Tema

onsdag 12.01 2022

Meiner Vedum bør bla opp for fylke som vil sjå mot ei grønare framtid i staden for å reversere

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) vil onsdag utfordre finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i spørjetimen i Stortinget når det gjeld fylke som vil sjå inn i den grøne framtida.

mandag 15.11 2021

«Vestlendingar er ikkje vanlege folk»

torsdag 04.11 2021

Flere er bekymret for egen hverdagshelse

Selv om de færreste av oss har ambisjoner om å bli profesjonelle idrettsutøvere, har tre av fem fra Vestland lyst til å være mer fysisk aktiv.

mandag 01.11 2021

Gir klarsignal: – Set i gang oppløysinga av kommunar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovar økonomisk tryggleik til tvangssamanslåtte kommunar som løyser seg opp. No ber han kommunestyra sette i gang.

onsdag 27.10 2021

Ber om innspel frå kommunane for å sikre ei berekraftig utvikling i reiselivsnæringa

Vestland fylkeskommune har sendt ut førespurnad til alle kommunane i fylket om innspel til sitt nye forprosjekt med temaet besøksforvaltning i Vestland.

mandag 25.10 2021

No er Sogn og Fjordane ikkje lenger dårlegast på breiband

Sogn og Fjordane er blant områda som tidlegare hadde dårleg utbygd nett, men som har blitt eit føregangsområde dei seinare åra.

torsdag 30.09 2021

No skal det bli dyrare å reise med ferje igjen

Ferjeprisane på fylkesvegferjene i Vestland går opp frå fredag 1. oktober.

fredag 10.09 2021

Får ikkje pengestøtte til å lage ladestasjonar til hurtigbåtar

I samband med nytt anbod på dei lange båtrutene frå Bergen til Sogn og Nordfjord søkte Vestland fylke om pengar til ladepunkt for hurtigbåtar. No har dei fått avslag frå Enova.

fredag 06.08 2021

Fekk skuleplass etter at fylkeskommunen utvida tilbodet: – Eg er så letta og glad

Etter at tilbodet for påbygg blei utvida med tre klasser i fylket kom Mathilde Eksund Olsen og Henriette Fløysand Kvalheim inn på skulen dei ønskte. Etter ein sommar med mykje nervar og usikkerheit fekk dei tilslutt den store gladnyheita litt over ei veke før skulestart.

torsdag 22.07 2021

Står på venteliste

Henriette og Mathilde er skuffa etter fyrste inntak: – Det burde vere påbygg her også

Venninnene Henriette Fløysand Kvalheim (18) og Mathilde Eksund Olsen (18) frå Måløy søkte påbygg ved Eid vidaregåande skule fordi det er nærmast Måløy. Men dei kom ikkje inn. No står dei utan skuleplass til neste år, og dei er ikkje åleine.

fredag 09.07 2021

Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt 

Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt

torsdag 01.07 2021

Frå i dag er det billigare å ta ferje i Vestland

I dag er det blitt billegare å reise med ferje i Vestland fylke, står det i ein pressemelding frå Skyss.

«Vi står saman om næringsutvikling på Vestlandet»

mandag 28.06 2021

Vestlandet foreinar kreftene i ny, felles næringsstrategi

Med utarbeiding av felles næringsstrategi, så står Vestlandet endå sterkare saman om næringsutviklinga i landsdelen. Strategien viser for alvor felles interesser og felles moglegheiter for heile regionen, står det i ei pressemelding. 

tirsdag 01.06 2021

To lister til stortingsvalet vart ikkje godkjende

Fylkesvalstyret i Vestland har samrøystes godkjent alle 22 innkomne lister i Hordaland til stortingsvalet, men berre 17 av 19 lister i Sogn og Fjordane. Det er Kystpartiet og Piratpartiet som ikkje får godkjent sine lister.

lørdag 15.05 2021

For hver fjerde meter de kjører bryter unge sjåfører fartsgrensa

Det er ikke rom for tvil. De yngste bryter fartsgrensene mest.

onsdag 21.04 2021

Mener angrepet på partiet er skremselspropaganda

– Det Alfred Bjørlo og Venstre driver med er skremselspropaganda, sier Erling Sande i Senterpartiet.

tirsdag 20.04 2021

Erling og dei andre Sp-toppane vil oppløyse fylket

Førstekandidatane på stortingslistene til Senterpartiet i Hordaland og Sogn og Fjordane vil løyse opp Vestland.

søndag 11.04 2021

Forhandler på overtid. Har satt opp flere møter på formiddagen

Buss-streiken er ingen realitet ennå. Partene forhandler på overtid.

lørdag 10.04 2021

400 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegane er fordelt

- Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fylkeskommunen vil masseteste elever ved alle skoler

Vestland fylkeskommune vil masseteste elever ved alle videregående skoler i Vestland.

torsdag 04.02 2021

«La ei folkerøysting avgjere fylkessamanslåinga»

lørdag 23.01 2021

Som innbyggjar i dette fylket får du tilgang til over 7.000 tidsskrift og aviser frå heile verda

Som innbyggar i Kinn kommune og Vestland fylke har du no tilgang til over 7.000 aviser og tidsskrift frå heile verda. Men du må laste ned appen Pressreader for å få det til.

tirsdag 15.12 2020

Følg møtet i fylkestinget

Nytt opplæringsfartøy, fiskerihamn og budsjett står på agendaen

Fylkestinget har digitalt møte over to dagar 15. og 16. desember.

fredag 24.04 2020

Har meldt inn prosjekt for over 3 milliardar kroner

Kommunane og fylkeskommunen i Vestland er klare til å setje i verk motkonjunkturtiltak som bidreg til å halde hjula i gang i ei svært krevjande tid for lokalt næringsliv og arbeidsplassar. Prosjekt for over 3 milliardar er «gryteklare», i følgje ei kartlegging KS Vestland har gjennomført.

mandag 06.04 2020

Vestland får 90 millionar til tilrettelagt transport

Regjeringa held fram utvidinga av TT-ordninga, og for 2020 vil Vestland fylke få 90.823.500 kroner til brukarar i fylket.

tirsdag 10.03 2020

Det er supermånen som no forårsakar varsel om svært høg vasstand

Meterologisk institutt har sendt ut farevarsel for høg vasstand i Vestland fylke. Vasstanden er venta å auke til 265 centimeter, og varselet ligg på oransje nivå.

Over 11.000 lærarar vil ta vidareutdanning

11.296 lærarar søkte om vidareutdanning i år. Det er litt fleire søkjarar enn i same periode i fjor.