tirsdag 20.02 2018

Utdanningsbilaget:

Går ut i lære etter bare eitt teoriår

mandag 19.02 2018

Ferje innstilt inntil videre

Ser stadig fleire unge «camparar»

Familien Jensen Birknes har campingvogn på Harpefossen. Der er dei i godt selskap med fleire barnefamiliar frå ytre.

Legg ned butikken

Har lagt Vestkapp-tomt ut for salg

For nøyaktig 30 år siden startet denne bussruta

I hele 30 år har Nordfjordekspressen kjørt passasjerer trygt mellom Måløy og Oslo. Bussjåførene tror rutetilbudet kommer til å fortsette i minst like mange år til.

Ber om hjelp fra «Norges beste detektiver»

Brukar 59 millionar for å bygge «verdas beste fabrikk»

– Vi har det beste råstoffet, vi har den beste kunnskapen, vi har dei beste folka og vi skal bli den beste fabrikken, seier fabrikksjef Per Røys ved Pelagia Kalvåg.

Blir stengt de neste timene

søndag 18.02 2018

Får kongeleg besøk

Selje kommune vil 8. juli i år få besøk av HKH Dronning Sonja i samband med feiringa av 950-årsjubileum for Bjørgvin bispedøme.

– Det er svært gledeleg at vi får eit godt overskot

Selje kommune avla før helga rapport for rekneskapen 2017 for Selje kommune til SSB. Resultatet blei eit overskot på 15,4 millionar kroner.

«Likestilt – Tilbakeblikk»:

Veslemøy har ei eiga evne til å nå ut

Kvar søndag gir vi deg eit tilbakeblikk på sakene som har vore på trykk i samband med reportasjeserien «Likestilt» i Fjordenes Tidende. «Likestilt» ser nærare på kvinner sin kvardag i 2018:

Fekk du med deg desse sakene?

Saka om at redningsskøyta Halfdan Grieg måtte hjelpe ein person som var vêrfast i Vetvika i Bremanger er blant dei mest leste på fjt.no denne veka.

Er den einaste kommunen som får midlar

– Vi fekk 60.000 i SAVOS- midlar til prosjekt for Haugefisk i år også, melder kultursjefen i Bremanger på Facebook.

Frykta ras - stengde vegen

Fare for ras førte til at fylkesveg 614 ved Haukåtunnelen vart stengd i natt.

lørdag 17.02 2018

Går med overskot:

– Veksten er nødvendig for å sikre utvikling og gode tenester

Eid kommune har levert eit førebels rekneskap for 2017 til SSB. Rekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på 4,8 millionar kroner.

13

Bildeserie:

Fekk prøve seg i skibakken for første gong

Camilla Urke Ommedal hadde for første gong med seg dottera Miriam Urke Ommedal Nygård i skibakken laurdag.

Går saman om å gi folk vindmålingar på mobilen

Sebastian Fløysand Kvalheim (17) har tatt initiativ til å utvikle ein app som skal gi deg vindrapportar frå Måløybrua direkte på mobilen. Fjordenes Tidende har no valt å fullfinansiere prosjektet slik at ein også kan gi det same tilbodet til lesarar av fjt.no.