Tema

mandag 21.09 2020

Tror ikke de kommer til å bygge ut på hjemstedet hans

Jørund Nygård tror ikke Bremangerlandet Vindpark blir realisert.

På bare to uker har 5.500 personer signert oppropet til Jørund

Jørund Nygård står bak et nettbasert opprop mot SFE sin vindkraftsatsing. På bare to uker har 5.500 personer signert oppropet. Det var ødeleggelsen av unik natur som provoserte fram 30-åringen sitt engasjement.

fredag 18.09 2020

«Takk som spør, SFE! Kva ordskifte bør eigentleg prege vindkraftdebatten?»

«Svar til SFE: Nei, det er ingen som har påstått at dere skal bygge kraftlinje på toppen av Hornelen»

onsdag 16.09 2020

«Har SFE rett i sine «fake news» anklagar?»

onsdag 09.09 2020

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

Opnar opp for å gi utsett frist for oppstart og forlenga konsesjon for vindkraftverket

I Bremanger kommune innstiller rådmannen på at det blir gitt utsett frist for å sette i drift Guleslettene vindkraftverk og at konsesjonen blir forlenga til 30 år.

mandag 07.09 2020

Sende opprop frå 111 ordførarar til regjeringa og ministeren

Ordførarane i Kinn, Stad og Bremanger har alle signert oppropet om lokal medbestemmelse i vindkraftutbygging.

«Vi som ikke har tid til å vente på et nytt stortingsvalg og nye politikere får bruke den makten vi har»

mandag 31.08 2020

Vil ikkje forlenge driftsperioden før dei veit verknadane vindkraftverket vil ha på fugletrekket

Kinn kommune er negative til å behandle søknaden frå Zephyr AS om forlenging av driftsperiode på Guleslettene vindkraftverk før resultata av etterundersøkingane av verknadane på fugletrekk ligg føre.

tirsdag 18.08 2020

Skal vurdere om behandlingen av vindkraftkonsesjoner har fulgt loven

I Olje- og energidepartementet skal man nå vurdere om behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og kravene i forvaltningsloven.

lørdag 15.08 2020

«Det er heilt nødvendig å halde oppe motstanden mot vindkraft både på lokalt og nasjonalt nivå»

tirsdag 28.07 2020

«Gi kommunene vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!»

mandag 13.07 2020

Meiner områda vindparkane ligg i ikkje er veleigna for vindkraftverk

I 2019 leverte Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet eit kart over områder dei meiner er eigna for vindkraftverk. Både Guleslettene og Bremangerlandet sine vindparkar ligg ikkje innanfor desse områda.

onsdag 01.07 2020

Mange møtte opp på vindkraftdemonstrasjonen

Wenche med klar beskjed: – Vi flyttar ikkje heim dersom vindkraftverket kjem

For Wenche Hovlid Sortvik er det uaktuelt å flytte heim dersom Okla vindkraftverk på Stadlandet kjem. Tysdag deltok ho på demonstrasjon mot vindkraft på Stadlandet då turneen «Ja til livskvalitet - nei til vindterror» med Hans Petter Thue i spissen stoppa på Stadlandet.

fredag 12.06 2020

Kaller inn til hastekonferanse om vindkraft

Motvind Norge inviterer til konferanse om vindkraft i samarbeid med fiskerinæringen. Konferansen holdes i Oslo mandag 15. juni.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.

lørdag 15.02 2020

«Når NVE «ikke vil se»…»

fredag 14.02 2020

Lar Fylkesmannen avgjøre saken

Står fast ved sin avgjørelse om å ikke innvilge dispensasjon

Bremanger kommune vedtok å sende klagen fra Bremangerlandet Vindpark videre til Fylkesmannen.