I dag jobba brøytemannskap for å rydde fylkesvegen over fjellet

Her kan du sjå brøytemannskap rydde Fylkesveg 5716 over fjellet mellom Kvalheim og Kråkenes for snø. I natt var vegen stengd på grunn av uvër. No er den køyrbar igjen.
Video

Video av Bjarne Eldevik.