Tema

mandag 11.10 2021

I Nordfjordbunad på Løvebakken: – Det føles høytidelig

I strålende solskinn på Løvebakken stod Alfred Bjørlo (V), Torbjørn Vereide (Ap) og Erling Sande (Sp) pyntet i Nordfjordbunad. Trioen gjorde seg klare til å feire dagens høytidelige åpning av Stortinget — alle som folkevalgte stortingsrepresentanter.

mandag 13.09 2021

Emma (81) brukte stemmeretten på bursdagen sin

Emma Bakke fra Deknepollen blir 81 år i dag. Hun startet dagen med å stemme i stortingsvalget. Men det er ikke sikkert hun rekker å følge så godt med på hva resultatet blir utover kvelden.

fredag 10.09 2021

Meiner politikarane bør vere ærlege og kjempe for miljø, skule og god økonomi til alle

Viktoria og Jenny i 7B og Adrian og Balder i 7A er engasjerte i politikk. Dei har klare meiningar om kva som betyr noko for dei for at samfunnet skal vere best mogeleg.

Høyr kva desse elevane meiner om politikk

Kva er eit godt samfunn for dei? Kjenner dei til dei lokale stortingsrepresentantane? Kva ville dei gjort dersom dei sjølve var politikarar?

Å kjenne politikken på kroppen: – Det beste er når ein har jobba i motbakke og endeleg får resultat

Torbjørn Vereide ønsker å vere ein døropnar og samarbeidspartnar for alle dei gode kreftene i Nordfjord, og stemmer sjølv på folk som hjelper andre.

Anfinn knivar om det tredje mandatet i ny partimåling

I NRK si siste supermåling klatrar FrP i Sogn og Fjordane oppover. Berre 0.3% skiljer partiet frå Høgre.

torsdag 09.09 2021

Partiet har markert seg på kort tid sjølv med mindre spalteplass enn dei store partia

Stein Robert Osdal kjenner på skeivheita i valkampen der dei etablerte partia får fleire mogelegheiter til å spre bodskapa sine, men seier partiet hans har jobba bevisst for å nå folk gjennom sosiale medier.

onsdag 08.09 2021

«Gründerar bør også få «fødselspermisjon»»

tirsdag 07.09 2021

«Hele faste stillinger skal være normalen»

«Berre eit sterkt MDG er garantistar for at klimapolitikken blir så kraftfull som krisa krev av oss»

mandag 06.09 2021

Her kan du sjå folkemøtet og paneldebatten direkte frå Florø

Florø industri og Næringsforening inviterer måndag 6. september til paneldebatt der alle dei politiske førstekandidatane I Sogn og Fjordane er på plass på Florø Kulturhus.

«Forskjellane i makt og rikdom skal ned, for no er det tid for rettferd i Noreg. Det er tid for ei ny regjering»

fredag 03.09 2021

Partitoppen om skulevalet: – Ungdomen er mykje smartare enn mange gjer dei «cred» for

1.-kandidat for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane, Anfinn Sjåstad, meiner at skulevalet ved MVS onsdag viser at ungdom er bekymra for kva valet kan ha å seie for det lokale næringslivet, og at det er ein av forklaringane til det høge valresultatet for hans parti.

torsdag 02.09 2021
1

Skolevalget: Flertallet av elevene ønsker fire nye år med «blåblå» regjering

Onsdag ble det arrangert skolevalg ved Måløy vidaregåande skule. Resultatet viste at Frp og Høyre omtrent gjorde rent bord med henholdsvis 34,2 og 27,2 prosent av stemmene.

«Vi treng gul midtstripe på riksvegane som bind landet i hop»

tirsdag 31.08 2021

Amper diskusjon då Kinn var tema under debatten: – Ikkje driv med skitkasting

mandag 30.08 2021

Her kan du sjå paneldebatten måndag i opptak

tirsdag 24.08 2021

Skal stemme for fyrste gang: – Ein kan ikkje klage over resultatet om ein ikkje brukar stemmeretten

Ved stortingsvalet i år er desse fire blant fleire som går til urnene for fyrste gong.

mandag 23.08 2021

«Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stille opp med husleige»

onsdag 18.08 2021

Møtte fiskarane: – Eg vil påstå at det var eit nyttig møte for oss

Geir Magne Røys, i Linebas og styremedlem i Sogn og Fjordane fiskarlag sit igjen med god følelse etter møtet med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Kalvåg måndag.

mandag 16.08 2021

«For sosialistene er dessverre ideologi viktigere enn pasienter og brukere»

lørdag 14.08 2021

Måndag kjem det ministerbesøk til kystbyen

Komande måndag kjem fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til Nordfjord. I det hektiske programmet er det lagt opp til besøk hos ulike verksemder i Måløy, Kalvåg og Florø.

«Vi kan ikkje gjennomføre det grøne skiftet og nå klimamål utan eit næringsliv i vekst»

«Distrikta treng trygge vegar og gul midtstripe»

fredag 13.08 2021

Om Alfred kjem på Stortinget, har han finskjorta klar

Alfred Bjørlo (V) trivst best utan kle og har stort sett lyst til å gå rundt i berre trusa. Men sidan den erfarne lokalpolitikaren veit at dette er ein smule sosialt uvanleg, vil han finne fram både finbukser og karakteristiske skjorter om han skulle nå målet om å få jobbe for Nordfjord frå stortingsbenken.

Får utfordre fiskeriministeren på problemstillingar i næringa i uformelt møte

Måndag kjem fiskeriministeren for å besøke representantar frå fiskerinæringa i Måløy og i Kalvåg.

«På tide å bytte ut Ingebrigtsen»

onsdag 11.08 2021

«Vi trenger flere ildsjeler som vil bygge bedrifter og tjene penger både til seg selv og fellesskapet»

tirsdag 10.08 2021

Nå kan du forhåndsstemme

I dag, tirsdag kan du forhåndsstemme på rådhuset i Måløy. Her kan en forhåndsstemme helt fram til 10. september.

mandag 09.08 2021

«Ja til ein human og rettferdig asylpolitikk»

tirsdag 27.07 2021

«Dette er toppen av frekkheit, Bjørlo»

torsdag 01.07 2021

– Vi vil fortsette å kjempe for å kutte ferjeprisane

Stig Even Lillestøl seier at ferjeprisane er ei viktig sak for folk i området, og han var med då Sylvi Listhaug delte ut flyers på Lote ferjekai.

fredag 25.06 2021

No får desse kommunane meir å rutte med: – Vi er strålande fornøgde med at vi har fått vere med å bidra

Stad kommune får 1 million og Kinn kommune 2,5 millionar kroner frå den utvida kompensasjonsordninga på grunn av tapte inntekter under koronapandemien.

torsdag 24.06 2021

«Hvorfor skal over 600 000 nordmenn fortsette å finne seg i å bli systematisk utestengt fra samfunnet?»

tirsdag 01.06 2021

«Tenk om regionen vår hadde fått stempelet best på inkludering. Vert de med på dugnaden?»

fredag 14.05 2021

«No gjeld det å rekruttere så mykje norsk arbeidskraft som mogleg, og det jobbar vi med»

torsdag 13.05 2021

«Vi er ikkje i mål før ferjeprisen er halvert»

søndag 25.04 2021

«Med krevjande topografi og store avstandar betyr satsing på samferdsle mykje for eit område som Sogn og Fjordane»

onsdag 31.03 2021

«Ein miljøkatastrofe under vasskorpa»

fredag 26.03 2021

Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål. No har politiet frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane kome med sine tiltak.

mandag 22.03 2021

«Når elektrifisering står i vegen»

fredag 19.03 2021

«Avstanden i Kinn mellom kommunesentra Florø og Måløy blir vel vitterleg den same, med eller utan Bremanger?»

onsdag 17.03 2021

Tre milliardar til fylkesvegar i Vestland

– No står Nordfjord for tur

– Regjeringa si varsla storsatsing på opprusting av fylkesvegnettet gjer det mogleg å få opp farten i å ruste opp dei mest trafikkerte fylkesvegane i Nordfjord. Det seier leiar i Nordfjordrådet og 1. kandidat for Venstre til Stortingsvalet, Alfred Bjørlo.

«Alle skal få ei reell moglegheit til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring»

mandag 15.03 2021

Den tidlegare ordføraren har fått tredjeplassen på lista

Tidlegare Selje-ordførar Stein Robert Osdal står på tredjeplass på partiet Sentrum si liste i Sogn og Fjordane valkrins.

«Vi i Rødt synes samlet opptelling er et klart dårligere alternativ enn slik det ble løst ved forrige valg»

– Samanslåtte fylke og kommunar har partiet med på laget om innbyggjarane krev oppløysing

Raudt sitt landsmøte har gjort det enda tydlegare at det er folket som skal bestemme om ein vil ha oppløysing av samanslåtte kommunar eller fylke.

søndag 14.03 2021

«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

torsdag 11.03 2021

Ønsker bredbånd i hele Norge innen 2025

Fremskrittspartiets distriktspolitiske talsmann, Helge Andre Njåstad, har fremmet et forslag på Stortinget om at minst 99 prosent av landet skal ha tilgang til bredbånd innen 2025.

torsdag 04.03 2021

Valprogrammet gjer Stein Robert trygg på at partibytet var det rette valet

Tysdag slapp det nye partiet «Sentrum» sitt førsteutkast til stortingsvalprogram. Mange av medlemane er tidlegare KrF-politikarar som var ueinig i retninga partiet hadde tatt og derfor valte å byte parti.

tirsdag 02.03 2021

Viste Frp-kollegaene skipstunnel, nytt hotell og kommunikasjonsutfordringar

– Vi har jo klare ambisjonar om at Anfinn blir ein kollega av oss til hausten

Måndag fekk stortingspolitikarane Helge-André Njåstad og Silje Hjemdal ei omvising i Stad kommune av partikollega Anfinn Sjåstad. Dei roste både staden og Sjåstad sitt engasjement.