltomta:

Arkeologar kan slå fast at folk har budd her så tidleg som i yngre steinalder: – 2.000 år før vår tidsrekning

Arkeologar frå Vestland fylkeskommune har grave seg tilbake til yngre steinalder i flygesanden på tomta til nye Selje hotell. Funna dei gjorde overgjekk forventningane.

tirsdag 07.09 2021

Wenche fryktar å hamne skuggen av det nye hotellet: – Politikarane må sette seg inn i kva som kan skje

Høyringsperioden for å kome med tilbakemeldingar på arbeidet rundt nye Selje hotell gjekk ut 1. september. Og det er tydeleg at bygdefolket – spesielt dei som bur i nærleiken – ikkje er nøgde med planlagt høgde på bygget som dei meiner vil legge ein skugge over sandstranda midt i bygda.

fredag 19.03 2021

No skal nytt helsesenter ut på anbod

Stad-politikarane har godkjent planane for nytt helsesenter i Selje, og prosjektet skal no ut på anbod.

fredag 23.10 2020

– Dette har potensial til å bli både eit eksotisk reisemål i regionen og ein motor i lokalsamfunnet