Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Leiar:

– Vi vil sette fokus på dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa

Denne leiaren er skriven av Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero, journalistar i Fjordenes Tidende.

«Kva tankar har de om kvinnedagen?», vart det spurt på kontoret før jul. Berre innanfor redaksjonslokala kom det fram mange meiningar. Det sette i gang prosjektet «Likestilt».

 • Prosjektet «Likestilt» har ført til at det er fleire kvinner i avisa. Les meir her.

Sidan den gong har vi møtt eit mangfald av kvinner som snakkar om sin kvardag. Blant desse er den einaste kvinna i brannvesenet i Nordfjord, styreleiaren som har kjent seg som luft i møterommet og innvandrarkvinna som kjempar for å bli sett.

For det er framleis slik at det er store skilnadar. Kvinnedagen nærmar seg og det har gjort at vi har valt å sjå nærare på nokre av forskjellane mellom menn og kvinner i 2017.

Kvifor er det slik at utdanningsnivået er høgare hos kvinner, medan menn framleis tenar mest? Korleis kan det ha seg at berre 28 prosent av landets ordførarar er kvinner? Og i Nordfjord er det ikkje ein einaste kvinneleg redaktør. Kvifor?

For i nyheitsbiletet er det heller ikkje likestilling. Om ein ser på Fjordenes Tidende den siste månaden har det vore tre gongar så mange menn som kvinner på framsida. Kva kan vere grunnen til dette? Er det fordi menn har dei mest interessante historiene eller er det fordi det er dei som snakkar høgst?

Den neste månaden vil vi difor sette fokus på nokre av dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa: kvinner.

«Likestilt»:
 • Kvifor er det flest kvinner i offentleg sektor? Les meir om Mønsterfamilien .
 • Blant styrerepresentantar i aksjeselskap er om lag åtte av ti menn. Vi har møtt ei av dei som er kvinner. Les saka her.
 • Pappaperm - korleis fungerer det? Les meir om ein « Kvotestyrt hverdag ».
 • Berre 29 prosent av landet sine ordførarar er kvinner. Møt ei av dei her: Ordføraren lar mannen styre heime .
 • Kvinner lever lenger enn menn. Kva kan vere grunnen til det? Ein gjeng pensjonistar kjem med sine tankar. Les meir her.
 • Ein av fire daglege leiarar er kvinner. Les meir om kvardagen til ei av dei her.
 • Er kvinnedagen framleis viktig? Ja, meiner to vi har snakka med. Les meir.
 • Fleire jenter vel kjemi- og prosessfag som utdanning. Vi møtte tilsette i den mannsdominerte industrien ved Elkem i Svelgen. Les meir om kvardagen deira her.
 • «Prestasjonspresset» er større blant jenter . Les meir.
 • Ei innvandrarkvinne meiner det å bli sett betyr mykje for integrering og likestilling blant innvandrarar. Les meir her.
 • Kvinner i idretten: Anette og Evy er to av få kvinnelege idrettsleiarar. Les meir her.
 • På dette kjøpesenteret er 19 av 24 butikksjefar kvinner. Les meir her.
 • Det er eit langt stykke igjen til eit likestilt musikkliv. Les meir.
 • Vi har møtt den einaste kvinnelege brannkonstabelen i Nordfjord. Les heile saka her.
 • Prosjektet «Likestilt» har ført til at det er fleire kvinner i avisa. Les meir her.
 • Trenden med at kvinner «rømmer» frå bygda til større byer er framleis gjeldande. Les om ei av dei som går mot strømmen .
 • Sankta Sunniva er Norge sin einaste kvinnelege helgen . Maria Vengen og Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad frontar denne legenda. Les meir om historia og arbeidet her.
 • Forfatter Maria Parr såg eit skrikande behov for fleire jenter i litteraturen. Les meir her.
 • Ein styreleiar tar grep for å få fleire jenter inn i fotballen. Les om korleis ho vil gjere det.
 • Laetitia Pipaluk Eleonora Rosing er ei dame som er glad i utfordringar, anten det er å gå verdas tøffaste langrennsløp eller jobbe i eit mannsdominert miljø. Les meir om Rosing her.
 • Kvinnekampen er ikkje over, meiner kjønnsforskar. Les saka her.
 • Festivalsjefen ønskjer seg fleire damer på scena. Les meir her.
 • Modell og tidlegare missekonkurrent er opptatt av naturleg skjønnhet . Les heile saka her.
 • Det krev mot for kvinner å «ta roret» i båten. Vi har møtt ei av dei som gjorde det.
 • Ein 23-åring har starta eitt av få eventfirma i regionen. Les meir her.
 • Havfiskesporten har tradisjonelt vore dominert av menn . Men i Måløy Havfiskefestival er det kvinnene som er i fleirtal. Les meir.
 • – Vi kan ikkje alle gifte oss med mannen til Sylvi Listhaug , seier Mariann Venøy (25). Les heile saka her.
 • Margot Åsebø har visar veg for 250 tilsette . Les meir om regionsjefen her.
 • Hege og Elise leia russen trygt i mål. Les saka her .
 • Vi har møtt den daglege leiaren i AksjeNorge. Les meir.
 • Sanitetsforeninga har kjempa for kvinner i 121 år . Les saka her.
 • Kun en håndfull av de ansatte på Kulatoppen er menn . Det var derfor kjærkomment da fire unge karer søkte om jobb på omsorgssenteret. Les heile saka her.
 • Iselin Gangeskar Paris frå Flatraket er leiar for miljøorganisasjonen Spire sitt lag i Bergen, og i år skal 22-åringen delta på FN sine klimaforhandlingar i Bonn. Les saka her.
 • Katarina vart hotellsjef midt i småbarnstida. Les heile saka her.
 • Et forskningsprosjekt utført av fem elever fra Måløy vidaregåande skule har gitt Kulatoppen bu- og omsorgssenter bedre kunnskap rundt bruken av trygghetsalarmer. Les saka her.
 • I Vest Industrivask AS er 80 prosent av dei tilsette kvinner.
 • Line Blålid er generalsektretær for Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom. Foreininga styrer ho frå Blålida i Vågsøy . Les saka her.
 •  Rakel Televik Blaalid som hadde ei overvekt av jenter på rekordstore TINE fotballskule. Les heile saka her.
 • Rakel Hopland (15) skriver om alvorlig sykdom. Ved hjelp av åpenhet og instagramkontoen ta.livet.tilbake håper hun å hjelpe både seg selv og andre i samme situasjon.
 • Som ny privatpraktiserande fysioterapeut i Måløy, håpar Mari Glomnes Øyen å korte ned ventetida for pasientane. Les saka her.
 • Guro Sandøy (23) har Downs syndrom, men lar ikke diagnosen stoppe henne fra å være selvstendig og bo for seg selv. Les heile saka her.
 • Lena Ryde Nord jobbar i landets største kommunikasjonsbyrå. Der handlar det om å fortelje ting akkurat slik dei er. Les saka her
 • Siv Oldeide har tatt det første steget mot draumejobben som kaptein. På vegen dit er det viktig for 21-åringen å vere sjølvstendig. Les heile saka her.
 • Her er jentenes festivaltips.
 • – Det er ingenting som seier at vi kvinner ikkje kan, seier Kristin Solberg, som nyleg oppgraderte dragracelisensen slik at ho kan køyre i 220 km/t. Les heile saka her.
Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå