Tema

mandag 21.09 2020

Har fått svar på spørsmålet om vegrydding

Gunnar Silden (V) la fram eit grunngjeve spørsmål til ordførar Alfred Bjørlo og Stad kommunestyre knytt til vegrydding langs vegane i kommunen. No har han fått svar.

onsdag 16.09 2020

Kommunen får fire millionar til breibandsutbygging

Hovudutval for næring vedtok onsdag å dele ut midlar til å delfinansiere breibandutbygging i område der utbygging ikkje er kommersielt lønsamt. Til saman 11 kommunar får 36 millionar kroner.

tirsdag 15.09 2020

– Pilotrute for hurtigbåt må inkludere Selje

Varaordførar Siri Sandvik (Ap) og utvalsleiarane Geir Årvik (H) og Gunn Sande (Sp) i Stad meiner den vidare prosessen med pilotrute må dekke strekninga Florø-Selje, og ikkje berre Florø-Måløy.

mandag 14.09 2020

Har totalt 20 personer i karantene etter to familieselskap

– Vi forventer å få full oversikt tirsdag kveld etter en ekstra runde med testing av nærkontaktene

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, sier at det ikke er funnet flere positive koronaprøver i kommunen, men at de nå tester nærkontaktene fra sist helgs familieselskap i Stad på nytt, for å være på den sikre side.

lørdag 12.09 2020

– Vi har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar

Stad kommune sende fredag eit brev til regjering og storting med oppmoding om at Norge må bidra sterkare for å hjelpe flyktningane frå Moria-leiren, og at Stad kommune har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar.

Har hatt utfordringar i avdelinga

– Vi er i ein meir stabil situasjon no

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune seier ein har hatt fleire utfordringar på avdelinga for plan og forvaltning sidan kommunesamanslåinga.

fredag 11.09 2020

Har ankra opp i majestetiske omgivnadar

Kongeskipet Norge har ankra opp i Selje.

Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på.

torsdag 10.09 2020

Garanterer at dei har pengar til opprydding

Stad kommune har kravd at utbyggjar på Okla allereie no dokumeterer bankgaranti for opprydning og tilbakføring etter at konsesjonen går ut. No er dokumentasjonen på plass.

Her kan du følge kommunestyret sitt møte

I dag møtest kommunestyrerepresentantane i Stad på Nordfjord Hotell.

fredag 04.09 2020

Kom med krass kritikk av ordføraren. – Han må pakke snippeska

I forbindelse med det spontane møtet på restauranten på Vestkapp, kom leiar i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, med krass kritikk av Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V).

fredag 28.08 2020

Den første ferieturen hit gjorde så sterkt inntrykk at Kai kalla si nyfødde dotter for Selja

– Å reise til Stadlandet gjer stort inntrykk, det gjorde det i alle fall for oss. Derfor kalla vi vår dotter for Selja, sa Kai Grieg frå FN-sambandet då han orienterte om organisasjonen sine berekraftsmål i samband med Sunnivafestivalen.

mandag 24.08 2020

Har kome med forslag til utmeldingsavtale

Føreslår at kommunen går ut av selskapet i september

Hamnedirektør Kjell Fagna i Nordfjord Havn har sendt eit framlegg til avtale med Stad kommune om utmelding frå Nordfjord Havn IKS.

lørdag 22.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Guidar deg gjennom naturen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 20.08 2020

Skal på synfaring

Ikkje bli uroa om du ser folk på eigedomen din

Den kommande veka skal Stad kommune på synfaring for å sette takst på eigedomane på Bryggja.

onsdag 19.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Ein tur som passar for heile familien

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 17.08 2020

Hadde si siste gudsteneste søndag

– Eli-Johanne er meir enn velkomen tilbake

– Vi skal unne deg at du reiser til Bergen, men du er meir enn hjarteleg velkomen tilbake, sa fungerande prost Vidar Bjotveit til sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv på avskilsgudstenesta i Selje kyrkje søndag ettermiddag.

søndag 16.08 2020

No kan du prøve å ta Stad-knappen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 15.08 2020

Her jaktar dei ny rektor

Stad kommune har lyst ut stillinga som rektor ved Stadlandet skule.

fredag 14.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Besøk den historiske kyrkjegarden og kapellet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 12.08 2020

Ser målstreken etter Tour de Stad

Hanka inn dei siste tilbakemeldingane til samfunnsplanen

Samfunnsplanen til Stad kommune ligg ute til høyring fram til lørdag 15. august. I den forbindelse har leiing og politikarar vore rundt om i kommunen for å sanke inn dei siste innspela før eit vedtak skal bli fatta.

tirsdag 11.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Turen gir deg ei fantastisk utsikt over Stadhavet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 08.08 2020

Lær om og opplev den rike vikinghistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 06.08 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du bli kjent med helgenhistoria

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 31.07 2020

Besøk parken med sandstrand og leikar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 29.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Lær deg å ri bølgene på Stad

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 26.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

– Ein fantastisk plass med koselege hus og frodige hagar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 24.07 2020

Telenor fasar ut koparnettet

Fleire er redde dei må ut med betydelege summar

Ein innbyggjar i Stad har sendt eit brev til kommunen der vedkomande viser til eit brev frå Telenor der det kjem fram at koparnettet skal fasast ut allereie i oktober.

torsdag 23.07 2020

Er fullbooka i fleire veker framover

– Mange kjem i håpet og mange blir skuffa

Full campingplass og tilreisande som ikkje har kjennskap til lovendringa i samband med fricamping gjer at det er travle dagar for campingdrivarane i Hoddevik.

Her kan du få nærkontakt med hjort og lama

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

onsdag 22.07 2020

Høgsesong for turistinformasjonen

Behovet for handfast turistinformasjon gir gode besøkstal

Kulturhuset Gamlebanken på Nordfjordeid huser både Stad kommune sin turistinformasjon, samt eit ope og gratis kunstgalleri. No kan den daglege leiaren, Arve Espe, bekrefte at turistsesongen for alvor er i gang.

tirsdag 21.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Har du besøkt den store båt-helleristninga?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Ber kommunen gjere noko med vegetasjonen her

Store plantar og busker ved Seljetunet Omsorg og Rehabilitering har snart vakse så mykje at det om ikkje lenge kan kome til å dekke for eit skilt langs vegen.

fredag 17.07 2020

Ønsker seg to daglege avgangar

Meiner talet på avgangar avgjer nytta

Vanylven-ordførar Lena Landsverk Sande (V) er positiv til å tilby kai til reiarlaget, men saknar fleire avgangar. Ho får medhald frå Anfinn Sjåstad på sørsida av fjorden.

tirsdag 14.07 2020

Får du storlaksen til å bite på?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 13.07 2020

Reagerer på høg fart

Ønskjer betre skilting langs denne vegen

Kristina Myrseth frå Selje har i eit brev til Stad kommune kome med ein førespurnad om betre skilting langs Kyrkjevegen i bygda. Det grunngjev ho med auka trafikk i sommarmånedane, samt høg fart blant enkelte bilistar.

Turlaget har forståing for kommunen si avgjerd

Sjølv om Ytre Nordfjord Turlag har som mantra å få folk til å nytte seg av naturen, har dei samstundes forståing for grunneigarane sine synspunkt i den omtala saka i Hoddevik og Ervik i Stad kommune.

lørdag 11.07 2020

Slår eit slag for postkortet under årets «retrosommar»

Ordføraren startar med å sende eit postkort til Erna for å invitere henne på sommarbesøk

Sommaren 2020 er spesiell. I staden for å reise på fancy ferie til utlandet, køyrer no mange rundt i bil og opplever Noreg «på gamlemåten». Kva passar då betre enn også å sende eit godt, gammaldags postkort som ferieminne til familie og venner? spør ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune.

fredag 10.07 2020

Ber departementet vurdere om konsesjonen til det omstridde vindkraftverket har fulgt lovens krav

På bakgrunn av nye moment oversendt Olje- og energidepartementet frå Selje kommune hausten 2019 ber no ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, departementet om ein ny gjennomgang av konsesjonen. Han meiner det er naturleg sett i lys av Stortinget sitt vedtak av 19. juni 2020.

fredag 03.07 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Dei tar deg med til den heilage øya

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 02.07 2020

Løyver samla 2,2 millionar til sju kommunar

Her får dei 165.000 kroner til å jobbe med å skape gateglød framfor gatedød

Måndag 1. juli fortalde Vestland fylkeskommune på si eiga heimeside at dei skal støtte by- og stadutviklinga i fylket med 2 275 000 kroner. Støtta er fordelt på sju av fylkets kommunar, og Stad kommune er blant desse.

onsdag 24.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du spele golf i naturskjønne omgivnadar

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 21.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

I denne gjestehamna er du nær det meste som skjer

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 20.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Ta fjellturen som passar for heile familien

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 19.06 2020

Reagerer på hets i vindkraftsaka

Gunn er lei av at politikarar må stå «i vinden» aleine. Ho saknar ryggdekning frå myndigheitene

Politikarar og administrasjon i Stad kommune opplever til tider hets med bakgrunn i at folk meiner dei ikkje gjer nok for å stoppe vindkraftplanane på Stadlandet. No set Gunn Sande (Sp) skapet på plass.

torsdag 18.06 2020
11

Besøkte Stadlandet for å finne dei beste rutestoppa

For både hotellsjefen og konserndirektøren opnar båtruta nye moglegheiter

For Stad Hotell og dagleg leiar Øystein Wiig Rambøl er den nye båtruta frå Ålesund noko som kan få stor betydning for drifta. Onsdag var MS Gabriele på friartur til Stadlandet for å sjå på forhalda. Og frå hotellsjefen fekk friaren eit rungande ja.

onsdag 17.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Kjenner du deg som ein viking?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 15.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her får du kafe, bøker og overnatting

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 11.06 2020

– Eg kjem til å vere den første som står klar på kaia

Sjølv om han ikkje vil ta all æra for det, var det Anfinn Sjåstad (Stad Frp) som først tok kontakt med selskapet Cruise Service As for å få dei til å etablere ruta mellom Ålesund og Sandvik.

Næringsliv og politikarar jublar over den nye båtruta

Trur båtruta kan påverke avgjerda med å få sett i gang arbeidet med skipstunnelen

Dagleg leiar i Stad Vekst og Stad-ordførar Alfred Bjørlo sparar ikkje på superlativa når dei omtalar den nye båtruta som vil tre i kraft frå 8. juli.

mandag 08.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Her kan du ta ei historisk vandring i sentrum

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 06.06 2020

Ferietips i Norges vakraste region

Få spektakulær utsikt til maten

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

mandag 01.06 2020

Vil forsøke å halde møte om hamnesamarbeid før sommaren

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ha eit møte om hamnesamarbeid i Nordfjord med dei andre ordførarane i regionen før sommaren.

tirsdag 26.05 2020

Kommunen har fått svar på spørjeundersøking

Dette ønskjer folk i Selje at basseng og fleirbukshall skal innehalde

Dei 50 personane som møtte opp til folkemøtet i regi av Stad kommune vitna om at dette er noko som bygda brenn for å få i stand så fort som råd.

torsdag 14.05 2020

Slik skal nasjonaldagen feires i denne kommunen

Selv om årets 17. mai feiring blir annerledes også i Stad kommune, vil man fortsatt få mulighet til å feire dagen på eget vis rundt om i de forskjellige bygdene.

mandag 11.05 2020

No blir det igjen torskeoppdrett i denne vika

Statt Torsk AS fekk nyleg løyve til å etablere eit akvakulturanlegg for produksjon av torsk i Rekvika i Stad kommune.

Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

Eide Fjordbruk AS sendte den 13. desember 2019 ein søknad til Vestland fylkeskommune om å få etablere ein lokalitet for akvakultur i Stad kommune. Denne har dei no fått avslag på.

tirsdag 05.05 2020

Håpar kommunen kan ta eit ansvar og bidra til vern

Fortvilar over at steinar stadig forsvinn frå denne fjæra

Arild Brobakke er bekymra for framtida til kyrkjefjæra i Selje. Han har sett at mange tek med seg heim eller kastar stein på sjøen, og fryktar at denne karakteristiske fjæra skal bli heilt utarma.

lørdag 02.05 2020

Går for innmelding i friluftsråd

Torsdag vedtok Stad formannskap ei samrøystes innstilling om å melde kommunen inn i Fjordane friluftsråd.

torsdag 30.04 2020

Vil støtte skisenteret med 750.000 kroner

Det vedtok formannskapet i Stad kommune torsdag ettermiddag

søndag 26.04 2020

Ser auka sjukefråvær i alle sektorar utanom ein

Stad kommune har offentleggjort ei oversikt over sjukefråværet i kommunen sine ulike sektorar. Der kjem det fram det kun er ein sektor som ikkje har auke frå januar til mars.

tirsdag 14.04 2020

Engasjerer seg for å betre tilstanden på eldretunet

– Etter vårt syn er tilstanden på Stadlandet Eldretun svært dårleg, skriv Anne-Karene Vederhus, leiar i Stadlandet Pensjonistlag i eit brev til Stad kommune.

onsdag 08.04 2020

Framleis mogleg å låne bøker til påske, men ein må vere raske

– No driv vi takeaway-bibliotek

Lokale bibliotekarar har funne smarte løysingar på å få bøkene ut til folket på.

torsdag 02.04 2020

Kommuneoverlegen om å åpne skoler og barnehager

– Jeg tror ikke vi har nok informasjon om dette ennå

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, har ikke en egen vurdering på om barnehager og skoler bør åpnes opp, men ser poenget kommuneoverlegen i Kinn kommer med.

onsdag 01.04 2020

Tester i gjennomsnitt to-tre personer daglig, men skulle gjerne ha testet flere

Det er ingen påviste smittetilfeller per nå i Stad kommune, men som andre steder i landet kan det finnes mørketall, sier kommuneoverlegen.

Her kan du sjå dei nye reglane

Kommuneoverlegen med ny lokal forskrift – avgrensar bruken av campingplassar og gjestehamner

Kommuneoverlegen i Stad kommune har tysdag fatta vedtak om ei ny lokal forskrift for å hindre spreiing av covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester.

tirsdag 31.03 2020

No inviterer dei deg med på å utvikle bygda

Stad kommune har sendt ut invitasjon til ei rekke aktørar. Formålet er å utvikle Hoddevik på Stadlandet.

Viruset kan utsette fiberutbygging

Enivest har i eit brev til Stad kommune benytta seg av Force Majeure-klausulen i kontrakta til å fråskrive seg ansvar som følgje av at kontraktfesta arbeid kan verte utsatt.

mandag 23.03 2020

Ikkje einige i at ein skal bygge ut for overnatting her

– Vi snakkar trass alt om indrefileten av naturopplevingar

På vegner av Årvik grunneigarlag skriv Per-Vidar Aarvik i eit brev til Stad kommune at grunneigarlaget ikkje er einige i planane om å bygge ein mellombels overnattingstad på Vestkapp, dei såkalla podane som Vestkapp holding vil sette opp.

fredag 20.03 2020

Fryktar at bodskapen frå lokalt næringsliv ikkje når fram

– Dei fleste av våre bedrifter sit ikkje på slike stabsressursar

– Vi er djupt uroa for at den alvorlege situasjonen for dei mange små og mellomstore bedriftene på Vestlandet enno ikkje har «sige inn» i det nasjonale politiske miljøet – der det er dei store konserna med eigne informasjonsavdelingar og «nærleik til makta» som set dagsorden.

torsdag 19.03 2020

– Vi drøfter jo hvordan vi skal være kirke nå fremover

Kirkene i Stad, Kinn og Bremanger gjør sitt beste for å fremdeles være til stede for folk, selv om viktige samlingsstunder nå er avlyst inntil videre.

onsdag 18.03 2020

Har fått på plass samarbeid om handletjeneste i kommunen

Nå kan du få varene levert hjem til deg

Gjennom et samarbeid med Frivilligsentralen har Stad kommune nå fått på plass en tjeneste for alle som sitter i karantene eller befinner seg i risikogruppa, som ikke har pårørende eller bekjente som kan hjelpe til med handelen.

Ønsker å etablere eit oppdrettsanlegg her

Blom Fiskeoppdrett AS søkjer Stad kommune om å få sette opp eit oppdrettsanlegg ved Raftevikneset på Totland.

mandag 16.03 2020

Ville ikkje støtte pride-festivalen

Ronald Dalsbø (KrF) ville ikkje vere med Stad formannskap på å støtte SoFjo Pride med 10.000 kroner.

Vil berre tilby heilt nødvendige legetenester

Alle planlagde konsultasjonar vil gå ut

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) ser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld behov for å gjere endringar i organiseringa av fastlegetenesta.

June (6) har sendt brev til ordføraren

– Kan du fjerne koronaen?

– Skulle inderleg ønskje eg kunne svare ja på dette spørsmålet frå seks år gamle June, som låg i posthylla mi i dag.

Samlar seg for å hjelpe lokalt næringsliv

Stad Vekst, Stad kommune og NAV er samde om umiddelbar etablering av eit formelt samarbeid for å hjelpe næringslivet etter koronautbrotet.

Har framleis ingen smittetilfelle i kommunen

Sjå kommuneoverlegen og ordføraren orientere om koronasituasjonen

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, og Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) orienterte om koronasituasjonen i kommunen søndag ettermiddag.

søndag 15.03 2020

Kommunane har vedtatt nye felles karantenekrav

Innfører karantene for alle som har vore i store delar av Sør-Norge

Kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane innfører alle eit likelydande karantenekrav etter opphald i delar av Norge.

tirsdag 10.03 2020

Lokalt selskap fekk ja til å etablere nytt oppdrettsanlegg

Statt Torsk AS har fått løyve frå Fylkesmannen i Vestland til utslepp frå produksjon av 2340 maksimal tillaten biomasse for oppdrett av torsk. Det betyr at vanylvsfirmaet får etablere anlegg i Rekvika som omsøkt.

Må jobbe for å få ned sjukefråværet

I Stad kommune har ein målsetnad om eit sjukefråvær under 5,5 prosent. I kommunen i dag er sjukefråværet på 7,5 prosent.

fredag 06.03 2020

Har gjort feil då dei behandla søknaden om overnattingspod'ar

– Kommunen har gjort eit vedtak som administrasjonen ikkje hadde kompetanse til

Vestkapp Holding AS fekk løyve til å sette opp eit mellombels overnattingstilbod på Vestkapp, såkalla pod-overnatting. Men no har Stad kommune trekt det tilbake med grunngjevinga at administrasjonen ikkje hadde kompetanse til å tildele løyvet.

onsdag 04.03 2020

Klagar på kommunen si avgjerd om kven som får bygge omsorgsbustadar

Andor Hovden AS har sendt inn ei klage til Stad kommune knytt til tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug.

Har sendt klage til kommunen

– I det siste har denne vegstrekninga tapt seg veldig

Ein privatperson frå Selje har sendt ei klage på fv. 618 til Stad kommune.

tirsdag 03.03 2020

Berre halvparten av dei tilsette har full stilling

Ein ny rapport om heiltidskultur viser at berre 50 prosent av dei tilsette i Stad kommune arbeider i 100 prosent fast stilling. Dette betyr at kommunen har ein lang veg å gå for å nå målet om at 75 prosent arbeider heiltid.

torsdag 27.02 2020

Har valt ny leiar for partiet

Under Stad KrF sitt årsmøte vart Ruben Dalsbø frå Ervik vald til leiar og Lars Helge Hopland frå Eid er innstilt som nestleiar.

onsdag 26.02 2020

– Eg talde over 100 bilvrak langs vegen då eg køyrde strekninga sist

I eit brev til Stad kommune spør ein privatperson med eigedom på Stadlandet om det er noko kommunen kan gjere med alle bilvraka som folk har sett frå seg langs vegane i området.

Ønskjer å etablere seg med eit anlegg

Eide Fjordbruk frå Eikelandsosen søraust for Bergen sendte før nyttår ein søknad til Vestlands fylkeskommune om etablering av ein havbrukslokalitet på Torvneset i Stad kommune.

tirsdag 25.02 2020

Tiltalte er bøtelagt eller straffa for køyring i ruspåverka tilstand tre gongar tidlegare

Mannen som er tiltalt for å ha køyrt på og teke livet av to kvinner i Kjølsdalen i romjula 2018, er bøtelagt eller straffa for køyring i ruspåverka tilstand tre gongar tidlegare

tirsdag 18.02 2020

Kommunane har søkt om store summar til klimatiltak

Så langt i år har Miljødirektoratet motteke heile 587 søknadar frå kommunar som ønskjer å gjere klimabetrande tiltak.

Har levert førebels rekneskap

– Det betyr mykje at vi kan gå inn i det krevjande oppstartsåret med eit så solid resultat

Stad kommune leverte 17. februar 2020 førebels rekneskap 2019 for tidlegare Eid og Selje kommunar til Statistisk Sentralbyrå. Rekneskapane syner eit samla rekneskapsmessig overskot i 2019 på 25,2 millionar kroner.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.

Rosar kommunen si handtering

Fekk kloakkvatn rennande rundt huset

Barbro Os Noste frå Nordfjordeid opplevde at det vart lekasje på avløpsrøret ut frå huset hennar då den store floa herja i førre veke. No rosar ho kommunen si handtering av saka.