Tema

onsdag 12.01 2022

Ny Skram skole har allereie blitt over 30 millionar billigare, men dette er ikkje kommunisert ut

Prosjektkostnadane for å bygge ny Skram skole var sett til 330 millionar inkludert mva. då politikarane i haust vedtok at ein skulle gå gjennom prosjektet og sjå på kostnadsbesparande tiltak. Men at ein faktisk allereie har klart å ta ned kostnadane med over 30 millionar har enno ikkje blitt kommunisert ut.

fredag 07.01 2022

– Burde Kinn kommune sjå på trygg skuleveg for barna våre som eit samla prosjekt og noko ein satsar på?

Trafikklysmodellen for vidaregåande skule skal endrast

Utdanningsdirektoratet, FHI og Helsedirektoratet skal foreslå endringar i trafikklysmodellen slik at gult nivå blir meir gjennomførbart i vidaregåande skule.

søndag 02.01 2022

Slik blir skulestart etter koronajula: Massetesting, karanteneunntak og digital undervisning

Massetesting av tilsette og elevar på alle klassetrinn, karanteneunntak for lærarar og digital undervisning for ungdommen. Slik blir første skuledag i det nye året landet over.

torsdag 30.12 2021

Bente blir avdelingsleiar ved denne vidaregåande skulen

Bente Olseth har takka ja til stilling som avdelingsleiar ved Eid vidaregåande skule, og startar 1. april i den nye stillinga.

mandag 20.12 2021

Kommunedirektøren: – Vi må sjå på alternativ plassering for barneskulen

To dagar etter at det blei vedtatt at Skram skole ikkje var inkludert i budsjettet, kom kommunedirektøren og ordføraren på besøk. Der tok dei opp alternativ plassering av skulen med rektoren.

mandag 13.12 2021

«Here we go again»

lørdag 27.11 2021

Desse lokale skulane skal ha omvendt julekalender

I desember har Skavøypoll skule og Nordfjordeid skule omvendt julekalender. – Elevane vil lære mykje om viktige tema som berekraft og klima, seier Sissel Aarak frå SOS-barnebyer.

torsdag 25.11 2021

Frå 2010 til 2020 blei det lagt ned 50 skular i året. Det siste året var det færre

39 skular vart laga ned i landet det siste skuleåret. Det er 14 færre enn året før, og tendensen er fallande.

onsdag 10.11 2021

«No er det på tide å høyre på ungdommen og sikre oss ei trygg og god framtid når det gjeld skule og utdanning!»

fredag 05.11 2021

Jobba med Minecraft på skulen: – Vi har gleda oss til denne dagen i over ei veke!

Elevane i 5. til 7. klasse ved Raudeberg skule jobba med Minecraft heile skuledagen fredag. – Vi lærer mykje av Minecraft, både matte, engelsk og å samarbeide, seier Oliver i 7. klasse.

torsdag 04.11 2021

Gjeninnfører unntak fra fraværsregelen ut skoleåret

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

tirsdag 19.10 2021

Utvalet meiner skulen bør halde fram med bokmål som målform

Oppvekst- og kulturutvalet stemde måndag over framtidig målform ved Skram skole. Sjølv om nokre meinte at ei endring i målform ved skulen ikkje betyr noko reint praktisk for elevar eller foreldre, engasjerte temaet også innad i utvalet.

mandag 18.10 2021

Rår kommunestyret til å velje ei MOT-satsing som liknar på den Vågsøy har hatt

Som kjent har MOT-arbeidet i dei tidlegare kommunane Vågsøy og Flora vore organisert ulikt, og i eit framlegg i oppvekst- og kulturutvalet måndag meinte Høgre og Ap at det kanskje var lurast å sjå til tidlegare Vågsøy sin modell.

Rektor viste politikarane modulskulen: – Alt er ikkje ideelt, men den er fin som midlertidig løysing

Måndag var politikarane i Oppvekst- og kulturutvalet på synfaring på modulskulen på Tennebø. Seinare måndag står saka om framtidig målform ved Skram skole på sakslista.

onsdag 06.10 2021

Vil ha plan som skal hindre at elevar bytter frå nynorsk til bokmål

Hovudutvalet for opplæring og kompetanse skal onsdag handsame ei sak om målform i vidaregåande opplæring. I det høve har Alexander Fosse Andersen, medlem i utvalet, lagt ved eit punkt i saka om trongen for ei målbruksplan og nynorsktiltak i Vestland

fredag 24.09 2021

«Mitt råd er: Kutt ned på leksa for det tar knekken på ungdommen. Vi føler oss pressa»

tirsdag 07.09 2021

Professor trur koronaviruset på sikt kan bli styrt av skuleferiane

Om få år kan koronaviruset først og fremst ramme barn. Viruset kan då bli styrt av når skulane og barnehagane held ope, meiner professor.

mandag 06.09 2021

Bestemte seg for å forkaste skuleforslaget: – No skal vi bruke tida på å jobbe oss fram til noko framtidsretta

Eit forslag om å forkaste forslaget om eit prøveprosjekt med vekselsvis samlokalisering av ungdomsskule på Åheim og i Syvde fekk 11 stemmer i dagens kommunestyremøte i Vanylven, og dermed fleirtal.

Ønsker å sette opp skilt på fylkesvegen for å trygge barn på veg til skulebussen

Nokre av innbyggjarane på Dombestein i Bremanger ber kommunen om lov til å få sette opp skilt på ein utrygg skuleveg, alternativt at kommunen fortel dei kva skilt dei kan sette opp.

lørdag 04.09 2021

Sterke protestar mot forslaget om felles ungdomsskule

– No må de som er politikarane våre gå i djupna og gjere det som er rett

Behandlinga av skulebruksplanen i Vanylven har skapt reaksjonar dei siste dagane. Her tilrår formannskapet at ein ser på å slå saman ungdomsskulane i kommunen som eit prøveprosjekt.

lørdag 28.08 2021

Opnar skuleåret med å plante eit hjartetre

Laurdag opnar Fjordane folehøgskule skuleåret 21/22. Det gjer dei med seremoni og planting av eit eige hjartetre.

søndag 22.08 2021

Når vennskap går i arv: Bestevennar med 30 års mellomrom

Pappaane deira har vore bestevennar heile livet. Det same har Kristoffer og Vilja vore. Og for 30 år sidan stod pappaene deira akkurat slik dei sjølve gjorde på måndag – klare for sin første dag på Skram skole.

lørdag 21.08 2021

«No er det på tide at dei andre partia innrømmer at fråværsgrensa er ein suksess»

tirsdag 17.08 2021

Har du fagbrev og ønskjer å gå påbygg? Då kan du sette deg på den virtuelle skulebenken hos desse alt i haust

Eid vidaregåande skule har nemleg fleire ledige plassar på nettstudium for vg4 Påbygging til generell studiekompetanse. Rektor Alf Reidar Myrstad seier at interesserte frå Vestland kan ta direkte kontakt med Eid vgs for oppstart no i haust.

mandag 16.08 2021

Fyrste skuledag på modulskulen:

Matheo og Max gler seg til å leike med venar i det nye skuleåret

Gutane i andre klasse har sin fyrste skuledag på modulskulen i Deknepollen.

torsdag 12.08 2021

Auke i tal barnehagebarn: – Dette lovar godt for framtida

Kommunalsjef Harald Sivertsen i Stad kommune gler seg over statistikken for talet på born i barnehage og grunnskule.

onsdag 04.08 2021

Fylkeskommunen snur i skulesaka

Opprettar tre nye påbyggklassar for å hjelpe ungdom som Mathilde og Henriette

Vestland fylkeskommune opprettar no fleire tilbod som søkjarane ynsker seg etter at det den siste tida har vore mediefokus på at altfor få skuleplassar på dei studiene ungdom søker seg til.

tirsdag 03.08 2021

Rektoren gler seg til å ta imot rekordmange førsteklassingar

Om litt over ei veke har dobbelt så mange førsteklassingar som dei siste åra sin første dag på Bryggja Skule AS.

lørdag 31.07 2021

– Det er fortvilande for elevar som står utan skuleplass berre veker før skulane startar opp igjen

tirsdag 27.07 2021

«Skram skole – gull eller gråstein?»

torsdag 22.07 2021

Står på venteliste

Henriette og Mathilde er skuffa etter fyrste inntak: – Det burde vere påbygg her også

Venninnene Henriette Fløysand Kvalheim (18) og Mathilde Eksund Olsen (18) frå Måløy søkte påbygg ved Eid vidaregåande skule fordi det er nærmast Måløy. Men dei kom ikkje inn. No står dei utan skuleplass til neste år, og dei er ikkje åleine.

tirsdag 20.07 2021

William (19) flyttar til USA for å leve fotballdraumen

– Eg grugleder meg. Det kjem til å bli ei stor forandring. Men det er ein stor moglegheit.

søndag 18.07 2021

«Gode lærarar – god skule»

fredag 09.07 2021

Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt 

Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt

mandag 21.06 2021

«Innan få år vil 21.000 lærarar ikkje lengre få lov til å undervise i faga sine»

onsdag 12.05 2021

Gjekk for full feiring: – Dei gledde seg som om det skulle vere 17. mai

Skuleungane fekk verkeleg smaken av 17. mai på Hauge i Bremanger. Der gjekk dei for full feiring.

onsdag 05.05 2021

Fire har søkt på jobben som IKT-koordinator ved ungdomsskulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som IKT-koordinator ved Florø ungdomsskule. Fire har søkt.

mandag 03.05 2021

«Det er ikkje rart det kokar i lærarstanden. Yrket må få ei kraftig statusheving»

søndag 02.05 2021

Denne gjengen gikk i 2. og 3 klasse midt på 50-tallet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Koronasituasjonen har endret tidspunktet for når familier kjøper den første skolesekken

Butikksjef Nina Westvik hos Notabene Måløy er spent på hvordan salgsutviklingen på skolesekker vil bli i år. For koronasituasjonen har nemlig endret handlemønsteret, spesielt for familier med barnehagebarn som skal begynne i første klasse.

«Skram skole, Måløybyen og fremtiden: Jeg ønsker alle et miljømessig rett valg med skolen og hele skoletunet»

fredag 30.04 2021

Nesten halvparten av norske skular har for dårleg inneklima

Fire av ti skular har for dårleg inneklima, ifølgje ein ny rapport frå Rådgjevande ingeniørars foreining.

tirsdag 27.04 2021

«Spelet om betre kommuneøkonomi runde 1: grendeskulane»

lørdag 24.04 2021

Rekordmange har søkt høgare utdanning. Sjå kva utdanning som er aller mest populær

fredag 23.04 2021

Ope brev

«Gode medrepresentantar i kommunestyret, er denne saka forsvarleg utgreidd? Vi reagerer på måten den er handsama på»

onsdag 21.04 2021

240 i karantene og ventekarantene

Ein ny koronasmitta lærar ved Raudeberg skule, men alle testar frå ungdomsskulen er negative

Etter at kommuneoverlege Jan Helge Dale har fått svar på ein stor del testar frå laben i Helse Førde, kan han onsdag kveld konkludere med både ein god og ein mindre god nyheit.

tirsdag 20.04 2021

Dale er glad og letta: Alle 60 som testa seg i går var negative

Ingen av dei 60 elevane, lærarane og nærkontaktane som testa seg måndag, etter at ein tilsett ved Raudeberg skule testa positivt for covid-19, var smitta.

Berre to har søkt stillinga som SFO-leiar ved skulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som SFO-leiar ved Skram skole.

Mange lærarar førtidspensjonerer seg i koronatida

Rekordmange har meldt seg på dei pensjons­førebuande kursa til Utdanningsforbundet. Koronapandemien er truleg hovudgrunnen.

søndag 18.04 2021

To skular i same kommune jaktar folk til rektorstillingar. Dette er ein av dei

Både Selje skule og Eid ungdomsskule i Stad kommune er på jakt etter ny rektor.

tirsdag 13.04 2021

Har stor forståing for at det er kjensler knytt til det 100 år gamle skulebygget: – Det må vi ta på alvor når vi jobbar fram vårt forslag

Det seier prosjektleiar for byggeprosjektet Skram skole, Vidar Andersen, til Fjordenes Tidende etter at han tysdag orienterte Oppvekst- og kulturutvalet om status i prosjektet.

mandag 12.04 2021

Denne kreative gjengen skal representere skulen sin i NM

Handygjengen UB, frå Eid vidaregåande skule, representerer Vestland fylke under NM for ungdomsbedrifter i kategorien «Beste yrkesfaglege bedrift».

Er framleis kritisk til etablering av friskule

- Ei etablering av Montessoriskule på Kolset vil få økonomiske konsekvensar for kommunen og vil kunne forsterke utfordringane vi allereie ser med omsyn til elevtalsutvikling og skulestruktur, meiner Bremanger kommune.

lørdag 10.04 2021

Flere reagerer på at Kinn kommune ikke har søkt på sommerskolemidlene Stad fikk

Kommunalsjefen: – Vi har ikke kapasitet til å ta tak i det i år

Kinn kommune har ikke søkt på statlige midler til å gjennomføre sommerskole med aktiviteter for barn i sommer fordi de ikke har kapasitet til å håndtere noe slikt i år.

torsdag 25.03 2021

Regjeringa opnar for bruk av munnbind på vidaregåande skular, men lektorlag meiner rettleiaren er altfor vag

Ein ny smittevernrettleiar for vidaregåande skular opnar for at skuleeigar og lokale helsestyresmakter kan vurdere bruk av munnbind utanfor undervisning.

onsdag 24.03 2021

Tal tilsette på Helsestasjonen og i skulehelsetenesta har auka frå fem til åtte. No får dei 3 millionar ekstra til ytterlegare forsterking

Stad kommune har fått innvilga eit treårig tilskot frå Helsedirektoratet på til saman 3 millionar kroner for å styrke og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta til born, unge og foreldre i kommunen.

fredag 19.03 2021

Hadde folkemøte om skulestrukturen: – Det blei heilt klart gitt utrykk for frustrasjon rundt prosessen

Etter eit folkemøte i Stavang og Steinhovden torsdag kveld tar kommunedirektør Terje Heggheim sjølvkritikk på prosessen.

torsdag 18.03 2021

Gir 11 millionar kroner til trafikktrygging

Denne skulevegen får 1 million. Sjå kva andre lokale tiltak som får pengar

Trafikktryggingsutvalet i Vestland har vedtatt å dele ut 10,6 millionar kroner til fysiske trafikktryggingstiltak og 1,4 millionar kroner til ulike trafikktryggingsaktivitetar i fylket.

lørdag 13.03 2021

Tysdag skal dei godkjenne prosjektplanen

Satsar på at ny skule til 175 millionar står klar til skulestart i 2024

Tysdag skal formannskapet få presentert prosjektplan med framdrift for nye Skram skole. Planen er justert fleire gongar, men målet er no ferdigstilling av ny skule i andre kvartal 2024, i rute for skulestart til hausten det året.

mandag 01.02 2021

Fylkeskommunen snur – no blir tilbakemeldinga frå den tilsette behandla som ei varslingssak

No blir varselet som ein tilsett ved Måløy vidaregåande skule har kome med behandla som noko langt meir alvorleg enn ei bekymringsmelding. Det stadfestar fylkeskommunen overfor Fjordenes Tidende.

lørdag 30.01 2021

Utdanningsforbundet tilrår å avlyse eksamen til våren

Utdanningsforbundet tilrår kunnskapsminister Guri Melby (V) å avlyse eksamen for grunnskulen og vidaregåande skule våren 2021.

torsdag 28.01 2021

Meiner snuoperasjonen må bety at ein sikrar grendeskulane nok eitt års drift

– Om ein vil legge ned skulane frå hausten 2021, er det totalt uansvarleg å fatte vedtak om dette så seint som i april

– Vi i Kinn SV er positive til å utsetje høyringsfristen, og på den måten utsetje handsaming av sjølve saka til kommunestyremøtet  april, men dette forutset sjølvsagt at det vert tilført midlar til drift av Stavang og Steinhovden skule for skuleåret 21/22, seier Marie Øverås Jensen i Kinn SV.

torsdag 14.01 2021

Skulane med få elevar blir færre og færre. Frå 2010 har talet gått ned med 22 prosent

Frå 2010 har talet på skular med mindre enn 100 elevar gått ned med nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skular med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

søndag 10.01 2021

«Eg er skuffa over kommunedirektøren og partia i posisjon for behandlinga familiar i distrikta no vert utsett for»

fredag 08.01 2021

«Vær så snill og kutt ut dette pratet om at det ikkje er pedagogisk forsvarleg å ha skular i distriktet»

mandag 30.11 2020

Fylkesordføraren meiner fritt skoleval er distriktsfiendtleg

Både fylkesordføraren i Vestland og fylkesordføraren i Vestfold og Telemark likar dårleg forslaget frå regjeringa om fritt skoleval. Dei meiner fylkeskommunane sjølve bør vurdere kva reglar for skoleval som er best i fylka.

Innspel i skuledebatten

«Vil de ikkje ha legar og sjukepleiarar tilbake til kommunen? Kva har de å tilby oss dersom vi mistar skulen vår? Det er vi som er framtida – høyr oss!»

søndag 29.11 2020

Er uroa for at flytting av elevar vil redusere elevgrunnlaget på sørsida av kommunen

Davik utviklingslag meiner forslaget om å flytte 5. til 7. trinn frå Ålfoten oppvekstsenter kan skade elevgrunnlaget og bulysta på sørsida av Bremanger kommune. Dei ber kommunestyret om ikkje å gjennomføre dette tiltaket.

torsdag 26.11 2020

Skolebruksplanen: Får 565 færre elever de neste 15 årene

Ser på alle alternativ. Men tallenes tale er klar: Jo færre skoler, jo mer sparer kommunen

Terje Gregersen fra Norconsult forklarer at totale investeringer i skolestruktur vil medføre alt fra 240 millioner for å beholde status quo til nærmere en halv milliard for andre løsninger. Men kommunen vil spare driftskostnader på sikt ved å gjøre grep, og jo færre skoler, jo mer sparing.

onsdag 25.11 2020

Stilte seg samrøystes bak nytt opplæringsfartøy til skulen

– Det er eit veldig gledeleg vedtak i Hovudutvalet for opplæring og kompetanse i dag. Bygging av nytt opplæringsfartøy blei samrøystes vedteke, fortel Sigurd Reksnes (Sp) som er medlem i utvalet.

Leiaren i Nordfjordrådet: – Utruleg gledeleg at Nordfjord får vise veg for fylket

– Det er utruleg gledeleg at Hovudutval for opplæring i Vestland i dag har gitt grønt lys for å lyse ut vaksenopplæringsklasser tilpassa lokalt næringsliv ved alle dei fire vidaregåande skulane i Nordfjord, slik eit samla Nordfjord har gått saman om å få på plass, seier leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.

Meiner dei har kome Nordfjord i møte på tilbodet i vidaregåande skule

Utvalet for opplæring og kompetanse i fylket har i dag behandla skuletilbodet for Vestland neste år, og medlem Sigurd Reksnes peikar på at dei har imøtekome mange av innspela som eit samla Nordfjord peikte på at er ekstremt viktig for regionen.

Mener fylkene må bestemme inntaksordning til videregående opplæring selv

– KS er uenig i regjeringens forslag om å begrense fylkeskommunens mulighet til å velge nærskoleprinsipp som inntaksmodell. Men vi vil selvsagt samarbeide om et best mulig faktagrunnlag for den beslutningen Stortinget til slutt må gjøre, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Foreldre sender brev til kommune om skulenedlegging

– Ein sak er at ein bryt kommunelova, men kva med ungane sitt ve og vel oppi alt dette?

Monica Kortner og Lasse Lerum, som er tilflyttarar i Stavang i Kinn kommune, er djupt rysta over at ein ignorerer konsekvensane av skulenedlegging i Kinn. Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett inneheld nedlegging av tre grendeskular i Florø-området, deriblant skulen i Stavang.

tirsdag 24.11 2020

«Kjære alle sammen i Hovedutvalget: Likeverdig opplæringstilbud i fylket må innfris!»

lørdag 21.11 2020

Kommunedirektøren svarar på kritikk om forseinka plan for skulane

– Skulebruksplanen vil gi svar på kva vi må kutte i framtida. Ingenting vil gjelde frå neste år

Kommunedirektør Terje Heggheim forklarar at han har gitt Norconsult forlenga frist på å levere ein skulebruksplan for framtidig skulestruktur i Kinn kommune. Denne rapporten har dermed ikkje ligge føre som underlag til budsjettforslaget som no er levert.

fredag 24.04 2020

Mandag åpner småskolen igjen

Klare for å ta i mot elever til faste grupper, uteskole og større avstand

På mandag åpner skolen for 1-4 trinn i hele landet. Ved Skavøypoll skule er de etter helgen klare til å ta i mot rundt 90 elever, men til en litt annerledes skolehverdag preget av nye rutiner og større avstand.

mandag 17.02 2020

Fylkesmannen fikk 127 mobbe-saker på sitt bord

I 2019 var det 127 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Vestland for å få hjelp i mobbesaker.