Tema

fredag 17.09 2021

– Det må vere lov å ha forventingar til den nye «Nordfjordbenken» på det nye Stortinget

«Et svar til dere som blander reverseringsmobilisering med stortingsvalg: Det har ikke vært avstemming for eller mot Kinn nå»

onsdag 15.09 2021

Kan måtte vente heilt til fredag eller laurdag på om mandatet er sikkert

Medan Erling Sande (Sp) med trygt stortingsmandat kan snakke om sterke valresultat i vestlandsfylka, er Olve Grotle (H) framleis ikkje heilt trygg på om det det fjerde mandatet på frå Sogn og Fjordane landar hos han.

tirsdag 14.09 2021

Fekk du ikkje med deg valsendinga? Her kan du sjå høgdepunkta

Fjordenes Tidende sendte over tre timar direkte frå valvaka. Her kan du sjå sendinga intervju for intervju.

– Å reise til Nord-Vågsøy er som vitaminar. Eg må ta dei med jamne mellomrom elles får eg mangelsjukdommar

Bent Are Iversen er politisk journalist i Sogn og Fjordane si største avis, Firda. Han var på Scandic Sunnfjord hotell måndag for å dekke stortingsvalet. Men han måtte snakke litt om Raudeberg også.

Høyr Alfred sin reaksjon på stortingsplassen

Tysdag føremiddag blei det kjent at Alfred Bjørlo (V) kjem på Stortinget på eit utjamningsmandat. Vi snakka med Bjørlo dagen etter valthrilleren.

«I valgkretsen Måløy fikk Sp 11,1 og Rødt 8,3 prosent av stemmene. Det er faktisk oppsiktsvekkende «dårlig» med tanke på posisjonering før lokalvalget i 2023»

Eit historisk bilde – alle fire som skal på Stortinget er frå Nordfjord

Det var god stemning dagen derpå blant dei fire som blei valde inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane valkrins. Og sjå litt nøye på dette bildet. For alle fire er nordfjordingar.

Sikra seg stortingsplass på utjamningsmandat

Fire parti deler på utjamningsmandata. SV forsyner seg av flest utjamningsmandat ved årets val, tett følgt av Venstre, Raudt og Framstegspartiet.

Ap, Sp, V og Høgre får eitt mandat kvar i Sogn og Fjordane – og Alfred er nok den fjerde som skal vekependle til Oslo

Ap, Sp, V og Høgre får eitt mandat kvar i Sogn og Fjordane. Dermed blir det Alfred Bjørlo som blir den siste av dei fire som skal vekependle eller flytte til Oslo.

mandag 13.09 2021

Erna Solberg: – Vi visste vi trong eit mirakel. Høgres arbeidsøkt er over

Statsminister Erna Solberg (H) seier ho er utruleg stolt over kva partiet har fått til som regjeringsparti i talen sin til valvaka til partiet.

Anfinn er litt skuffa. Han hadde håpt på oppsving for politikken si skuld

– Eg synst jo ærleg talt at Frp har ein god politikk. Det er jo derfor eg driv med det, seier Anfinn Sjåstad til Fjordenes Tidende.

Sjå stemningsrapporten frå valvaka

Her kan du sjå valresultatet

Lurar du på korleis ditt parti gjer det i heile landet eller berre din kommune? Sjekk her etter kvart som stemmene blir talt opp!

Erlend frå Raudeberg leier valsendinga: – Eg må passe på så eg ikkje får overtenning for eg synst det er så gøy

NRKs Erlend Blaalid Oldeide kallar seg mest raudebergar og litt holvikar. Han takkar oppveksten for at han har med seg ballast inn i NRK-jobben som leiar for valsendinga. I kveld skal han nemleg lose heile Vestland gjennom valet.

Korona kan gi forseinkingar i valresultatet

Valmedarbeidarane må halde ekstra avstand frå kvarandre når dei tel opp stemmene. Det kan gi forseinkingar i valresultatet måndag.

søndag 12.09 2021

«Fisk og pengar. Eit realistisk scenario»

lørdag 11.09 2021

«Tannbehandling til alle, uavhengig av lommebok»

Les intervjua Fjordenes Tidende har gjort med stortingskandidatane i både små og store parti

Sakene er opne og tilgjengelege for alle denne siste helga før valgdagen.

fredag 10.09 2021

Anfinn knivar om det tredje mandatet i ny partimåling

I NRK si siste supermåling klatrar FrP i Sogn og Fjordane oppover. Berre 0.3% skiljer partiet frå Høgre.

torsdag 09.09 2021

Har du eit siste valkampinnlegg? Send inn i løpet av fredag

Fjordenes Tidende tek i mot innlegg om valet og valkamp fram til midnatt fredag.

«Eg vil be folk om å ikkje halde Alfred tilbake, berre fordi han gjer ein framifrå jobb som ordførar»

Trur nullutsleppskravet for drosjenæringa vil rasere tilbodet i distrikta

Onsdag vedtok politikarane i hovedutval for samferdsle i Vestland fylkeskommune at det skal innførast krav om at drosjer frå oktober 2025 skal vere fossilfrie.

onsdag 08.09 2021

«De som ikke har skoen på, merker lite og spør sjelden»

Denne skulen hadde ei meir raudgrønn tilnærming til valet

Eid vidaregåande skule har gjennomført skuleval. Her blei Senterpartiet største parti, medan Arbeidarpartiet, Venstre og Framstegspartiet følgte på plassane etter.

«Eg vil lansere tre forslag som gjer at folk kan ta med jobben sin dit dei helst ønskjer å bu»

tirsdag 07.09 2021

«Valet handlar om at vi må få talspersonar på Stortinget som klarer å sette vår region på dagsorden og få gjennomslag for saker som er viktige for oss»

mandag 06.09 2021

Paneldebatt i kveld: sjå alle førstekandidatane debattere direkte frå kl. 19

Florø industri og Næringsforening inviterer måndag 6. september til paneldebatt der alle dei politiske førstekandidatane I Sogn og Fjordane er på plass på Florø Kulturhus.

Veit du korleis dette med utjamningsmandat eigentleg fungerer? Finn det ut her

Stortinget er samansett av 169 representantar. Fordelinga mellom valdistrikt vert gjort kvart åttande år, basert på innbyggjartal og areal. Sogn og Fjordane har i år, som sist, fire mandat. Tre av dei er direktemandat, det fjerde: Det mystiske utjamningsmandatet.

søndag 05.09 2021

Geir var positiv til vindkraft. No meiner han det øydelegg naturen

Geir Oldeide var tidlegare positiv til vindkraft. No ser han på det som unødvendig øydelegging av naturen.

«Noverande generasjon er so opptekne av å samle pengar, at dei må sende både born og foreldre ut av heimen»

«Nokre få parti tek fakta om klima og miljø på fullt alvor. Difor stemmer eg på dei»

lørdag 04.09 2021

I dag kan du stemme på kjøpesenteret

Stortingsvalet er 13. september, men du kan stemme allereie no. I opningstida til servicekontora kan ein førehandsstemme der, men laurdag 4. september blir det faktisk endå enklare – då kan du nemlig stemme på kjøpesenteret.

onsdag 01.09 2021

«Å styre landet i et sunt spor for natur, klima og folk. Vil MDG bidra til ansvarlighet?» 

tirsdag 31.08 2021

«Svar til «Mr. Fake News»: – Hvilke av mine påstander er fake?»

mandag 30.08 2021

Julie (16) engasjerer seg i valkampen: – Eg har sidan tidleg på ungdomsskulen vore brennande opptatt av rettferdv

Ho kan enno ikkje stemme sjølv, men Julie Sofie Stene (16) frå Deknepollen er medlem i Sosialistisk ungdom, og engasjerer seg sterkt i årets valkamp.

«Det er mangt en kan være stolt av»

fredag 27.08 2021

«Å nytte eit omgrep som «vanlege» folk er folkeleg og artig å slenge rundt seg med. Men kven er desse vanlege som har sin tur no?»

«Det er framleis store kjønnsskilnader innan helsevesenet, og kvinnesjukdommar har gjennomgåande lågare status»

«Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling på kvinnehelse»

torsdag 26.08 2021

«I mange lokalsamfunn er den landbaserte industrien blant «motorane». Her er EØS-avtalen viktig»

«Vi trenger ildsjelene OG privat initiativ»

onsdag 25.08 2021

«For store delar av dei lokale bedriftene våre er EØS-avtalen sjølve navlestrengen til inntektene»

«Det må være ei sterk kjensle av misunning som gjer at mange politisk røde «kan tåle så inderleg vel den urett som ikkje råkar dei sjølv»»

tirsdag 24.08 2021

Finn ut kven du skal stemme på når politikarane stiller til paneldebatt

Politikarar frå dei største partia tek debatten i Svelgen samfunnshus måndag 30. august. Ein får også anledning til å møte dei på stand i foajeen.

mandag 23.08 2021

«Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stille opp med husleige»

lørdag 21.08 2021

«Det siste sikre mandatet, slik meiningsmålingane ser ut no, står mellom Høgre og Senterpartiet»

«No er det på tide at dei andre partia innrømmer at fråværsgrensa er ein suksess»

torsdag 19.08 2021

– Småkapitalistene skaper ting lokalt og gjør det spennende for nye generasjoner å satse og bo på kysten

Konsernsjef Hans Petter Selstad la vekt på bedre kommunikasjoner og betydningen av lokalt eierskap da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kom på besøk til Selstad AS i Måløy denne uken.

tirsdag 17.08 2021

Klar tale fra ministeren: – Har ingen planer om å nedbemanne Måløy-kontoret

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har tatt opp saken om status for Fiskeridirektoratets kontor i Måløy med fiskeridirektør Per Sandberg. – Det er overhodet ingen planer om nedbemanning, heller tvert imot, sier Ingebrigtsen til Fjordenes Tidende.

mandag 09.08 2021

– Det er vanskeleg å få fram sakene våre

Venstre får 1,7 prosent på denne målinga i fylket. Og nasjonalt kjempar dei mot sperregrensa.

fredag 06.08 2021

No får alle digitalt valkort

Denne veka sender Valgdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. – Dette markerer starten på valet , seier direktør Bjørn Berg.

torsdag 05.08 2021

«Vi har ein tydeleg plan for korleis ei ny regjering kan styrke kommuneøkonomien»

«Dersom Vedum meiner Vestland bør reverserast bør han seie det klart og tydeleg i media»

tirsdag 27.07 2021

«Dette er toppen av frekkheit, Bjørlo»

mandag 26.07 2021

«Kommunene skal bestemme mer selv»

mandag 19.07 2021

«No tek fellesskapet kostnaden med ein broten arm, men ikkje ei knekt tann»

tirsdag 13.07 2021

No kan folk vere med å bestemme kva målform elevane skal bruke

Kinn kommunestyre har vedteke at det skal haldast rådgjevande folkerøysting om målform på Skram skole.

«Kvifor Alfred på tinget er ein god idé»

søndag 20.06 2021

Ringverknader av Stad skipstunnel

– No må vi ikkje rote vekk dei store lokale moglegheitene i innspurten

At Stad skipstunnel no skal realiserast, gir store moglegheiter for positive lokale ringverknader også i byggefasen. Erling Sande, Sp sin førstekandidat til Stortinget, er opptatt av at ein ikkje roter vekk dette fokuset no i innspurten.

– Folk skal få bu og leve i distrikta utan å måtte seie frå seg karrieremoglegheiter i ein statleg etat

I februar foreslo ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad å innføre ein «flytterett til eigen jobb» i staten. Fire månader etterpå fylgjer Venstre og regjeringa etter med å legge til rette for «staduavhengige arbeidsplassar» på alle nivå i staten.

onsdag 16.06 2021

«Nynorsk-elevar må få lærebøker på nynorsk»

torsdag 03.06 2021

SV vil kjempe for gratis SFO

– SFO har vore eineståande for mine to eldste. Der hadde dei kjekke, trygge vaksne til støtte

Sosialistisk Venstreparti går til val på gratis SFO til alle barn. – Det vil vere sosialt utjamnande og ei av dei største velferdsreformene i nyare tid, meiner partiet sin førstekandidat i Sogn og Fjordane, Hege Lothe.

onsdag 02.06 2021

«Tennene er ein del av kroppen»

tirsdag 01.06 2021

To lister til stortingsvalet vart ikkje godkjende

Fylkesvalstyret i Vestland har samrøystes godkjent alle 22 innkomne lister i Hordaland til stortingsvalet, men berre 17 av 19 lister i Sogn og Fjordane. Det er Kystpartiet og Piratpartiet som ikkje får godkjent sine lister.

onsdag 05.05 2021

Innstilt til toppjobb i partiet

Sigurd Reksnes (Sp) frå Stad kommune er føreslått til nytt sentralstyremedlem i Senterpartiet.

tirsdag 04.05 2021

«Høyrde eg små forskjellar?»

mandag 26.04 2021

Dette partiet vil kjempe for at du skal få flytterett til eigen jobb

Venstres landsmøte bestemte søndag at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

fredag 23.04 2021

Svar på Venstre sin kritikk av Sp:

mandag 12.04 2021

Pandemien har sett spor, men arbeidsløyse og helsetenesta er viktigast for veljarane

Pandemien har sett preg på sakene som opptek befolkninga. Arbeidsløyse og helsetenesta toppar lista, men det sprikjer blant nokre av veljarane til partia.

tirsdag 16.02 2021

– Skal det bli eit elektronisk stortingsval, må systema vere hundre prosent trygge