Ukens spørsmål
Er du fornøyd med kulturlivet der du bor?
Du må velge et alternativ

Bildeserier

Feira leiken i barnehagen

Å sette leiken i sentrum var tema for barnehagedagen landet over tysdag. I Svelgen feira dei i tillegg bursdag for den 30 år gamle barnehagen.

Sette opp musikal på ni veker

Eigentleg skulle elevane ved Eid vidaregåande skule sette opp musikalen Oliver i år, men slik gjekk det ikkje.

Kjøp og sal av eigedom:

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven.