Dagens ansikt:

- Vi vaksne må tørre å engasjere oss og bry oss!

Monica Helen Drage er Dagens ansikt på fjt.no.  

Dagens ansikt

Namn: Monica Helen Drage