Tema

tirsdag 18.01 2022

Regjeringa vil sjå på plasseringa av statsforvaltarane

Som følgje av endringar i fylkesstrukturen vil regjeringa også vurdere endringar i kvar statsforvaltarane skal halde til.

fredag 14.01 2022

Vi har stilt departementet spørsmål om Kinn-deling, utredning og reversering. Her er svarene vi fikk

Det verserer mange spørsmål, og ikke minst påstander, om hvem som burde initiert, bestilt og utført en utredning om deling av Kinn. Er det Kinn selv, Statsforvalteren, Kommunal- og distriktsdepartementet eller er det noen helt andre?

søndag 02.01 2022

No har dei fått endeleg avslag – det blir ikkje utviding av dette anlegget

Statsforvaltaren i Vestland klaga på tidlegare Vågsøy og seinare Kinn kommune sitt vedtak om dispensasjon frå arealføremål til endring av plassering og omfang av Mowi sitt akvakulturanlegg ved Krabbestig ved Husevågøy.

Statsforvaltaren har meir pengar til sanddynene

Statsforvaltaren sit igjen med ein pott pengar i grøn tiltakspakke for trua natur etter 2021. Desse pengane, 264.000 kroner, er no overført til Kinn kommune, og skal brukast på ytterlegare innsats for å redde sanddynefronten på Refviksanden.

tirsdag 23.11 2021

CF-sjuke Ellen har fått fire avslag på kostbar, livsforlengande medisin. Det klarer ikkje søskenbarnet Ragnhild å sitte stille og sjå på

Ellen Winther (45) frå Svelgen har cystisk fibrose og berre 22 prosent lungekapasitet igjen. Ho har no fått sitt fjerde avslag frå Helse Førde på søknad om å få prøve eit amerikansk legemiddel som heiter Kaftrio i seks månadar.

lørdag 04.09 2021

Klagenemda tok ikkje oppdrettsklagen til følge. No går saka tilbake til Statsforvaltaren

onsdag 14.04 2021

Fryktar kommunen kan investere seg rett inn på Robek-lista

Statsforvaltaren blinkar med varsellampane når det gjeld Kinn-økonomien. Med investeringane som er planlagt er Robek neste.

Gjennomfører synfaring uten Statsforvaltaren

– Veldig lite tillitvekkende og uheldig av NVE

- Det er uheldig at synfaringen ved Okla vindkraftverk gjennomføres uten Statsforvaltaren, sier Stad-ordfører, Alfred Bjørlo (V).

fredag 09.04 2021

Kommunestyret gjorde feil då dei skifta ut ein representant i kontrollutvalet. No opphevar Statsforvaltaren vedtaket

Då Kinn kommune valde nytt kontrollutval etter at fleirtalskoalisjonen med Venstre, Høgre og Ap overtok posisjonen, ville dei velje nytt kontrollutval for at opposisjonen skulle få tydeleg representasjon. No har Statsforvaltaren oppheva vedtaket kommunestyret gjorde.

onsdag 07.04 2021

Tilsynet viste at kommunen ikkje sikra at barn i fattige familiar fekk den hjelpa dei trengte: – No gjer vi grep for å sikre at vi har forsvarlege rutinar

1. april leverte Kinn kommune sitt svar til Statsforvaltaren i Vestland etter at eit tilsyn viste forbetringspotensial på korleis eininga jobbar når det gjeld sosialstønad til barnefamiliar. Fylkeslegen fann fleire lovbrot under tilsynet som blei gjennomført i desember 2020.

lørdag 20.03 2021

Meiner det må utgreiast mykje betre om det bør kome eit nytt oppdrettsanlegg ved øya

Nordfjorden Torsk AS ønskjer å etablere eit akvakulturanlegg for matfisk av torsk på sørsida av Gangsøy i Kinn kommune. Det synst Statsforvaltaren er ein dårleg ide.

fredag 15.01 2021

– Dei nye planane som no er presentert vil bidra til å toppe det heile og gjere området endå meir populært

tirsdag 12.01 2021

– Ser vi på kva dei fekk til i Florø etter eit dialogmøte med kommunen, så anar vi at ikkje alle blir behandla likt