Tema

onsdag 19.01 2022

Emilie skal sørge for aktivitet og sosialisering for vaksne i kommunen

Kinn kommune har tilsett Emilie Bakke i ei prosjektstilling som samfunnskoordinator. Ho skal vere eit bindeledd mellom det frivillige og søkjarar som ønskjar meir aktivitet og sosialt samvær i kvardagen sin.

Så mange vil bli rådgjevar for barnehagane i kommunen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar på barnehageområdet. Fem har søkt.

tirsdag 18.01 2022

Populær stilling: Åtte vil bli pianolærar i kulturskulen

Kinn kommune har lyst ut stillinga som pianolærar i Kinn kulturskule. Åtte personar har meldt si interesse.

lørdag 08.01 2022

Sidsel skal vekependle til Askvoll for draumejobben

Vararordførar i Kinn kommune, Sidsel Kongsvik (Sp), er tilsett som ruskoordinator i Askvoll kommune. Ho gler seg.

onsdag 05.01 2022

Per Helge skal føre byggevarebutikken inn i framtida: – Tida for å satse har aldri vore betre

Per Helge Helgesen (35) er tilsett som ny dagleg leiar ved Bygger'n i Selje sentrum. Han trur at timinga for å satse er god, og håpar at den varierte erfaringsbakgrunnen han har kan vere med på å skape nytt liv både i butikk og bygd.

tirsdag 04.01 2022

Kommunen har fått inn heile 27 søknadar på fem utlysningar

Stad kommune har lyst ut fleire stillingar innan bu- og miljøtenesta i kommunen. Totalt 27 søknadar har kome inn til dei fem utlysningane.

torsdag 30.12 2021

To personar har søkt på leiarstillinga her

Heimetenesta i Stad kommune søker ny einingsleiar. To søkarar har søkt på stillinga.

lørdag 13.11 2021

Har takka ja til stillinga

Runa Nybakk blir ny kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune.

onsdag 03.11 2021

Ho blir ny kommunalsjef for oppvekst

– Det er kjekt å melde at Runa Nybakk får tilbod om stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

søndag 31.10 2021

Fem vil bli rådgjevar innan arbeid og velferd

Stad kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar innan arbeid og velferd (NAV). Fem har søkt.

lørdag 30.10 2021

Fekk tosifra tal søkarar til populær stilling i NAV

Heile 22 personar har søkt på stillinga som rådgjevar NAV Kinn Måløy og Florø. 19 av desse er kvinner og tre er menn.

fredag 29.10 2021

17 personar har søkt på stilling som gjeldsrådgjevar

Kinn kommune har fått inn 17 søknadar til stillinga som gjeldsrådgjevar ved NAV Kinn Måløy/Florø. Det er søkarar både frå kommunane Kinn, Stad og Vanylven i tillegg til frå Oslo og Dokka.

tirsdag 26.10 2021

– Jeg har vært med ham i lastebilen helt siden jeg var tre måneder gammel

Ole Christian Eksund Olsen forteller om hvorfor han ble sjåfør og hva som betyr noe for han i jobben til bransjenettsted.

Sju vil jobbe med lønn og personal i kommunen

Stillinga som løns- og personalmedarbeidar i stabseining for personal og kommunikasjon i Stad kommune har fått sju søkarar.

mandag 25.10 2021

No har dei funne sin nye administrerande direktør

Styret i Nordvestvinduet AS har tilsett Arve Martin Almenning i stillinga som administrerande direktør i selskapet.

Trodde du bedre lønn var viktigst for å bytte jobb? Ikke for vestlendingene

Vestlendinger er mer opptatt av et hyggelig arbeidsmiljø når de leter etter ny jobb enn resten av landet. God lønn og jobbsikkerhet verdsettes også høyere i vest enn i resten av landet før et karrierskifte.

søndag 24.10 2021

Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi

Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare.

12 kvinner har søkt jobben ved skulen

I Kinn kommune har jobben som barne- og ungdomsarbeidar ved Brandsøy skule og barnehage vore utlyst. No er søkarlista klar, og 12 kvinner har søkt jobben.

onsdag 20.10 2021

Trafikkskolen er i full sving i nye lokaler. Nå øker de bemanningen

Trafikkskolen iSving i Måløy har flyttet til nye lokaler i Gate 2. Økt aktivitet gjør at firmaet har gått fra to til tre fulle årsverk i løpet av det siste året.

tirsdag 19.10 2021

Madeleine (20) stortrivst som einaste kvinne på verftet

Madeleine Gjengedal trivst godt i jobben sin som automatikar i Ulvesund Elektro. 20-åringen frå Flatraket bryr seg lite om at alle rundt henne på verftet, der dei jobbar med å bygge ein ny fiskebåt, er menn.

onsdag 13.10 2021

Elisabeth har fått ny jobb – skal koordinere heile Nordfjord

Elisabeth Hatlenes (41) frå Davik i Bremanger er tilsett i ei nyoppretta stilling som koordinator og rådgjevar for Nordfjordrådet.

tirsdag 12.10 2021

Ein av desse sju søkarane skal sørge for at kommunen gjer klimavennlege innkjøp

Kinn kommune har fått sju søkarar til stilling som rådgjevar for klimavenlege innkjøp i innkjøpsavdelinga.

fredag 08.10 2021

Veronica og Mari flytta heim til Nordfjord til jobb som fastlegar på same kontor

Veronica Elde kom nesten heim til Ålfoten og Mari Holm fann lukka på Stårheim då dei byrja ved Eid legekontor som fastlegar.

onsdag 06.10 2021

26 kvinner og ingen menn har søkt denne jobben

Stad kommune har lyst ut stillingen som hjelpepersonell ved Eid legekontor. 26 kvinner har søkt. Ingen menn.

fredag 01.10 2021

Robert tar over styringa og blir reiarlaget sin nye sjef

Robert Ervik overtok fredag stillinga som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg. Det er selskapet sjølv som melder nyheita.

torsdag 30.09 2021

– Det er rart å slutte. Men eg er sikker på at det er rett å sleppe andre til no

fredag 24.09 2021

Erlend er ein av fire som søker sjefsstilling i statskanalen

Erlend Blaalid Oldeide frå Raudeberg i Kinn kommune er eitt av fire namn på søkarlista til den ledige stillinga som redaksjonssjef i NRK Vestland.

søndag 05.09 2021

Tyske Arnold fann kjærleiken med ein måløyværing i Tsjekkia – no jobbar dei saman som fastlegar i kystbyen

Arnold Hampel vart nyleg tilsett som fastlege ved Måløy legekontor. Han angrar ikkje eitt sekund på valet om å flytte til Norge og Måløy.

fredag 03.09 2021

Har tilsett ny leiar for barnevernet

Kinn kommune har tilsett ny tenesteleiar for barnevernstenesta etter Vidar Nytun som sluttar.

onsdag 01.09 2021

Pernille skal jobbe med å bedre fiskehelsen på nystartet avdelingskontor i Måløy

Det er Pernille Lovise Lyng som skal bemanne det nye avdelingskontoret når fiskehelseselskapet STIM nå etablerer seg i Måløy.

lørdag 28.08 2021

To har søkt stillinga som avdelingsleiar for barnevernet

Det har kome to søkarar til stillinga som avdelingsleiar i Kinn barnevern i Florø.

tirsdag 24.08 2021

Sju vil bli prosjektingeniør i denne kommunen

Kinn kommune ved Samfunn, kultur og miljø har lyst ut stillinga som prosjektingeniør. Sju har søkt og alle er menn.

No vil ni ha jobben som fagarbeidar på veg

Kinn kommune har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre søkte i juli, og i august er søkarlista oppe i ni – alle menn.

onsdag 11.08 2021

Fant drømmejobben i nordfjordbygda. Nå skal Kristin passe på at torsken i merdene får et godt liv

Kristin Uv Ramsli er nyansatt som røkter på et av torskeoppdrettsanleggene til Gadus Group i Davik i Bremanger. Hun skryter av Davik og måten hun har blitt tatt i mot på.

lørdag 07.08 2021

Berre ein har søkt stillinga som leiar for barnevernet

torsdag 22.07 2021

Fem er interessert i stillinga i tverrfagleg oppfølgingsteam

Kinn kommune har internt utlyst stillinga som prosjektmedarbeider i eit strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam. Fem har søkt jobben.

Tre har søkt stillinga som fagarbeidar på veg

Kinn kommune ved Samfunn, kultur og miljø har lyst ut stillinga fagarbeidar veg. Tre har søkt – alle menn.

onsdag 21.07 2021

Lurer du på kven som har søkt stillinga som ny kommunalsjef? Det kan du sjå her

Det er i alt tolv personar som har søkt på stillinga som ny kommunalsjef for oppvekst i Kinn kommune. Runa Nybakk, som er konstituert som ny kommunalsjef frå august, er blant søkarane.

tirsdag 20.07 2021

Desse vil gjerne bli ny helsesjukepleiar i kommunen

Kinn helsestasjon, avdeling Florø, søker ny helsesjukepleiar og fire har søkt stillinga.

lørdag 19.06 2021

To menn og sju kvinner vil bli pedagogisk leiar i barnehagen

Det er til saman ni personar som har søkt på stillinga som pedagogisk leiar ved Krokane barnehage i Florø.

torsdag 17.06 2021

Omsorgssenteret treng ny tenesteleiar. Fire har søkt jobben

I utgangspunktet hadde fem personar søkt jobben som tenesteleiar ved Furuhaugane omsorgssenter i Florø. Ein av kandidatane har imidlertid trekt seg.

onsdag 16.06 2021

Har fått fem søkarar til stillinga som miljøarbeidar på ressurssenteret

Ressurssenteret for demensramma i Måløy er på jakt etter ein ny medarbeidar. Etter at to har trekt seg er det no igjen fire søkarar til stillinga som miljøarbeidar.

Fekk fem søkarar på andregongsutlysing. Desse vil bli ny fastlege

Fire kvinner og ein mann har søkt den ledige fastlegestillinga i Kinn kommune etter andre gongs utlysing.

tirsdag 15.06 2021

Desse vil bli ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen

I utgangspunktet hadde to menn og åtte kvinner søkt på stillinga som ergoteraput i Kinn kommune, men seinare har to kandidatar trekt seg. Ni kvinner og to menn har søkt stilling som fysioterapeut.

Desse vil bli konsulent på dokumentsenteret. Sjå søkarlista

Ti kvinner og to menn jaktar på jobben som konsulent på dokumentsenteret i Kinn kommune.

lørdag 05.06 2021

No startar dei jakta på ny kommunalsjef for oppvekst

– Over helga vert stillinga som kommunalsjef for oppvekst lyst ut. Vi har brukt litt tid på vurdere eventuelle endringar i ansvarsområde, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

fredag 04.06 2021

Daglig leder går av. Jakten på ny sjef starter umiddelbart

I en pressemelding opplyser AS Fiskevegn og BFG AS at daglig leder Håkon Holen slutter, og at rekrutteringen av ny leder starter med en gang.

Har tilsett ny assisterande rektor på ungdomsskulen

Lise Rønnestad er tilsett som assisterande rektor ved Eid ungdomsskule

Fem har søkt stillingen som avdelingsleder for maritime fag

Det er fem personer som ønsker å bli avdelingsleder for maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vidaregåande skule.