Avblåser forslaget til nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding torsdag.

Regjeringen skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft.  Foto: Erling Wåge

Nye artikler

Nasjonal ramme for vindkraft er en oppfølging av energimeldingen. I forslaget ble 13 områder utpekt som mest egnet til vindkraft. I tillegg til miljø- og andre samfunnsinteresser har også analyser av vindressurser og nettilgang inngått.  Miljødirektoratet og andre etater var sterkt involvert i arbeidet.

— Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Regjeringen opplyser om at de ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene. De registrerer at det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft, og at det mange steder er det stor motstand.

— Da vi sendte forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på høring, ba vi både om innspill til forslaget, og om det bør fastsettes en nasjonal ramme. Arbeidet som er gjort og innspillene vi har fått har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag i vurderingene av vindkraft, blant annet knyttet til konsesjonsprosessen, sier Freiberg.

Videre opplyser olje- og energidepartementet om at regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis, og vil avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas.