Tema

fredag 07.01 2022

– Burde Kinn kommune sjå på trygg skuleveg for barna våre som eit samla prosjekt og noko ein satsar på?

torsdag 06.01 2022

Naboar og foreldre er bekymra for skulebarna sin sikkerheit i det største krysset i byen

Idar Lofnes er nabo til det største krysset i Måløy, ved Turnhallen heilt nord i Gate 1. Han bekymrar seg for dei minste barna om morgonen når dei skal rekke skulebussen. – Dei har bilar, drosjer, trailerar og bussar rundt seg i mørket på alle kantar, seier han.

lørdag 01.01 2022

Tallet på omkomne i trafikken er rekordlavt. Men ikkje i Vestland

I 2021 omkom 87 på norske veier. Men på tross av fortsatt rekordlav risiko vil vegdirektøren ha en forsterket innsats mot alvorlige trafikkulykker.

torsdag 25.11 2021

Vil ha lågare fartsgrense forbi husa sine

Bremanger kommune har lagt kommunedelplan for trafikktrygging for 2022-2025 ut på høyring. I ein merknad ber fastbuande ved Indre Lofnes om at 60-sona blir forlenga.

tirsdag 23.11 2021

«Å påverke åtferd og haldningar over tid er viktig for å redusere talet drepne og hardt skadde i trafikken»

tirsdag 09.11 2021

Føraren måtte rydde frontruta før han fekk køyre vidare

Måndag kontrollerte Statens vegvesen ti tunge køyretøy i Nordfjord. Det vanka både åtvaringar og mangellappar.

tirsdag 02.11 2021

Passa på at trøytte yrkessjåførar ikkje fekk vere på vegen

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde på tungtrafikken i Nordfjord nyleg fekk tre førarar åtvaring for brot på køyre- og kviletidsforskrifta.

mandag 01.11 2021

No er tida inne for å byte til vinterdekk

Frå i dag kan alle bilistar i hele Norge legge om til piggdekk om dei ønsker. Dei aller fleste køyrer likevel med piggfrie vinterdekk, men to av ti, tilsvarande over ein halv million personbilar, skiftar faktisk ikkje dekk i det hele tatt.

fredag 29.10 2021

Kan bli flaum på fleire vegstrekningar: – Personbilar er ikkje utstyrt med svømmeføter

Fredag morgon står fleire kjellarar på Vestlandet i vatn. Forsikringsselskapa varslar fleire vannskader og minner om at bilen ikkje har svømmeføter.

torsdag 21.10 2021

Femteklassingane fekk utfolde seg kreativt i reflekskonkurranse

Torsdag er den store refleksdagen, og elevane ved 5. trinn på Skram skole nytta sjansen til å sende inn fleire bilete av reflekskunst til Trygg Trafikk sin konkurranse.

lørdag 02.10 2021

Politiet har fått kontakt med syklisten som køyrte på ein gut

Politiet kjenner no identiteten til syklisten som køyrde på ein gutt ved Måløy vidaregåande skule fredag morgon, og har vore i kontakt med han.

fredag 01.10 2021

Gut påkøyrd av sykkel: Politiet ønsker å komme i kontakt med syklisten

Etter ei sykkelulykke fredag der ein gut blei påkøyrd på gangvegen ved Måløy vidaregåande skule på Tennebø, ønsker politiet no å komme i kontakt med syklisten.

mandag 13.09 2021

Rekkverk-kontraktar til 50 millionar. Sjå om eit rekkverk nær deg er med på lista

Statens vegvesen skal setje opp om lag 60 kilometer nytt rekkverk på riks- og europavegar fleire stader i Vestland fylke. Kostnaden er 50 millionar kroner.

fredag 10.09 2021

Redde for at usikra grøfter kan føre til skader

Bebuarar langs vegen til Blålid i Deknepollen i Kinn kommune er bekymra for at ulykker kan skje. Vegen har grøfter og hol som dei meiner ikkje er godt nok sikra.

onsdag 08.09 2021

– Distriktene føler seg lite forstått av politikerne

Distrikts-Norge feller en hard dom over hvor godt politikerne jobber med samferdsel. Kun 15 prosent er enige i at politikerne forstår hvilke utfordringer de har på sin hverdagsreise. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF, utført av Kantar.

fredag 03.09 2021

824 bøtelagt for mobilbruk i politidistriktet

– Vi ser en økende og farlig trend med unge som filmer seg selv bak rattet og legger ut

Fra januar til august har 824 personer blitt bøtelagt for bruk av mobil under kjøring i Vest politidistrikt. Sammenlignet med fjoråret, er det en reduksjon på 22 prosent i Vest.

torsdag 02.09 2021

Delte ut tre gebyr under kontrollen

Då Statens vegvesen heldt kontroll i Kalvåg torsdag blei det skrive ut tre gebyr.

lørdag 28.08 2021

– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

Vegen mellom Måløy og Oppedal i Kinn kommune er registrert som ei vegstrekning med behov for utbetring, men er på noverande tidspunkt ikkje planlagt utbetra.

lørdag 21.08 2021

Understrekar at den smale og farlege fylkesvegen framleis er høgt prioritert

Odd Henning Svoren, avdelingsleiar for veg i Kinn kommune, stadfestar at fylkesveg 5715 mellom Måløy og Vågsvåg er høgt prioritert i Kinn kommune med tanke på strekningar som treng utbetring.

torsdag 19.08 2021

Ekstremvær truer sikkerheten på veiene

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt. - Økt nedbør og ekstremvær gjør behovet enda mer akutt. Politikerne må snu brøken og prioritere vedlikehold mye høyere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

onsdag 21.07 2021

Vest politidistrikt: 680 personar fått bot for mobilbruk bak rattet

7953 personer fekk bot for mobilbruk i løpet av fyrste halvår, 680 av dei var i Vest politidistrikt.

søndag 11.07 2021

Korleis du brukar bilbelte kan bety forskjellen på liv og død på vegen

Stort sett alle brukar bilbelte, men mange brukar det feil viser ei ny undersøking.

torsdag 13.05 2021

48 privatpersonar og tre bedrifter har signert opprop: - Den nærmar seg faretruande førsteplassen i kåringa over Norges verste veg

48 privatpersonar og 3 bedrifter har signert oppropet om ein betre fylkesveg 618 frå Almenningsfjellet til Eide i Moldefjorden, fortel Stein Robert Osdal, innbyggjar i Håvik som ligg langs fylkesvegen.

lørdag 24.04 2021

– Heller ikkje denne gangen er rv. 15 Strynefjellet funnen verdig for oppstart. Det er knapt så vi kan tru det!

Asgeir Gil, som er fylkesleiar i Norges Lastebileierforbund, er saman med resten av forbundet i harnisk etter at oppgradering av Strynefjellet heller ikkje denne gangen blei prioritert i NTP.

onsdag 14.04 2021

Her starter dei snart arbeidet med å sikre den rasfarlege fjellsida

Det er planlagt oppstart av prosjektet med skredsikring ved Iseneset i Bremanger i slutten av april 2021.

fredag 31.07 2020

Utrykkingspolitiet ber folk roe ned farten

Langt fleire bilistar enn i fjor har fått beslaglagt førarkortet eller vorte meldt for høg fart no i sommar.

lørdag 18.07 2020

Oppfordrar trafikkskuleelevane til å øvelseskøyre i sommar

På grunn av koronasituasjonen er det trafikkskulane som melder opp elevane til oppkøyring. No anbefalerer vegvesenet at ein brukar heimeferien til å øvelseskøyre.

tirsdag 14.07 2020

Undersøking frå Trygg Trafikk

Dette synast vi om fartsgrensene

– Dette viser at dei fleste meiner at det går fort nok på norske vegar, seier seniorrådgjevar i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, om resultata frå undersøkinga.

søndag 12.07 2020

Førebudd på to travle sommarmånader i trafikken

– Dette blir eit vanleg syn i sommar

Færre kolliderer, men fleire treng bilberging. Det er status når nordmenn no gjer seg klare for bilferie. – Vis omsyn, oppfordrar Utrykningspolitiet (UP) i ei pressemelding torsdag 9. juli.

mandag 06.07 2020

No blir du premiert for ikkje å «snappe» når du køyrer bil

No vil Trygg Trafikk, gjennom eit samarbeid med appen HOLD, YX/7-Eleven og Volvo, løne deg for å leggje vekk mobilen når du køyrer.

mandag 29.06 2020

Gir fire millionar til lokale trafikksikkerheitstiltak i år:

– Heilt avgjerande for at færre døyr eller blir skadd på norske vegar

Pengane kjem frå samferdselsdepartementets tilskotsordning til lokale trafikksikkerheitstiltak. Ordninga er ein del av regjeringas satsing på trafikksikkerheit.

fredag 08.05 2020

– Gladnyheit for bygdene

Gatelys kjem likevel inn på prioriteringsliste

Etter å ha bede om ei ny vurdering av belysning frå Måløy til Vågsvåg i Kinn kommune, har sivilingeniør Ragnar Hagen no fått eit positivt svar frå Vestland fylkeskommune.