Tema

tirsdag 08.06 2021

Nordfjordrådet feira ny tunnel med «Strynefjellskake»

– Vi er utruleg glade og letta over at eit samla Storting slår fast at det skal byggast ny lang tunnel på Strynefjellet, og at bygginga skal starte i første del av NTP-perioden (2022-2027), seier leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.

fredag 04.06 2021

– Då kan vi slå fast at det blir fleirtal for nye tunnelar på Strynefjellet

– Det er svært gledeleg at regjeringspartia endeleg har sett det gode prosjektet som Frp fremma i sin alternative NTP, og no som regjeringa er for, seier Anfinn Sjåstad i Stad Frp.

mandag 31.05 2021

Fleire hundre sjåførar markerte si misnøye med den dårlege transportåra: – Vi skal gjennom fjellet, ikkje over

Vi er vande med å sjå mykje tungtransport langs vegane, og rv. 15 over Strynefjellet er ein av dei mest belasta transportårene i landet. Men søndag blei det nok sett trafikkrekord også på denne strekninga då mellom 200 og 250 køyretøy protestere mot manglande prioritering av vegen.

søndag 30.05 2021

– I dag samlar delar av lastebilnæringa seg for ny veg over Strynefjellet

fredag 28.05 2021

Dette partiet vil sette av planleggingsmidlar for Strynefjellet

Regjeringa har ikkje nemnt Strynefjellsvegen i forslaget sitt til Nasjonal Transportplan (NTP). Arbeidarpartiet har no sett av planleggingsmidlar for vegen i sitt alternativ til NTP.

søndag 02.05 2021

Må stenge en av tunnelene av sikkerhetshensyn

lørdag 24.04 2021

– Heller ikkje denne gangen er rv. 15 Strynefjellet funnen verdig for oppstart. Det er knapt så vi kan tru det!

Asgeir Gil, som er fylkesleiar i Norges Lastebileierforbund, er saman med resten av forbundet i harnisk etter at oppgradering av Strynefjellet heller ikkje denne gangen blei prioritert i NTP.

tirsdag 13.04 2021

Snakka opp tunnelutbetring for Stortingets transportkomité

– Det er ikkje tilfeldig at skrekkfilmen «Tunnelen» blei spelt inn i desse tunnelane. Dei er 40 år gamle, smale og usikre

Tysdag heldt leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo, eit innlegg for Stortingets transportkomite der han fokuserte på kor nødvendig det er at rv. 15 og strynefjellstunnelane blir utbetra.