Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Leiar:

– Vi vil sette fokus på dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa

Denne leiaren er skriven av Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero, journalistar i Fjordenes Tidende.

«Kva tankar har de om kvinnedagen?», vart det spurt på kontoret før jul. Berre innanfor redaksjonslokala kom det fram mange meiningar. Det sette i gang prosjektet «Likestilt».

 • Prosjektet «Likestilt» har ført til at det er fleire kvinner i avisa. Les meir her.

Sidan den gong har vi møtt eit mangfald av kvinner som snakkar om sin kvardag. Blant desse er den einaste kvinna i brannvesenet i Nordfjord, styreleiaren som har kjent seg som luft i møterommet og innvandrarkvinna som kjempar for å bli sett.

For det er framleis slik at det er store skilnadar. Kvinnedagen nærmar seg og det har gjort at vi har valt å sjå nærare på nokre av forskjellane mellom menn og kvinner i 2017.

Kvifor er det slik at utdanningsnivået er høgare hos kvinner, medan menn framleis tenar mest? Korleis kan det ha seg at berre 28 prosent av landets ordførarar er kvinner? Og i Nordfjord er det ikkje ein einaste kvinneleg redaktør. Kvifor?

For i nyheitsbiletet er det heller ikkje likestilling. Om ein ser på Fjordenes Tidende den siste månaden har det vore tre gongar så mange menn som kvinner på framsida. Kva kan vere grunnen til dette? Er det fordi menn har dei mest interessante historiene eller er det fordi det er dei som snakkar høgst?

Den neste månaden vil vi difor sette fokus på nokre av dei som vanlegvis ikkje tar opp mest spalteplass i avisa: kvinner.

«Likestilt»:
 • Kvifor er det flest kvinner i offentleg sektor? Les meir om Mønsterfamilien.
 • Blant styrerepresentantar i aksjeselskap er om lag åtte av ti menn. Vi har møtt ei av dei som er kvinner. Les saka her.
 • Pappaperm - korleis fungerer det? Les meir om ein «Kvotestyrt kvardag».
 • Berre 29 prosent av landets ordførarar er kvinner. Møt ei av dei her: Ordføraren lar mannen styre heime.
 • Kvinner lever lengre enn menn. Kva kan vere årsaka til det? Ein gjeng pensjonistar kjem med sine tankar. Les meir her.
 • Ein av fire daglege leiarar er kvinner. Les meir om kvardagen til ei av dei her.
 • Er kvinnedagen framleis viktig? Ja, meiner to vi har snakka med. Les meir.
 • Fleire jenter vel kjemi- og prosessfag som utdanning. Vi møtte ansatte i den mannsdominerte industrien ved Elkem i Svelgen. Les meir om kvardagen deres her.
 • «Prestasjonspresset» er større blant jenter. Les meir.
 • En innvandrarkvinne meiner det å bli sett har stor betydning for integrering og likestilling blant innvandarar. Les meir her.
 • Kvinner i idretten: Anette og Evy er to av få kvinnelege idrettsleiarar. Les meir her.
 • På dette kjøpesenteret er 19 av 24 butikksjefer kvinner. Les meir her.
 • Det er eit langt stykke igjen til eit likestilt musikkliv. Les meir.
 • Vi har møtt den eneste kvinnelige brannkonstabelen i Nordfjord. Les hele saken her.
 • Prosjektet «Likestilt» har ført til at det er fleire kvinner i avisa. Les meir her.
 • Trenden med at kvinner «rømmer» frå bygda til større byar er framleis gjeldande. Les om ei av dei som går mot straumen.
 • Sankta Sunniva er Norges einaste kvinnelege helgen. Maria Vengen og Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad fronter denne legenda. Les meir om historia og arbeidet her.
 • Forfatter Maria Parr så eit skrikande behov for fleire jenter i litteraturen. Les meir her.
 • Ein styreleiar tar grep for å få fleire jenter inn i fotballen. Les om korleis ho vil gjøre dette.
 • Laetitia Pipaluk Eleonora Rosing er ei dame som er glad i utfordringar, anten ho går verdas tøffaste langrennsløp eller ho skal gjere jobben sin i eit mannsdominert arbeidsmiljø. Ler mer om Rosing her.
 • Kvinnekampen er ikkje over, meiner kjønnsforskar. Les saka her.

 

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå