Tema

torsdag 23.09 2021

Kretsen om jentesatsinga på kysten: – Vi er verdas beste på damefotball

Dagleg leiar i Sogn og Fjordane fotballkrets, Svein Olav Myklebust, fekk med seg saka der Fjordenes Tidende omtala det høge talet på jentespelarar i breiddeklassene i Måløy Fotballklubb. Han rosar det han meiner er resultat av ei langsiktig satsing for å få jentefotballen i regionen opp og fram.

onsdag 18.08 2021

Satsar stort og er på jakt etter samfunnsengasjert prosjektleiar

Human-Etisk Forbund satsar stort i Sogn og Fjordane, og ønsker å finne ein samfunnsengasjert prosjektleiar som kan ta regionlaget til nye høgder.

mandag 19.07 2021

Treng fleire fosterheimar

Ti born i aldersgruppa 10-18 år ventar på fosterheim over heile Sogn og Fjordane. Borna treng fosterforeldre som har mykje omsorg å gje, og har eit  ønskje om å bidra til at eit barn kan få ei betre framtid.

onsdag 05.05 2021

Professor trur det kan bli relativt enkelt å splitte opp storfylkene igjen

Fleire samanslåtte fylke og kommunar ønskjer oppløysing og tilbakeføring til inndelinga før 2020. Professor Nils Aarsæther meiner enkelte av storfylka kan løysast opp ganske raskt.

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

tirsdag 04.05 2021

«Endrar vi opsjonsordninga kan det vere alt nokon treng for å flytte frå storbyen til Måløy, Florø, Eid eller Sogndal»

søndag 25.04 2021

Unge vestlandsmenn i kamp for fedrelandet: – Dei var vernepliktige menn frå 21 år og oppover frå Stad i nord til Sunnhordland sør

I aprildagane 1940 melde opp mot 7.000 modige vestlendingar seg til krigsteneste for fedrelandet. Målet var å kaste tyskarane på sjøen att, men berre etter få veker med dels harde kampar måtte dei innsjå at motstandaren var for sterk og at nederlaget ikkje var til å unngå.