Tema

tirsdag 20.04 2021

Astrid skal leie kommunen sitt arbeid på kultur og lokal samfunnsutvikling

Astrid Paulsen er tilsett som kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune, og begynner i jobben 1. august.

Et bål ute av kontroll førte til lyngbrann

Et bål som kom ut av kontroll skapte tilløp til dramatikk i Stad kommune tirsdag.

To positive prøver av 127 analyserte

Helse Førde opplyser tysdag morgon at dei har analysert 127 prøver. To var positive.

mandag 19.04 2021

Alle danseelevane i nabokommunen blir no definert som nærkontaktar og må teste segkorona

Den positive testen ved Vågsøy ungdomsskole måndag kveld utløyser også testing og karantene i nabokommunen ettersom eleven også er medlem i kulturskulen i Stad.

Utbyggarane vil endre på turbinfundamenta. Men det vil ikkje ordføraren gå med på

Falck Renewables vil endre turbinfundamenta på Okla vindkraftverk, men ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune vil ikkje la dette skje utan at endringa er kvalitetssikra av fagmyndigheiter.

søndag 18.04 2021

To skular i same kommune jaktar folk til rektorstillingar. Dette er ein av dei

Både Selje skule og Eid ungdomsskule i Stad kommune er på jakt etter ny rektor.

lørdag 17.04 2021
13

Sjå bildeserie frå elevkonserten:

– Gøy å få framføre sin eigen nye låt

Elleve år gamle Kristianne Pauline Holmøy hadde debut då ho song og spelte ein låt som ho sjølv har laga tekst og melodi til i Operahuset Nordfjord.

torsdag 15.04 2021

Dette synet møtte dei barnehagetilsette då dei skulle sjekke korleis det gikk med barna sitt kunstprosjekt

Ein av dei tilsette ved Selje barnehage lufta frustrasjonen på sosiale medium etter å ha blitt møtt av eit relativt ufyseleg syn då ho skulle sjekke stoffet dei hadde måla på.

Andrine tok bronse i NM i storslålam

Andrine Mårstøl frå Haugen IL køyrde torsdag inn til ein flott NM-bronse i storslalåm på Oppdal.

onsdag 14.04 2021

Gjennomfører synfaring uten Statsforvaltaren

– Veldig lite tillitvekkende og uheldig av NVE

- Det er uheldig at synfaringen ved Okla vindkraftverk gjennomføres uten Statsforvaltaren, sier Stad-ordfører, Alfred Bjørlo (V).

tirsdag 13.04 2021

To personer fremdeles i isolasjon

Ser ikke potensial for at koronautbruddet skal utvikle seg videre nå

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, tror ikke utbruddet som har preget kommunen siden starten av mars vil utvikle seg videre nå.

mandag 12.04 2021

Dette friluftsområdet og fleire andre får pengar til tiltak. Her kan du sjå kven som får

Både Stad og Kinn kommunar har fått innvilga midlar til tiltak i statlege sikra friluftsområde.

Denne kreative gjengen skal representere skulen sin i NM

Handygjengen UB, frå Eid vidaregåande skule, representerer Vestland fylke under NM for ungdomsbedrifter i kategorien «Beste yrkesfaglege bedrift».

No blir det synfaring. Men for å få vere med må du vise negativ koronatest

NVE gjennomfører tilsyn ved Okla vindkraftverk, men ber et begrensa antal deltakere legge fram negativ koronatest ved oppmøte.

lørdag 10.04 2021

Ser et stort behov for et FACT-team også i Kinn: - Det er alt jeg selv savnet

Primus motor bak selvhjelpsgruppa for rusavhengige, Monica Vederhus, etterlyser et FACT-team i Kinn kommune. Tjenesteleder for rus og psykisk helse, Erik Onstad, jobber med saken.

Flere reagerer på at Kinn kommune ikke har søkt på sommerskolemidlene Stad fikk

Kommunalsjefen: – Vi har ikke kapasitet til å ta tak i det i år

Kinn kommune har ikke søkt på statlige midler til å gjennomføre sommerskole med aktiviteter for barn i sommer fordi de ikke har kapasitet til å håndtere noe slikt i år.

onsdag 07.04 2021

Ein ny person har testa positivt etter at 60 prøver er analysertmas

Onsdag kveld har ein fått svar på 46 av 48 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag og 14 av 14 prøver tekne i Selje tysdag.

tirsdag 06.04 2021

Har to pasientar innlagt med covid-19. Ein er framleis på intensivavdeling

Siste døgnet har laben ved Helse Førde analysert 129 prøver. Ein var positiv, frå Stad kommune. Sjukehuset har også to pasientar innlagt, ein på intensivavdeling.

lørdag 03.04 2021

Opnar opp for testing første påskedag

Søndag 4. april blir det tilbod om koronatesting på Nordfjordeid og i Selje.

Ein ny smitta laurdag etter testing av 37 personar fredag

Stad kommune opplyser at det er ein ny positiv prøve påvist etter testinga som blei gjort fredag.

onsdag 31.03 2021

Får over én million kroner til å lage sommerskoletilbud

Stad kommune får 1.084.600 kroner fra regjeringen til etablering av sommerskoletilbud for å kompensere for et annerledes korona-skoleår.

mandag 29.03 2021

Har kasta seg inn i sjøareal-debatten

Biskopen uroar seg for at det kan bli oppdrettsanlegg i nærleiken av klosteret

Kommunedelplanen for sjøareala i Stad kommune har skapt stort engasjement blant innbyggjarane. No har også biskopen kasta seg på i debatten.

– Vi legg opp til inspeksjon ved anlegget så snart vi vurder det som trygt å gjennomføre

Grunna koronapandemien og fleire tilfeller i Stad kommune den siste tida har NVE bestemt seg for å utsette tilsynet med Okla vindkraftverk.

Lokalpolitikarane melde trugslar til politiet. No er Jan Vidar glad for at hatefulle ytringar får meir merksemd

– I nær alle saker vi behandlar er nokon for og nokon mot, men det blir veldig øydeleggande for debatten, og for rekrutteringa, om enkelte trekk det så langt at dei kjem med trugslar, seier kommunestyrepolitikar i Stad, Jan Vidar Smenes (Ap).

søndag 28.03 2021

Ingen nye positive prøver i dag, men 20 personar har blitt testa

– Det er ikkje påvist nye personar med covid-19 i Stad kommune søndag, opplyser kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld.

Kommunen skal bli ein hjartestad for innbyggjarar og besøkande

Stad kommune har fått ein ny grafisk profil og eit overordna konsept: «Hjartestad». Profilen skal kunne nyttast fritt av alle næringsliv, reiseliv, handel, lag- og organisasjonar, kulturliv og utdanningsinstitusjonar i Stad-samfunnet.

Hendelsesnyheter, korona og klokkestilling måtte mange få med seg på fjt.no

I uka som vi nå legger bak oss har hendelsesnyheter, lokale oppdateringer på koronasituasjonen, samt omstilling til sommertid vært sakene fjt.no sine lesere har klikket seg mest inn på.

Legg ut 22 tomter for sal i nytt bustadfelt i bygda

No startar Stad kommune salet av nye bustadtomter i Torvik bustadfelt på Stårheim.

Nå innføres nasjonale regler for ventekarantene

På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører departementet nasjonale regler for personer i ventekarantene.

Fann tre positive prøver etter 243 analyserte

Helse Førde sitt laboratorium, som har vore overbelasta i det siste, melder søndag morgon om tre positive prøver blant 243 analyserte prøver.

lørdag 27.03 2021

Sju nye er smitta i utbrotet – ein har to nye nærkontaktar i eigen familie

Prøvesvar frå torsdag viser at fem nye personar i Selje har fått påvist covid-19. Alle fem har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta. Den eine av dei har to nye nærkontaktar innanfor eigen husstand.

Sjå lista over masseprosjekt det blir arbeidd med

– Har vi område klare når den første salva går?

Gunn Sande (Sp) er oppteken av at kommunen må ha område klare for masseplassering når første salva i skipstunnel-prosjektet går.

Får ein halv million til arbeidet med skipstunnelen

Kommunestyret i Stad har vedtatt ei samarbeidsavtale med næringsutviklingsselskapet Stad Vekst, med ei økonomisk ramme på 500.000 kroner i 2021.

No er dei eitt steg nærare realisering av nytt basseng i bygda

Kommunen har sett frist til første halvdel av juni for tilbydarar som ønskjer å bygge nytt basseng i Selje.

Ingen nye positive prøver lørdag

– Det brutale påskebudskapet er: Hold avstand og møt så få andre som du klarer

Påskebekymringen til kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, retter seg mot den store smittestigningen i resten av landet, og hvordan dette kan påvirke lokalt når folk begynner å bevege på seg. – Nå må vi være strenge med oss selv, sier han.

fredag 26.03 2021

Sju nye personar har blitt smitta – alle i Selje

Fredag kveld har Stad kommune fått svar på alle prøver tatt i Selje onsdag 24. mars. Prøvesvara viser at til saman seks personar i to ulike husstandar har fått påvist covid-19. I tillegg har ein annan seljeværing testa positivt på hurtigtest.

torsdag 25.03 2021

Har berre fått svar på 25 av 140 testar. Ingen av desse var positive

Torsdag kveld er det ikkje varsla nye positive prøvesvar for Stad kommune etter testing onsdag. Utfordringar med analysekapasiteten ved Førde sentralsjukehus og Haukeland sjukehus gjer dessverre at svartider er forlenga.

Ein vanleg dag med cruisegjestar gav 1.100 besøkande på senteret i 2019. På toppdagen i fjor var 375 personar innom dørene

Sagastad på Nordfjordeid er i ein vanskeleg situasjon grunna koronpandemien. I 2020 var dørene oftare stengde enn opne.

Undersøking syner uvanleg høg tillit i kommunen

– Eit av dei mest positive trekka er tilliten mellom politikarane og dei tilsette

Ei ny undersøking frå Telemarksforsking syner at det er høg grad av tillit mellom tilsette, politikarar, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar i Stad kommune.

Får 300 vaksinedosar etter påske

– Vi er glade for at vi kan få eit større tempo i vaksineringa

Per i dag vaksinerer ein berre med Pfizer-vaksinen i Stad kommune, og veka etter påske får kommunen ein større leveranse med rundt 300 dosar.

Har passert 100 smitta i Stad-utbrotet

– Vi kryssar fingrane for ein godt kontrollert smittesituasjon inn mot påske. Men det er viktig å halde guarden oppe

Dei siste ti prøvene frå Nordfjordeid som ein venta svar på etter testing onsdag viser ingen nye positive koronaprøver. Så langt har ein passert 100 smitta i Stad-utbrotet.

onsdag 24.03 2021

Endå to nye personar i Selje er smitta av korona

Onsdag kveld opplyser leiinga i Stad kommune at endå to nye personar i Selje har fått påvist smitte. Begge er nærkontaktar og har begge vore i karantene.

Tal tilsette på Helsestasjonen og i skulehelsetenesta har auka frå fem til åtte. No får dei 3 millionar ekstra til ytterlegare forsterking

Stad kommune har fått innvilga eit treårig tilskot frå Helsedirektoratet på til saman 3 millionar kroner for å styrke og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta til born, unge og foreldre i kommunen.

Analyserte heile 529 prøver det siste døgnet.

Laboratoriet ved Helse Førde har henda fulle for tida. Sist døgn har heile 529 prøver vore gjennom henda.

tirsdag 23.03 2021

Stenger ny barnehage på grunn av smitte

Ny smitte fordeler seg mellom Nordfjordeid, Selje og Stadlandet, men alle sju har vore i karantene

Til saman er det tysdag påvist sju nye smittetilfelle i Stad-utbrotet. Alle dei smitta er nærkontaktar i husstandar til tidlegare smitta og alle har vore i karantene.

Har gjort ny risikovurdering. Sjå kva råd og tiltak kommuneoverlegen anbefalar framover

– På Nordfjordeid har ein no over fleire veker kartlagt smittesituasjonen i samband med utbrotet. Ein har ikkje funne smittetilfelle som ein ikkje kan kople til andre kjende tilfelle, og det er ikkje grunn til å tru at ein har vesentleg grad av «fri» smitte i lokalmiljøet. I Selje er det noko uavklart, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

Har sett ei heil barnehageavdeling i karantene etter at ein tilsett testa positivtflatraket barne

I Flatraket barnehage testa ein tilsett positivt på covid-19 på prøvesvar måndag 21. mars. Heile avdelinga, barn og vaksne, blir testa for covid-19 tysdag.

mandag 22.03 2021

Alle var allereie i karantene

Fem nye har testa positivt måndag – fire i Selje og ein på Nordfjordeid

Til saman er det måndag påvist fem nye smittetilfelle i Stad-utbrotet. Alle dei smitta er nærkontaktar til tidlegare smitta og var i karantene.

søndag 21.03 2021

Forlenger samarbeidet med sommarcampen

Etterlyste aktivitetstilbod i andre delar av kommunen

Stad kommune har vedtatt å forlenge samarbeidsavtalen med Klenkarberget Sommarcamp fram til og med 2023. I formannskapsmøtet vart det etterlyst eit liknande tilbod i andre delar av kommunen.

– Dette kunne enda med ei stor tragedie

Innsatsleiar i politiet, Roger Gundersen, seier den kraftige kollisjonen i natt kunne enda med ei stor tragedie. Han er skremt over at rusa personar set seg bak rattet.

– For kommunen er det viktig at butikken får utvikle seg og vere eit livskraftig tilbod for bebuarar, næringsliv og tilreisande i ytre

Stad kommune og ordførar Alfred Bjørlo har kome med sine argument til kvifor Joker Stadlandet bør få ta del i Merkur-programmet.

Inviterer til tilsyn i anleggsområdet

Kommunen får delta med ein representant

24. mars skal NVE gjennomføre tilsyn ved Okla vindkraftverk.

lørdag 20.03 2021

Spør om det er mogleg å bli med i prosjektet

– Nabokommunen har nyleg innført dette tiltaket med svært gode tilbakemeldingar frå ungdom og foreldre

Elisabeth Hoel (Frp) ønsker at administrasjonen i Stad kommune gjer ei vurdering av om Stad kommune kan delta i Flyt.

fredag 19.03 2021

Mest truleg mutert variant

Ordføraren om utbrotet i ytre: – Det var nesten som å skru på ein brytar

Stad-ordførar Alfred Bjørlo har tru på at ein også i Selje skal klare å stoppe viruset. Håpet er at erfaringane frå Nordfjordeid skal hjelpe til med å sikre at bygda kjem godt ut av situasjonen.

Høyr kommuneoverlegen orientere om smitteutbrotet

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld orienterte fredag om status i smitteutbrotet i Stad.

No skal nytt helsesenter ut på anbod

Stad-politikarane har godkjent planane for nytt helsesenter i Selje, og prosjektet skal no ut på anbod.

Utbrotet har ramma eit stort tal kommunalt tilsette

Håpar å kunne få utbrotet under kontroll utan å måtte stenge ned heile samfunnet

Utbrotet i Selje har ramma eit stort tal kommunalt tilsette. Samtidig tyder mykje på at dei som er i dei mest kritiske stillingane, har hatt god effekt av vaksineringsprogrammet.

Reknar med å teste mellom 100 og 200 personar fredag

Fotsoldatane trappar opp og gjer seg klar til storinnrykk

Etter at Stad-utbrotet også har spreidd seg til Selje, har det vore travle dagar for dei tilsette ved legesenteret i Selje. Fredag er det venta at omfanget på testpersonar vil auke kraftig, og ein har difor supplert med ekstra krefter for å ta unna mengdene.

Hadde henda fulle i går. Analyserte 583 prøver og fann 24 nye positive

Helse Førde melder om 24 nye positive prøver siste døgn. 24 var positive, frå Stad, Sunnfjord og Sogndal.

Fleire hundre personar er i karantene

Både skulen og barnehagen er stengd på grunn av koronasmitte

Det store koronasmitteutbrotet i Selje fører til at både skulen og barnehagen i bygda er stengd i dag. I dag blir det omfattande testing i Selje.

Det er for mange deltidstilsette i kommunen, særleg innan helse og omsorg

Stad kommune har mål om at 75 prosent av dei tilsette skal arbeide i 100 prosent stilling. Men dei har ein lang veg å gå for å nå dette målet i helse- og omsorgssektoren.

Kommunen oppmodar folk til å vere forsiktige og teste seg

No har koronasmitten blomstra opp i Selje – 18 nye smittetilfelle vart oppdaga i Stad på torsdag

Torsdag fekk Stad kommune svar på dei 90 som hadde testa seg onsdag. Det vart då oppdaga 18 nye smittetilfelle – 13 i Selje og fem på Nordfjordeid. Born og elevar i Selje er no smitta.

torsdag 18.03 2021

Kinn har sagt nei til digitalt møte om Bryggja-oppgjeret

– Det blir sikkert ikkje avklart før langt ut på hausten

Skjønnsnemnda som skal vurdere Kinn kommune sitt krav om erstatning etter inndelingslova har planlagt eit møte med Kinn og Stad kommunar i løpet av våren. Grunna smittetilhøva måtte eit slikt møte bli digitalt, men det ønskjer ikkje Kinn.

Kan ha kome smitte inn i barnehagen

Fem nye har testa positivt for covid-19 i Stad, og no har det kome fleire smitta i Selje-delen

Prøvesvar onsdag kveld viste at til saman fem nye personar har fått påvist smitte etter testing tysdag, opplyser kommunelege Thomas Vingen Vedeld.

onsdag 17.03 2021

Nei, dei har ikkje starta arbeidet med storsatsinga allereie

Oppdrettsanlegget som no for tida ligg ved Kvernevik-gruppa sitt område ved Kalneset på Maurstad i Stad kommune, er ikkje ein del av det komande prosjektet for det nye selskapet Kalnes Salmon.

Har stengd heile fabrikken etter påvist koronasmitte – 10 er i karantene og 19 er permitterte

Pelagia Selje har permittert nesten alle tilsette som ikkje er sett i karantane etter at ein tilsett tysdag fekk vite at han var smitta av korona.

tirsdag 16.03 2021

– Smitteutbrotet i nabokommunen er ein tankevekkar. Pandemien er langt ifrå over

Har jobba 16-18 timar i døgnet den siste tida: – Akkurat under eit utbrot er det ein krevjande situasjon å stå i

Smittevernlege Thomas Vingen Vedeld har jobba 16-18 timar for dag etter at det det muterte koronaviruset spreidde seg på Nordfjordeid. Han har tru på at ein snart kan ha lukkast med å stogge utbrotet.

mandag 15.03 2021

Ingen av dei som testa seg søndag var smitta

Det kan sjå ut til at smitteutbrotet i Stad kommune er i ferd med å roe seg. Ingen av dei som testa seg søndag er smitta av korona.

Føreslår å bruke over fire millionar ekstra på å sikre dammen

Dam Fossevatn ved Nordfjordeid tilfredsstillar ikkje NVE sine krav til sikkerheit og stabilitet. No må kommunen bruke fleire millionar på sikring for å unngå dagmulkt.

søndag 14.03 2021

Har prøvd å gjere nytt helsesenter mindre for å halde kostnadsramma. Det går ikkje

Stad kommunestyre har bestemt at det skal byggast eit nytt helsesenter i Selje. Den økonomiske ramma for prosjektet er 18,2 millionar kroner, men allereie no, før prosjektet har vore på anbod, ser kommuneadministrasjonen at dette ikkje lar seg gjere. Ekstra kostnaden så langt er på over 3,5 millionar kroner.

lørdag 13.03 2021

Bryggja-oppgjeret

– Om det ikkje blir videokonferanse, kan vi truleg først ha konferansen etter sommaren

Det kan ta tid før ein får eit endeleg svar i saka om oppgjeret etter grensejusteringa av Bryggja.

fredag 12.03 2021

Eitt år sidan Norge stengte ned

Familien ser framleis framover: – Dette varer ikkje for evig og alltid, det må vi berre krysse fingrane for!

12. mars i fjor starta familien Fylling Silden i Selje, som dei fleste andre familiar i Norge, ein ny kvardag med smitterestriksjonar og heimeundervisning. Slik ser dei på situasjonen eitt år seinare.

torsdag 11.03 2021

240 personar i karantene og 23 personar smitta

Ungdomsskuleelev har testa positivt – utbrotet i Stad er det muterte viruset

Ein elev i 10. klasse ved Eid ungdomsskule har testa positivt for covid-19-viruset. Dermed er 23 personar smitta i utbrotet denne veka. Det er også no stadfesta at smitten er det muterte britiske viruset.

onsdag 10.03 2021

Fem nye koronasmitta onsdag – 22 personar er no smitta og over 200 i karantene

Onsdag vart det påvist fem nye personar i Stad kommune som er smitta av korona. Dermed er 22 personar no smitta av covid-19. Framleis er over 200 personar i karantene.

Dette er råda frå kommunen til innbyggjarane

Stad kommune har kome med tre råd til sine innbyggjarar under det pågåande koronautbrotet i kommunen.

Veit ikkje kvar smitten kjem frå, men alle smittetilfella er kopla til kvarandre

Per i dag er 17 personar smitta og over 200 i karantene etter koronautbrotet i Stad kommune. Smittevernlegen veit ikkje kvar smitten kjem frå, men alle dei positive prøvene er kopla til kvarandre.

tirsdag 09.03 2021

Fem nye er koronasmitta – totalt er no 17 personar smitta og over 200 i karantene

Tysdag kveld opplyser ordføraren i Stad kommune at fem nye personar er smitta av koronaviruset. Dermed er totalt 17 personar smitta og over 200 i karantene.

Hasteinnkallar politikarane til møte om smittesituasjonen

Formannskapet i Stad er på kort varsel kalla inn til ekstraordinært møte på onsdag der smittesituasjonen i kommunen er einaste sak.

mandag 08.03 2021

No er 200 menneske i karantene i kommunen

Avdekka fem nye positive prøver måndag kveld

Stad kommune har fått svar på 52 hurtigtestar tatt søndag. Fem nye er smitta.

søndag 21.02 2021

«Det må bli slutt på å lese om isolerte bygder og nødetater som ikke kommer fram. Vi krever trygge veier før unødvendige gigantprosjekt»

onsdag 03.02 2021

Åtvarar mot farleg leik i brøytekantane langs vegen

Både Stad og Kinn kommune åtvarar foreldre og barn om at det kan vere farleg å leike i dei store snømassane som blir liggande etter brøytebilane. Dei ber også folk hjelpe til med å flytte bilar og liknande for å gjere brøytejobben enklare.

«La foreldrene velge om en ny barnehage har livets rett»

tirsdag 12.01 2021

Kommuneoverlegen avkrefter ny smitte i kommunen

Til Fjordenes Tidende sier kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, at det i dag ikke er påvist smittetilfeller i kommunen. – Det har gått så bra som vi kunne håpe på her hos oss etter jula, sier Vedeld.

søndag 10.01 2021

Her styrker kommunen legekontoret med ein fastlege frå neste månad

1. februar begynner Mari Holm i ein nyoppretta fastlegeheimel ved Eid Legekontor. Det vil då vere 12 fastlegar i Stad kommune med tre fastlegar ved Selje legekontor og ni fastlegar ved Eid legekontor, opplyser Stad kommune.

onsdag 06.01 2021

Har fått inn over 30 søknadar

Prioriterer kunstgrasbana på topp

Stad kommune har motteke 31 søknadar til spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for søknadsrunda 2020 med tildeling i 2021. Stad kommune skal prioritere søknadane, og har så langt prioritert rehabilitering av kunstgrasbane med ballfangarnett i Selje på topp.

mandag 28.12 2020

Kommunen varslar nedbemanning i eit julebrev

Stad kommune som vart etablert 1. januar 2021, varslar nedbemanning som følgje av manglande ressursar.

lørdag 26.12 2020

Foreslo lågare fartsgrense rundt farleg sving – fekk nei frå Statens vegvesen

Ein bebuar langs fylkesveg 620 ved Stokkeneset i Stad kommune foreslo lågare fartsgrense rundt den uvanleg krappe svingen langs Årsheimstranda. Men etter at Statens vegvesen og fylkeskommunen hadde vurdert situasjonen, vart konklusjonen eit klårt nei.

mandag 02.11 2020

Justerte 11 millionar kroner i årets budsjett

– Kommunestyret i Stad vedtok balanserte budsjettendringar på 2020-budsjettet for til saman 11 millionar kroner, seier ordførar Alfred Bjørlo (V).

fredag 02.10 2020

Klarer ikkje å betale husleiga si

Sagastad drift ber om betalingsutsetting på delar av husleigeavtalen for 2020 og 2021. Grunnen er sviktande besøkstal og billettinntekter i samband med covid-19.

mandag 28.09 2020

Sjå kva lokale kommunar får

Den nye kystkommunen får 10,3 millionar frå fondet dei neste to åra, medan naboen får 38,6 millionar i år

Stad kommune får utbetalt 10,3 millionar kroner frå Havbruksfondet i 2020 og 2021. Midlane blir fordelt med 7,1 millionar kroner i 2020 og 3,2 millionar i 2021.

lørdag 26.09 2020

Kvifor i all verda er byggesaksgebyret i Kinn 114 prosent høgare enn i Stad? Vi spurte kommunalsjefane om ei forklaring

Etter samanslåing måtte kommunane gjere ein samordning av gebyrregulativet i kvar kommune for å få eit felles system. I tillegg til at gebyra har gått opp i 27 av 47 samanslåtte kommunar, ser ein også store forskjellar mellom kommunane på gebyr, ikkje minst i Kinn og Stad.

fredag 25.09 2020

Trur ein er best tent med å sende saka om Bryggja-oppgjeret til departementet

Bryggjaværing og lokalpolitikar Hogne Bleie (Frp) meiner avstanden mellom Kinn og Stad kommune i forhandlingane om oppgjeret knytt til grensejusteringa av Bryggja er så stor at ein vil vere best tent med å sende saka vidare.

mandag 21.09 2020

Har fått svar på spørsmålet om vegrydding

Gunnar Silden (V) la fram eit grunngjeve spørsmål til ordførar Alfred Bjørlo og Stad kommunestyre knytt til vegrydding langs vegane i kommunen. No har han fått svar.

onsdag 16.09 2020

Kommunen får fire millionar til breibandsutbygging

Hovudutval for næring vedtok onsdag å dele ut midlar til å delfinansiere breibandutbygging i område der utbygging ikkje er kommersielt lønsamt. Til saman 11 kommunar får 36 millionar kroner.

tirsdag 15.09 2020

– Pilotrute for hurtigbåt må inkludere Selje

Varaordførar Siri Sandvik (Ap) og utvalsleiarane Geir Årvik (H) og Gunn Sande (Sp) i Stad meiner den vidare prosessen med pilotrute må dekke strekninga Florø-Selje, og ikkje berre Florø-Måløy.

mandag 14.09 2020

Har totalt 20 personer i karantene etter to familieselskap

– Vi forventer å få full oversikt tirsdag kveld etter en ekstra runde med testing av nærkontaktene

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, sier at det ikke er funnet flere positive koronaprøver i kommunen, men at de nå tester nærkontaktene fra sist helgs familieselskap i Stad på nytt, for å være på den sikre side.

lørdag 12.09 2020

– Vi har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar

Stad kommune sende fredag eit brev til regjering og storting med oppmoding om at Norge må bidra sterkare for å hjelpe flyktningane frå Moria-leiren, og at Stad kommune har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar.

Har hatt utfordringar i avdelinga

– Vi er i ein meir stabil situasjon no

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune seier ein har hatt fleire utfordringar på avdelinga for plan og forvaltning sidan kommunesamanslåinga.

fredag 11.09 2020

Har ankra opp i majestetiske omgivnadar

Kongeskipet Norge har ankra opp i Selje.

Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på.

torsdag 10.09 2020

Garanterer at dei har pengar til opprydding

Stad kommune har kravd at utbyggjar på Okla allereie no dokumeterer bankgaranti for opprydning og tilbakføring etter at konsesjonen går ut. No er dokumentasjonen på plass.

Her kan du følge kommunestyret sitt møte

I dag møtest kommunestyrerepresentantane i Stad på Nordfjord Hotell.

fredag 04.09 2020

Kom med krass kritikk av ordføraren. – Han må pakke snippeska

I forbindelse med det spontane møtet på restauranten på Vestkapp, kom leiar i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, med krass kritikk av Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V).

fredag 28.08 2020

Den første ferieturen hit gjorde så sterkt inntrykk at Kai kalla si nyfødde dotter for Selja

– Å reise til Stadlandet gjer stort inntrykk, det gjorde det i alle fall for oss. Derfor kalla vi vår dotter for Selja, sa Kai Grieg frå FN-sambandet då han orienterte om organisasjonen sine berekraftsmål i samband med Sunnivafestivalen.

mandag 24.08 2020

Har kome med forslag til utmeldingsavtale

Føreslår at kommunen går ut av selskapet i september

Hamnedirektør Kjell Fagna i Nordfjord Havn har sendt eit framlegg til avtale med Stad kommune om utmelding frå Nordfjord Havn IKS.

lørdag 22.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Guidar deg gjennom naturen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 20.08 2020

Skal på synfaring

Ikkje bli uroa om du ser folk på eigedomen din

Den kommande veka skal Stad kommune på synfaring for å sette takst på eigedomane på Bryggja.

onsdag 19.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Ein tur som passar for heile familien

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 17.08 2020

Hadde si siste gudsteneste søndag

– Eli-Johanne er meir enn velkomen tilbake

– Vi skal unne deg at du reiser til Bergen, men du er meir enn hjarteleg velkomen tilbake, sa fungerande prost Vidar Bjotveit til sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv på avskilsgudstenesta i Selje kyrkje søndag ettermiddag.

søndag 16.08 2020

No kan du prøve å ta Stad-knappen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 15.08 2020

Her jaktar dei ny rektor

Stad kommune har lyst ut stillinga som rektor ved Stadlandet skule.

fredag 14.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk den historiske kyrkjegarden og kapellet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 12.08 2020

Ser målstreken etter Tour de Stad

Hanka inn dei siste tilbakemeldingane til samfunnsplanen

Samfunnsplanen til Stad kommune ligg ute til høyring fram til lørdag 15. august. I den forbindelse har leiing og politikarar vore rundt om i kommunen for å sanke inn dei siste innspela før eit vedtak skal bli fatta.

tirsdag 11.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Turen gir deg ei fantastisk utsikt over Stadhavet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 08.08 2020

Lær om og opplev den rike vikinghistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 06.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du bli kjent med helgenhistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 31.07 2020

Besøk parken med sandstrand og leikar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 29.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Lær deg å ri bølgene på Stad

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 26.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Ein fantastisk plass med koselege hus og frodige hagar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 24.07 2020

Telenor fasar ut koparnettet

Fleire er redde dei må ut med betydelege summar

Ein innbyggjar i Stad har sendt eit brev til kommunen der vedkomande viser til eit brev frå Telenor der det kjem fram at koparnettet skal fasast ut allereie i oktober.

torsdag 23.07 2020

Er fullbooka i fleire veker framover

– Mange kjem i håpet og mange blir skuffa

Full campingplass og tilreisande som ikkje har kjennskap til lovendringa i samband med fricamping gjer at det er travle dagar for campingdrivarane i Hoddevik.

Her kan du få nærkontakt med hjort og lama

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 22.07 2020

Høgsesong for turistinformasjonen

Behovet for handfast turistinformasjon gir gode besøkstal

Kulturhuset Gamlebanken på Nordfjordeid huser både Stad kommune sin turistinformasjon, samt eit ope og gratis kunstgalleri. No kan den daglege leiaren, Arve Espe, bekrefte at turistsesongen for alvor er i gang.

tirsdag 21.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Har du besøkt den store båt-helleristninga?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Ber kommunen gjere noko med vegetasjonen her

Store plantar og busker ved Seljetunet Omsorg og Rehabilitering har snart vakse så mykje at det om ikkje lenge kan kome til å dekke for eit skilt langs vegen.

fredag 17.07 2020

Ønsker seg to daglege avgangar

Meiner talet på avgangar avgjer nytta

Vanylven-ordførar Lena Landsverk Sande (V) er positiv til å tilby kai til reiarlaget, men saknar fleire avgangar. Ho får medhald frå Anfinn Sjåstad på sørsida av fjorden.

tirsdag 14.07 2020

Får du storlaksen til å bite på?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 13.07 2020

Reagerer på høg fart

Ønskjer betre skilting langs denne vegen

Kristina Myrseth frå Selje har i eit brev til Stad kommune kome med ein førespurnad om betre skilting langs Kyrkjevegen i bygda. Det grunngjev ho med auka trafikk i sommarmånedane, samt høg fart blant enkelte bilistar.

Turlaget har forståing for kommunen si avgjerd

Sjølv om Ytre Nordfjord Turlag har som mantra å få folk til å nytte seg av naturen, har dei samstundes forståing for grunneigarane sine synspunkt i den omtala saka i Hoddevik og Ervik i Stad kommune.

lørdag 11.07 2020

Slår eit slag for postkortet under årets «retrosommar»

Ordføraren startar med å sende eit postkort til Erna for å invitere henne på sommarbesøk

Sommaren 2020 er spesiell. I staden for å reise på fancy ferie til utlandet, køyrer no mange rundt i bil og opplever Noreg «på gamlemåten». Kva passar då betre enn også å sende eit godt, gammaldags postkort som ferieminne til familie og venner? spør ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune.

fredag 10.07 2020

Ber departementet vurdere om konsesjonen til det omstridde vindkraftverket har fulgt lovens krav

På bakgrunn av nye moment oversendt Olje- og energidepartementet frå Selje kommune hausten 2019 ber no ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, departementet om ein ny gjennomgang av konsesjonen. Han meiner det er naturleg sett i lys av Stortinget sitt vedtak av 19. juni 2020.

fredag 03.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Dei tar deg med til den heilage øya

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 02.07 2020

Løyver samla 2,2 millionar til sju kommunar

Her får dei 165.000 kroner til å jobbe med å skape gateglød framfor gatedød

Måndag 1. juli fortalde Vestland fylkeskommune på si eiga heimeside at dei skal støtte by- og stadutviklinga i fylket med 2 275 000 kroner. Støtta er fordelt på sju av fylkets kommunar, og Stad kommune er blant desse.

onsdag 24.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du spele golf i naturskjønne omgivnadar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 21.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

I denne gjestehamna er du nær det meste som skjer

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 20.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta fjellturen som passar for heile familien

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 19.06 2020

Reagerer på hets i vindkraftsaka

Gunn er lei av at politikarar må stå «i vinden» aleine. Ho saknar ryggdekning frå myndigheitene

Politikarar og administrasjon i Stad kommune opplever til tider hets med bakgrunn i at folk meiner dei ikkje gjer nok for å stoppe vindkraftplanane på Stadlandet. No set Gunn Sande (Sp) skapet på plass.

torsdag 18.06 2020
11

Besøkte Stadlandet for å finne dei beste rutestoppa

For både hotellsjefen og konserndirektøren opnar båtruta nye moglegheiter

For Stad Hotell og dagleg leiar Øystein Wiig Rambøl er den nye båtruta frå Ålesund noko som kan få stor betydning for drifta. Onsdag var MS Gabriele på friartur til Stadlandet for å sjå på forhalda. Og frå hotellsjefen fekk friaren eit rungande ja.

onsdag 17.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Kjenner du deg som ein viking?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 15.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her får du kafe, bøker og overnatting

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 11.06 2020

– Eg kjem til å vere den første som står klar på kaia

Sjølv om han ikkje vil ta all æra for det, var det Anfinn Sjåstad (Stad Frp) som først tok kontakt med selskapet Cruise Service As for å få dei til å etablere ruta mellom Ålesund og Sandvik.

Næringsliv og politikarar jublar over den nye båtruta

Trur båtruta kan påverke avgjerda med å få sett i gang arbeidet med skipstunnelen

Dagleg leiar i Stad Vekst og Stad-ordførar Alfred Bjørlo sparar ikkje på superlativa når dei omtalar den nye båtruta som vil tre i kraft frå 8. juli.

mandag 08.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du ta ei historisk vandring i sentrum

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 06.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Få spektakulær utsikt til maten

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 01.06 2020

Vil forsøke å halde møte om hamnesamarbeid før sommaren

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ha eit møte om hamnesamarbeid i Nordfjord med dei andre ordførarane i regionen før sommaren.

tirsdag 26.05 2020

Kommunen har fått svar på spørjeundersøking

Dette ønskjer folk i Selje at basseng og fleirbukshall skal innehalde

Dei 50 personane som møtte opp til folkemøtet i regi av Stad kommune vitna om at dette er noko som bygda brenn for å få i stand så fort som råd.

torsdag 14.05 2020

Slik skal nasjonaldagen feires i denne kommunen

Selv om årets 17. mai feiring blir annerledes også i Stad kommune, vil man fortsatt få mulighet til å feire dagen på eget vis rundt om i de forskjellige bygdene.

mandag 11.05 2020

No blir det igjen torskeoppdrett i denne vika

Statt Torsk AS fekk nyleg løyve til å etablere eit akvakulturanlegg for produksjon av torsk i Rekvika i Stad kommune.

Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

Eide Fjordbruk AS sendte den 13. desember 2019 ein søknad til Vestland fylkeskommune om å få etablere ein lokalitet for akvakultur i Stad kommune. Denne har dei no fått avslag på.

tirsdag 05.05 2020

Håpar kommunen kan ta eit ansvar og bidra til vern

Fortvilar over at steinar stadig forsvinn frå denne fjæra

Arild Brobakke er bekymra for framtida til kyrkjefjæra i Selje. Han har sett at mange tek med seg heim eller kastar stein på sjøen, og fryktar at denne karakteristiske fjæra skal bli heilt utarma.

lørdag 02.05 2020

Går for innmelding i friluftsråd

Torsdag vedtok Stad formannskap ei samrøystes innstilling om å melde kommunen inn i Fjordane friluftsråd.

torsdag 30.04 2020

Vil støtte skisenteret med 750.000 kroner

Det vedtok formannskapet i Stad kommune torsdag ettermiddag

søndag 26.04 2020

Ser auka sjukefråvær i alle sektorar utanom ein

Stad kommune har offentleggjort ei oversikt over sjukefråværet i kommunen sine ulike sektorar. Der kjem det fram det kun er ein sektor som ikkje har auke frå januar til mars.

tirsdag 14.04 2020

Engasjerer seg for å betre tilstanden på eldretunet

– Etter vårt syn er tilstanden på Stadlandet Eldretun svært dårleg, skriv Anne-Karene Vederhus, leiar i Stadlandet Pensjonistlag i eit brev til Stad kommune.

onsdag 08.04 2020

Framleis mogleg å låne bøker til påske, men ein må vere raske

– No driv vi takeaway-bibliotek

Lokale bibliotekarar har funne smarte løysingar på å få bøkene ut til folket på.

torsdag 02.04 2020

Kommuneoverlegen om å åpne skoler og barnehager

– Jeg tror ikke vi har nok informasjon om dette ennå

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, har ikke en egen vurdering på om barnehager og skoler bør åpnes opp, men ser poenget kommuneoverlegen i Kinn kommer med.

onsdag 01.04 2020

Tester i gjennomsnitt to-tre personer daglig, men skulle gjerne ha testet flere

Det er ingen påviste smittetilfeller per nå i Stad kommune, men som andre steder i landet kan det finnes mørketall, sier kommuneoverlegen.

Her kan du sjå dei nye reglane

Kommuneoverlegen med ny lokal forskrift – avgrensar bruken av campingplassar og gjestehamner

Kommuneoverlegen i Stad kommune har tysdag fatta vedtak om ei ny lokal forskrift for å hindre spreiing av covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester.

tirsdag 31.03 2020

No inviterer dei deg med på å utvikle bygda

Stad kommune har sendt ut invitasjon til ei rekke aktørar. Formålet er å utvikle Hoddevik på Stadlandet.

Viruset kan utsette fiberutbygging

Enivest har i eit brev til Stad kommune benytta seg av Force Majeure-klausulen i kontrakta til å fråskrive seg ansvar som følgje av at kontraktfesta arbeid kan verte utsatt.

mandag 23.03 2020

Ikkje einige i at ein skal bygge ut for overnatting her

– Vi snakkar trass alt om indrefileten av naturopplevingar

På vegner av Årvik grunneigarlag skriv Per-Vidar Aarvik i eit brev til Stad kommune at grunneigarlaget ikkje er einige i planane om å bygge ein mellombels overnattingstad på Vestkapp, dei såkalla podane som Vestkapp holding vil sette opp.

fredag 20.03 2020

Fryktar at bodskapen frå lokalt næringsliv ikkje når fram

– Dei fleste av våre bedrifter sit ikkje på slike stabsressursar

– Vi er djupt uroa for at den alvorlege situasjonen for dei mange små og mellomstore bedriftene på Vestlandet enno ikkje har «sige inn» i det nasjonale politiske miljøet – der det er dei store konserna med eigne informasjonsavdelingar og «nærleik til makta» som set dagsorden.

torsdag 19.03 2020

– Vi drøfter jo hvordan vi skal være kirke nå fremover

Kirkene i Stad, Kinn og Bremanger gjør sitt beste for å fremdeles være til stede for folk, selv om viktige samlingsstunder nå er avlyst inntil videre.

onsdag 18.03 2020

Har fått på plass samarbeid om handletjeneste i kommunen

Nå kan du få varene levert hjem til deg

Gjennom et samarbeid med Frivilligsentralen har Stad kommune nå fått på plass en tjeneste for alle som sitter i karantene eller befinner seg i risikogruppa, som ikke har pårørende eller bekjente som kan hjelpe til med handelen.

Ønsker å etablere eit oppdrettsanlegg her

Blom Fiskeoppdrett AS søkjer Stad kommune om å få sette opp eit oppdrettsanlegg ved Raftevikneset på Totland.

mandag 16.03 2020

Ville ikkje støtte pride-festivalen

Ronald Dalsbø (KrF) ville ikkje vere med Stad formannskap på å støtte SoFjo Pride med 10.000 kroner.

Vil berre tilby heilt nødvendige legetenester

Alle planlagde konsultasjonar vil gå ut

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) ser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld behov for å gjere endringar i organiseringa av fastlegetenesta.

June (6) har sendt brev til ordføraren

– Kan du fjerne koronaen?

– Skulle inderleg ønskje eg kunne svare ja på dette spørsmålet frå seks år gamle June, som låg i posthylla mi i dag.

Samlar seg for å hjelpe lokalt næringsliv

Stad Vekst, Stad kommune og NAV er samde om umiddelbar etablering av eit formelt samarbeid for å hjelpe næringslivet etter koronautbrotet.

Har framleis ingen smittetilfelle i kommunen

Sjå kommuneoverlegen og ordføraren orientere om koronasituasjonen

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, og Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) orienterte om koronasituasjonen i kommunen søndag ettermiddag.

søndag 15.03 2020

Kommunane har vedtatt nye felles karantenekrav

Innfører karantene for alle som har vore i store delar av Sør-Norge

Kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane innfører alle eit likelydande karantenekrav etter opphald i delar av Norge.

tirsdag 10.03 2020

Lokalt selskap fekk ja til å etablere nytt oppdrettsanlegg

Statt Torsk AS har fått løyve frå Fylkesmannen i Vestland til utslepp frå produksjon av 2340 maksimal tillaten biomasse for oppdrett av torsk. Det betyr at vanylvsfirmaet får etablere anlegg i Rekvika som omsøkt.

Må jobbe for å få ned sjukefråværet

I Stad kommune har ein målsetnad om eit sjukefråvær under 5,5 prosent. I kommunen i dag er sjukefråværet på 7,5 prosent.

fredag 06.03 2020

Har gjort feil då dei behandla søknaden om overnattingspod'ar

– Kommunen har gjort eit vedtak som administrasjonen ikkje hadde kompetanse til

Vestkapp Holding AS fekk løyve til å sette opp eit mellombels overnattingstilbod på Vestkapp, såkalla pod-overnatting. Men no har Stad kommune trekt det tilbake med grunngjevinga at administrasjonen ikkje hadde kompetanse til å tildele løyvet.

onsdag 04.03 2020

Klagar på kommunen si avgjerd om kven som får bygge omsorgsbustadar

Andor Hovden AS har sendt inn ei klage til Stad kommune knytt til tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug.

Har sendt klage til kommunen

– I det siste har denne vegstrekninga tapt seg veldig

Ein privatperson frå Selje har sendt ei klage på fv. 618 til Stad kommune.

tirsdag 03.03 2020

Berre halvparten av dei tilsette har full stilling

Ein ny rapport om heiltidskultur viser at berre 50 prosent av dei tilsette i Stad kommune arbeider i 100 prosent fast stilling. Dette betyr at kommunen har ein lang veg å gå for å nå målet om at 75 prosent arbeider heiltid.

torsdag 27.02 2020

Har valt ny leiar for partiet

Under Stad KrF sitt årsmøte vart Ruben Dalsbø frå Ervik vald til leiar og Lars Helge Hopland frå Eid er innstilt som nestleiar.

onsdag 26.02 2020

– Eg talde over 100 bilvrak langs vegen då eg køyrde strekninga sist

I eit brev til Stad kommune spør ein privatperson med eigedom på Stadlandet om det er noko kommunen kan gjere med alle bilvraka som folk har sett frå seg langs vegane i området.

Ønskjer å etablere seg med eit anlegg

Eide Fjordbruk frå Eikelandsosen søraust for Bergen sendte før nyttår ein søknad til Vestlands fylkeskommune om etablering av ein havbrukslokalitet på Torvneset i Stad kommune.

tirsdag 25.02 2020

Tiltalte er bøtelagt eller straffa for køyring i ruspåverka tilstand tre gongar tidlegare

Mannen som er tiltalt for å ha køyrt på og teke livet av to kvinner i Kjølsdalen i romjula 2018, er bøtelagt eller straffa for køyring i ruspåverka tilstand tre gongar tidlegare

tirsdag 18.02 2020

Kommunane har søkt om store summar til klimatiltak

Så langt i år har Miljødirektoratet motteke heile 587 søknadar frå kommunar som ønskjer å gjere klimabetrande tiltak.

Har levert førebels rekneskap

– Det betyr mykje at vi kan gå inn i det krevjande oppstartsåret med eit så solid resultat

Stad kommune leverte 17. februar 2020 førebels rekneskap 2019 for tidlegare Eid og Selje kommunar til Statistisk Sentralbyrå. Rekneskapane syner eit samla rekneskapsmessig overskot i 2019 på 25,2 millionar kroner.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.

Rosar kommunen si handtering

Fekk kloakkvatn rennande rundt huset

Barbro Os Noste frå Nordfjordeid opplevde at det vart lekasje på avløpsrøret ut frå huset hennar då den store floa herja i førre veke. No rosar ho kommunen si handtering av saka.