Tema

lørdag 19.06 2021

«Ville du ha røysta på same måten, Vereide?»

onsdag 16.06 2021

«Dagens praksis er ikkje god nok. Streikeretten må styrkast»

tirsdag 08.06 2021

«Vi må verne om streikeretten»

torsdag 03.06 2021

«Å sikre innbyggjarane gode helse- og utdanningstenester er eit politisk ansvar»

søndag 11.04 2021

Partene kom til enighet. Storstreiken er avverget

Etter over 14 timer med mekling på overtid er det nå blitt enighet mellom partene i lønnsoppgjøret, NHO, LO og YS. 

Forhandler på overtid. Har satt opp flere møter på formiddagen

Buss-streiken er ingen realitet ennå. Partene forhandler på overtid.

fredag 09.04 2021

Om det blir streik søndag morgon, kan det slå ut heile busstilbodet i fylket

– Det aller meste av busstrafikken i Vestland vil stoppe dersom det blir streik, inkludert skoleskyss som vert køyrd med buss. Bybanen vil også stå, og fleire båt- og ferjesamband vil stå eller bli redusert, seier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss.

fredag 25.09 2020

Fare for busstreik frå laurdag

– Vil få omfattande konsekvensar for busstilbodet

Det er varsla at busstreiken vil bli utvida til Vestland frå laurdag 26. september. – Dersom dette skjer, vil det få omfattande konsekvensar for busstilbodet i heile Vestland frå og med laurdag morgon.

tirsdag 22.09 2020

Vil ramme Vestland lørdag

Lokale sjåfører kan bli tatt ut i streik

Fra arbeidstidens start lørdag 26. september tas alle bussjåfører i Vestland ut i streik. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.