Dagens ansikt:

– Vi vaksne har eit ansvar for å vise barna våre gode haldningar

Dagens ansikt

Navn: Anne-Karin Vangberg-Hjelle