Tema

onsdag 19.01 2022

Kan ikkje stille seg bak Kystverket sine planar for massedeponi

Grunneigarar i Kjøde ønsker svar på fleire spørsmål dei har før dei kan kan gå god for planane om eit massedeponi knytt til arbeidet med Stad skipstunnel.

Fryktar anleggsstøy frå skipstunnelbygging kan få konsekvensar for husdyr og vilt

Under Kystverket sitt møte med grunneigarar som blir råka av gigantprosjektet Stad skipstunnel, var det fleire som tok opp utfordringane anleggsbråk kan føre til når det gjeld husdyrhald. Enkelte frykta også for kva støyen vil gjere med hjortebestanden.

tirsdag 18.01 2022

«Kickstarta» det første av ei rekke møte med naboar som blir råka av skipstunnelutbygging

Måndag kveld møtte Kystverket og representantar frå Stad kommune for første gong dei som blir næraste naboar til Stad skipstunnel. Tovegskommunikasjon og dialog var stikkord under møtet i det gamle skulebygget i Kjøde.

søndag 09.01 2022

Vil informere naboane til skipstunnelen om prosess og avbøtande tiltak

I samband med planlegging for bygginga av Stad skipstunnel vil Kystverket arrangere informasjonsmøte for bebuarar som bur nært inntil det som vil vere anleggsområda.

lørdag 08.01 2022

Trur ruteendringane på Kystvegekspressen kan bli eit gode for skipstunnelen

Då samferdselsutvalet i Kinn diskuterte ruteplanen til Kystvegekspressen, der Norled skal ta over ruta frå 2024, var politikarane opptatt av å legge til rette for alle som skal jobbe med Stad skipstunnel.

mandag 06.12 2021

Entreprenørane står i kø: 19 kan vere aktuelle for å bygge skipstunnel

Entreprenørselskap over heile verda står i kø for å få byggje verdas første skipstunnel ved Stad, skriv Teknisk Ukeblad.

onsdag 24.11 2021

Stiller seg bak fiskarane i kampen om ny fiskerikai her

Åge Starheim frå Selje tar eit oppgjer med det han meiner er feilinformasjon rundt kva ønske og behov fiskarane i Selje har for ny fiskerihamn. Den tidlegare toppolitikaren meiner Stad kommune må lytte til kva som har blitt sagt tidlegare, og ikkje basere seg på påstandar.

Store smil hos ordførarane då banken kom med 400.000 til skipstunnelen

Pengane skulle gå til eit ringverknadsprosjekt rundt skipstunnelen, og det var ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), som hadde sendt søknad til Sparebanken Møre for tre kommunar rundt Stad skipstunnel.

lørdag 20.11 2021

Glad for at den spesielle tareskogen blir tatt omsyn til under utbygging av næringsområde

Fiskeridirektoratet region Vest ser positivt på at arbeidet med å fylle ut i Ulvesundet under utbygging av Skårastranda-prosjektet skal vurdere kva påverking dette vil ha på tareskogen i området i det vidare planarbeidet.

torsdag 11.11 2021

Trygga folk på at forseinkinga berre handla om flytting av pengar

Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, orienterte om status for prosjektet under det ope møtet i Selje tysdag kveld. Samtidig roa han dei som reagerte på endringane regjeringa la fram i statsbudsjettet.

onsdag 10.11 2021

Vil rigge seg for framtida med ny hurtigbåtkai, gang- og sykkelveg, næringsområde og trivselstiltak

Selskapet Seljevågen AS lanserte tysdag store planer for korleis dei meiner ein best kan skape ringverknadar i kjølvatnet av Stad skipstunnel. I samarbeid med det offentlege ønsker dei mellom anna å etablere ei ny hurtigbåtkai ved innseglinga til Moldefjorden.

tirsdag 09.11 2021

Meiner endringane for skipstunnelen er til det beste for prosjektet

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) kastar seg inn debatten etter at det måndag vart kjent at oppstart av Stad skipstunnel er forskyvd eitt år, samt at gigantprosjektet er flytta over i eit anna departement. Han meiner at det som har skjedd er til det beste for prosjektet.

mandag 08.11 2021

Er ikkje uroa: – Tunnelen kjem, sjølv om eg skulle ønskt at den kom kjappare

Randi Paulsen Humborstad, tidlegare leiar for prosjektgruppa til Stad skipstunnel, føler seg trygg på at Stad skipstunnel blir realisert sjølv om den no blir utsett eitt år.

Skal løfte saka i Stortinget og utfordre regjeringa etter budsjettendringane: – Det her skal ikkje gå stilt føre seg

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) fryktar at endringane som den nye regjeringa foreslår i sitt statsbudsjett for 2021–2022 vil bane vegen for nye utsettingar av Stad skipstunnel. No krev opposisjonspolitikaren ei forklaring.

torsdag 21.10 2021

Anita og Marilyn vil ha med seg folk på å sjå det positive i alt som skjer

Anita Hoddevik og Marilyn Osmundsvåg ønsker å fortelle folk at ein no må prøve å sjå det positive i alt som skjer i Selje – både med kommande storprosjekt og ringverknader i kjølvatnet av dei.

onsdag 20.10 2021

«Når man iler seierherren til unnsetning»

tirsdag 12.10 2021

Skipstunnelen får 440 millionar til å starte arbeidet

I forslaget til statsbudsjett for 2022 har regjeringa løyvd 440 millonar kroner til å starte arbeidet med Stad skipstunnel.

fredag 08.10 2021

Enda fleire midlar blir tildelt skipstunnelen

Stad skipstunnel har fått nye 750.000 kroner til å jobbe for ringverknader av Skipstunnelen for næringsliv og lokalsamfunn langs kysten.

tirsdag 05.10 2021

Skipstunnelkommunane får 750.000 for å skape ringverknader av tunnelen

– Stad skipstunnel vil opne ei heilt ny akse mellom Bergen og Ålesund, som kan utløyse ny grøn næringsutvikling. Difor har Agenda Vestlandet støtta prosjektet med 750.000 kronar, seier Siren Sundland, styreleiar i Agenda Vestlandet og konserndirektør for strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest.

torsdag 30.09 2021

Må ha kontroll på tunnelmassane før neste sommar

Den nye prosjektleiaren for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, seier ein må ha kontroll på kvar ein skal gjere av massane før kontrakt med entreprenør vert inngått. Det vil seie innan neste sommar.

tirsdag 28.09 2021

Vil ta opp att diskusjonen om hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund i lys av skipstunnelen

Under møtet til Nordfjordrådet måndag tok ordførar i Kinn, Ola Teigen, initiativ til diskusjon og samarbeid om hurtigbåtrute frå Bergen til Ålesund.

torsdag 23.09 2021

Her kan du sjå folkemøtet der ein vil dyrke optimismen i bygda

I regi av Stad Vekst er det invitert til folkemøte i Selje for å diskutere og synleggjere kva moglegheiter som er på staden. Det vil òg bli presentasjon av ulike prosjekt som allereie er under utvikling. Sendinga kan du sjå direkte på fjt.no frå klokka 17.50.

mandag 13.09 2021

Inviterer til folkemøte: – Vi må dyrke optimismen og våge å satse

Når eit bygdefolk har vore vande med ein del motgang dei siste åra , må dei vekkast litt ekstra for å kunne sjå potensialet i det store som er i ferd med å skje. – Vi må dyrke optimismen og våge å satse no når tidenes moglegheit er rett rundt hjørnet.

torsdag 05.08 2021

Terje er ny prosjektleiar for skipstunnelen

Terje Skjeppestad er tilsett som ny prosjektleiar for Stad skipstunnel.

søndag 20.06 2021

Ringverknader av Stad skipstunnel

– No må vi ikkje rote vekk dei store lokale moglegheitene i innspurten

At Stad skipstunnel no skal realiserast, gir store moglegheiter for positive lokale ringverknader også i byggefasen. Erling Sande, Sp sin førstekandidat til Stortinget, er opptatt av at ein ikkje roter vekk dette fokuset no i innspurten.

lørdag 19.06 2021

– Dette er tusenårssjansen de har til å skape ny infrastruktur for framtida

Kommunestyret i Stad fekk fredag besøk av Bærum kommune sine folk i «Bærum Ressursbank». Dei er dei folka i Norge som kan mest om god og samfunnsnyttig bruk av overskotsmasser frå store anleggsprosjekt, og skulle gi gode råd om bruk av massene frå skipstunnelen.

fredag 18.06 2021

Næringslivet forbereder seg

Jobber med å lage en kvalitetssikret leverandørportal før skipstunnelarbeidet starter

Stad Vekst AS, Vanylven Utvikling AS og Måløy Vekst AS har startet opp «Prosjekt forstudie underleverandører til Stad skipstunnel»  og alle næringsutviklingsselskaper i regionen inviteres med i arbeidet.

onsdag 09.06 2021

To generasjonar slåst mot planane om nytt industriområde

– Ei utbygging her vil skade bukvaliteten og forringe heile området

Innbyggjarane i Reset og Krakereid bustadfelt i Selje ønskjer ikkje utbygging av eit stort industriområde som er planlagt like ved bustadfelta deira. No går dei til kamp for å få det stoppa.

lørdag 22.05 2021

«Stad skipstunnel må ikke bare bli et hull gjennom Mannseidet»

søndag 16.05 2021

«Gjer Stad skipstunnel til verdas største kunstprosjekt»

tirsdag 11.05 2021

Jublar etter at Stortinget måndag samla seg om skipstunnelen

- Dette var fantastisk. No er den etterlengta skipstunnelen i boks, seier ein glad ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo. I dag, tysdag, klokka 15.00 vil eit samla Storting gjere det endelege vedtaket.

mandag 10.05 2021

I kveld vedtar Stortinget at Stad skipstunnel skal bygges

I kveld, mandag, blir det fatta et historisk vedtak i Stortinget. Etter mange tiårs kamp blir det bestemt at Stad skipstunnel skal bygges.

lørdag 08.05 2021

Bjørn og Vidar stiller gjerne opp med oppussingsråd der dei kan

Det at det siste året har vore annleis enn andre år er ikkje til å stikke under ein stol, meiner Bjørn Berge i Bygger’n Selje.

tirsdag 04.05 2021

«Politikarane og administrasjonen må gjere grep for å medverke til at ytre del av kommunen kan kome over i positiv utvikling»

søndag 02.05 2021

Skrev dikt om Stad skipstunnel i 1986. 35 år senere skal den endelig bygges

Nå som Stad skipstunnel så godt som er en realitet, er det kanskje på tide å ta fram diktet av Peder Sørensen som stod på trykk i Fjordenes Tidende i juli 1986. Da var kampen for tunnelen allerede godt i gang.

tirsdag 20.04 2021

Skipstunnelen

Er i gang med å kjøpe grunn og har så smått starta jobben med å finne dei rette leverandørane

Det var i slutten av mars at det rådgivande prosjektstyret for Stad skipstunnel vart skipa med kystdirektør Einar Vik Arset som leiar. No er prosessen med å skaffe prosjektleiar og å etablere konkurransegrunnlaget i gang.

tirsdag 06.04 2021

– Dramaet i Norskehavet der eit lasteskip fekk slagside viser kor viktig det er å ha god beredskap

onsdag 31.03 2021

No er det bestemt kven som skal ha ansvaret for verdas første skipstunnel - Einar skal styre det heile

Kystdirektør og vanylving, Einar Vik Arset, er klar til å leie det nyoppretta prosjektstyret for Stad skipstunnel som Kystverket annonserte tysdag. Han føler seg trygg på samansetninga dei har landa på blir til det beste for det komande gigantprosjeket.

lørdag 27.03 2021

Sjå lista over masseprosjekt det blir arbeidd med

– Har vi område klare når den første salva går?

Gunn Sande (Sp) er oppteken av at kommunen må ha område klare for masseplassering når første salva i skipstunnel-prosjektet går.

Får ein halv million til arbeidet med skipstunnelen

Kommunestyret i Stad har vedtatt ei samarbeidsavtale med næringsutviklingsselskapet Stad Vekst, med ei økonomisk ramme på 500.000 kroner i 2021.

torsdag 25.03 2021

Meiner fyllinga som tilsvarer 23 fotballbaner bør plasserast i eit mindre konfliktfylt område

I sitt høyringssvar til Stad kommune sin sjøarealplan foreslår Stig Ødegård eit alternativt område for den 150.000 kvm store steinfyllinga fra Stad skipstunnel som er vurdert plassert på Flatraket.

lørdag 20.03 2021

– Vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, som Stad skipstunnel

I Nasjonal transportplan settes det til sammen av rundt 33 milliader kroner for å legge til rette for konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport, effektive havner og transportkorridorer. Dette er en lett økning fra nasjonal transportplan i perioden 2018-2029.

fredag 19.03 2021

Her kan du se hva Nasjonal transportplan betyr for Vestland

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1.200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Vestland fylke.

fredag 12.03 2021

3,4 milliardar til tunnelen i ny transportplan

– Eg er svært nøgd med at regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan

fredag 19.02 2021

Nå begynner arbeidet med skipstunnelen

– Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå ferdig i 2025 eller 2026

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel, opplyser de i en pressemelding.

tirsdag 19.01 2021

– No må alle sjå kva som er det beste for regionen og utnytte denne unike moglegheita

torsdag 10.12 2020

«Nordfjord treng kystpakke, Stad skipstunnel, ikkje meir sentralisering ut av Nordfjord no, Alfred»

onsdag 09.12 2020

Kystdirektøren om Stad skipstunnel: – Vi er spenn klare, men det blir nok 2022 før ein kan sette spaden i jorda

Under Vanylven kommune sitt oppstartsmøte i samband med Stad skipstunnel, var ein av talarane kystdirektør Einar Vik Arset. Han gliste sjølvsagt breitt for at det største prosjektet til Kystverket noko sinne no kan starte opp. Men ein minst like stor årsak til gliset, er det faktum at Årset sjølv er vanylving.

fredag 04.12 2020

– Sjølv om mange ikkje torer å heise flagget enno, så må vi tru at dette unike pionérprosjektet blir ein realitet

Glad for at Hareide fjernar all tvil: – No kjem Stad skipstunnel som ei kule!

– Eg er svært glad for at samferdsleminister Knut Arild Hareide i dag varslar lynrask oppfølging av budsjettavtalen mellom regjeringspartia og Frp om startløyving til Stad skipstunnel – og slår krystallklart fast at dette betyr at tunnelen skal byggjast. Det seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo.

torsdag 03.12 2020

«Stad skipstunnel: Starten på ei ny tid»

onsdag 02.12 2020

Heiste flagget for skipstunnelen

Onsdag heiste vertskommunen for Stad skipstunnel, Stad, flagget ved rådhuset for å markere den historiske hendinga.

– På høg tid, men desto større grunn til å feire. Dette inspirerer i arbeidet med å bygge ein sterkare kystregion

– Det er svært gledeleg at vi endeleg er komne i mål med Stad skipstunnel! Det er på høg tid, men desto større grunn til å feire no når startskotet endeleg går, seier ordførar i Kinn, Ola Teigen etter gårsdagens nyheit om at byggestart for skipstunnelen er sikra i statsbudsjettet.

Takkar alle som har stått hardt på i mange år for å få tunnelen på plass

– Nyheita om byggestart for Stad skipstunnel betyr uendeleg mykje for heile Vestlandet – og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal særskilt, seier ordførarane i Stad og Vanylven, Alfred Bjørlo og Lena Landsverk Sande.

tirsdag 01.12 2020

– No må folk på kysten snart få oppleve å bli tekne på alvor

lørdag 31.10 2020

«Maritim politikk må gå fra ord til handling»

fredag 30.10 2020

Ap legger inn oppstartsmidler til skipstunnelen i sitt budsjett

– Vi legger inn de 60 millionene som trengs. Nå skal det ikke planlegges mer, nå må vi komme i gang

Transportpolitisk talsmann Sverre Myrli i Arbeiderpartiet, bekrefter overfor Fjordenes Tidende at Arbeiderpartiet legger inn oppstartsmidler til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett.

søndag 25.10 2020

Opplever manglande løyving som eit løftebrot

Oppmodar lokallaga og næringslivet om å jobbe inn mot partia på Stortinget

Stad-ordførar Alfred Bjøro (V) tar til orde for at politikarar og næringsliv må legge press på partia på Stortinget for å få oppstartsløyving til Stad skipstunnel neste år.

torsdag 22.10 2020

«Kysten treng ikkje retorikk, kysten treng pengar til dynamitt! Skipstunnelen må på plass»

fredag 16.10 2020

Ber om at det blir løyvd oppstartsmidlar

– Konsekvensen av ikkje å byggje tunnelen kan vere at vi får ei ulukke på havet som kunne ha vore unngått

Lokallaga til Høgre i Bremanger, Vanylven, Kinn og Stad ber no om at det blir løyvd oppstartsmidlar til Stad skipstunnel i neste års budsjett slik at ein følgjer vedteken NTP, og ikkje utset dette prosjektet enno ein gong.

torsdag 15.10 2020

Møtte partiet for å diskutere strategi

– At Frp sier de vil kreve oppstartsmidler til skipstunnel i forhandlingene gir oss nytt håp

Prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad, er optimistisk etter at pådrivere for Stad skipstunnel-prosjektet har hatt møte med flere sentrale stortingspolitikere fra Frp.

onsdag 07.10 2020

Vil komme tilbake til den videre prosessen rundt Stad skipstunnel

I statsbudsjettet heter det at regjeringen vil komme tilbake til den videre prosessen knytt til Stad skipstunnel.

lørdag 03.10 2020

– Det må bli slutt på trenering og løftebrot, no treng vi handlekraftige politikarar

Stad Høgre er skuffa over at det ikkje ligg inne oppstartsmidlar til Stad skipstunnel i det komande budsjettframlegget, og krev at no at ein slutter å halde kystfolket for narr.

fredag 02.10 2020

– Det er skuffande at det ikkje ligg inne midlar til tunnelen

Kinn Høgre er ikkje nøgd med dagens nyheit frå statsbudsjettet, og håpar forhandlingsrunden vil rette opp igjen at skipstunnelen er tatt ut av budsjettet.

Pengesekken er tom

Ingen midler til Stad skipstunnel: – Uakseptabelt løftebrudd for kyst-Norge

Styringsgruppen for Stad skipstunnel er overrasket og provosert over at regjeringen ikke har funnet midler til å starte opp byggingen av Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.

onsdag 23.09 2020

– Dette er siste moglegheita til å innfri løftet om byggestart i 2021

I desse dagar er arkeologar frå Universitetet i Bergen i gang med å undersøke arkeologiske lokalitetar i Selje. Det er Kystverket som har bestilt undersøkingane, og dei meiner utgravingane ikkje vil påverke framdrifta av Stad skipstunnel.

torsdag 17.09 2020

– No må vi ikkje sleppe trykket på gassen før startløyvinga er på plass

Fylkesstyremedlem og vara til sentralstyret i Senterpartiet, Erling Sande, oppmodar lokalpolitikarar i regionen om å ta kontakt med sine sentrale politikarar for å få på plass startløyvinga til Stad skipstunnel.

fredag 11.09 2020

Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på.

onsdag 08.07 2020

Samferdselsministeren svarer på krass uttale frå kommunen

– Eg er einig i at det ville ha vore fordelaktig om denne siste kvalitetssikringa kunne ha blitt sett i gang tidlegare

Samferdselsminister Knut Arild Hareide svarer på utspelet frå Stad kommune, der kommunen gjorde det tydeleg at dei ikkje fann seg i fleire forsinkelsar på Stad skipstunnel.

søndag 28.06 2020

Ministerbesøk gav svar

Statsråden meiner det ikkje er noko formelt i vegen for at oppstartsmidlar skal kunne løyvast

Sveinung Rotevatn (V) kom på besøk til Moldefjorden laurdag med Stad Venstre som vertskap. På programmet stod Stad skipstunnel.

mandag 15.06 2020

Departementet har bedt om ny kvalitetssikring av skipstunnelen

– Vet foreløpig ikke hva denne forespørselen innebærer

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket oppdatere kvalitetssikringsrapporten for Stad skipstunnel, som de leverte fra seg i fjor. Foreløpig vet ikke Kystverket hva dette innebærer, for dem og for prosjektet.

torsdag 11.06 2020

– Eg kjem til å vere den første som står klar på kaia

Sjølv om han ikkje vil ta all æra for det, var det Anfinn Sjåstad (Stad Frp) som først tok kontakt med selskapet Cruise Service As for å få dei til å etablere ruta mellom Ålesund og Sandvik.

Næringsliv og politikarar jublar over den nye båtruta

Trur båtruta kan påverke avgjerda med å få sett i gang arbeidet med skipstunnelen

Dagleg leiar i Stad Vekst og Stad-ordførar Alfred Bjørlo sparar ikkje på superlativa når dei omtalar den nye båtruta som vil tre i kraft frå 8. juli.

lørdag 18.04 2020

Søker om finansieringsbidrag til prosjekt Stad skipstunnel

Styringsgruppa for Stad skipstunnel, ved Randi P. Humborstad, har sendt søknad til Nordfjordrådet for å be om finansieringsbidrag til arbeidet med å realisere Stad skipstunnel.

fredag 03.04 2020

Ber regjeringen om å fremskynde «gryteklare» Stad skipstunnel

Styringsgruppen for Stad skipstunnel ber regjeringen om endelig klarsignal og oppstartsbevilgning.

fredag 20.03 2020

Kystverket med nytt innspel om skipstunnelen

– Vi har ikkje moglegheit til å gjennomføre enkeltprosjekt av denne storleiken innanfor rammene

– Eit skuffande og ovveraskande innspel, seier Randi Humborstad som er prosjektleiar for Stad skipstunnel.

fredag 28.02 2020

Peikar på fleire vegutfordringar

Krev at skipstunnelen får startløyving i 2021

Nordfjordrådet har gjennom ein uttale til Nasjonal transportplan krevd at det kjem startløyving til Stad skipstunnel i 2021.