Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Leiar:

– Vi vil sette fokus på dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa

Denne leiaren er skriven av Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero, journalistar i Fjordenes Tidende.

«Kva tankar har de om kvinnedagen?», vart det spurt på kontoret før jul. Berre innanfor redaksjonslokala kom det fram mange meiningar. Det sette i gang prosjektet «Likestilt».

Sidan den gong har vi møtt eit mangfald av kvinner som snakkar om sin kvardag. Blant desse er den einaste kvinna i brannvesenet i Nordfjord, styreleiaren som har kjent seg som luft i møterommet og innvandrarkvinna som kjempar for å bli sett.

For det er framleis slik at det er store skilnadar. Kvinnedagen nærmar seg og det har gjort at vi har valt å sjå nærare på nokre av forskjellane mellom menn og kvinner i 2017.

Kvifor er det slik at utdanningsnivået er høgare hos kvinner, medan menn framleis tenar mest? Korleis kan det ha seg at berre 28 prosent av landets ordførarar er kvinner? Og i Nordfjord er det ikkje ein einaste kvinneleg redaktør. Kvifor?

For i nyheitsbiletet er det heller ikkje likestilling. Om ein ser på Fjordenes Tidende den siste månaden har det vore tre gongar så mange menn som kvinner på framsida. Kva kan vere grunnen til dette? Er det fordi menn har dei mest interessante historiene eller er det fordi det er dei som snakkar høgst?

Den neste månaden vil vi difor sette fokus på nokre av dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa: kvinner.

«Likestilt»:

Kvifor er det flest kvinner i offentleg sektor? Les meir om Mønsterfamilien.

Pappaperm - korleis fungerer det? Les meir om ein «Kvotestyrt kvardag».

Berre 29 prosent av landet sine ordførarar er kvinner. Møt ei av dei her: Ordføraren lar mannen styre heime.

Kvinner lever lenger enn menn. Kva kan vere årsaka til det? Ein gjeng pensjonistar kjem med sine tankar. Les meir her.

Ein av fire daglege leiarar er kvinner. Les meir om kvardagen til ei av dei her.

Er kvinnedagen framleis viktig? Ja, meiner to vi har snakka med. Les meir.

«Prestasjonspresset» er større blant jenter. Les meir.

Ei innvandrarkvinne meiner det å bli sett har stor betydning for integrering og likestilling blant innvandrar. Les meir her.

Blant styrerepresentantar i aksjeselskap er om lag åtte av ti menn. Vi har møtt ei av dei som er kvinner. Les saka her.

Kvinner i idretten: Anette og Evy er to av få kvinnelige idrettsleirarar. Les meir her.

Her er 19 av 24 butikksjefar kvinner. Les meir.

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå