Tema

tirsdag 27.07 2021

«Dette er toppen av frekkheit, Bjørlo»

tirsdag 13.07 2021

«Kvifor Alfred på tinget er ein god idé»

søndag 20.06 2021

– Folk skal få bu og leve i distrikta utan å måtte seie frå seg karrieremoglegheiter i ein statleg etat

I februar foreslo ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad å innføre ein «flytterett til eigen jobb» i staten. Fire månader etterpå fylgjer Venstre og regjeringa etter med å legge til rette for «staduavhengige arbeidsplassar» på alle nivå i staten.

onsdag 16.06 2021

«Nynorsk-elevar må få lærebøker på nynorsk»

tirsdag 08.06 2021

«ME – på tide å ta sjukdomen på alvor»

mandag 26.04 2021

Dette partiet vil kjempe for at du skal få flytterett til eigen jobb

Venstres landsmøte bestemte søndag at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

søndag 25.04 2021

– Dagens firkanta system for støtte til energisparing i private heimar er i praksis sløsing med energi

Førstekandidat for Venstre til Stortinget for Sogn og Fjordane valkrins, Alfred Bjørlo, ønsker at fleire skal få moglegheit til å nytte seg av tilskotsordninga til Enova. Han meiner dagens system er firkanta og at det hindrar fleire til å bidra i miljøkampen.

onsdag 21.04 2021

Mener angrepet på partiet er skremselspropaganda

– Det Alfred Bjørlo og Venstre driver med er skremselspropaganda, sier Erling Sande i Senterpartiet.

fredag 19.03 2021

«Avstanden i Kinn mellom kommunesentra Florø og Måløy blir vel vitterleg den same, med eller utan Bremanger?»

«Det finst ei grense for kva vi gjer for pengar»

onsdag 17.03 2021

Tre milliardar til fylkesvegar i Vestland

– No står Nordfjord for tur

– Regjeringa si varsla storsatsing på opprusting av fylkesvegnettet gjer det mogleg å få opp farten i å ruste opp dei mest trafikkerte fylkesvegane i Nordfjord. Det seier leiar i Nordfjordrådet og 1. kandidat for Venstre til Stortingsvalet, Alfred Bjørlo.

«Alle skal få ei reell moglegheit til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring»

mandag 15.03 2021

Partiet ber utbyggar om ei synfaring i anleggsområdet

På gruppemøtet i Stad Venstre 11. mars vart det bestemt at lokallaget skulle be om ei synfaring i anleggsområdet for bygging av tilkomstveg til Okla vindkraftverk.

fredag 12.03 2021

3,4 milliardar til tunnelen i ny transportplan

– Eg er svært nøgd med at regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan