Tema

fredag 18.06 2021

Legg ut 400 nye timar for vaksinering i dag

No kan måløyfolk mellom 45 og 50 bestille time til vaksinering

– Fredag 18. juni blir det lagt ut nye timar for koronavaksinering 30. juni. Vi opnar samstundes for at du mellom 45-50 kan bestille deg time, opplyser leiar for vaksinetemamet i Måløy-delen av Kinn, Jeanette Jensen.

fredag 11.06 2021

Slik blir sommarvaksineringa i Kinn: Tilbyr snart vaksinering for alle over 18

– I sommar skal vi vaksinere i veke 25, 28 og 31 i Florø. I Måløy vaksinerer vi i vekene 26, 29 og 32, fortel kommunedirektør Terje Heggheim.

Avviklar beredskapsstatus

No går det så bra at sjukehuset ikkje vil kontrollere deg så strengt før dei slepp deg inn

God vaksinasjonsdekning både blant helsearbeidarar og i samfunnet elles, fallande smittetal og færre innleggingar gjer at beredskapsleiinga i Helse Førde har vedteke å lette ytterlegare på korona-tiltaka, samt å avvikle beredskapsstatusen i føretaket.

torsdag 10.06 2021

Fullvaksinerte slepp innreisekarantene frå fredag

Frå og med fredag slepp personar som er fullvaksinerte eller som har hatt korona siste seks månader, innreisekarantene.

fredag 04.06 2021

Rosar massevaksineringa

Kommunedirektøren fekk si første vaksinedose – saman med 749 andre

– Dette var massevaksinering med stil, seier kommunedirektør Terje Heggheim. Saman med 749 andre fekk han nyleg sin første dose med koronavaksine i Florø kulturhus.

onsdag 02.06 2021

Fleire enn venta har takka ja til koronavaksine – forseinkar vaksinasjonen noko

Fleire enn venta har takka ja til vaksinen. Dermed dryger det til august før alle i Noreg har fått tilbod om første dose, mot juli som tidlegare var anslått.

Neste veke får alle i aldersgruppa 55-64 i denne kommunen moglegheit til å bestille vaksinetime

– Frå neste veke av tek vi til med tilbod om koronavaksine til personar i prioriteringsgruppe 8, det vil seie folk flest i aldersgruppa 55-64 år, opplyser kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld.

lørdag 29.05 2021

Så mange er vaksinert i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven

Her kan du se hvor mange som har fått sin første og andre vaksinedose.

No trur FHI alle over 18 år kan vere ferdigvaksinerte 19. september

FHI trur at alle over 18 år er ferdigvaksinerte innan 19. september, ifølgje ei ny oppdatering i vaksinasjonskalenderen deira.

torsdag 27.05 2021

Ber kommunane sikre at opplysingane i koronasertifikatet er riktige

fredag 21.05 2021

Så mange er vaksinerte i Stad, Kinn, Bremanger og Vanylven

Sjå oversikta over kor mange som er vaksinerte i di kommune her.

torsdag 13.05 2021

No gjer dei store omveltingar i vaksinestrategien

18-24-åringane blir flytta fram i vaksinekøen, kommunar med høg smitte blir prioriterte og AstraZeneca blir skrota for godt i den nye vaksinestrategien.

onsdag 12.05 2021

FHI: Alle får truleg tilbod om dose to før hausten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg seier at alle vil ha fått tilbod om dose to med koronavaksine før sommaren er over om alt går etter planen.

mandag 10.05 2021

Vaksinekampen spissar seg til før fase 2

By mot land. Ung mot vaksen. Lærar mot kontortilsett. Sterke interessekonfliktar blir kvervla opp når befolkninga under 45 år skal vaksinerast.

søndag 09.05 2021

Har du fått med deg disse sakene denne uken?

Her får du en oversikt over ukens mest leste saker på fjt.no. Ikke uventet var det politi- og koronasaker som fenget flest lesere denne uken.

onsdag 05.05 2021

Den nye smitta var vaksinert. Hadde allereie fått sin første dose

Prøvesvar tysdag kveld viser at ein ny person har fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid mandag. Personen var allereie i gang med vaksinering, og hadde fått første dose.

mandag 03.05 2021

No får fullvaksinerte ha nærkontakt med kvarandre og slepp smittekarantene

Regjeringa gir lette for folk som er fullvaksinerte. Dei får ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og slepp å gå i smittekarantene.

Nå har over 1.000 personer fått sin første dose

I Bremanger kommune har nå 1.008 personer fått sin første vaksinedose.

I Stad legg dei no om rutinene for bestilling av vaksinasjon

I Stad kommune er dei i rute etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Men no må folk bestille time sjølve via link på melding frå kommunen.

Roser frivillige som bidrar til at vaksineringen går i en fart

– Det er ingen nei å høre. Alle stiller opp når vi ringer og spør om hjelp

Leder i vaksineteamet for tidligere Vågsøy vil gjerne rose både helsepersonell som er med i temaet, og alle de ansatte og frivillige som bidrar til å få gjennomført organiseringen og gjennomføringen av vaksineringen.

Gir over 80 prosent vern

FHI meiner folk er ganske godt verna etter første dose med Pfizer/Moderna

Intervallet mellom første og andre vaksinedose blir forlengt. FHI har data som viser at mRNA-vaksinane gir over 80 prosent vern etter første dose.

søndag 02.05 2021

100 har ikke tatt telefonen

– Husk å ta telefonen selv om det er ukjent nummer. Det kan være vaksineteamet som ringer

Leder for vaksineteamet i Måløy-området av Kinn kommune, Jeanette Jensen, ser med bekymring på at de ikke alltid når folk når de skal ringe og varsle om vaksine.

lørdag 01.05 2021

Viljen til å vaksinere seg i dette området er stor: – Svært få takker nei

Andelen som sier de vil vaksinere seg er nå på 84 prosent, viser tall fra en fersk befolkningsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet. I nordre del av Kinn kan leder for vaksineteamet rapportere at andelen som takker ja er enda høyere enn dette.

fredag 30.04 2021

Forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. 

onsdag 28.04 2021

Letter på rådene for fullvaksinerte

Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

onsdag 21.04 2021

Vaksinasjon av utviklingshemma blir prioritert ulikt frå kommune til kommune

Kommunar over heile landet tolkar dei nasjonale vaksinereglane ulikt når det gjeld personar med utviklingshemning.

fredag 16.04 2021

Over éin million nordmenn har fått første dose av koronavaksine

Tre av fire trur pandemien varer minst eit halvt år til

I ei måling blant over 30.000 nordmenn svarer berre ein av fire at dei trur koronapandemien er over innan eit halvt år.

torsdag 15.04 2021

Så langt har de kommet med vaksineringen i Bremanger

Nå vaksineres innbyggere i aldersgruppa 74-85 i Bremanger kommune.

onsdag 14.04 2021

Massevaksinasjonen kan bli åtte til tolv veker forseinka

Dersom verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir teken i bruk, kan vaksinasjonen av alle over 18 år bli forseinka i inntil tolv veker.

tirsdag 13.04 2021

Reverserer påskeinnstrammingene: Nå kan du ha fem gjester hjemme om du klarer avstandskravet

Regjeringen setter også ned avstandskravet fra to til en meter igjen.

mandag 12.04 2021

Vaksinestrategien kan kome til å få si eiga gransking

Opposisjonspolitikarar krev ei uavhengig undersøking av valet til regjeringa av vaksinestrategi. Statsminister Erna Solberg (H) er open for ideen.

onsdag 07.04 2021

705.835 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

705.835 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksinen i Noreg, viser FHIs statistikk tysdag. 284.767 personar har fått andre dose.

fredag 26.03 2021

Legemiddelverket har fått inn 9.200 meldingar om moglege biverknader ved vaksinen. 479 av dei alvorlege

Legemiddelverket har fått 9.200 meldingar om moglege biverknader etter koronavaksinasjon. 4.664 av dei er behandla, og 479 blir klassifiserte som alvorlege.

torsdag 25.03 2021

Får 300 vaksinedosar etter påske

– Vi er glade for at vi kan få eit større tempo i vaksineringa

Per i dag vaksinerer ein berre med Pfizer-vaksinen i Stad kommune, og veka etter påske får kommunen ein større leveranse med rundt 300 dosar.

fredag 19.03 2021

600 dosar går til Florø dei neste to vekene

Måløy får mange dosar med vaksine veka etter påske

For veke 12 og 13 har Florø fått om lag 600 dosar tildelt. I veke 14, veka etter påske, er det Måløy sin tur. Då har Statsforvaltaren informert om at ein får mange dosar, og at desse skal til Måløy.

lørdag 13.03 2021

Sigmund fekk første stikk

8. januar i år hadde Fjordenes Tidende ei positiv koronanyheit på førstesida. Sigmund Salveson fekk den første vaksinen mot koronaviruset i vår region, i Stad kommune.

fredag 12.03 2021

Ikkje bekymra for å ta i bruk AstraZeneca-vaksinen når den kjem tilbake i marknaden

Kommuneoverlege Jan Helge Dale er ikkje spesielt uroa for konsekvensane av at ein sette AstraZeneca-vaksinen på vent. Han trur det bidrar til ein meir kvalitetssikra vaksine.

tirsdag 09.03 2021

Nå er 191 personar fullvaksinerte i denne kommunen

I Bremanger kommune er det 191 personer som nå regnes som fullvaksinerte.

lørdag 06.03 2021

«Med tilstrekkelig vaksiner kunne en lagt en gjennomførbar plan istedenfor en plan som endres fra dag til dag»

fredag 19.02 2021

Kommunen er rigga for å kunne vaksinere langt fleire enn dei gjer

No er det vaksinert over 400 innbyggarar berre i Florø, men Kinn kommune kunne vaksinert langt fleire enn dei gjer om enn hadde fått fleire dosar.

fredag 05.02 2021

Så godt som ferdige med å vaksinere dei over 85. Held fram med andre dose og tilsette dei neste vekene

– Vi er no godt i gang med vaksinering i Kinn kommune. Vi er stort sett ferdig med å vaksinere bebuarane på dei tre institusjonane våre med to dosar. På dei heildøgnsbemanna omsorgsbustadane er vi snart ferdig med første dose, opplyser kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

tirsdag 26.01 2021

Ved pinleg nøyaktige opptrekk frå kvar sprøyte fekk helseføretaket vaksinert 80 fleire helsetilsette enn planlagt

For to veker sidan starta vaksineringa av helsepersonell i sjukehusa i Helse Førde. Føretaket planla for å vaksinere om lag 330 tilsette, men betre utnytting av kvart vaksineglas gjer at heile 408 no har fått vaksinen.